Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Projektid ja tegevustoetused

Projektid ja tegevustoetused

Tartu linna hoolekandeprojektide tutvustused

„SAMM TÖÖELLU” 

Projekt aitab 12 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimestel leida püsiv töö. Võimalus osaleda tasuta koolitusel "Samm tööellu- minu võimalused ja valikud", grupikohtumistel Tööklubis ning tööpraktikal ja erialasel koolitusel. Lisaks saada karjääri-, võla-, sõltuvus- ja psühholoogilist nõustamisteenust ning tugiisikuteenust.

Koolituse infoleht

Osalejale on stipendium koolitusel ja praktikal, sõidutoetus, tasuta toitlustus koolitusel ja tasuta lapsehoid. 

Koolituse infopäevade ajad avaldatakse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehel.

Järgmine infopäev toimub Tartus Lutsu tn 3, II korrusel,
Antoniuse õue maja (Jaani kiriku lähistel) 
Infotund koolituse kohta 11. septembril 2019, kell 12:00,
osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida tel 52 65 488 või ingrid. purje@jmk

NB! Infopäeval osalemine ei kohusta koolitusest osa võtma.

Lisainfo:  MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehel

Ingrid Purje
projektijuht
tel 526 5488
e-post ingrid.purje@jmk.ee

Projekti viib ellu MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning kaasrahastab Tartu linn. 
Tegevused toimuvad 01.04.2018-31.03.2020.

„INSPIRRERIV töö noortele”

Projektiga soodustatakse mittetöötavate ja -õppivate 16–26- aastaste noorte ning  ning mittetöötava  ja -õppiva vanema, kes ei ole vähemalt 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud, tööle asumist.

 Võimalus osaleda tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma inspireeriva töökohani”, grupikohtumistel Tööklubis ning tööpraktikal ja erialasel koolitusel.  Lisaks saada karjääri-, võla, sõltuvus- ja psühholoogilist nõustamist ning tugiisikuteenust.

Koolituse infoleht

Osalejale on stipendium koolitusel ja praktikal, sõidutoetus, tasuta toitlustus koolitusel ja tasuta lapsehoid.

Infotund koolituse kohta 24.09.2019 kell 13:00
Vajalik registreerimine  tel 51 187 93 (Margit) või e-post margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartu,  Lutsu tn 14a,  II korrus (Avatud Hariduse Liit) 
NB! Infopäevale osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida.
Osalemine ei kohusta koolitusest osa võtma.


Koolituse infopäevade ajad avaldatakse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehel


Lisainfo: MTÜ kodulehel

Margit Tago
projektijuht
tel 511 8793 
e-post margit.tago@jmk.ee

Projekti viib ellu MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning kaasrahastab Tartu linn.

Tegevused toimuvad 01.08.2018-31.07.2020.

 

Tartu linna eelarvest rahastatav tegevus

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine

Tegevustoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni ühistegevusega seotud kulude osaline rahastamine, et toetada liikmete ühistegevust puuetega inimeste aktiviseerimise, rehabiliteerimise ja iseseisva toimetuleku suurendamisel, nende vajaduste ja prioriteetide määratlemisel ning puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude planeerimisel ning hindamisel.

Transporditoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni tegevuste läbiviimisega seotud transpordikulude osaline rahastamine, et toetada organisatsiooni nägemispuudega, ratastoolis liikuvate ja piiratud liikumisvõimega liikmete osalemist poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja spordielus ning organisatsiooni tegevuses.

Toetust antakse organisatsioonidele:

  • mille põhitegevus on puuetega inimeste huvide esindamine;

  • mis tegutseb Tartu linnas;

  • mis koondab isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linnas;

  • mis on toetuse taotlemise aasta 1. jaanuariks tegutsenud vähemalt aasta.

Toetuse taotlemiseks tuleb iga aasta 1. augustiks esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (e-post sto@raad.tartu.ee) taotlus koos organisatsiooni liikmete nimekirjaga.
Nõuetekohaste taotluste alusel planeeritakse toetuste üldsumma järgneva aasta linnaeelarvesse.
Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsuse volikogu ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

Toetuse eraldamisel kinnitab linnavalitsus organisatsioonile eraldatava:

  • tegevustoetuse;

  • transporditoetuse;

  • kogutoetuse.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sõlmib organisatsioonidega toetuse eraldamise lepingud kahe kuu jooksul alates linnavalitsuse otsusest.

2018. aastal eraldatud tegevustoetused puuetega inimeste organisatsioonidele on kinnitatud Tartu linnavalitsuse 13.02.2018. a korraldusega nr 115.

Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kordTaotluse vorm

Täiendav teave:
Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistus
sto@raad.tartu.ee
tel 736 1306 ja 736 1305
E 15–18
K 8–12

 

Sotsiaalhoolekandeprojektide toetamine linnaeelarvest

Projektidele võivad toetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalhoolekande tegevusi. Taotlust saab esitada üldjuhul ühe korra aastas. Selleks kuulutab sotsiaal- ja tervishoiuosakond välja taotlusvooru. Taotlusvooru väljakuulutamise teade avaldatakse Tartu linna kodulehel www.tartu.ee ja vähemalt ühes eestikeelses üleriigilise levikuga päevalehes. Lisainfot taotlemise tingimuste kohta saab allolevalt lingilt.

Sotsiaalhoolekandeprojektidele toetuse andmise kord

Puuetega inimeste organisatsioonid Tartus

Последнее изменение 11.06.2019