Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid ja tegevustoetused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
7361 300
 

Projektid ja tegevustoetused

Tartu linna hoolekandeprojektide tutvustused

„Töö tänab tegijat” 

Projekt aitab 12 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimestel leida püsiv töö. Võimalus osaleda tasuta koolitusel "Samm tööellu- minu võimalused ja valikud". Koolituse infopäev toimub 8. märts 2017, kell 12.00, osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida.

NB! Infopäeval osalemine ei kohusta koolitusest osa võtma.

Lisainfo:
Koolituse infoleht 8 marts.pdf
Ingrid Purje
tel 526 5488
e-post ingrid.purje@jmk.ee

Projekti viib ellu MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning kaasrahastab Tartu linn.

„Väärikas töö noortele”

Projekt on mõeldud noortele tööotsijatele (vanuses 16–29), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud. Võimalus osaleda tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani”. Koolituse infopäev toimub 8. veebruar 2017, kell 13.00, osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida.

NB! Infopäeval osalemine ei kohusta koolitusest osa võtma.

Lisainfo:
Koolituse infoleht 8 veebruar.pdf
Margit Tago
tel 511 8793 
e-post margit.tago@jmk.ee

Projekti viib ellu MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning kaasrahastab Tartu linn.

Tartu linna eelarvest rahastatav tegevus

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine

Tegevustoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni ühistegevusega seotud kulude osaline rahastamine, et toetada liikmete ühistegevust puuetega inimeste aktiviseerimise, rehabiliteerimise ja iseseisva toimetuleku suurendamisel, nende vajaduste ja prioriteetide määratlemisel ning puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude planeerimisel ning hindamisel.

Transporditoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni tegevuste läbiviimisega seotud transpordikulude osaline rahastamine, et toetada organisatsiooni nägemispuudega, ratastoolis liikuvate ja piiratud liikumisvõimega liikmete osalemist poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja spordielus ning organisatsiooni tegevuses.

Toetust antakse organisatsioonidele:

  • mille põhitegevus on puuetega inimeste huvide esindamine;

  • mis tegutseb Tartu linnas;

  • mis koondab isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linnas;

  • mis on toetuse taotlemise aasta 1. jaanuariks tegutsenud vähemalt aasta.

Toetuse taotlemiseks tuleb iga aasta 1. augustiks esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (e-post sto@raad.tartu.ee) taotlus koos organisatsiooni liikmete nimekirjaga.
Nõuetekohaste taotluste alusel planeeritakse toetuste üldsumma järgneva aasta linnaeelarvesse.
Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsuse volikogu ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

Toetuse eraldamisel kinnitab linnavalitsus organisatsioonile eraldatava:

  • tegevustoetuse;

  • transporditoetuse;

  • kogutoetuse.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sõlmib organisatsioonidega toetuse eraldamise lepingud kahe kuu jooksul alates linnavalitsuse otsusest.

2016. aastal eraldatud tegevustoetused puuetega inimeste organisatsioonidele on kinnitatud Tartu linnavalitsuse 26.01.2016. a korraldusega nr 60.

Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kordTaotluse vorm

Täiendav teave:
Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistus
sto@raad.tartu.ee
tel 736 1306 ja 736 1305
E 15–18
K 8–12

 

Sotsiaalhoolekandeprojektide toetamine linnaeelarvest

Projektidele võivad toetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalhoolekande tegevusi. Taotlust saab esitada üldjuhul ühe korra aastas. Selleks kuulutab sotsiaal- ja tervishoiuosakond välja taotlusvooru. Taotlusvooru väljakuulutamise teade avaldatakse Tartu linna kodulehel www.tartu.ee ja vähemalt ühes eestikeelses üleriigilise levikuga päevalehes. Lisainfot taotlemise tingimuste kohta saab allolevalt lingilt.

Sotsiaalhoolekandeprojektidele toetuse andmise kord

Puuetega inimeste organisatsioonid Tartus

Viimati muudetud 10.04.2017