Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Projektid ja tegevustoetused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Projektid ja tegevustoetused

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine

Tartu linna eelarvest rahastatav tegevus

Tegevustoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni ühistegevusega seotud kulude osaline rahastamine, et toetada liikmete ühistegevust puuetega inimeste aktiviseerimise, rehabiliteerimise ja iseseisva toimetuleku suurendamisel, nende vajaduste ja prioriteetide määratlemisel ning puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude planeerimisel ning hindamisel.

Transporditoetuse andmise eesmärk on organisatsiooni tegevuste läbiviimisega seotud transpordikulude osaline rahastamine, et toetada organisatsiooni nägemispuudega, ratastoolis liikuvate ja piiratud liikumisvõimega liikmete osalemist poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja spordielus ning organisatsiooni tegevuses.

Toetust antakse organisatsioonidele:

  • mille põhitegevus on puuetega inimeste huvide esindamine;

  • mis tegutseb Tartu linnas;

  • mis koondab isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linnas;

  • mis on toetuse taotlemise aasta 1. jaanuariks tegutsenud vähemalt aasta.

Toetuse taotlemiseks tuleb iga aasta 1. augustiks esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale  taotlus koos organisatsiooni liikmete nimekirjaga.

Taotluse saab esitada e-keskkonnas
Küsimuste korral helistada tel 736 1232, andmehaldur Ilmi Umal.

Nõuetekohaste taotluste alusel planeeritakse toetuste üldsumma järgneva aasta linnaeelarvesse.
Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsuse volikogu ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

Toetuse eraldamisel kinnitab linnavalitsus organisatsioonile eraldatava:

  • tegevustoetuse;

  • transporditoetuse;

  • kogutoetuse.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sõlmib organisatsioonidega toetuse eraldamise lepingud kahe kuu jooksul alates linnavalitsuse otsusest.

2020. aastal eraldatud tegevustoetused puuetega inimeste organisatsioonidele on kinnitatud Tartu linnavalitsuse 18.02.2020. a korraldusega nr 143.

Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kord

Taotlemine e-keskkonnas

Täiendav teave:
Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistus
sto@raad.tartu.ee
tel 736 1306 ja 736 1305
E 15–18
K 8–12

Tartu Puuetega Inimeste Koja liikmed
MTÜ Händikäpp

 

Sotsiaalhoolekandeprojektide toetamine linnaeelarvest

Projektidele võivad toetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalhoolekande tegevusi. Taotlust saab esitada üldjuhul ühe korra aastas. Selleks kuulutab sotsiaal- ja tervishoiuosakond välja taotlusvooru. Taotlusvooru väljakuulutamise teade avaldatakse Tartu linna kodulehel www.tartu.ee ja vähemalt ühes eestikeelses üleriigilise levikuga päevalehes. Lisainfot taotlemise tingimuste kohta saab allolevalt lingilt.

Sotsiaalhoolekandeprojektidele toetuse andmise kord

 

Tartu linna eelarvest rahastatav tegevus

Rahaliste vahendite taotlust linna eelarvest saab esitada e- keskkonnas.

Rahaliste vahendite taotlus linna reservfondist saab esitada e-keskkonnas.

Toetuse taotlemist ja kasutamist reguleerib Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord .

 

Tartu linna hoolekandeprojektide tutvustused

TARTU LINNA EELARVEST RAHASTATAV TEGEVUS

"Kuidas jõuda oma unistuste töökohani?"

Oodatud noored vanuses 16-26, kes hetkel ei õpi ega tööta.

Lisainfo:  MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehel

Projekti viib ellu MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning kaasrahastab Tartu linn. 
 „INSPIREERIV töö noortele”

Projektiga soodustatakse mittetöötavate ja -õppivate 16–26- aastaste noorte ning  ning mittetöötava  ja -õppiva vanema, kes ei ole vähemalt 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud, tööle asumist.

 Võimalus osaleda tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma inspireeriva töökohani”, grupikohtumistel Tööklubis ning tööpraktikal ja erialasel koolitusel.  Lisaks saada karjääri-, võla, sõltuvus- ja psühholoogilist nõustamist ning tugiisikuteenust.

Osalejale on stipendium koolitusel ja praktikal, sõidutoetus, tasuta toitlustus koolitusel ja tasuta lapsehoid.

Infotund koolituse kohta
Vajalik registreerimine  tel 51 187 93 (Margit) või e-post margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartu,  Lutsu tn 14a,  II korrus (Avatud Hariduse Liit) 
NB! Infopäevale osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida.
Osalemine ei kohusta koolitusest osa võtma.


Koolituse infopäevade ajad avaldatakse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehel


Lisainfo: MTÜ kodulehel

Margit Tago
projektijuht
tel 511 8793 
e-post margit.tago@jmk.ee

PROJEKT: Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas

Projekt kestis 1.12.2018-30.11.2020

PROJEKT: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projekti 1. voor 01.09.2018-31.01.2020
Projekti 2. voor 01.11.2019-31.10.2021
Projekti 3. voor 01.01.2021-31.10.2021
Projekti 4. voor 01.04.2021-30.09.2021

PROJEKT: Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule

Projekti  kestus 01.01.2020-31.12.2021

PROJEKT: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Projekti kestus on 01.11.2020-31.12.2021.

PROJEKT:  Puudega lapse tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus

Projekti kestus on 01.01.2021–31.12.2022 .

PROJEKT: Healthy Boost

 

Viimati muudetud 07.05.2021