Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
Для слабовидящих
-2°

Jalgrattaliiklus

Planeerimine ja ehitamine
Arengudokumendid ja uuringud
Kampaaniad ja sündmused
Rattaringlus
HEAT projekt

Planeerimine ja ehitamine

Tartul on head eeldused jalgrattaliikluse arendamiseks. Linna kompaktsus muudab rattal liiklemise mugavaks - kesklinnast jõuab peaaegu igasse linnaossa 10-15 minutiga. Linlased peavad üha enam lugu tervislikest eluviisidest ning rattasõitjaid ja jalakäijaid lisandub Tartu linnapilti iga aastaga üha enam.

Linnavalitsus pingutab selle nimel, et kergliiklejad end linnaliikluses järjest mugavamalt tunneksid. Viimastel aastatel on Tartusse lisandunud kümneid kilomeetreid uusi kergliiklusteid ning rattaliiklusest  on saanud  Tartus eelisarendatav transpordiliik.

Tartu rattateede kaart 2017

Tartu linna kergliiklusteed ArcGis kaardirakenduses

Vaata veel

Последнее изменение 05.02.2018

Arengudokumendid ja uuringud

Muud uuringud

Vaata veel

Täiendavat infot leiab Tartu linna uurimistööde registrist

Последнее изменение 02.07.2018

Kampaaniad ja sündmused

Linnavalitsus korraldab jalgrattasõidu propageerimiseks erinevaid üritusi. Näiteks tähistatakse igal kevadel jalgrattahooaja avamist mitmete üritustega kesklinnas ning sügisel kutsutakse autovabal päeval loobuma kesklinnas liikumiseks autost ning kasutama jalgratast, ühistransporti või võimalust käia jala. Jalgrattaga sõitmise oskuste parandamiseks korraldatakse kaks korda aastas jalgrattakooli kursusi koolilastele.

Autovabadel päevadel on korraldatud ühiseid jalgrattasõite nii rattaentusiastidele kui ka linnajuhtidele. Lapsed on saanud oma oskusi proovile panna vigursõitudel või liikluslinnakus, linlastele on pakutud abi jalgrataste hooldamisel, korraldatud on jalgrattalaatu ja -oksjoneid, tutvustatud uudseid sõiduvahendeid ning avatud uusi kergliiklusteid.

Viimane autovaba päev toimus 21. septembril 2016. aastal, kui Küüni tänaval oli avatud liikluslinnak, toimusid töötoad, räägiti liiklusohutusest ning nõustati rattaomanikke. Autojuhid said juhiloa ettenäitamisel linnaliinibussides terve päeva tasuta sõita ning Emajõel sõitis jõetramm.

Tartu jalgrattahooaja avamise traditsioon ulatub aastasse 2011. Igal kevadel toimub kesklinnas või kaugemal hooaja avaüritus, kus pakutakse taas linlastele abi ratta korrashoiul, korraldatakse lasteüritusi ning  julgustatakse tartlasi oma kaherattaline sõiduk välja tooma ning hooaega alustama.

Mitmel aastal on jalgrattahooaja avamise puhul selgitatud välja kõige jalgrattasõbralikumad asutused. 2013. aastal sai selle tiitli kaardifirma Regio, 2014. aastal maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae, 2015. aastal trükiettevõte Kroonpress ning 2016. aastal AS Nortal.

Jalgrattakooli tegevusi korraldab Tartu linn koostöös Tartu loodusmajaga. Tartu linna jalgrattakool alustas tegevust 2011. aastal ja selle eesmärk on suurendada jalgrattakasutust Tartu linnas, parandada jalgratturite sõiduoskusi ning teadlikkust ohutust liiklemisest; samuti tõsta liiklusohutust ja edendada tervislikke liikumisviise, energiasäästu ning linna elukeskkonna kvaliteeti.

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Vaata veel:

Jalgrattaüritused ja -kampaaniad

13.12.2016

Последнее изменение 05.02.2018

Tartu rattaringlus

Tartu rattaringlus alustab juunis 2019

Tartu linn avab 2019. aasta juunis rattaringluse, kus 69 rattaringluse parklas hakkab ringlema 750 jalgratast. Nendest 510 on elektrilised ja 240 on tavalised rattad.

Rattad on väga mugavad ja universaalse mõõduga, mis sobivad väga hästi inimestele pikkusega 149-200 cm. Rattaid on väga lihtne kasutada, elektrimootor käivitub väntadelt  ja lisajuhtimise seadmeid rattal pole.

Rattaparklatega on kaetud terve linn.  Igal parkla juures on infotahvel, kus on täpsed juhised, kuidas ratast kasutada saab. Ratast saab lukust lahti võtta ja lukku panna nii Tartu bussikaardi kui ka äpi abil. Ratta saab võtta ükskõik millisest parklast ja tagastada ükskõik millisesse parklasse. Elektrilised rattad on kasutuses kuni miinuskraadide tulekuni. Külmal ajal on kasutuses vaid tavarattad.

Näiteks Jõhvi, Tallinna või Elva poolt linna autoga sisenedes võib selle jätta linna piiril parklasse ja sealt edasi liikuda jalgrattaga. Nii saab nautida aktiivset eluviisi ja vältida parkimistasusid kesklinnas.

Rattaringlussüsteemi rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi linnapiirkondade meetmest (1,7 miljonit eurot), Euroopa Komisjoni rahastatavast projektist SmartEnCity (ligi 800 tuhat eurot) ning Tartu linna eelarvest.

Rattaringluse asukohtade planeerimiseks kasutati elanike arvamusi ja liinivõrgu analüüsimiseks kasutatavaid mobiilpositsioneerimise andmeid. 

Rattaringluse parklate asukohad

Tartu rattaringluse ratastega sai tutvuda ärifestivalil Startup Day jaanuaris 2019
Tartu rattaringluse ratastega sai tutvuda ärifestivalil Startup Day jaanuaris 2019
Kanada ettevõtte Bewegen näidirattad
Kanada ettevõtte Bewegen näidirattad

Rattaringluse reklaamipartneri leidmine

Tartu Linnavalitsus ootab pakkumisi ettevõtetel, kes soovivad suvel alustava Tartu rattaringluse ratastel kuvada oma ettevõtte või brändi reklaami. Partneriks otsitakse ettevõtet või asutust, kes peab lugu sellistest väärtustest nagu keskkonnasõbralikkus, energiasäästlikkus, tervislikud eluviisid ning soovib oma logo või sõnumit nähtavaks teha tuhandetele silmapaaridele Tartu linnas.  

15. märtsiks2019  oodatav pakkumine peab sisaldama tasu pindade kasutamise eest ja plaanitava reklaami kavandeid. Reklaamipindadena pakub linn välja rataste esikorvi ja tagaratta porikaitsmed. Kokku on ratastel pakkumisel kuni 2250 unikaalset pinda.

Reklaampindade kasutamise leping sõlmitakse üheks kalendriaastaks ühe partneriga.

Täpsem info lisatud failides:

Reklaamipartneri leidmise tingimused

Esikorvi kujundusfail

Tagaratta porikaitsme kujundusfail

 

Lisainfo: Marika Post, rattaringluse projektijuht, tel 510 9190, Marika.Post@raad.tartu.ee

Ettevalmistused rattaringluse rajamiseks

Linnaelanike küsitlus parklate asukohtade valimiseks

Juuli-augusti 2017 said linlased avaldada arvamust, kus võiksid Tartus paikneda rattaringluse rendipunktid ning vastata küsitlusele.

Küsitlusele vastas ligi 247 inimest ja kaardile mängiti 2386 rattapunkti asukohta.

 

Rattaringluse hanked

16. oktoobril 2017 esitas linnavalitsus rahvusvahelise hanke eelteate, mis muuhulgas kutsus huvitatud organisatsioone endast märku andma ning oma pakutavaid tooteid ja teenuseid kirjeldama. Selline koordineeritud turu-uuring aitas ette valmistada tehniliselt keerulise süsteemi hankimist.

Rahvusvahelise hanke kuulutas linnavalitsus välja 3. veebruaril 2018, pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. aprill 2018. Hankega soovib linn osta kokku 600 jalgratast (200 tavajalgratast ja 400 elektrijalgratast), 900 kinnitusposti ja 60 infotulpa koos tarne ja paigaldusega ning rattaringluse juhtimissüsteemi tähtajatu kasutuslitsentsi. Hanketingimuste kohaselt soovib linn ka võimalust lähema kahe aasta jooksul osta rattaringlussüsteemi laiendamiseks täiendavalt kuni 200 jalgratast, 300 kinnitusposti ja 20 infotulpa riigihankel pakutud hinnaga. Täpsem info Riigihangete registris.

Hanke võitja kuulutati välja 15. mail 2018 ja edukaks tunnistati Kanada ettevõtte Bewegen Technologies Inc pakkumus maksumusega 2 608 077 eurot.

Lisaks korraldas linnavalitsus ka hanke rattaringluse jalgrattaparklate ning nende aluste projekteerimiseks ja ehitamiseks, kus 15. mail 2018 tunnistati edukaks Terasteenus OÜ pakkumus maksumusega 218 400 eurot.

Meediakajastused

Последнее изменение 04.03.2019

HEAT projekt

Mis?

Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerite poolt läbiviidav HEAT-projekt käsitleb kergliiklejate liikumisvõimaluste parandamist strateegilise planeerimisprotsessi kaudu.
Projekti teine eesmärk on hinnata kergliiklusteede rajamise järgset kergliiklejate arvu tõusu ning kergliiklusteede kasutajate tervislikkuse ja heaolu tõusust tulenevat majanduslikku kasu.

Miks?

Oleme veendunud, et linna ja linna toimeala keskkond peab täitma ka jalgsi ja jalgrattaga liikumisega kaasnevaid tervise-, sotsiaal- ja haridusalaseid funktsioone.

Kuidas?

HEAT projekti raames on Tartu linnal kavas koostada kergliiklusteede teemaplaneering. Lähtudes projektis kasutatavast liiklejate tervislikkuse ja heaolu tõusuga kaasneva majanduskasu arvutamise meetodist hinnatakse  projekti WOODFOOTPRINT raames välja töötatud Emajõe äärset kergliiklusteed koos kergliiklussillaga üle Emajõe.

Kavas on korraldada 6 seminari, mille abil kaasatakse spetsialistid, linnaosade ja asustusüksuste (külade) seltsid, huvigrupid teemaplaneeringu koostamisse. Planeering saab valmida tihedas koostöös linnaelanike, piirkondlike ühenduste, spetsialistide ja linna vahel. 

HEAT tööriistaga koostatav majanduslik analüüs põhjendab kergliiklusteede rajamise majanduslikku kasu läbi elanikkonna tervise paranemise ja eluea pikenemise.

Kes?

Projekti konsortsium koosneb seitsmest partnerist neljast riigist:

  • Läänemere piirkonna tervislike linnade ühendus, Soome

  • Edela-Soome nõukogu - Edela-Soome säästva arengu ja energeetika teeninduskeskus (VALONIA), Soome

  • Turu rakenduskõrgkool, Soome

  • Jurmala Linnavolikogu, Läti

  • Balti Uuringute Instituut, Eesti

  • Tartu Linnavalitsus, Eesti

  • Cykelfrämjandet, Rootsi

Millal?

Projekt algas 1. aprillil 2018. a ja kestab kuni 31. märtsini 2021. a.

Projekti kaasrahastab Kesk-Läänemere programm 2014-2020.

Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Läänemere piirkonna linnades ja linnade toimealas tervislikumale, aktiivsemale ja kaasavale planeerimisele, kus kergliiklus on turvaline, populaarne ja vastuvõetav liikumisviis. Selle saavutamiseks töötatakse välja pilootlinnades ja Edela-Soome regioonis osalevate kergliiklusteede infrastruktuuri arendamise kontseptsioonid ja viiakse läbi katseprojektid.

Tänu piiriülesele koostööle õpivad partnerid üksteiselt, jagavad kogemusi ja toetavad üksteist oma eriteadmistega. Projekti tulemusi levitatakse Läänemere piirkonnas ja mujal.

www.heatproject.eu

Последнее изменение 17.09.2018