Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Jalgrattaliiklus

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Planeerimine ja ehitamine
Arengudokumendid ja uuringud
Kampaaniad ja sündmused
Rattaringlus
HEAT projekt

Planeerimine ja ehitamine

Tartul on head eeldused jalgrattaliikluse arendamiseks. Linna kompaktsus muudab rattal liiklemise mugavaks - kesklinnast jõuab peaaegu igasse linnaossa 10-15 minutiga. Linlased peavad üha enam lugu tervislikest eluviisidest ning rattasõitjaid ja jalakäijaid lisandub Tartu linnapilti iga aastaga üha enam.

Linnavalitsus pingutab selle nimel, et kergliiklejad end linnaliikluses järjest mugavamalt tunneksid. Viimastel aastatel on Tartusse lisandunud kümneid kilomeetreid uusi kergliiklusteid ning rattaliiklusest  on saanud  Tartus eelisarendatav transpordiliik.

Tartu rattateede kaart 2017

Tartu linna kergliiklusteed ArcGis kaardirakenduses

Vaata veel

Viimati muudetud 05.02.2018

Arengudokumendid ja uuringud

Muud uuringud

Vaata veel

Täiendavat infot leiab Tartu linna uurimistööde registrist

Viimati muudetud 02.07.2018

Kampaaniad ja sündmused

Linnavalitsus korraldab jalgrattasõidu propageerimiseks erinevaid üritusi. Näiteks tähistatakse igal kevadel jalgrattahooaja avamist mitmete üritustega kesklinnas ning sügisel kutsutakse autovabal päeval loobuma kesklinnas liikumiseks autost ning kasutama jalgratast, ühistransporti või võimalust käia jala. Jalgrattaga sõitmise oskuste parandamiseks korraldatakse kaks korda aastas jalgrattakooli kursusi koolilastele.

Autovabadel päevadel on korraldatud ühiseid jalgrattasõite nii rattaentusiastidele kui ka linnajuhtidele. Lapsed on saanud oma oskusi proovile panna vigursõitudel või liikluslinnakus, linlastele on pakutud abi jalgrataste hooldamisel, korraldatud on jalgrattalaatu ja -oksjoneid, tutvustatud uudseid sõiduvahendeid ning avatud uusi kergliiklusteid.

Viimane autovaba päev toimus 21. septembril 2016. aastal, kui Küüni tänaval oli avatud liikluslinnak, toimusid töötoad, räägiti liiklusohutusest ning nõustati rattaomanikke. Autojuhid said juhiloa ettenäitamisel linnaliinibussides terve päeva tasuta sõita ning Emajõel sõitis jõetramm.

Tartu jalgrattahooaja avamise traditsioon ulatub aastasse 2011. Igal kevadel toimub kesklinnas või kaugemal hooaja avaüritus, kus pakutakse taas linlastele abi ratta korrashoiul, korraldatakse lasteüritusi ning  julgustatakse tartlasi oma kaherattaline sõiduk välja tooma ning hooaega alustama.

Mitmel aastal on jalgrattahooaja avamise puhul selgitatud välja kõige jalgrattasõbralikumad asutused. 2013. aastal sai selle tiitli kaardifirma Regio, 2014. aastal maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae, 2015. aastal trükiettevõte Kroonpress ning 2016. aastal AS Nortal.

Jalgrattakooli tegevusi korraldab Tartu linn koostöös Tartu loodusmajaga. Tartu linna jalgrattakool alustas tegevust 2011. aastal ja selle eesmärk on suurendada jalgrattakasutust Tartu linnas, parandada jalgratturite sõiduoskusi ning teadlikkust ohutust liiklemisest; samuti tõsta liiklusohutust ja edendada tervislikke liikumisviise, energiasäästu ning linna elukeskkonna kvaliteeti.

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Vaata veel:

Jalgrattaüritused ja -kampaaniad

13.12.2016

Viimati muudetud 05.02.2018

Tartu rattaringlus

Tartu rattaringlus alustab juunis 2019

Tartu linn avab 2019. aasta 8. juunil rattaringluse, kus 69 rattaringluse parkla vahel hakkab ringlema 750 jalgratast. Nendest 510 on elektrilised ja 240 on tavalised rattad.

Rattad on mugavad ja universaalse mõõduga, mis sobivad väga hästi inimestele pikkusega 155-195 cm. Rattaid on lihtne kasutada, elektrimootor käivitub väntadelt  ja lisajuhtimise seadmeid rattal pole.

Rattaparklatega on kaetud terve linn.  Igal parkla juures on infotahvel, kus on täpsed juhised, kuidas ratast kasutada saab. Ratta saab võtta ükskõik millisest parklast ja tagastada ükskõik millisesse parklasse. Elektrilised rattad on kasutuses kuni miinuskraadide tulekuni. Külmal ajal on kasutuses vaid tavarattad.

Näiteks Jõhvi, Tallinna või Elva poolt linna autoga sisenedes võib selle jätta linna piiril parklasse ja sealt edasi liikuda jalgrattaga. Nii saab nautida aktiivset eluviisi ja vältida parkimistasusid kesklinnas.

Rattaringlussüsteemi rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi linnapiirkondade meetmest (1,7 miljonit eurot, sh linna omaosalus 250 tuhat eurot), Euroopa Komisjoni rahastatavast projektist SmartEnCity (ligi 800 tuhat eurot, sh linna omaosalus 133 tuhat eurot) ning Tartu linna eelarvest.

Rattaringluse parklate asukohad

Rataste kasutamine

Kasutada saab nii elektri- kui ka tavarattaid. Elektrirattad on tähistatud välgunoolega tagumisel porilaual. Elektriratas toimib lihtsalt: tuleb hakata pedaale väntama ning elektriline süsteem annab lisajõudu.

KUIDAS SÕITU ALUSTADA?

 1. Looge rattaringluse konto mobiilirakenduses Tartu Smart Bike või veebilehel ratas.tartu.ee.
  NB! Nii mobiilirakendus kui ka veebileht avanevad juuni alguses.
 2. Siduge rattaringluse konto pangakaardiga.
  • Kui soovite ratta mugavaks lahtilukustamiseks kasutada bussikaarti, siis siduge see rattaringluse kontoga.
 3. Kui teil ei ole bussi perioodipiletit, ostke rattaringluse perioodipilet.
 4. Valige ratas ja lukustage see lahti rakendusega Smart Bike Tartu või bussikaardiga.

KUIDAS SÕITU LÕPETADA?

 1. Ratta võib tagastada igasse rattaringluse parklasse.
 2. Lükake ratas dokki ja oodake, kuni ekraanile ilmub teade ning kostab helisignaal. Veenduge, et ratas on korralikult kinnitatud.
 3. Kui parklas ei ole vabu kohti, siis jätke ratas parkla kõrvale ja kinnitage rattakorvis oleva lisalukuga.
 4. Tagastage ratas viie tunni jooksul. (Hilinemistasu on 80 eurot, 24 tunni möödumisel on trahv kuni 2500 eurot.)
Foto: Ove Maidla
Foto: Ove Maidla

Rattaringluse hind

Ratta laenutamiseks peab kasutajal olema kas kehtiv Tartu linnaliinide perioodipilet või tuleb osta rattaringluse perioodipilet.

Kui rattaringluse kasutajal on Tartu linnaliinibussis tasuta sõidu õigus või tal on Tartu linna 10, 30 või 90 päeva pilet, siis eraldi rattaringluse piletit ostma ei pea, kuid isikustatud bussikaart tuleb siduda rattaringluse süsteemiga, et oleks võimalik pileti olemasolu kontrollida.

Kui perioodipilet on olemas, siis on iga kuni 60-minutiline jalgratta kasutamine tasuta ja iga järgmine alustatud tund maksab 1 euro.

Kui aktiivset linnaliinibussi perioodipiletit ei ole, siis tuleb soetada rattaringluse päevapilet, nädalapilet või aastapilet, mille hinnad esialgsete plaanide järgi on vastavalt 5, 10 ja 30 eurot. Ka siin kehtib sama põhimõte, et kuni tund aega rattasõitu on tasuta ja iga järgmine alustatud tund 1 euro.

Rataste maksimaalne kasutusaeg on 5 tundi ja pärast seda rakendub hilinemise tasu 80 eurot.

Abistav skeem

Hinnastamismudel
Hinnastamismudel

Ettevalmistused rattaringluse rajamiseks

Linnaelanike küsitlus parklate asukohtade valimiseks

Juuli-augusti 2017 said linlased avaldada arvamust, kus võiksid Tartus paikneda rattaringluse rendipunktid ning vastata küsitlusele.

Küsitlusele vastas ligi 247 inimest ja kaardile mängiti 2386 rattapunkti asukohta.

 

Rattaringluse hanked

16. oktoobril 2017 esitas linnavalitsus rahvusvahelise hanke eelteate, mis muuhulgas kutsus huvitatud organisatsioone endast märku andma ning oma pakutavaid tooteid ja teenuseid kirjeldama. Selline koordineeritud turu-uuring aitas ette valmistada tehniliselt keerulise süsteemi hankimist.

Rahvusvahelise hanke kuulutas linnavalitsus välja 3. veebruaril 2018, pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. aprill 2018. Hankega soovib linn osta kokku 600 jalgratast (200 tavajalgratast ja 400 elektrijalgratast), 900 kinnitusposti ja 60 infotulpa koos tarne ja paigaldusega ning rattaringluse juhtimissüsteemi tähtajatu kasutuslitsentsi. Hanketingimuste kohaselt soovib linn ka võimalust lähema kahe aasta jooksul osta rattaringlussüsteemi laiendamiseks täiendavalt kuni 200 jalgratast, 300 kinnitusposti ja 20 infotulpa riigihankel pakutud hinnaga. Täpsem info Riigihangete registris.

Hanke võitja kuulutati välja 15. mail 2018 ja edukaks tunnistati Kanada ettevõtte Bewegen Technologies Inc pakkumus maksumusega 2 608 077 eurot.

Lisaks korraldas linnavalitsus ka hanke rattaringluse jalgrattaparklate ning nende aluste projekteerimiseks ja ehitamiseks, kus 15. mail 2018 tunnistati edukaks Terasteenus OÜ pakkumus maksumusega 218 400 eurot.

Meediakajastused

Viimati muudetud 17.04.2019

HEAT projekt

Mis?

Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerite poolt läbiviidav HEAT-projekt käsitleb kergliiklejate liikumisvõimaluste parandamist strateegilise planeerimisprotsessi kaudu.
Projekti teine eesmärk on hinnata kergliiklusteede rajamise järgset kergliiklejate arvu tõusu ning kergliiklusteede kasutajate tervislikkuse ja heaolu tõusust tulenevat majanduslikku kasu.

Miks?

Oleme veendunud, et linna ja linna toimeala keskkond peab täitma ka jalgsi ja jalgrattaga liikumisega kaasnevaid tervise-, sotsiaal- ja haridusalaseid funktsioone.

Kuidas?

HEAT projekti raames on Tartu linnal kavas koostada kergliiklusteede teemaplaneering. Lähtudes projektis kasutatavast liiklejate tervislikkuse ja heaolu tõusuga kaasneva majanduskasu arvutamise meetodist hinnatakse  projekti WOODFOOTPRINT raames välja töötatud Emajõe äärset kergliiklusteed koos kergliiklussillaga üle Emajõe.

Kavas on korraldada 6 seminari, mille abil kaasatakse spetsialistid, linnaosade ja asustusüksuste (külade) seltsid, huvigrupid teemaplaneeringu koostamisse. Planeering saab valmida tihedas koostöös linnaelanike, piirkondlike ühenduste, spetsialistide ja linna vahel. 

HEAT tööriistaga koostatav majanduslik analüüs põhjendab kergliiklusteede rajamise majanduslikku kasu läbi elanikkonna tervise paranemise ja eluea pikenemise.

Kes?

Projekti konsortsium koosneb seitsmest partnerist neljast riigist:

 • Läänemere piirkonna tervislike linnade ühendus, Soome

 • Edela-Soome nõukogu - Edela-Soome säästva arengu ja energeetika teeninduskeskus (VALONIA), Soome

 • Turu rakenduskõrgkool, Soome

 • Jurmala Linnavolikogu, Läti

 • Balti Uuringute Instituut, Eesti

 • Tartu Linnavalitsus, Eesti

 • Cykelfrämjandet, Rootsi

Millal?

Projekt algas 1. aprillil 2018. a ja kestab kuni 31. märtsini 2021. a.

Projekti kaasrahastab Kesk-Läänemere programm 2014-2020.

Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Läänemere piirkonna linnades ja linnade toimealas tervislikumale, aktiivsemale ja kaasavale planeerimisele, kus kergliiklus on turvaline, populaarne ja vastuvõetav liikumisviis. Selle saavutamiseks töötatakse välja pilootlinnades ja Edela-Soome regioonis osalevate kergliiklusteede infrastruktuuri arendamise kontseptsioonid ja viiakse läbi katseprojektid.

Tänu piiriülesele koostööle õpivad partnerid üksteiselt, jagavad kogemusi ja toetavad üksteist oma eriteadmistega. Projekti tulemusi levitatakse Läänemere piirkonnas ja mujal.

www.heatproject.eu

Viimati muudetud 09.04.2019