Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
Для слабовидящих
-3°

Linnavara üürile andmine

Üüripindade info

Sellel leheküljel on võimalik tutvuda Tartu linnalt üüritavate äriruumide infoga. Infot saab Tartu linna poolt üüritud ruumides kehtivate lepingute kohta (üürnik, tähtaeg ja üürimäär). Linnale kuuluvate ruumide üürimisest või ostmisest huvitatute tarbeks on vabade pindade osas lisatud ruumi kohta täpsem informatsioon. Samuti on võimalik otsingu abil leida Teid huvitaval ajaperioodil lõppevad lepingud.

Tutvu üüripindade ja lepingute infoga siin andmebaasis

  • Üüripinna aadressil klikates näeb lepingu täpsemaid andmeid.
  • Kui lepingu tähtaega ei ole märgitud, on tegemist määramata tähtajaga lepinguga (mille võib lõpetada kolmekuulise etteteatamisega).

Üürile andmist reguleerib Tartu linnavara eeskiri (vt § 13–17 ja § 26–35).

Üüriinfot saab linnavarade osakonna spetsialistilt:

Hilja Torp 

736 1110

Hilja.Torp@raad.tartu.ee

Lodjakoda - Ujula 98

Tartu Linnavalitsuse korraldab läbirääkimistega pakkumise Tartus, Ujula 98 kinnistule  ehitatavale Lodjakojale  kasutusse andmiseks.

 

Tartu linn ehitab Ujula 98 kinnistule Lodjakoja, mille eeldatav valmimise tähtaeg on august 2020.a. Tartu linn soovib leida Lodjakoja kasutajat, kelle ülesandeks on tagada aastaringselt toimiva osaluselamusi pakkuva teemapargi käigus hoidmine ja toimimine. Kasutajal tuleb rajatavas Lodjakoja teemapargis tutvustada piirkonnale omaseid veesõidukeid, traditsioonilist laevaehitust, siseveeteede ajalugu, korraldada laevareise, koolitusi ning erinevaid kultuuriüritusi. Tulevane Lodjakoja kasutaja peab teemapargi tegevustega alustama vähemalt kolme kuu jooksul alates hoonete üleandmisest. Lodjakoda antakse kasutusse kolmeks aastaks, lepingut on poolte kokkuleppel võimalik pikenda kuni seitse aastat.

 

Pakkumiste tingimustega on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel või saata  e-kiri aadressil eva.laane@raad.tartu.ee  pakkumise tingimuste väljastamiseks elektrooniliselt.

 

Lodjakoja projektdokumentatsiooniga on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel. Pakkumise esitamisel eeldatakse, et pakkuja on tutvunud Lodjakoja projektdokumentatsiooniga enne pakkumise esitamist. Poolelioleva Lodjakojaga on võimalik tutvuda 3. aprillil 2020.a.  kell 13.00 Ujula 98 kinnistul. Pakkumise esitamisel eeldatakse, et pakkuja on tutvunud Lodjakoja kinnistuga ning selle ehitatava poolelioleva ehitisega.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2020 kell 11.00. Pakkumus ja sellega seotud materjalid tuleb esitada kinnises pakendis Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonda   (kabinet 101, Küüni 1, 51004 Tartu).  Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja registrikood ning tekst „Läbirääkimistega pakkumise korras Tartus, Ujula 98 kinnistule ehitatava Lodjakojale kasutaja leidmine“ ja “Mitte avada enne 20.04.2020 a.  kell 11.05”.

 

Pakkumused avatakse 20. aprillil 2020 kell 11.05 Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnas aadressil Tartu Küüni 5 kabinet 115 läbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni poolt.

 

Pakkumiste võitja väljaselgitamisel hinnatakse pakkuja poolt pakutud aasta üüri hinda (osakaal kuni  5 punkti 20st) ja esitatud Lodjakoja teemapargi  kontseptsiooni (osakaal kuni  15  punkti 20st). Pakutava üüri suurus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.

 

Täiendav info:  Eva Lääne, tel 7361 175, e-post eva.laane@raad.tartu.ee.

 

Kasutusse andmise tingimused

Asendiplaan

Lodjakoja projektdokumentatsioon

 

 

 

Последнее изменение 21.02.2020