Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Adult education

Adult education

To better understand others and ourselves, it is important to continue learning new things. Active participation in adult education has become an important part of contemporary society.

Degree study

Degree study is aimed towards those people who wish to obtain basic or secondary education as well as pursue an academic degree. Students will receive a certificate or a diploma after completing the degree study.

Institutions offering degree study:

Tartu Adult Secondary School

Open University at the University of Tartu

Open University at the Estonian University of Life Sciences

Tartu Art College

Vocational Education Centre of Tartu

 

Continuing education

Purposeful and organised curriculum-based education outside of degree study is called continuing education.

More information

Adult education

Täienduskoolitus

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täienduskoolitust pakub:
Tartu Rahvaülikool

Täiskasvanud Õppija Nädal

7. – 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .  Rohkem infot TÕNi kohta on TÕNI koordineeriva ETKA Andrase kodulehel.

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid.

Täiskasvanud õppija nädala kalender 2020

 

Lisainfo:
Ena Drenkhan
TÕNi koordinaator Tartumaal
Tartu Rahvaülikooli koolitus- ja projektijuht
E-post ena@rahvaylikool.ee
Tel 5291431, 53486443

Last changed 07.12.2020