Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
11°
For visually impaired
11°

Teed ja tänavad

Teed ja tänavad

Üldinfo

Tartu linnas on 480 tänavat. 2017. a lõpu seisuga oli teeregistri andmetel Tartu linnas 9 silda ja Tartu linna teede kogupikkus oli 340,4  km. Tähtvere valla liitumisega lisandus Tartule veel 65,3 km teid ja tänavaid. Nendest oli asfaltkattega tänavaid Tartus 313,5 km ja Tähtveres 8,3 km.

Tartu linna teede ja sildade ehitamise ja remondiga, jalgrattataristu rajamise, tänavavalgustuse ehitamise, kaevelubade väljastamise jmt-ga tegeleb linnamajanduse osakonna teedeteenistus. Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus. Sellega seonduv info on leitav heakorrarubriigist.

Foto: Tiit Grihin
Foto: Tiit Grihin

Suuremaid töid

Kust saada infot?

Uudised
AASTA PLAANID

Jooksva aasta plaanide kohta saab infot teedetööde trükisest, mida linnavalitsus saadab kevadeti tartlaste postkastidesse.

Pikemaajalised plaanid
Teata probleemidest

Tartu linna heakorratelefon 1789 ootab teateid tänavaaukudest ning muudest teede ja tänavatega seotud probleemidest.

Asjaajamine

Last changed 20.04.2019