Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Teed ja tänavad

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Teed ja tänavad

Üldinfo

Tartu linnas on 480 tänavat. 2017. a lõpu seisuga oli teeregistri andmetel Tartu linnas 9 silda ja Tartu linna teede kogupikkus oli 340,4  km. Tähtvere valla liitumisega lisandus Tartule veel 65,3 km teid ja tänavaid. Nendest oli asfaltkattega tänavaid Tartus 313,5 km ja Tähtveres 8,3 km.

Tartu linna teede ja sildade ehitamise ja remondiga, jalgrattataristu rajamise, tänavavalgustuse ehitamise, kaevelubade väljastamise jmt-ga tegeleb linnamajanduse osakonna teedeteenistus. Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus. Sellega seonduv info on leitav heakorrarubriigist.

Foto: Tiit Grihin
Foto: Tiit Grihin

Suuremaid töid

Kust saada infot?

Asjaajamine

Projektid

 • Projekt „Nutikas ülekäigurada“
  Selleks et tagada suurem turvalisus ülekäiguradadel, soovitakse kasutusele võtta nutikad ülekäiguradade lahendused, mis operatiivselt jälgiksid liiklust ülekäiguraja ümbruses ning annaksid liikluses osalejatele visuaalselt märku, kui tekkimas on ohuolukord.  Loe lähemalt.
 • Projekt "Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II"
  Tartu linn jätkab amortiseerunud tänavavalgustuse kaasajastamist. Kolme järgneva aasta jooksul (2020-2022) rekonstrueeritakse mitme tiheasutuspiirkonna tänavavalgustus. Loe lähemalt.
 • Projekt "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas"
  Tartu linn uuendab kolme aasta jooksul (2019-2021) olulise osa linna suurima elanikkonnaga linnaosa - Annelinna tänavavalgustusest. Loe lähemalt.
 • Projekt "ENLIGHTENme"
  Tartu linn osaleb projektis ENLIGHTENme, mille eesmärk on koguda tõendeid välis- ja sisevalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule ning vähendada valgustuse negatiivset mõju inimestele Euroopa linnades. Loe lähemalt.

Viimati muudetud 23.11.2023