Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-16°
-16°

Kultuuriosakond

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Osakonna tutvustus
Allasutused
Õigusaktid
Ürituse korraldajale
Kontaktid
KO_kultuuriteenistus_tunnuspilt_0.jpg

 

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika kavandamises osalemine ning selle elluviimine Tartu linnas.

Viimati muudetud 30.11.2021

Kultuuriosakonna allasutused

Raamatukogud

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5,  51004 Tartu
736 1370
oskar@luts.ee

Põhimäärus

 

Annelinna harukogu

Kaunase pst 23,  50706 Tartu
746 1040
annelinn@luts.ee
 

Karlova-Ropka harukogu

Tehase 16, 50107 Tartu
730 8473
koidula@luts.ee

 

Tammelinna harukogu

Suur kaar 56, 50404 Tartu
746 1035
tammelinn@luts.ee
 

Lubja laenutuspunkt
Staadioni 73, 51008 Tartu
736 1698

 

Ilmatsalu harukogu
Kooli tee 5, Ilmatsalu, 61401 Tartu
736 1372
ilmatsalu@luts.ee
 

Raamatukogu põhiülesanne on rahuldada elanike hariduse, teabe ja meelelahutuse vajadusi, toetada iseseisvat õppimist ja teadmiste omandamist, olemasolevate kirjandus- ja kunstiväärtuste ning avalike andmepankade kasutamist.

 

Muuseumid

Tartu Linnajaloo Muuseumid
Põhimäärus

Filiaalid:

Tartu Linnamuuseum

Narva mnt 23,  51009 Tartu
746 1911
linnamuuseum@muuseum.tartu.ee

 

Oskar Lutsu majamuuseum
Riia 38, 50405 Tartu
746 1030
 meeli.valjaots@muuseum.tartu.ee

19. sajandi linnakodaniku muuseum
Jaani 16, 51007 Tartu
736 1545

linnakodanik@muuseum.tartu.ee


KGB kongide muuseum
Riia 15b, 51010 Tartu
746 1717
kgb@muuseum.tartu.ee


Laulupeomuuseum
Jaama 14, 51009 Tartu
746 1020
laulupeomuuseum@muuseum.tartu.ee


Linnamuuseumi põhiülesandeks on Tartu linna ajalooga seotud materjali (ka arheoloogiliste kaevamiste) kogumine, nõuetekohane säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ja tutvustamine püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

 

Tartu Mänguasjamuuseum

Lutsu 8, 51006  Tartu
746 1777
kyllike@mm.ee
Põhimäärus

 

Mänguasjamuuseumi põhieesmärgiks on mänguasja- ja lapsepõlvekultuuriga seotud materjalide kogumine, uurimine, säilitamine ja üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel; multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, mis toetab kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aitab kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele; etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Munitsipaalhuvikoolid

Tartu I Muusikakool

Tähe 5,  51010 Tartu
736 1555
tmk@tmk.tartu.ee

Põhimäärus

Tartu II Muusikakool

Kaunase pst 23,  50704 Tartu
746 1709
tmuusikakool@gmail.com

Põhimäärus

 

Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61,  50410 Tartu
736 1575
mia.viitkar@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Ilmatsalu Muusikakool
Kooli tee 5, Ilmatsalu, 61401Tartu
5304 4316
muusikakool@ilmatsalu.ee
Põhimäärus

 

Koolide ülesandeks on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Noortekeskused

Tartu Noorsootöö Keskus 
Uus 56, 50606 Tartu
Telefon 5346 2889
grete.sarap@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 Keskuse ülesanne on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed. Tartu Noorsootöö Keskusel on kolm tegutsemiskohta: Anne Noortekeskus, Lille Noortekeskus ja Ilmatsalu Noortekeskus.

Kultuurikeskus

Tiigi Seltsimaja

Tiigi 11,  51003 Tartu
736 1560, 506 8770
maris.peebo@raad.tartu.ee

Põhimäärus

 

Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on säilitada ja arendada rahvuslikke ning paikkondlikke kultuuritraditsioone, rikastades ja mitmekesistades seeläbi Tartu kultuurielu.

 

Viimati muudetud 07.09.2021

Ürituse korraldajale

Kultuuriaken

Tartu vaba aja veetmise võimalustest annab parima ülevaate Tartu Kultuuriaken.

Iga soovija saab Kultuuriaknasse sündmuse või huvitegevuse tasuta andmebaasi üles riputada.
Tänu aktiivsetele kasutajatele täiustub Kultuuriaken pidevalt ja pakub külastajatele kõige päevakohasemat teavet vaba aja veetmise võimaluste kohta Tartus ja ka Lõuna-Eestis laiemalt

Uus Kultuuriaken valmis 2017. aasta septembris

Avaliku ürituse või koosoleku registreerimine

Avalik üritus

Avalik üritus on korrakaitseseaduse § 58 lg 3 mõttes avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 1. Avaliku ürituse korraldamiseks Tartus tuleb üritus eelnevalt linnavalitsuse kultuuriosakonnas (Raekoja plats 12, II korrus, tel 736 1355) registreerida vastavalt avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuetele.
 2. Tuleb veenduda, et samal ajal ja samas kohas ei ole juba mõnda teist üritust registreeritud. Selleks vaata vastavat tabelit.
  Soovitav on võtta aegsasti ühendust kultuuriosakonnaga ning vajadusel broneerida ürituse aeg ja koht.
  Või uurida, kas Teie korraldatav kogunemine on üldse see, mida peaks üritusena registreerima.
 3. Tuleb vormistada  avaliku ürituse registreerimise teade. Seda saab teha PDF-vormi kaudu või E-vormi täites.
  NB! PDFi fail tuleb arvutisse salvestada enne vormi täitmist.
 4. Kultuuriosakonnale esitamiseks tuleb digiallkirjastatud avaliku ürituse teade koos vajalike lisadokumentidega (inventari asendiplaan, vajadusel liiklusskeem ja teavitusplaan ning turvaplaan ja COVID-19 ohutuse tagamise plaan) saata e-posti aadressile lennart.puksa@tartu.ee.
 5. Teade tuleb esitada vähemalt 15 tööpäeva, kuid mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist.
 6. Teade tuleb esitada vähemalt 60 tööpäeva, kuid mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist, kui kaasneb tänava osaline või täielik sulgemine kauemaks
  kui üks tund
 7. Emajõel toimuvatest  üritustest, millega kaasneks jõe liikluseks sulgemine, palume teavitada vähemalt 30 tööpäeva enne ürituse toimumist.
 8. Kooskõlastusringil selgub, kas kultuuriosakonna peaspetsialist saab anda loa ürituse pidamiseks. Saadud luba on linnavalitsuse nõusolek ürituse korraldamisel. Seejärel tuleb teha reklaami, sisestada sündmus Kultuuriaknasse  ning korraldada tore üritus!
 9. Ürituse teadet ei pea esitama Tartu laululaval ja Tartus asuval staadionil toimuva spordivõistluse või muu ürituse korraldamisel.
  Kõik erakondade poolt korraldatavad koosviibimised on koosolekud, mida tuleb registreerida politseis !

  COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise  kohta tuleb esitada alates 18. eluaastast enamike avalike ürituste puhul. Alates 1. novembrist peavad COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased. Alates 15.11.2021 tohib sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja välitingimustes kuni 2000 inimest.

Täpsem info Kriis.ee lehel !
Avalikel üritustel kohustuslik korraldajatel järgida "Käitumisjuhendit avalike ja kultuuriürituste korraldajatele"!

Foto: Uku Peterson
Foto: Uku Peterson

Avalik koosolek

Avalik koosolek on korrakaitseseaduse § 58 lg 2 mõttes inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

Avalik koosolek tuleb registreerida korrakaitseseaduse § 67 järgi kohalikus prefektuuris hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva, kui:

 • koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist;

 • koosolekut kavatsetakse pidada väljaspool hoonet;
 • kogunetakse väljaspool koosolekuks ette nähtud rajatist;
 • koosoleku pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon;
 • koosoleku pidamiseks on kavas kasutada heli- või valgustusseadmeid.

Avaliku koosoleku korraldamise teated tuleb saata e-posti aadressile louna@politsei.ee. Kui avaliku koosoleku pidamist planeeritakse vaid mõned tunnid enne selle toimumist, tuleb sellest teavitada lühinumbril 612 3000.

Täpsemalt saab avaliku koosoleku registreerimisest lugeda politsei koduleheküljelt.

Vorm:

Avaliku koosoleku registreerimise teate soovituslik vorm

 

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuurireklaami võimalused Tartus

Bännerid Küüni ja Rüütli tänava kohal

Tasuta saab reklaame eksponeerida Küüni tänava kohal olevatel PVC-bänneritel (mõõdud 6 x 1 m), mida saab broneerida ühe korra aastas, tavaliselt novembri keskpaigast detsembri lõpuni. Broneerimise alguse täpsemast kuupäevast teavitatakse kultuuriürituste korraldajaid aegsasti Tartu kodulehel  ja meedias.

Broneeringute tabel 2021 (uuendatud 11.10)
Broneeringud 2022. aastaks tuleb esitada hiljemalt 17. detsembriks täites vastava vormi
Broneeringute tegemiseks vooru välisel ajal pöörduda (lennart.puksa@tartu.ee / 736 1355)

NB! Rüütli tänaval olevate PVC-bännerite kohad on tasulised, sest nende üks külg on kinnitatud erakinnistule. Nende bännerikohtade tasu osas palume pärast kultuuriosakonnas broneeringu tegemist ühendust võtta OÜ Regnum Consulti juhataja Ülle Koppeliga:
+372 506 6963 / ulle.koppel@hotmail.com

Bänneri valmistamise ja paigaldamise kulu tuleb korraldajal endal tasuda. Bänneri peab üles panema ja maha võtma broneerija. Bänneri mõõt on 6 x 1 m. Bännerite kujundamise ja paigaldamisega saab abi  erinevatelt Tartus tegutsevatelt reklaamifirmadelt.

Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada  ruumiloome osakonnale ( Erge.jogela@tartu.ee, 514 8828) kaks nädalat enne broneeritud reklaamiaega:

 • reklaami paigaldamise avaldus;

 • reklaami proportsioonis kavand

Foto: Juhan Voolaid
Foto: Juhan Voolaid

Betoonist reklaamtulbad ja „Kultuurilaev”

Tartus on kultuurisündmuste reklaamimiseks üheksa betoonist tulpa, mida haldab Kultuuritahvel MTÜ. Tulbad asuvad:

 1. Kaarsilla Atlantise-poolses otsas;
 2. Vallikraavi tänaval;
 3. Pargi ja Kalevi tänava ristmikul;
 4. Vaksali ja J. Kuperjanovi tänava ristmikul;
 5. K. E. von Baeri ja Oru tänava ristmikul;
 6. Tähe 4 ees;
 7. Näituse tänaval;
 8. Lossi tänaval;
 9. Narva maantee ja Puiestee tänava ristmikul.

Skulptuuri "Kultuurilaev" asub Küüni tänaval, Tartu Kaubamaja kõrval. Lisaks ürituste infole on skulptuuri ühel infomoodulil (Küüni tänavalt vaadatuna kõige jõepoolsem) lubatud paigaldada eraisikutel mitteärilisi kuulutusi. Nimetatud kuulutuste paigaldamine on tasuta ja toimub läbi Kultuuritahvel MTÜ.

Kõigi teiste reklaamide paigaldamine on tasuline vastavalt haldaja teenuste hinnakirjale.
Konkreetse kuulutuse hind 1 ööpäeva eest tuleneb maksimaalsest 1 m² hinnast.
Eelnevalt mainitud pindadel on 50% hinnaalandust õigus saada Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate ürituste, linna eelarvest toetatavate ürituste ja publikule tasuta korraldatavate ürituste reklaamil.

Plakatid paigaldab Kultuuritahvel MTÜ. Omavoliline kuulutuse paigaldamine pindadele on keelatud ning sellised kuulutused eemaldatakse.Kontakt:
Alipi Borin
projektijuht
Kultuuritahvel MTÜ
Tel 58410001
E-post alipi79@gmail.com

Bussiootepaviljonid, valgusvitriinid

Tartu linnale kuulub 62 bussiootepaviljoni (kahepoolse reklaampinnaga), kus saab kuvada vaid sotsiaalse sisuga teavituskampaaniaid või mittekommertsliku fookusega reklaamkampaaniaid. Lubatud ei ole eksponeerida piletimüügiga või muu tulu teenimise eesmärgiga seotud teateid.
Reklaampinnad on tasuta, küll aga peab reklaamija ise tasuma plakatite tootmise ja paigalduse eest. Bussipeatustesse trükib ja paigaldab plakatid reklaamiagentuur Artwerk. Tutvu lähemalt tingimustega ja täida sooviavaldus reklaampindade broneerimise rakenduses.

Linnaruumis olevate valgusvitriinidele reklaami kuvamiseks on vaja ühendust võtta nende pindade haldajaga ning esitada oma soov OÜ-le JCDecaux Eesti.

Bussiootepaviljonide vitriinid

Kultuuritahvlid Annelinnas

Kultuuritahvel on Annelinna korrusmajade liftides ja trepikodades asuv reklaamtahvel A2 formaadis. Kultuuritahvel on mõeldud kajastama Tartu linna kultuurisündmusi, noortele pakutavaid üritusi, huviringe, muuseume, sportimisvõimalusi jne. 

Kokku on 60+ sellist tahvlit. Tahvel on jaotatud 8ks mooduliks, ühe mooduli mõõdud on L132,5mm x K185mm.
Vajadusel saab neid ka kokku liita. Tahvli uuendamine toimub iga kuu alguses. 
Kliendi käest soovitakse saada hiljemalt 25-ks kuupäevaks ainult kujunduse faili.
Reklaami trükk, ülespanek ja hooldus on Kultuuritahvel MTÜ poolt.

Teenus on tasuline.
Kontakt
Alipi Borin
E-post: alipi79@gmail.com 
Tel 58410001

Kultuuritahvel

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend on praktiline abivahend, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside ja turismi korraldajatel.

Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Vaata täpsemalt

Foto: Ahto Sooaru

Kultuuriinfo uudiskiri

Kasulik info toetuste taotlusvoorude ja täienduskoolituste kohta, kutsed konverentsidele ja seminaridele, info rahvusvahelisest koostööst ning muu oluline teave kultuurikorraldajale Tartus.
Listiga saab liituda siin
Uudiskirjade arhiiv asub siin

Uudiskirja teemade kohta saab ettepanekuid teha siin
Kirjalisti kirju toimetab Tartu Linnavalitsuse kultuuriteenistus.

Sotsiaalmeedia kanalid

Olemas on erinevad sotsiaalmeedia kanalid, kus on võimalik paluda  enda korraldatava sündmuse infot jagada.
Nendeks on erinevad kanalid Facebookis nagu:  Kultuuriakna Facebooki leht,  Visit Tartu , ingliskeelne Tartu & South Estonia ning venekeelne  VTartu.
Soovi avaldamiseks kirjutada nendele lehtedele otse Facebooki postkasti.
 

Toetused ja teised juhised

Viimati muudetud 18.11.2021

Marleen Viidul - juhataja

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1351

527 1723

Raekoja plats 12 II k ruum 202

-

Kristiina Avik - kultuurivaldkonna juht

Kultuurivaldkonna arendustegevuste planeerimine ja eestvedamine ning valdkonna esindamine.

736 1051

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

E 15-18 K 8-10

Mari-Ann Saluste - huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht

Huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arendustegevuste planeerimine, eestvedamine ning valdkonna esindamine.

736 1363

5557 9209

Raekoja plats 12 I k ruum 102

E 15–18 K 8–10

Veljo Lamp - spordivaldkonna juht

Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Valdkondliku eelarve koostamine ja nõustamine. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning sõprus- ja partnerlinnadega.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Marianne Menning - eelarve peaspetsialist

Kultuuriosakonna haldusala koondeelarve eelnõu koostamine ja ettepanekute esitamine linna koondeelarve eelnõusse, asutuste alaeelarvete koostamine. Hallatavate asutuste eelarvealane nõustamine ja koolitamine.

736 1356

517 8620

Raekoja plats 12 II k ruum 203

E 15-18; K 8-10

Noella-Madleen Pärn - peaspetsialist

Huvihariduse (sh erahuvihariduse) ja -tegevuse toetuse taotluste vastuvõtmine, analüüsimine, taotlejate nõustamine, puuduste kõrvaldamine taotlustest; aruannete kontrollimine rahaliste vahendite kasutamise kohta.

736 1354

5373 0977

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15–18; K 8–10

Lennart Puksa - peaspetsialist

Avalike ürituste registri pidamine. Kultuuriakna keskkonna ja projektide arendamine Tasuta kultuurireklaami broneerimise ja kultuurisündmusi kajastavate trükiste väljaandmise korraldamine. Kultuuriosakonna materjalide toimetamine linna kodulehel.

736 1355

5854 0214

Raekoja plats 12 II k ruum 204

-

Liis Kägu - peaspetsialist

Spordi- ja kultuurivaldkonna projektitaotluste sh jooksval aastal laekunud taotluste vastuvõtmine, analüüsimine, taotlejate nõustamine, puuduste kõrvaldamine taotlustest; aruannete kontrollimine rahaliste vahendite kasutamise kohta.

736 1357

5884 6288

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10

Hegert Leidsalu - teenuste arendusspetsialist

Kultuuriosakonna avalike teenuste mõju hindamine ja teenuste arendustegevuste eestvedamine, Tartu linnaportaali SPOKU arendustegevuste koordineerimine.

736 1359

526 7327

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10

Ave Paul - spetsialist

Kultuuriosakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, kultuuriosakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega. Kultuuriosakonna hallatavate asutuste juhtide personaliarvestus.

736 1360

506 1974

Raekoja plats 12 II k ruum 201

-

Kiirlingid