Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kultuuriosakond

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 8 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Osakonna tutvustus
Allasutused
Õigusaktid
Ürituse korraldajale
Kontaktid
KO_kultuuriteenistus_tunnuspilt_0.jpg

 

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika kavandamises osalemine ning selle elluviimine Tartu linnas.

Viimati muudetud 30.11.2021

Kultuuriosakonna allasutused

Raamatukogud

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5,  51004 Tartu
736 1370
[email protected]

Põhimäärus

 

Annelinna harukogu

Kaunase pst 23,  50706 Tartu
746 1040
[email protected]
 

Karlova-Ropka harukogu

Tehase 16, 50107 Tartu
730 8473
[email protected]

 

Tammelinna harukogu

Suur kaar 56, 50404 Tartu
746 1035
[email protected]
 

Lubja laenutuspunkt
Staadioni 73, 51008 Tartu
736 1698

 

Ilmatsalu harukogu
Kooli tee 5, Ilmatsalu, 61401 Tartu
736 1372
[email protected]
 

Raamatukogu põhiülesanne on rahuldada elanike hariduse, teabe ja meelelahutuse vajadusi, toetada iseseisvat õppimist ja teadmiste omandamist, olemasolevate kirjandus- ja kunstiväärtuste ning avalike andmepankade kasutamist.

 

Muuseumid

Tartu Linnajaloo Muuseumid
Põhimäärus

Filiaalid:

Tartu Linnamuuseum

Narva mnt 23,  51009 Tartu
746 1911
[email protected]

 

Oskar Lutsu majamuuseum
Riia 38, 50405 Tartu
746 1030
[email protected]

19. sajandi linnakodaniku muuseum
Jaani 16, 51007 Tartu
736 1545

[email protected]


KGB kongide muuseum
Riia 15b, 51010 Tartu
746 1717
[email protected]


Laulupeomuuseum
Jaama 14, 51009 Tartu
746 1020
[email protected]


Linnamuuseumi põhiülesandeks on Tartu linna ajalooga seotud materjali (ka arheoloogiliste kaevamiste) kogumine, nõuetekohane säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ja tutvustamine püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

 

 

Tartu Mänguasjamuuseum

Lutsu 8, 51006  Tartu
746 1777
[email protected]
Põhimäärus

 

Mänguasjamuuseumi põhieesmärgiks on mänguasja- ja lapsepõlvekultuuriga seotud materjalide kogumine, uurimine, säilitamine ja üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel; multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, mis toetab kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aitab kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele; etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Munitsipaalhuvikoolid

Tartu I Muusikakool

Tähe 5,  51010 Tartu
736 1555
[email protected]

Põhimäärus

 

 

Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61,  50410 Tartu
736 1575
[email protected]
Põhimäärus

 

 

Tartu II Muusikakool

Kaunase pst 23,  50704 Tartu
746 1709
[email protected]

Põhimäärus

 

Koolide ülesandeks on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Noortekeskused

Tartu Noorsootöö Keskus 
Uus 56, 50606 Tartu
Telefon 5346 2889
[email protected]
Põhimäärus

 Keskuse ülesanne on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed. Tartu Noorsootöö Keskusel on kolm tegutsemiskohta: Anne Noortekeskus, Lille Noortekeskus ja Ilmatsalu Noortekeskus.

Kultuurikeskus

Tiigi Seltsimaja

Tiigi 11,  51003 Tartu
736 1560

[email protected]

Põhimäärus

 

Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on säilitada ja arendada rahvuslikke ning paikkondlikke kultuuritraditsioone, rikastades ja mitmekesistades seeläbi Tartu kultuurielu.

 

Viimati muudetud 23.08.2023

Ürituse korraldajale

Kultuuriaken

Tartu vaba aja veetmise võimalustest annab parima ülevaate Tartu ja Lõuna-Eesti Kultuuriaken.

Iga soovija saab Kultuuriaknasse sündmuse tasuta andmebaasi üles riputada.
Tänu aktiivsetele kasutajatele täiustub Kultuuriaken pidevalt ja pakub külastajatele kõige päevakohasemat teavet vaba aja veetmise võimaluste kohta Tartus ja ka Lõuna-Eestis laiemal

Avaliku ürituse või koosoleku registreerimine

Avalik üritus

Avalik üritus on korrakaitseseaduse § 58 lg 3 mõttes avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 1. Avaliku ürituse korraldamiseks Tartus tuleb üritus eelnevalt linnavalitsuse kultuuriosakonnas registreerida vastavalt avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuetele.
 2. Tuleb veenduda, et samal ajal ja samas kohas ei ole juba mõnda teist üritust registreeritud. Selleks vaata vastavat tabelit. Soovitav on võtta aegsasti ühendust kultuuriosakonnaga ning vajadusel broneerida ürituse aeg ja koht. Või uurida, kas Teie korraldatav kogunemine on üldse see, mida peaks just üritusena registreerima.
 3. Tuleb vormistada avaliku ürituse registreerimise teade. Seda tuleb teha täites E-vormi.
 4. Avalike ürituste korraldamisel lähtuda keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendist. Korraldajatel tuleb täita  juhendi iga kategooria minimaalseid nõudeid.
 5. Teade tuleb esitada vähemalt 15 tööpäeva, kuid mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist.
 6. Teade tuleb esitada vähemalt 60 tööpäeva, kuid mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist, kui kaasneb tänava osaline või täielik sulgemine kauemaks kui üks tund
 7. Emajõel toimuvatest  üritustest, millega kaasneks jõe liikluseks sulgemine, palume teavitada vähemalt 30 tööpäeva enne ürituse toimumist.
 8. Kooskõlastusringil selgub, kas kultuuriosakonna peaspetsialist saab anda loa ürituse pidamiseks. Saadud luba on linnavalitsuse nõusolek ürituse korraldamisel. Seejärel tuleb sisestada sündmus Kultuuriaknasse  ning korraldada tore üritus!
 9. Ürituse teadet ei pea esitama Tartu laululaval ja Tartus asuval staadionil toimuva spordivõistluse või muu ürituse korraldamisel.
  Kõik erakondade poolt korraldatavad koosviibimised on koosolekud, mida tuleb registreerida politseis !

 

Foto: Uku Peterson
Foto: Uku Peterson

Avalik koosolek

Avalik koosolek on korrakaitseseaduse § 58 lg 2 mõttes inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

Avalik koosolek tuleb registreerida korrakaitseseaduse § 67 järgi kohalikus prefektuuris hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva, kui:

 • koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist;

 • koosolekut kavatsetakse pidada väljaspool hoonet;
 • kogunetakse väljaspool koosolekuks ette nähtud rajatist;
 • koosoleku pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon;
 • koosoleku pidamiseks on kavas kasutada heli- või valgustusseadmeid.

Avaliku koosoleku korraldamise teated tuleb saata e-posti aadressile [email protected]. Kui avaliku koosoleku pidamist planeeritakse vaid mõned tunnid enne selle toimumist, tuleb sellest teavitada lühinumbril 1247 või 112.

Täpsemalt saab avaliku koosoleku registreerimisest lugeda politsei koduleheküljelt.
Politsei registreeritud avalikud koosolekud on nähtavad siit

Vorm:

Avaliku koosoleku registreerimise teate soovituslik vorm

 

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuurireklaami võimalused Tartus

Reklaamikuubikud Küüni tänaval

Tasuta kultuurireklaami saab eksponeerida Küüni tänaval (Poe tn ja Raekoja platsi vahel) olevatel uutel reklaamikandjatel. Pindadele on oodatud Tartus (ja linna ümbruses) toimuvate kultuurisündmuste reklaam. Reklaamikandjaid/kuubikuid on kokku 4. Igale reklaamialusele paigaldatakse  kuni kaks bännerit. Bänneritell on standardne püstine postriformaat küljepikkustega 2250mm (kõrgus) x 1600mm (laius). Kuna reklaampinnad on vaadeldavad kõigist külgedest, siis on soovitav, et bännerid oleks kahepoolse trükiga. Üheks broneeringu perioodiks on maksimaalselt 4 nädalat ning ühele sündmusele broneeritakse 1 pind korraga. Võimalusel kauemaks ja rohkematele pindadele.

Bänneri valmistamise ja paigaldamise kulu tuleb korraldajal endal tasuda. Bänneri peab üles panema ja maha võtma broneerija. Bännerite kujundamise ja paigaldamisega saab abi  erinevatelt Tartus tegutsevatelt reklaamifirmadelt.

Broneeringute tabel 2024
Broneeringu taotluse vorm 2024

Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada  ruumiloome osakonnale ([email protected], 514 8828) kaks nädalat enne broneeritud reklaamiaega:

 • reklaami paigaldamise avaldus;

 • reklaami proportsioonis kavand

Reklaamikuubik
Reklaamikuubik
Kuubikute asend
Kuubikute asend

Betoonist reklaamtulbad ja „Kultuurilaev”

Tartus on kultuurisündmuste reklaamimiseks üheksa betoonist tulpa, mida haldab Kultuuritahvel MTÜ. Tulbad asuvad:

 1. Kaarsilla Atlantise-poolses otsas;
 2. Vallikraavi tänaval;
 3. Pargi ja Kalevi tänava ristmikul;
 4. Vaksali ja J. Kuperjanovi tänava ristmikul;
 5. K. E. von Baeri ja Oru tänava ristmikul;
 6. Tähe 4 ees;
 7. Näituse tänaval;
 8. Lossi tänaval;
 9. Narva maantee ja Puiestee tänava ristmikul.

Skulptuuri "Kultuurilaev" asub Küüni tänaval, Tartu Kaubamaja kõrval. Lisaks ürituste infole on skulptuuri ühel infomoodulil (Küüni tänavalt vaadatuna kõige jõepoolsem) lubatud paigaldada eraisikutel mitteärilisi kuulutusi. Nimetatud kuulutuste paigaldamine on tasuta ja toimub läbi Kultuuritahvel MTÜ.

Kõigi teiste reklaamide paigaldamine on tasuline vastavalt haldaja teenuste hinnakirjale.
Konkreetse kuulutuse hind 1 ööpäeva eest tuleneb maksimaalsest 1 m² hinnast.
Eelnevalt mainitud pindadel on 50% hinnaalandust õigus saada Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate ürituste, linna eelarvest toetatavate ürituste ja publikule tasuta korraldatavate ürituste reklaamil.

Plakatid paigaldab Kultuuritahvel MTÜ. Omavoliline kuulutuse paigaldamine pindadele on keelatud ning sellised kuulutused eemaldatakse.Kontakt:
Alipi Borin
projektijuht
Kultuuritahvel MTÜ
Tel 58410001
E-post [email protected]

Bussiootepaviljonid, valgusvitriinid

Tartu linnale kuuluvad bussiootepaviljonid (kahepoolse reklaampinnaga), kus saab kuvada vaid sotsiaalse sisuga teavituskampaaniaid või mittekommertsliku fookusega reklaamkampaaniaid. Lubatud ei ole eksponeerida piletimüügiga või muu tulu teenimise eesmärgiga seotud teateid.
Reklaampinnad on tasuta, küll aga peab reklaamija ise tasuma plakatite tootmise ja paigalduse eest. Bussipeatustesse trükib ja paigaldab plakatid reklaamiagentuur Artwerk. Tutvu lähemalt tingimustega ja täida sooviavaldus reklaampindade broneerimise rakenduses.

Linnaruumis olevate valgusvitriinidele reklaami kuvamiseks on vaja ühendust võtta nende pindade haldajaga ning esitada oma soov OÜ-le JCDecaux Eesti.

Bussiootepaviljonide vitriinid

Kultuuritahvlid Annelinnas

Kultuuritahvel on Annelinna korrusmajade liftides ja trepikodades asuv reklaamtahvel A2 formaadis. Kultuuritahvel on mõeldud kajastama Tartu linna kultuurisündmusi, noortele pakutavaid üritusi, huviringe, muuseume, sportimisvõimalusi jne. 

Kokku on 60+ sellist tahvlit. Tahvel on jaotatud 8ks mooduliks, ühe mooduli mõõdud on L132,5mm x K185mm.
Vajadusel saab neid ka kokku liita. Tahvli uuendamine toimub iga kuu alguses. 
Kliendi käest soovitakse saada hiljemalt 25-ks kuupäevaks ainult kujunduse faili.
Reklaami trükk, ülespanek ja hooldus on Kultuuritahvel MTÜ poolt.

Teenus on tasuline.
Kontakt
Alipi Borin
E-post: [email protected] 
Tel 58410001

Kultuuritahvel

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend on praktiline abivahend, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside ja turismi korraldajatel.

Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Avaliku ürituse puhul tuleb  korraldamisel lähtuda keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendist.
Korraldajatel tuleb täita  juhendi iga kategooria minimaalseid nõudeid.

Vaata täpsemalt

Foto: Ahto Sooaru

Kultuuriinfo uudiskiri

Kasulik info toetuste taotlusvoorude ja täienduskoolituste kohta, kutsed konverentsidele ja seminaridele, info rahvusvahelisest koostööst ning muu oluline teave kultuurikorraldajale Tartus.
Listiga liitumiseks kirjuta [email protected]
Uudiskirjade arhiiv asub siin

Sotsiaalmeedia kanalid

Olemas on erinevad sotsiaalmeedia kanalid, kus on võimalik paluda  enda korraldatava sündmuse infot jagada.
Nendeks on erinevad kanalid Facebookis nagu:  Kultuuriakna Facebooki leht,  Visit Tartu Facebooki leht.
Soovi avaldamiseks kirjutada nendele lehtedele otse Facebooki postkasti.
 

Tartu ruumide portaal

Tartu ruumide portaal koondab Tartu linna allasutuste ruumid ja väljakud, mida on võimalik rentida ühekordseks või regulaarseks treeninguks, seminariks, kontserdiks või muuks sündmuseks. Iga ruumi juurde kuulub kalender, kust saab kontrollida, kas soovitud aeg on vaba ja kas asutus on sellel ajal broneeringud võimaldanud. Portaalis saab päringu esitada igaüks, kes on end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga tuvastanud. Päring liigub vastava ruumi haldurile, kes kontrollib esitatud andmed, sobivuse korral sõlmib teiega lepingu, kinnitab broneeringu ja esitab arve. Iga asutus haldab enda ruumide infot ja broneeringuid iseseisvalt, mistõttu palume sisulised küsimused esitada huvipakkuva ruumi haldurile. 

Toetused ja teised juhised

Viimati muudetud 18.07.2024

Sten Svetljakov - juhataja

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevate Tartu linna asutuste juhtidega töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine. Osakonna hallatavate valdkondade arengukavade, strateegiate väljatöötamise ja elluviimise juhtimine. Kultuuriosakonna rahvusvahelise koostöö edendamine.

736 1351

554 9393

Raekoja plats 12, ruum 202

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1351

Aavo Kokk - südalinna kultuurikeskuse juhataja

Tartu südalinna kultuurikeskuse, sh. sündmuskeskuse loovkontseptsiooni väljatöötamine; kultuurikeskust haldava sihtasutuse loomise ettevalmistamine.

-

5680 4410

Raekoja plats 12 II k ruum nr 208

-

Mari-Ann Saluste - huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht

Huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arendustegevuste planeerimine, eestvedamine ning valdkonna esindamine. Huvihariduse ja -tegevuse riigiraha kava ja eelarve koostamine ning tegevuste elluviimise korraldamine. Formaalse ja mitteformaalse hariduse koostöö edendamine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: huvihariduse arengutoetus, huvihariduse preemia.

736 1363

5911 6614

Raekoja plats 12, II k, ruum 209

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1363

Kristiina Avik - kultuurivaldkonna juht

Linna kultuuritöö ja selle arendustegevuste planeerimine, koordineerimine ja analüüs. Rahvusvaheline suhtlus ning projektide initsieerimine. Kultuurikorraldajate võimestusprogrammi Kultuurikompass koordineerimine ning koostöö planeerimine SA Tartu 2024 tiimiga. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: kolmeaastane kultuuritegevuse toetus.

736 1051

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1051

Helen Siska - noorsootöövaldkonna juht

Noorsootöö valdkonna arendustegevuste planeerimine, eestvedamine ning valdkonna esindamine. Noorsootöö uuringute planeerimine ja tellimine. Tartu linna noortevolikogu valimiste korraldamine ning noortevolikogu töö koordineerimine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: noorsootöö suur- ja väikeprojekti toetus.

736 1365

525 8221

Raekoja plats 12, II k, ruum 203

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1365

Veljo Lamp - spordivaldkonna juht

Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning koolispordi küsimuste koordineerimine. Tartu linna meistrivõistluste korraldamise koordineerimine, medalite, diplomite tellimine. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: spordivaldkonna esindusvõistkondade toetus.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12, II k, ruum 206

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1352

Getter Põder - eelarve peaspetsialist

Kultuuriosakonna haldusala koondeelarve eelnõu koostamine ja ettepanekute esitamine linna koondeelarve eelnõusse, asutuste alaeelarvete koostamine. Hallatavate asutuste eelarve alane nõustamine ja koolitamine.

736 1356

5373 2571

Raekoja plats 12, II k, ruum 203

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1356

Pärt Dolenko - peaspetsialist

Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: kultuuri suur- ja väikeprojektid, spordi suur- ja väikeprojektid, koolidevahelised karikavõistlused

736 1357

588 46288

Raekoja plats 12, II k, ruum 211

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1357

Katrin Koser - peaspetsialist

Huvihariduse (sh erahuvihariduse) ja -tegevuse toetuse taotluste vastuvõtmine, analüüsimine, taotlejate nõustamine, valdkondade kaupa registreerimine, puuduste kõrvaldamine taotlustest; aruannete kontrollimine rahaliste vahendite kasutamise kohta.

-

511 7426

Raekoja plats 12, II k, ruum 209

Vajalik eelregistreerimine tel 511 7426

Lennart Puksa - peaspetsialist

Avalike sündmuste registri pidamine sh sündmuste teadete kooskõlastamine ja lubade väljastamine ning registri kuvamine Tartu linna koduleheküljel. Avalike sündmuste korraldajate nõustamine. Kultuuriakna veebikeskkonna haldamine, toimetamine ja arendamine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: rahvusvähemuste ja asumiseltside toetus.

736 1355

5854 0214

Raekoja plats 12, II k, ruum 204

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1355

Merike Puura - rahvakultuuri peaspetsialist

Rahvakultuurivaldkonna infopäevade, koolituste ja muude sündmuste korraldamine koostöös Tiigi Seltsimajaga. Valdkondliku koostöö koordineerimine ja infovahetuse korraldamine. Tartu rahvakultuurivaldkonna arenguvajaduste kaardistamine ja arendustegevuste planeerimine ning läbiviimine.

-

5331 1144

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 211

Vajalik eelregistreerimine tel 5331 1144

Hegert Leidsalu - teenuste arendusspetsialist

Kultuuriosakonna avalike teenuste mõju hindamine ja teenuste arendustegevuste eestvedamine. Tartu linnaportaali SPOKU arendustegevuste koordineerimine, andmete korrastamine ning andmetöötluseks vajalike väljavõtete kättesaadavaks tegemine. Kultuuri valdkonna linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide koostamise ja uuendamise eestvedamine. Kultuuri valdkonna statistika kogumine ja analüüsimine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: kultuuri valdkonna arengu- ja investeeringutoetus, kultuuri valdkonna suur- ja väikeprogrammide toetus.

736 1359

526 7327

Raekoja plats 12, II k, ruum 211

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1359

Ave Paul - spetsialist

Kultuuriosakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, kultuuriosakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega. Kultuuriosakonna hallatavate asutuste juhtide personaliarvestus. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: mobiilsustoetus.

736 1360

506 1974

Raekoja plats 12, II k, ruum 201

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1360

Kiirlingid