Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu koosseisud

2017-2021
2013-2017
2009–2013
2005–2009
2002–2005
1999–2002
1996–1999
1993-1996
1989-1993

Tartu Linnavolikogu IX koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu IX koosseis valiti 15. oktoobril 2017. a, volikogu oli 49-liikmeline. Volikogu nelja tööaasta jooksul täitis volikogu liikmete volituste peatumise ja ennetähtaegse lõpetamise tõttu asendusliikmete määramisega volikogu liikme ülesandeid kokku 76 inimest.

Valimiste järel moodustati koalitsioon, kuhu kuulusid Reformierakond (20 volikogu liiget) ja  Keskerakond (7 volikogu liiget). Ühtlasi  vormistati koostööprotokoll ühiseks tegevuseks valimisliiduga Tartu Eest (2 volikogu liiget). Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileping.pdf

Opositsioonis olid Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8 volikogu liiget), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (6 volikogu  liiget), Isamaa Erakond (3 liiget) ja valimisliit Tartu Heaks (3 volikogu liiget).

Linnavolikogu esimesel istungil 7. novembril 2017 valiti volikogu esimeheks Aadu Must (Keskerakond) ning aseesimeheks Ene Ergma (Reformierakond).

14. novembril 2017 valiti linnapeaks Urmas Klaas (Reformierakond) ning kinnitati abilinnapeadeks Reno Laidre (Reformierakond, linnaarengu ja planeerimise valdkond), Raimond Tamm (Reformierakond, linnamajanduse ja ettevõtluse valdkond), Tiia Teppan (Reformierakond, sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond), Madis Lepajõe (Keskerakond, hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkond) ja Monica Rand (Keskerakond, rahanduse ja linnavara valdkond).

15. augustil 2018 teatas Tiia Teppan abilinnapea kohalt tagasiastumisest ning 13. septembril 2018 kinnitati tema asemel abilinnapeaks Mihkel Lees (Reformierakond).

Koalitsioon lagunes Reformierakonna algatusel 2020. aasta jaanuaris, kuna mitu kuud kestnud erimeelsused Keskerakonna Tartu piirkonnas mõjutasid negatiivselt koostööd linna juhtimisel. Uue koalitsiooni moodustasid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes sõlmisid koalitsioonilepingu.pdf 10. veebruaril 2020.

13. veebruaril 2020 kinnitas volikogu Monica Ranna ja Madis Lepajõe asemel abilinnapeadeks Gea Kangilaski ja Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Samal istungil teatas volikogu esimees Aadu Must, et on esitanud avalduse esimehe kohalt tagasiastumiseks. 20. veebruaril valiti volikogu esimeheks Lemmit Kaplinski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Volikogu ja linnavalitsus Vanemuise trepil 16. septembril 2021
Volikogu ja linnavalitsus Vanemuise trepil 16. septembril 2021

Fraktsioonid ja komisjonid

14. novembril 2017 registreeriti volikogus neli fraktsiooni (vastavalt linna põhimäärusele peab fraktsioonis olema vähemalt viis liiget):

 • Reformierakonna fraktsioon (esimees Mihkel Lees, hiljem Kristo Seli ja Krõõt Kiviste)
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (esimees Jarno Laur, hiljem Kadri Leetmaa)
 • Keskerakonna fraktsioon (esimees Vladimir Šokman)
 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon (esimees Indrek Särg)

21. veebruaril 2019 lahkus EKRE fraktsioonist Kaja Tarto ning 10. septembril 2020 Indrek Hirv. Seetõttu jäi fraktsiooni ainult neli liiget ja selle tegevus lõpetati.

4. detsembril 2020 registreeriti volikogus Isamaa Erakonna fraktsioon, millega ühinesid lisaks Anneli Kannusele ja Mihhail Lotmanile ka jaanuaris 2020 Isamaa Erakonnaga liitunud Kaja Tarto ning Jüri Kõre ja Merle Jääger valimisliidust Tartu Heaks. Fraktsiooni esimees oli Jüri Kõre.

Volikogus oli kaheksa alatist komisjoni. Komisjonide esimehed ja aseesimehed koosseisu vältel vahetusid.

 • arengu- ja planeerimiskomisjon – esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimehed Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Marina Riisalu (Keskerakond), Artjom Suvorov (Keskerakond)
 • hariduskomisjon – esimehed Mihkel Lees (Reformierakond), Triin Anette Kaasik (Reformierakond), Piret Uluots (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimehed Marju Lauristin (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Vladimir Šokman (Keskerakond);
 • keskkonnakomisjon (loodi 20. veebruaril 2020) – esimees Ott Maidre (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond);
 • kultuurikomisjon – esimehed Nikolai Põdramägi (Keskerakond), Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Indrek Kalda (EKRE);
 • linnavarakomisjon (tegevus lõpetati 20. veebruaril 2020) – esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimehed Kaja Tarto (EKRE, pärast Isamaa), Indrek Kalda (EKRE);
 • majanduskomisjon – esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Isamaa, astus erakonnast välja veebruaris 2020);
 • rahanduskomisjon – esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (VL Tartu Heaks, hiljem Isamaa);
 • revisjonikomisjon – esimehed Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimehed Tamara Hristoforova (Reformierakond), Tiia Teppan (Reformierakond);
 • sotsiaalkomisjon – esimehed Vladimir Šokman (Keskerakond), Triin Anette Kaasik (Reformierakond) ja aseesimehed Eva Loskit (EKRE), Jaan Willem Sibul (EKRE), Irina Panova (Keskerakond).

Volikogu IX koosseisu ajal moodustati kolm ajutist komisjoni - kahel korral põhimääruskomisjon ning puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon.

Komisjonid olid 15-liikmelised, välja arvatud revisjonikomisjon (9 liiget), ning rahanduskomisjon ja arengu- ja planeerimiskomisjon (16 liiget). Komisjonidesse kuulus lisaks volinikele koosseisu tööperioodi vältel veel kokku üle 50 inimese, kes ei olnud volikogu liikmed.

Alatised komisjonid pidasid kokku 364 koosolekut, sealhulgas arengu- ja planeerimiskomisjon 49, hariduskomisjon 46, keskkonnakomisjon 16, kultuurikomisjon 44, majanduskomisjon 55, linnavarakomisjon 21, rahanduskomisjon 46, revisjonikomisjon 46, sotsiaalkomisjon 41. Ajutine põhimääruskomisjon pidas kahe koosseisu peale kokku 14 koosolekut ning puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon 2  koosolekut. Komisjonid esitasid kord aastas volikogule oma töö aruande.

Linnavolikogul oli volikogu töökorralduslike küsimuste arutamiseks eestseisus, kuhu kuulusid volikogu esimees, aseesimees ning fraktsioonide ja valimisliitude esindajad. Eestseisus pidas 58 koosolekut.

Volikogu liikmed Delta trepil 25. juunil 2020
Volikogu liikmed Delta trepil 25. juunil 2020

Volikogu istungid

Linnavolikogu IX koosseis pidas 51 istungit. Istungite päevakorras oli kokku 693 küsimust, sealhulgas vastu võetud määrusi 160, otsuseid 375, kuulatud informatsioone 9 korral, vastatud 47 arupärimisele.

Kahel korral arutati linnale olulise tähtsusega küsimusi: „Tartu lähedale kavandatud puidurafineerimistehase ja selle asukoha mõjud inimestele, looduskeskkonnale ning piirkonna jätkusuutlikule arengule“ (7. märts 2018) ning „Ligipääsetavus ja liikuvus Tartu linnaruumis erinevate liiklejagruppide silmade läbi (24. jaanuar 2019).

Volikogu on igal aastal vastu võtnud linnaeelarve, üle vaadanud linna arengukava, kehtestanud eelarvestrateegia, Tartumaa kultuuristrateegia 2025, Tartumaa arengustrateegia, jäätmehoolduseeskirja, Tartu linna jäätmekava 2020-2024, Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030". Kõige rohkem on vastu võetud otsuseid, millega antakse linnavalitsusele luba erinevate riigihangete korraldamiseks ja projektides osalemiseks (üle 120 otsuse).

Volikogu koosseisu kogu tegevusaja vältel oli üks olulisemalt teemasid Tartu linna uus üldplaneering, mille koostamine algatati pärast kehtiva üldplaneeringu ülevaatamist 13. septembril 2018.  Esmane ülesanne oli siduda linnaga haldusreformi käigus liitunud endise Tähtvere valla ala, kuid kõik üldplaneeringu osad olid aruteludeks avatud. Avalikul väljapanekul oli nii üldplaneeringu eskiis (2020 suvel) kui põhilahendus (2021 kevadel). Uudses digiraamatuformaadis esitatud dokumendile esitati sadu ettepanekuid ja arvamusi. Üldplaneeringu kehtestas volikogu koosseisu viimasel istungil 7. oktoobril 2021. a.

2020. aastal alguse saanud koroonakriisi tõttu tekkis vajadus volikogu tööd ümber korraldada ning võtta kasutusele elektroonilised vahendid istungite ja komisjonide koosolekute pidamiseks. Esimene koroonakriisist tulenev elektrooniline istung toimus 23. aprillil 2020. Alates 10. septembrist 2020 toimuvad volikogu istungid Tartu Ülikooli raamatukogus ning võimalik on osaleda nii istungisaalis kohal olles kui ka videos.

Nelja aasta jooksul kokku oli istungitest osavõtt 90 protsenti. Kõige suurem puudujate arv ühelt istungilt oli 12, kõige rohkem oli kohal 48 volikogu liiget. Ühegi puudujata istungeid ei olnud. Kõigist 51 istungist võtsid osa Toomas Kapp (Reformierakond), Irina Panova (Keskerakond), Vladimir Šokman (Keskerakond) ja Kristjan Tiirik (Reformierakond).

Üksikasjalikum kokkuvõte (sealhulgas volikogu ja komisjonide liikmed ja osavõtt istungitest ja koosolekutest).

 

Volikogu esimees Lemmit Kaplinski
Volikogu esimees Lemmit Kaplinski

Viimati muudetud 14.10.2021

Tartu Linnavolikogu VIII koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu VIII koosseis valiti 20. oktoobril 2013, volikogu oli 49-liikmeline. Volikogu nelja tööaasta jooksul täitis volikogu liikmete volituste peatumise ja ennetähtaegse lõpetamise tõttu asendusliikmete määramisega volikogu liikme ülesandeid kokku 69 inimest.

Valimiste järel moodustati koalitsioon, kuhu kuulusid Reformierakond (15 volikogu liiget), Keskerakond (9 volikogu liiget) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8 volikogu liiget). Koalitsioonilepe.pdf

Opositsioonis olid Isamaa ja Res Publica Liit (11 volikogu liiget), valimisliit Vabakund (3 volikogu liiget) ja valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik (3 volikogu liiget).

Volikogu esimesel istungil 31. oktoobril 2013 valiti linnavolikogu esimeheks Aadu Must (Keskerakond) ja aseesimeheks Triin Anette Kaasik (Reformierakond).

12. novembril 2013 valiti linnapeaks Urmas Kruuse (Reformierakond) ning kinnitati abilinnapeadeks Raimond Tamm (Reformierakond, linnamajanduse valdkond), Tiia Teppan (Reformierakond, hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkond), Jarno Laur (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, linnaarengu ja planeerimise valdkond), Kajar Lember (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, rahanduse, ettevõtluse ja linnavarade valdkond) ja Vladimir Šokman (Keskerakond, sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond).

26. märtsil 2014 lahkus ametist linnapea Urmas Kruuse seoses tervise- ja tööministriks saamisega.

8. aprillil 2014 valiti uueks linnapeaks Urmas Klaas (Reformierakond). Ametist lahkus ka abilinnapea Raimond Tamm, kelle asemel kinnitati abilinnapeaks Valvo Semilarski (Reformierakond).

31. märtsil 2015 lahkus volikogu esimehe kohalt Aadu Must, kes sai riigikogu liikmeks.

16. aprillil 2015 valiti volikogu esimeheks senine abilinnapea Vladimir Šokman. Uueks abilinnapeaks kinnitati Artjom Suvorov (Keskerakond).

26. mail 2016 astus ametist tagasi rahanduse, ettevõtluse ja linnavarade valdkonda kureeriv abilinnapea Kajar Lember ning 9. juunil 2016 kinnitas volikogu uueks abilinnapeaks Jaan Õunapuu (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Volikogu VIII koosseis raekoja ees
Volikogu VIII koosseis raekoja ees

Fraktsioonid ja komisjonid

Volikogus registreeriti neli fraktsiooni (vastavalt linna põhimäärusele peab fraktsioonis olema vähemalt viis liiget):

 • Reformierakonna fraktsioon - esimees Mihkel Lees, hiljem Raimond Tamm, aseesimees Valvo Semilarski, hiljem Evert Rööpson;
 • Keskerakonna fraktsioon - esimees Olev Raju, aseesimees Artjom Suvorov, hiljem Nadežda Aleksandrova;
 • Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon - esimees Jüri Kõre, aseesimees Toivo Maimets;
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon - esimees Tõnu Ints, aseesimees Kadri Leetmaa.

Volikogu moodustas kaheksa alatist komisjoni:

 • arengu- ja planeerimiskomisjon – esimees Verni Loodmaa (Reformierakond);
 • hariduskomisjon – esimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), alates 15. septembrist 2016 Piret Uluots (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
 • kultuurikomisjon – esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond);
 • linnamajanduskomisjon – esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
 • linnavarakomisjon – esimees Olev Raju (Keskerakond);
 • rahanduskomisjon – esimees Veljo Ipits (Reformierakond);
 • revisjonikomisjon – esimees Ants Kask (Isamaa ja Res Pulbica Liit);
 • sotsiaalkomisjon – esimees Toomas Tein (Reformierakond).

Komisjonid olid 15-liikmelised, välja arvatud revisjonikomisjon, kus oli 8 liiget, ning rahanduskomisjon, kus 2016. aasta kevadest alates oli 16 liiget.

Alatised komisjonid pidasid kokku 367 koosolekut, sealhulgas arengu- ja planeerimiskomisjon 58, hariduskomisjon 47, kultuurikomisjon 44, linnamajanduskomisjon 50, linnavarakomisjon 40, rahanduskomisjon 45, revisjonikomisjon 46, sotsiaalkomisjon 37. Komisjonid esitasid kord aastas volikogule oma töö aruande.

5. detsembril 2013 moodustati ajutine põhimääruskomisjon, mille esimeheks valiti linnavolikogu esimees Aadu Must (Keskerakond) ja aseesimeheks Mihhail Lotman (Isamaa ja Res Publica Liit). Põhimääruskomisjon pidas 3 koosolekut, vaatas üle Tartu linna põhimääruse ja tegi ettepanekud selle muutmiseks. Volikogu kinnitas põhimääruse muudatused ning peatas komisjoni tegevuse 24. aprillil 2014.

23. jaanuaril 2014 moodustati kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon, mille esimeheks valiti Lemmit Kaplinski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ning aseesimeheks Gea Kangilaski (Vabakund). Komisjon pidas 14 koosolekut ja tegi ettepanekud kaasava linnajuhtimise korraldamiseks. Komisjoni tegevus lõpetati 19. veebruaril 2015.

Alatistesse ja ajutistesse komisjonidesse kuulus lisaks volinikele koosseisu tööperioodi vältel veel kokku 53 inimest, kes ei olnud volikogu liikmed.

Linnavolikogul oli volikogu töökorralduslike küsimuste arutamiseks eestseisus, kuhu kuulusid volikogu esimees, aseesimees ning fraktsioonide esindajad. Eestseisus pidas 60 koosolekut.

Volikogu istungid

Linnavolikogu VIII koosseis pidas 49 istungit. Kokku arutati volikogu istungitel 801 päevakorrapunkti. Volikogu võttis vastu 157 määrust ja 505 otsust.

Kõige rohkem arutati linnaplaneerimisega seotud küsimusi: detailplaneeringuid 166, üldplaneeringuga seotud küsimusi 14. Üle 100 otsusega anti lube erinevate riigihangete korraldamiseks ja mitmesugustes projektides osalemiseks.

Olulisemate teemadena, mida volikogu VIII koosseis käsitles, võib nimetada Tartu linna uut üldplaneeringut ja Tartu linna uut arengukava 2018-2025. Iga-aastane oluline teema on linnaeelarve kinnitamine ning traditsiooniliselt aastas kahe lisaeelarve vastuvõtmine.

Istungitel kästitleti linnale olulise tähtsusega küsimustena Tartu ühendusi Euroopa raudteevõrguga ning Tallinna ja Riia suunal (kahel korral, volikogu võttis vastu pöördumise riigikogu ja vabariigi valitsuse poole), Tartu lennuühenduste tulevikuperspektiive ja õiguskorda linnas.

Linnavalitsuse liikmetele esitati 36 arupärimist.

Nelja aasta jooksul kokku oli istungitest osavõtt 86 protsenti. Kõige suurem puudujate arv ühelt istungilt oli 14, kõige rohkem oli kohal 47. Ühegi puudujata istungeid ei olnud.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):

 1. Igor Abarenkov, Keskerakond, 49/47
 2. Jaak Adamsoo, Reformierakond, 18/17
 3. Arno Arukask, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 15/15
 4. Nadežda Aleksandrova, Keskerakond, 48/46
 5. Ene Ergma, Isamaa ja Res Publica Liit, 29/24
 6. Hele Everaus, Reformierakond, 49/31
 7. Jelena Frunze, Keskerakond, 49/42
 8. Jüri Ginter, VL Vabakund, 49/48
 9. Tõnu Ints, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/49
 10. Veljo Ipits, Reformierakond, 49/44
 11. Harri Jallajas, Reformierakond, 49/45
 12. Merle Jääger, VL Isamaaline Tartu Kodanik, 49/23
 13. Toomas Jürgenstein, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 34/33
 14. Mart Jüssi, VL Vabakund, 7/5
 15. Triin Anette Kaasik, Reformierakond, 49/37
 16. Jelena Kalbina, Keskerakond, 12/11
 17. Gea Kangilaski, VL Vabakund, 42/28
 18. Lemmit Kaplinski, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/48
 19. Toomas Kapp, Reformierakond, 49/44
 20. Ants Kask, Isamaa ja Res Publica Liit, 49/49
 21. Ragnar Kekkonen, Reformierakond, 11/9
 22. Tarmo Kikerpill, Sotsiaaldemokraatlik Erakond,  39/38
 23. Rein Kilk, Isamaa ja Res Publica Liit, 38/26
 24. Kaspar Kokk, Isamaa ja Res Publica Liit, 31/18
 25. Urmas Kruuse, Reformierakond, 1/1
 26. Karl Kull, Isamaa ja Res Publica Liit, 49/30
 27. Jüri Kõre, Isamaa ja Res Publica Liit, 49/44
 28. Ants Laaneots, Reformierakond, 20/20
 29. Marju Lauristin, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 10/8
 30. Peeter Laurson, Isamaa ja Res Publica Liit, 29/29
 31. Mihkel Lees, Reformierakond, 48/47
 32. Kadri Leetmaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/43
 33. Aleksandr Litvinenko, Keskerakond, 36/36
 34. Verni Loodmaa, Reformierakond, 49/45
 35. Mihhail Lotman, Isamaa ja Res Publica Liit, 49/39
 36. Joel Luhamets, Isamaa ja Res Publica Liit, 49/44
 37. Tõnis Lukas, Isamaaline Tartu Kodanik, 49/42
 38. Toivo Maimets, Isamaa ja Res Publica Liit,  41/27
 39. Senta-Ellinor Michelson, Reformierakond, 48/46
 40. Roman Mugur, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/47
 41. Aadu Must, Keskerakond, 20/19
 42. Imre Mürk, VL Isamaaline Tartu Kodanik, 49/38
 43. Tarmo Noop, Reformierakond, 23/14
 44. Jaak Nigul, Isamaa ja Res Publica Liit,  49/33
 45. Martin Parmas, Reformierakond, 49/35
 46. Nikolai Põdramägi, Keskerakond, 49/49
 47. Olev Raju, Keskerakond 49/43
 48. Aivar Riisalu, Keskerakond, 29/25
 49. Avo Rosenvald, Isamaa ja Res Publica Liit, 34/33
 50. Evert Rööpson, Reformierakond, 49/40
 51. Jüri-Ott Salm, VL Vabakund, 49/40
 52. Valvo Semilarski, Reformierakond, 8/7
 53. Artjom Suvorov, Keskerakond, 21/21
 54. Jaan Sõrra, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/40
 55. Vladimir Šokman, Keskerakond, 30/29
 56. Raimond Tamm, Reformierakond, 41/40
 57. Priit Tannik, Reformierakond, 26/22
 58. Toomas Tein, Reformierakond, 48/35
 59. Tiia Teppan, Reformierakond, 1/1
 60. Mati Tolmoff, Reformierakond, 48/47
 61. Natalja Trošina, Keskerakond, 49/48
 62. Peeter Tulviste, Isamaa ja Res Publica Liit, 43/34
 63. Piret Uluots, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 49/45


Volikokku valiti 2013. aasta oktoobris ka Jaak Aaviksoo (Isamaa ja Res Publica Liit), Teet Jagomägi (Isamaa ja Res Publica Liit), Kajar Lember (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Margus Tsahkna (Isamaa ja Res Publica Liit), Heljo Pikhof (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aga nende volitused peatati kohe peale valimisi ja nad ei saanud osaleda ühelgi volikogu istungil. Samuti ei saanud istungitel osaleda Argo Annuk (Isamaa ja Res Publica Liit), kelle volikogu liikme volitused kestsid ühe päeva.

Üksikasjalikum kokkuvõte (komisjonide liikmed ja osavõtt koosolekutest).

Volikogu esimees Vladimir Šokman
Volikogu esimees Vladimir Šokman

Viimati muudetud 30.09.2021

Tartu Linnavolikogu VII koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu VII koosseis valiti 18. oktoobril 2009. aastal, volikogu oli 49-liikmeline. Koos asendusliikmetega töötas volikogus 63 inimest.


Koalitsiooni moodustasid Reformierakond, Keskerakond ja Rahvaliit. Koalitsioonilepe 2009-2013.pdf

Volikogu esimesel istungil 29. oktoobril 2009 valiti linnavolikogu esimeheks Aadu Must (Keskerakond) ja aseesimeheks Triin Anette Kaasik (Reformierakond).

5. novembril 2009 valiti linnapeaks Urmas Kruuse (Reformierakond) ning kinnitati abilinnapeadeks Margus Hanson (Reformierakond), Jüri Sasi (Reformierakond), Raimond Tamm (Reformierakond), Karin Jaanson (Rahvaliit) ja Vladimir Šokman (Keskerakond).

2011. aasta kevadel said riigikogu liikmeks Aadu Must ja Margus Hanson.

14. aprillil 2011 valiti linnavolikogu esimeheks Vladimir Šokman, kes astus ametist tagasi 12. mail 2011 ning samal päeval sõlmisid uue koalitsioonilepingu Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. Koalitsioonilepe 2011-2013.pdf

4. mail 2011 astus abilinnapea ametist tagasi Jüri Sasi.

12. mail 2011 kinnitas volikogu linnavalitsuse uue struktuuri, vähendades abilinnapeade arvu viielt neljale. Uuteks abilinnapeadeks kinnitati Tiia Teppan (Reformierakond) ja Argo Annuk (Isamaa ja Res Publica Liit).

23. mail 2011 avalda volikogu umbusaldust Karin Jaansonile ning valis uueks abilinnapeaks Jüri Kõre (Isamaa ja Res Publica Liit).

30. juunil 2011 valiti linnavolikogu esimeheks Mihhail Lotman (Isamaa ja Res Publica Liit).

Volikogu VII koosseis TÜ raamatukogu saalis
Volikogu VII koosseis TÜ raamatukogu saalis

Fraktsioonid ja komisjonid

Volikogus moodustati neli fraktsiooni:
•    Reformierakonna fraktsioon (esimees Toomas Kapp) – 17 liiget;
•    IRL fraktsioon (esimees  Jüri Kõre, hiljem Toivo Maimets) – 13 liiget;
•    Keskerakonna fraktsioon (esimees Olev Raju) – 9 liiget;
•    Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (esimees Tõnu Ints) – 8 liiget.

Volikogus oli kaks Rahvaliidu esindajat.

Alates 22. detsembist 2011 oli Reformierakonna fraktsioon 18-liikmeline, kuna fraktsiooniga liitus Maie Pastik Rahvaliidust.

Volikogu moodustas kaheksa alatist komisjoni:

 • arengu- ja planeerimiskomisjon – esimees Veljo Ipits (Reformierakond);
 • hariduskomisjon – esimees Hele Everaus (Reformierakond), alates 30. juunist 2011 Peeter Tulviste (IRL);
 • kultuurikomisjon – esimees Natalja Trošina (Keskerakond), alates 30. juunist 2011 Mati Tolmoff (Reformierakond;
 • linnamajanduskomisjon – esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), alates 30. juunist 2011 Tarmo Punger (IRL);
 • linnavarakomisjon – esimees Urbo Vaarmann (Keskerakond), alates 30. juunist 2011 Ants Kask (IRL);
 • rahanduskomisjon – esimees Väino Kull (Reformierakond);
 • sotsiaalkomisjon – esimees Toomas Tein (Reformierakond), alates 30. juunist 2011 Joel Luhamets (IRL);
 • revisjonikomisjon – esimees Peeter Laurson (IRL), alates 23. maist 2011 Tõnu Ints (SDE).

Erinevalt varasematest koosseisudest ei olnud volikogus enam õigus- ja korrakaitsekomisjoni.

11. novembril 2010 moodustas volikogu ajutise linna põhimääruskomisjoni, mille esimeheks valiti Aadu Must ning alates 30. juunist 2011 Mihhail Lotman (IRL). Komisjoni ülesanne oli ette valmistada uus linna põhimäärus, mis võeti volikogus vastu 16. veebruaril 2012  ja mida muudeti 14. veebruaril 2013.

Komisjonid olid valdavalt 15-liikmelised, välja arvatud revisjonikomisjon 8 ja linnavarakomisjon 12 liikmega. Ajutisse põhimääruskomisjoni kuulus 10 liiget.

Komisjoni liikmetest vähemalt pooled pidid olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni liikmed olid kõik volikogu liikmed. Kogu volikogu koosseisu ajal töötas volikogu komisjonides lisaks volikogu liikmetele veel 54 inimest.

Volikogu istungid

Linnavolikogu VII koosseis pidas 50 istungit. Istungite päevakorras oli 900 päevakorrapunkti. Kõige pikema päevakorraga oli volikogu istung 30. juunil 2011, kui päevakorras oli 38 punkti.

Volikogu võttis vastu 101 määrust ja 532 otsust, kuulas ära 27 informatsiooni, 152 vastust arupärimistele.

Olulisemad teemad:

 • volikogu enda tegevuse korraldamisega seotud küsimused – 105 korral;
 • linna arengukava, arengustrateegia, valdkondade arengukavad – 16 korral;
 • linna eelarvet, eelarvestrateegia, eelarve täitmine – 36 korral;
 • üldplaneeringu teemaplaneeringud – 19 korral;
 • detailplaneeringuid – 129 korral.

Väga arvukalt oli loa andmisi riigihangete läbiviimiseks. Põhjalikku käsitlemist leidsid koolireformiga seotud küsimused. Osavõtt volikogu istungitest oli nelja aasta jooksul 88,5%.

Fraktsiooniti:

 • Reformierakonna fraktsioon – 88,9%;
 • IRL fraktsioon – 84,3%;
 • Keskerakonna fraktsioon – 94,3%;
 • SDE fraktsioon – 86,5%.

  Rahvaliidu esindajad – 100%.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):

1.    Igor Abarenkov, Keskerakond, 49/46
2.    Jaak Adamsoo, Reformierakond, 49/49
3.    Argo Annuk, IRL, 21/16
4.    Juha-Matti Aronen, SDE, 2/2
5.    Arno Arukask, SDE, 49/48
6.    Hannes Astok, Reformierakond, 27/15
7.    Hele Everaus, Reformierakond, 49/32
8.    Margot Fjuk, Reformierakond, 49/49
9.    Margus Hanson, Reformierakond, 1/1
10.    Boriss Hrabrov, Keskerakond, 47/47
11.    Tõnu Ints, SDE, 49/49
12.    Veljo Ipits, Reformierakond, 49/47
13.    Karin Jaanson, Rahvaliit, 1/1
14.    Teet Jagomägi, IRL, 16/10
15.    Harri Jallajas, Keskerakond, 49/45
16.    Helmer Jõgi, Reformierakond, 3/3
17.    Merle Jääger, IRL, 49/25
18.    Toomas Jürgenstein, SDE, 49/48
19.    Triin Anette Kaasik, Reformierakond, 49/48
20.    Toivo Kabanen, Reformierakond, 49/44
21.    Toomas Kapp, Reformierakond, 49/45
22.    Kristjan Karis, Reformierakond, 49/46
23.    Ants Kask, IRL, 49/48
24.    Urmas Kruuse, Reformierakond, 1/1
25.    Väino Kull, Reformierakond, 49/49
26.    Silver Kuusik, Keskerakond, 14/13
27.    Jüri Kõre, IRL, 22/20
28.    Tiiu Laan, IRL, 13/13
29.    Jarno Laur, SDE, 48/33
30.    Marju Lauristin, SDE, 49/31
31.    Peeter Laurson, IRL, 19/19
32.    Jevgenia Lindevaldt, Keskerakond, 28/28
33.    Verni Loodmaa, Reformierakond, 49/43
34.    Mihhail Lotman, IRL, 49/35
35.    Joel Luhamets, IRL, 49/46
36.    Toivo Maimets, IRL, 49/28
37.    Kristjan Mugra, IRL, 47/46
38.    Aadu Must, Keskerakond, 19/18
39.    Janika Mölder, Reformierakond, 31/20
40.    Oleg Nesterenko, Reformierakond, 48/46
41.    Elmut Paavel, IRL, 49/48
42.    Martin Parmas, Reformierakond, 40/36
43.    Maie Pastik, Rahvaliit, 48/47
44.    Uno Pauts, IRL, 28/28
45.    Peep Peterson, SDE, 49/40
46.    Tarmo Punger, IRL, 49/45
47.    Nikolai Põdramägi, Keskerakond, 30/30
48.    Olev Raju, Keskerakond, 49/48
49.    Avo Rosenvald, IRL, 49/48
50.    Jüri Sasi, Reformierakond, 26/24
51.    Toomas Savi, 49/36
52.    Veera Sirg, Rahvaliit, 49/49
53.    Artjom Suvorov, Keskerakond, 39/37
54.    Vladimir Šokman, Keskerakond, 31/28
55.    Enn Tarto, IRL, 49/42
56.    Toomas Tein, Reformierakond, 49/37
57.    Tiia Teppan, Reformierakond, 21/19
58.    Mati Tolmoff, Reformierakond, 48/47
59.    Natalja Trošina, Keskerakond, 49/48
60.    Peeter Tulviste, IRL, 30/26
61.    Piret Uluots, SDE, 49/47
62.    Urbo Vaarmann, Keskerakond, 37/34
63.    Ülo Veldre, SDE, 49/46

Volikokku valiti 2009. aasta oktoobris ka Ene Ergma (IRL), Heljo Pikhof (SDE), Aivar Riisalu (Keskerakond), Karel Rüütli (Rahvaliit) ja Margus Tsahkna (IRL), aga nende volitused peatati kohe pärast valimisi ja nad ei saanud osaleda ühelgi volikogu istungil.

Volikogu esimees Mihhail Lotman
Volikogu esimees Mihhail Lotman

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu Linnavolikogu VI koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu VI koosseis valiti 16. oktoobril 2005. aastal, volikogu oli 49-liikmeline. Koos asendusliikmetega töötas volikogus 72 inimest.

Kui seni valiti kohalike omavalitsuste volikogud kolmeks aastaks, siis alates 2005. aasta valimistest neljaks aastaks.
 
Koalitsiooni moodustasid Reformierakond, Keskerakond ja esimest korda volikokku pääsenud Rahvaliit. Volikogu esimesel istungil 1. novembril 2005 valiti linnavolikogu esimeheks Aadu Must (Keskerakond) ja aseesimeheks Hannes Astok (Reformierakond).

17. novembril 2005 valiti linnapeaks Laine Jänes (Reformierakond) ning linnavalitsus kinnitati koosseisus Georg Aher (Reformierakond), Anto Ili (Reformierakond), Aksel Kivi (Reformierakond), Karin Jaanson (Rahvaliit) ja Vladimir Šokman (Keskerakond).

6. aprillil 2006 kinnitati Aksel Kivi asemel abilinnapeaks Jüri Sasi (Reformierakond), 29. märtsil 2007 valiti Georg Aheri asemel abilinnapeaks Margus Hanson (Reformierakond).

2007. aasta märtsis suundusid riigikokku tööle nii volikogu esimees Aadu Must kui ka aseesimees Hannes Astok ning linnapea Laine Jänes sai kultuuriministriks.

Volikogu uueks aseesimeheks valiti 15. märtsil 2007 Verni Loodmaa (Reformierakond), uueks esimeheks 12. aprillil 2007 Olev Raju (Keskerakond) ning linnapeaks  26. aprillil 2007 Urmas Kruuse (Reformierakond).

Anto Ili lahkus abilinnapea ametist 4. detsembril 2008, uueks abilinnapeaks valiti 5. jaanuaril 2009 Väino Kull.

Volikogu VI koosseis TÜ raamatukogu saalis
Volikogu VI koosseis TÜ raamatukogu saalis

Fraktsioonid ja komisjonid

Fraktsiooni said moodustada vähemalt viis volikogu liiget ning volikogus loodi neli fraktsiooni:
•    Reformierakonna fraktsioon (esimees Verni Loodmaa, hiljem Väino Kull ja Neinar Seli) – 19 liiget;
•    Keskerakonna fraktsioon (esimees Nikolai Põdramägi) – 8 liiget;
•    Isamaaliidu fraktsioon (esimees Margus Tsahkna, hiljem Jüri Kõre) – 9 liiget;
•    Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (esimees Tõnu Ints) – 6 liiget.

Lisaks oli volikogus neljaliikmeline Rahvaliidu esindus ja kolmeliikmeline Res Publica esindus. 

Res Publica nimekirjas volikokku kandideerinud Uwe Kersna lahkus 2006. aastal erakonnast ning liitus Reformierakonna fraktsiooniga.
2007. aasta veebruaris arvati Gennadi Suhhov välja Keskerakonna fraktsioonist.
2007. aasta septembris liitusid Res Publica nimekirjas kandideerinud Peeter Laurson ja Toivo Maimets Isamaaliidu fraktsiooniga ning seoses erakondade ühinemisega sai fraktsiooni nimeks Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon.

Seega oli VII koosseisu volituste lõpuks Reformierakonna fraktsioonis 20, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonis 11, Keskerakonna fraktsioonis 7 ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis 6 liiget.

Linnavolikogu moodustas üheksa alatist komisjoni:
•    arengu- ja planeerimiskomisjon – esimees Verni Loodmaa, alates 29. märtsist 2007 Veljo Ipits;
•    hariduskomisjon – esimees Hele Everaus;
•    kultuurikomisjon – esimees Alar Pallon, alates 29. märtsist 2007 Nikolai Põdramägi, alates 19. veebruarist 2009 Vello Lään;
•    linnamajanduskomisjon – esimees Toomas Kapp;
•    linnavarakomisjon – esimees Andrias Tammistu;
•    rahanduskomisjon – esimees Väino Kull, alates 22. jaanuarist 2009 Ilme-Tiiu Tinni;
•    revisjonikomisjon – esimees Peeter Laurson;
•    sotsiaalkomisjon – esimees Peep Pree;
•    õigus- ja korrakaitsekomisjon – esimees Olev Raju, alates 26. aprillist Harri Jallajas.

Volikogu istungid

Linnavolikogu pidas 68 istungit. Istungite päevakorras oli kokku 892 päevakorrapunkti.

Vastu võeti ühtekokku 126 määrust ja 584 otsust. Olulisemad käsitletud teemad:
•    Tartu linna eelarve kinnitamine, eelarve muutmine – 12 määrust;
•    parkimistasu – 7 määrust;
•    linna eelarvest toetuste andmise kord – 30 määrust;
•    maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine – 8 määrust;
•    kohanimede määramine – 11 määrust;
•    alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimine – 4 määrust;
•    linna arengukava 2007–2013, arengustrateegia Tartu 2030 – 5 määrust;
•    erinevate valdkondade arengukavad – 5 määrust;
•    detailplaneeringud – 180 otsust;
•    volikogu töö korraldamine – 84 otsust;
•    loa andmine riigihangete korraldamiseks – 77 otsust;
•    maade munitsipaalomandisse taotlemine – 49 otsust;
•    loa andmine lepingute sõlmimiseks – 35 otsust;
•    loa andmine projektides osalemiseks – 26 otsust.

Linnavalitsuse liikmed vastasid 44 arupärimisele.

Volikogu istungitel kuulati 13 informatsiooni, sealhulgas:
•    ülevaade õiguskorrast Tartu linnas;
•    Lõuna-Eesti Päästekeskuse ja Tartu linna koostööst turvalisuse arendamisel;
•    Vanemuise Kontserdimaja tegevusest ning koostööst Tartu linnaga;
•    Tartu linnalt teatrile Vanemuine eraldatud toetuse kasutamisest;
•    Maaülikooli ja Tartu Ülikooli perspektiividest ning koostööst Tartu linnaga;
•    Tartu Ülikooli arenguperspektiividest ning koostööst Tartu linnaga.

Linnavolikogu liikmete osalemine volikogu istungitel oli 87%.

Fraktsiooniti:
•    Rahvaliidu esindajad – 94%;
•    Keskerakonna fraktsioon – 93%;
•    Reformierakonna fraktsioon – 88%;
•    Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon – 83%;
•    Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon – 81%;
•    sõltumatu volikogu liige Gennadi Suhhov – 91%.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):

1.    Jaak Adamsoo, Reformierakond, 68/64
2.    Arno Arukask, SDE, 62/52
3.    Hannes Astok, Reformierakond, 24/18
4.    Hele Everaus, Reformierakond, 68/42
5.    Margus Hanson, Reformierakond, 4/4
6.    Anto Ili, Reformierakond, 6/0
7.    Sven Illing, Reformierakond, 42/34
8.    Tõnu Ints, SDE, 68/66
9.    Veljo Ipits, Reformierakond, 68/65
10.    Teet Jagomägi, Res Publica, 2/1
11.    Harri Jallajas, Keskerakond, 67/64
12.    Helmer Jõgi, Reformierakond, 1/1
13.    Laine Jänes, Reformierakond, 2/2
14.    Merle Jääger, Isamaaliit, 68/38
15.    Toomas Jürgenstein, SDE, 61/57
16.    Toivo Kabanen, Reformierakond, 68/62
17.    Urve-Anne Kade, Reformierakond, 68/68
18.    Jaak Kangilaski, SDE, 6/4
19.    Jaan Kaplinski, SDE, 16/12
20.    Toomas Kapp, Reformierakond, 68/63
21.    Henri Kaselo, Keskerakond, 68/64
22.    Ants Kask, Isamaaliit, 68/67
23.    Merike Kaunissaare, Isamaaliit, 68/62
24.    Uwe Kersna, Res Publica, 66/58
25.    Viktor Konošin, Reformierakond, 68/66
26.    Väino Kull, Reformierakond, 56/54
27.    Jüri Kõre, Isamaaliit, 68/63
28.    Jarno Laur, SDE, 44/31
29.    Marju Lauristin, SDE, 68/38
30.    Peeter Laurson, Res Publica, 68/67
31.    Jevgenia Lindevaldt, Keskerakond,68/64
32.    Verni Loodmaa, Reformierakond, 68/60
33.    Mihhail Lotman, Res Publica, 6/5
34.    Joel Luhamets, Isamaaliit, 68/61
35.    Vello Lään, Keskerakond, 12/12
36.    Toivo Maimets, Res Publica, 53/45
37.    Ardo Martin, Reformierakond, 41/38
38.    Silver Meikar, Reformierakond, 18/12
39.    Senta-Ellinor Michelson, Keskerakond, 26/24
40.    Aadu Must, Keskerakond, 24/24
41.    Toomas Mustimets, Isamaaliit, 68/65
42.    Janika Mölder, Reformierakond, 9/6
43.    Oleg Nesterenko, Reformierakond, 68/67
44.    Valentin Nešpanov, Reformierakond, 67/63
45.    Robert Närska, Rahvaliit, 44/43
46.    Peeter Olesk, Isamaaliit, 24/5
47.    Alar Pallon, Keskerakond, 43/40
48.    Tarmo Pedjasaar, Res Publica, 2/1
49.    Peep Peterson, SDE, 7/4
50.    Heljo Pikhof, SDE, 24/20
51.    Peep Pree, Reformierakond, 68/56
52.    Tarmo Punger, Isamaaliit, 44/30
53.    Nikolai Põdramägi, Keskerakond, 68/67
54.    Olev Raju, Keskerakond, 68/64
55.    Avo Rosenvald, Isamaaliit, 44/39
56.    Karel Rüütli, Rahvaliit, 24/23
57.    Jüri Sasi, Reformierakond, 9/9
58.    Neinar Seli, Reformierakond, 68/53
59.    Veera Sirg, Rahvaliit, 68/68
60.    Valentina Soosaar, Reformierakond
61.    Gennadi Suhhov, Keskerakond, 68/62
62.    Vladimir Šokman, Keskerakond, 2/2
63.    Raimond Tamm, Reformierakond, 6/4
64.    Hannes Tamme, Res Publica, 7/7
65.    Andrias Tammistu, Rahvaliit, 68/58
66.    Enn Tarto, Isamaaliit, 68/60
67.    Toomas Tein, Reformierakond, 68/56
68.    Sergei Teplov, Keskerakond, 31/21
69.    Ilme-Tiiu Tinni, Reformierakond, 68/66
70.    Mati Tolmoff, Reformierakond, 68/65
71.    Piret Uluots, SDE 52/48
72.    Vahur Valdna, Rahvaliit, 68/64

Volikokku valiti 2005. aasta oktoobris ka Ene Ergma (Res Publica), Tõnis Lukas (Isamaaliit) ja Peeter Tulviste (Isamaaliit), kuid nende volitused peatati kohe pärast valimistulemuste selgumist ning nad ei saanud osaleda ühelgi istungil.

Volikogu esimees Olev Raju
Volikogu esimees Olev Raju

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu Linnavolikogu V koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu V koosseis valiti 20. oktoobril 2002. aastal, volikogu oli 49-liikmeline. Koos asendusliikmetega töötas volikogus 68 inimest.

Koalitsiooni moodustasid Reformierakond ja Keskerakond.
Koalitsioonilepe_2002-2005.pdf

Volikogu esimesel istungil 31. oktoobril 2002 valiti linnavolikogu esimeheks Aadu Must (Keskerakond) ja aseesimeheks Toomas Tein (Reformierakond). 21. aprillil 2005 valiti Toomas Teini asemel volikogu aseesimeheks Verni Loodmaa (Reformierakond).

7. novembril 2002 valiti linnapeaks Andrus Ansip (Reformierakond) ning kinnitati linnavalitsus koosseisus Hannes Astok (Reformierakond), Margus Hanson (Reformierakond), Anto Ili (Reformierakond), Laine Jänes (Reformierakond) ja Vladimir Šokman (Keskerakond).

Märtsis 2003 sai Margus Hanson riigikogu liikmeks ning tema asemel valiti abilinnapeaks Sven Illing (Reformierakond).

Andrus Ansip asus septembris 2004 majandus- ja kommunikatsiooniministri ametisse ning 23. septembril 2004 valis volikogu linnapeaks Laine Jänese. Uueks abilinnapeaks kinnitati senine haridusosakonna juhataja Georg Aher.

Volikogu V koosseis TÜ raamatukogu saalis
Volikogu V koosseis TÜ raamatukogu saalis

Fraktsioonid ja komisjonid

Volikogus registreeriti neli fraktsiooni:

 • Reformierakonna fraktsioon – 23 volikogu liiget (47% volikogu liikmetest);
 • Isamaaliidu fraktsioon – 9 volikogu liiget (18,4%);
 • Res Publica fraktsioon  – 8 volikogu liiget (16,3%);
 • Keskerakonna fraktsioon – 6 volikogu liiget (12,2%).

Lisaks kuulus volikogusse kolm Mõõdukate erakonna (hiljem Sotsiaaldemokraatlik Erakond) liiget (6,1%).

Fraktsioonides toimus muudatusi seoses volikogu liikmete volituste peatumise või ennetähtaegse lõppemise ja asendusliikmetele volituste andmisega, välja arvatud Tõnu Kauba lahkumine Keskerakonna fraktsioonist 4. märtsil 2004 ning Berk Vaheri lahkumine Res Publica fraktsioonist 22. aprillil 2004 ning nende muutumine nn sõltumatuks volikogu liikmeks.

Reformierakonna fraktsioonis toimus üheksa muudatust, sealhulgas viis asendust seoses volikogu liikme valimisega linnapeaks või kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks. Keskerakonna fraktsioonis oli kolm asendust, sealhulgas üks seoses volikogu liikme kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks. Isamaaliidu ja Res Publica fraktsioonis oli mõlemas neli asendust, sotsiaaldemokraatide nimekirjas üks asendus ning erakonnast lahkus Enn Tarto.

Linnavolikogu moodustas kümme alatist komisjoni:

 • arengu- ja planeerimiskomisjon – esimees Verni Loodmaa (Reformierakonna fraktsioon);
 • haridus- ja kultuurikomisjon – esimees Hele Everaus (Reformierakonna fraktsioon);
 • laste- ja noorsookomisjon – esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakonna fraktsioon);
 • linnamajanduskomisjon – esimees Toomas Kapp (Reformierakonna fraktsioon);
 • linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimekomisjon – esimees Aadu Must (Keskerakonna fraktsioon);
 • linnavarakomisjon – esimees Aksel Kivi (Reformierakonna fraktsioon);
 • rahanduskomisjon – esimees Väino Kull (Reformierakonna fraktsioon);
 • revisjonikomisjon – esimees Jüri Kõre (Isamaaliidu fraktsioon);
 • sotsiaalkomisjon – esimees Peep Pree (Reformierakonna fraktsioon);
 • õigus- ja korrakaitsekomisjon – esimees Tõnu Kauba (Keskerakonna fraktsioon).

5. detsembril 2002 moodustati volikogus Tartu vangla küsimustega tegelev ajutine komisjon, mille esimees oli Aadu Must (Keskerakonna fraktsioon). Komisjoni tegevus lõpetati 18. detsembril 2003.

22. aprillil 2004 valiti Tõnu Kauba asemel õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Olev Raju (Keskerakonna fraktsioon).

21. oktoobril 2004 lõpetati haridus- ja kultuurikomisjoni ning laste- ja noorsookomisjoni tegevus ning moodustati kultuuri- ja noorsookomisjon, mille esimeheks sai Hele Everaus (Reformierakonna fraktsioon).

Volikogu istungid

Linnavolikogu viies koosseis pidas 58 istungit, vastu võeti 128 määrust ja 497 otsust.

Olulisemad teemad:

 • Tartu linna eelarve kinnitamine ja muutmine – 14 määrust;
 • Tartu linna eelarve täitmine – 3 otsust;
 • arengukavad – 10 otsust, 10 määrust;
 • linna üldplaneering – 3 otsust, 2 määrust;
 • detailplaneeringud – 192 otsust;
 • toetuste maksmise korrad – 22 määrust;
 • kohalike maksude kehtestamine – 4 määrust;
 • loa andmine riigihangete väljakuulutamiseks – 35 otsust;
 • maade munitsipaalomandisse taotlemine – 21 otsust;
 • eluruumidega seotud küsimused – 19 otsust;
 • linnavolikogu tööd korraldavad otsused – 88 otsust.

Linnavolikogu liikmete istungitest osavõtt oli 88,2%, sealhulgas

 • Reformierakonna fraktsioon (23 volikogu liiget) – 89,9%;
 • Keskerakonna fraktsioon (5) – 90,0%;
 • Isamaaliidu fraktsioon (9) - 87,3%;
 • Res Publica fraktsioon (7) – 81,4%;
 • Sotsiaaldemokraadid (2) – 80,7%.

Sõltumatud volikogu liikmed:

 • Tõnu Kauba – 94,7%;
 • Berk Vaher - 98,2%;
 • Enn Tarto – 91,2%.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):

 1. Jaak Adamsoo, Reformierakond, 58/58
 2. Mati Alaver, Reformierakond, 5/0
 3. Andrus Ansip, Reformierakond, 1/1
 4. Urmas Aunin, Res Publica, 47/41
 5. Ene Ergma, Res Publica, 11/8
 6. Hele Everaus, Reformierakond, 58/42
 7. Margus Hanson, Reformierakond, 1/1
 8. Anto Ili, Reformierakond, 1/1
 9. Veljo Ipits, Reformierakond, 58/52
 10. Teet Jagomägi, Res Publica, 58/34
 11. Harri Jallajas, Keskerakond, 20/20
 12. Tanel Joost, Res Publica, 58/34
 13. Helmer Jõgi, Reformierakond, 58/50
 14. Laine Jänes, Reformierakond, 1/1
 15. Merle Jääger, Isamaaliit, 50/34
 16. Toivo Kabanen, Reformierakond, 58/51
 17. Urve-Anne Kade, Reformierakond, 58/57
 18. Lembit Kalev, Isamaaliit, 55/54
 19. Anneli Kannus, Res Publica, 52/43
 20. Toomas Kapp, Reformierakond, 58/54
 21. Ants Kask, Isamaaliit, 58/58
 22. Tõnu Kauba, Keskerakond, 58/55
 23. Uwe Kersna, Res Publica, 47/47
 24. Aksel Kivi, Reformierakond, 58/46
 25. Viktor Konošin, Reformierakond, 40/35
 26. Väino Kull, Reformierakond, 58/57
 27. Jüri Kõre, Isamaaliit, 58/50
 28. Urmo Kööbi, Res Publica, 11/10
 29. Ago Künnap, Res Publica, 6/6
 30. Jarno Laur, SDE, 39/30
 31. Marju Lauristin, SDE, 19/11
 32. Peeter Laurson, Res Publica, 58/55
 33. Aleks Lenzner, Keskerakond, 37/24
 34. Tiit Lepasaar, Reformierakond, 53/52
 35. Verni Loodmaa, Reformierakond, 58/52
 36. Joel Luhamets, Isamaaliit, 42/37
 37. Tõnis Lukas, Isamaaliit, 58/43
 38. Ago Markvardt, Res Publica, 11/6
 39. Aadu Must, Keskerakond, 58/56
 40. Toomas Mustimets, Isamaaliit, 58/46
 41. Oleg Nesterenko, Reformierakond, 58/56
 42. Valentin Nešpanov, Reformierakond, 58/58
 43. Aivar Paidla, Reformierakond, 19/18
 44. Erik Pallase, Reformierakond, 57/46
 45. Heljo Pikhof, SDE, 58/52
 46. Peep Pree, Reformierakond, 58/52
 47. Parvel Pruunsild, Isamaaliit, 10/9
 48. Nikolai Põdramägi, Keskerakond, 58/56
 49. Olev Raju, Keskerakond, 58/53
 50. Piret Roos, Isamaaliit, 8/4
 51. Silvia Russak, Isamaaliit, 48/48
 52. Tõnu Rüütel, Reformierakond, 8/8
 53. Jüri Sasi, Reformierakond, 58/56
 54. Neinar Seli, Reformierakond, 58/52
 55. Mare Sillaots, Reformierakond, 38/33
 56. Gennadi Suhhov, Keskerakond, 58/54
 57. Vladimir Šokman, Keskerakond, 1/1
 58. Hannes Tamme, Res Publica, 47/45
 59. Priit Tannik, Reformierakond, 57/49
 60. Enn Tarto, SDE, 58/53
 61. Tanel Tein, Reformierakond, 17/13
 62. Toomas Tein, Reformierakond, 50/42
 63. Mati Tolmoff, Reformierakond, 58/52
 64. Olimpiada Treštšina, Reformierakond, 57/53
 65. Margus Tsahkna, Isamaaliit, 8/6
 66. Peeter Tulviste, Isamaaliit, 11/8
 67. Berk Vaher, Res Publica, 58/57
 68. Merike Villemson, Isamaaliit, 58/57

Volikokku valiti 2002. aasta oktoobris ka Hannes Astok (Reformierakond) ja Mailis Rand (Keskerakond), kuid nende volitused peatati kohe pärast valimistulemuste selgumist ning nad ei saanud osaleda ühelgi istungil.

Volikogu esimees Aadu Must
Volikogu esimees Aadu Must

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu Linnavolikogu IV koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu IV koosseis valiti 17. oktoobril 1999. aastal, volikogu oli 49-liikmeline. Koos asendusliikmetega töötas volikogus 62 inimest.

Koalitsiooni moodustasid Reformierakond ja Isamaaliit. Volikogu esimesel istungil 28. oktoobril 1999 valiti linnavolikogu esimeheks Peeter Tulviste (Isamaaliit) ja linnapeaks Andrus Ansip (Reformierakond). Volikogu aseesimeesteks valiti Neinar Seli (Reformierakond) ja Väino Kull (valimisliit Tartu 2000+).

Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Hannes Astok (Reformierakond), Margus Hanson (Reformierakond), Aksel Kivi (Reformierakond), Jüri Kõre (Isamaaliit) ja Ilona Merzin (Isamaaliit).

18. oktoobril 2001 avaldas volikogu umbusaldust Ilona Merzinile, kelle asemel valiti abilinnapeaks Anto Ili (valimisliit Tartu 2000+).

1. novembril 2001 avaldati umbusaldust Peeter Tulvistele ning uueks volikogu esimeheks valiti Aadu Must (Keskerakond). Samal istung avaldati umbusaldust ka Jüri Kõrele ja uueks abilinnapeaks valiti Vladimir Šokman (Keskerakond).

Uue koalitsiooni moodustasid Reformierakond, Keskerakond ja valimisliit Tartu 2000+.

Volikogu IV koosseis TÜ raamatukogu saalis
Volikogu IV koosseis TÜ raamatukogu saalis

Fraktsioonid ja komisjonid

Volikogus moodustati neli fraktsiooni:

 • Reformierakonna fraktsioon – 20 liiget, esimees Toomas Tein;
 • Isamaaliidu fraktsioon – 14 liiget, esimees Rein Lepik, hiljem Parvel Pruunsild;
 • Keskerakonna fraktsioon – 9 liiget, esimees Aadu Must, hiljem Nikolai Põdramägi;
 • Fraktsioon Tartu 2000+ – 5 liiget, esimees Anto Ili, hiljem Väino Kull.

Volikogus oli üks rahvaerakonna Mõõdukad esindaja.

Keskerakonna fraktsioonist lahkus hiljem Priit Tannik ning Isamaaliidu fraktsioonist Viktor Korrovits, mõlemad astusid Reformierakonda. Kuivõrd vastavalt Tartu linna põhimäärusele ei saa oma fraktsioonist lahkudes liituda mõne teise fraktsiooniga, siis jäid nad nn sõltumatuteks volikogu liikmeteks.

Reformierakonda astus ka Isamaaliidu fraktsiooni liige Rein Lepik, kuid teda fraktsioonist välja ei arvatud.

Volikogu moodustas 1999. aastal üheksa alatist komisjoni:

 • arengu- ja planeerimiskomisjon, esimees Verni Loodmaa (Reformierakond);
 • haridus- ja kultuurikomisjon, esimees Toomas Liivamägi (Isamaaliit) kuni 1. novembrini 2001, Jaak Viller (Tartu 2000+) alates 1. novembrist 2001;
 • laste- ja noorsookomisjon, esimees Silver Meikar (Reformierakond);
 • linnamajanduskomisjon, esimees Toomas Kapp (Reformierakond);
 • linnavarakomisjon, esimees Rein Lepik (Reformierakond);
 • rahanduskomisjon, esimees Peep Pree (Reformierakond);
 • revisjonikomisjon, esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond);
 • sotsiaalkomisjon, esimees Aleks Lenzner (Keskerakond);
 • õigus- ja korrakaitsekomisjon, esimees Peeter Rehema (Isamaaliit).

20. jaanuaril 2000 moodustati ajutine komisjon Tartu linna põhimääruse ja linnavolikogu reglemendi väljatöötamiseks. Komisjon lõpetas tegevuse  5. aprillil 2001, kui volikogu võttis vastu Tartu linna uue põhimääruse.

7. veebruaril 2002 moodustas volikogu linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimekomisjoni, mille esimeheks sai Aadu Must. Seega töötas volikogu kolmanda koosseisu jooksul kokku kümme alatist komisjoni.

Vastavalt linna põhimäärusele olid komisjonide liikmetest vähemalt pooled volikogu liikmed ja revisjonikomisjonis ainult volikogu liikmed. Kokku töötas komisjonides volikogu liikmete kõrval 59 inimest, kes ei olnud volikogu liikmed.

Volikogu istungid

Linnavolikogu III koosseis pidas kokku 59 istungit, vastu võeti 122 määrust ja 621 otsust.

Kõige rohkem otsuseid võeti vastu seoses detailplaneeringutega – 209, üldplaneeringutega seotud otsuseid oli 12, eluruumidega seotud otsuseid 64, maa munitsipaalomandisse taotlemise otsuseid 20 ja volikogu töö korraldamise otsuseid 81.

Määrustest oli linnaeelarvega seotud 22 määrust, erinevate toetuste määramisega 20 määrust, erinevate maksudega seotud küsimusi 11 määrust, hariduselu küsimustes 7 määrust, heakorra eeskirja ja koormiste kehtestamiseks 5 määrust, koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamiseks ja lemmiklooma registri asutamiseks 3 määrust, linnavara eeskirja kehtestamiseks ja muutmiseks 3 määrust. Vastu võeti uus Tartu linna põhimäärus ning linna tunnustuste avaldamise kord.

Volikogu istungitest osavõtt oli 82,7%.

Osavõtuprotsent fraktsiooniti:

 • Fraktsioon Tartu 2000+ – 94,1%;
 • Reformierakonna fraktsioon – 83,6%;
 • Keskerakonna fraktsioon – 83,4%;
 • Isamaaliidu fraktsioon – 74,7%.

Rahvaerakonna Mõõdukad esindaja – 72,4%.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):

1.    Jüri Adams, Isamaaliit, 59/28
2.    Lembit Allikmets, Keskerakond, 59/52
3.    Andrus Ansip, Reformierakond, 1/1
4.    Hannes Astok, Reformierakond, 1/1
5.    Anzori Barkalaja, Isamaaliit, 55/27
6.    Tiina Eier, Isamaaliit, 59/51
7.    Hele Everaus, Reformierakond, 59/41
8.    Margus Hanson, Reformierakond, 1/1
9.    Aveliina Helm, Reformierakond, 14/12
10.    Ervin Hurt, Keskerakond, 17/14
11.    Anto Ili, Tartu 2000+, 40/39
12.    Helmer Jõgi, Reformierakond, 59/51
13.    Toivo Kabanen, Reformierakond, 59/54
14.    Urve Anne Kade, Reformierakond), 59/56
15.    Toomas Kapp, Reformierakond, 59/49
16.    Margus Kasterpalu, Isamaaliit, 59/40
17.    Tatjana Katjuk, Keskerakond, 59/36
18.    Tõnu Kauba, Keskerakond, 59/56
19.    Ott Keerberg, Isamaaliit, 5/3
20.    Viktor Korrovits, Isamaaliit, 59/56
21.    Krista Kruuv, Reformierakond, 59/48
22.    Väino Kull, Tartu 2000+, 59/56
23.    Jüri Kõre, Isamaaliit, 20/19
24.    Aleks Lenzner, Keskerakond, 59/47
25.    Rein Lepik, Isamaaliit, 59/53
26.    Madis Ligi, Reformierakond, 59/56
27.    Jaanus Liivak, Reformierakond, 59/47
28.    Toomas Liivamägi, Isamaaliit, 41/33
29.    Verni Loodmaa, Reformierakond, 59/53
30.    Joel Luhamets, Isamaaliit, 59/48
31.    Tõnis Lukas, Isamaaliit, 11/9
32.    Silver Meikar, Reformierakond, 59/51
33.    Ilona Merzin, Isamaaliit, 11/11
34.    Aadu Must, Keskerakond, 59/53
35.    Toomas Mustimets, Isamaaliit, 59/51
36.    Janika Mölder, Reformierakond, 59/48
37.    Valentin Nešpanov, Tartu 2000+, 59/57
38.    Peeter Olesk, Isamaaliit, 41/13
39.    Aivar Paidla, Reformierakond, 59/45
40.    Väino Peets, Isamaaliit, 4/2
41.    Aavo Pikkuus, Reformierakond, 59/39
42.    Peep Pree, Reformierakond, 59/55
43.    Parvel Pruunsild, Isamaaliit, 59/52
44.    Nikolai Põdramägi, Keskerakond, 59/55
45.    Olev Raju, Keskerakond, 59/49
46.    Peeter Rehema, Isamaaliit, 59/53
47.    Toomas Savi, Reformierakond, 10/3
48.    Anatoli Schultz, Reformierakond 59/56
49.    Neinar Seli, Reformierakond, 59/49
50.    Kadri Siibak, Isamaaliit, 9/9
51.    Gennadi Suhhov, kandideeris valimisliidu Hea Tahe/Vasakvõimalus nimekirjas, volikogus liitus Tartu 2000+ fraktsiooniga, 59/55
52.    Vladimir Šokman, Keskerakond, 42/32
53.    Priit Tannik, Keskerakond, 59/49
54.    Enn Tarto, Mõõdukad, 59/43
55.    Toomas Tein, Reformierakond, 59/51
56.    Mati Tolmoff, Reformierakond, 40/33
57.    Olimpiada Treštšina, Tartu 2000+, 59/53
58.    Mait Trink, Isamaaliit, 37/27
59.    Peeter Tulviste, Isamaaliit, 59/50
60.    Margus Ulst, Reformierakond, 59/52
61.    Monika Vask, Reformierakond, 59/35
62.    Jaak Viller, Tartu 2000+, 19/18

Volikokku valiti 1999. aasta oktoobris ka Malle Blumenau (Reformierakond), kuid tema volitused peatati kohe pärast valimisi seoses töötamisega linnavalitsuse ametnikuna.

Volikogu esimees Peeter Tulviste
Volikogu esimees Peeter Tulviste

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu Linnavolikogu III koosseis

Juhtimine

Tartu Linnavolikogu III koosseis valiti 20. oktoobril 1996. aastal, volikogu oli 49-liikmeline. Koos asendusliikmetega töötas volikogus kolme aasta jooksul 70 inimest.

Koalitsiooni moodustasid Isamaaliit, Mõõdukad ja valimisliit Tartu 2000. Volikogu esimesel istungil 31. oktoobril 1996 valiti linnavolikogu esimeheks Väino Kull (VL Tartu 2000) ja linnapeaks Tõnis Lukas (Isamaaliit). Volikogu aseesimeheks valiti Mihkel Pärnoja (Mõõdukad).

14. novembril 1996 kinnitati linnavalitsuse liikmeteks Anto Ili (VL Tartu 2000), Toivo Jullinen (Mõõdukad), Jüri Kõre (Isamaaliit) ja Ilme-Tiiu Tinni (rahandusosakonna juhataja-linnavalitsuse rahandusnõunik). 28. novembril 1996 lisandus linnavalitsuse koosseisu Kalle Jürgenson (ei kandideerinud valimistel Tartus).

3. aprillil 1997 avaldas volikogu Tõnis Lukasele umbusaldust ning 17. aprillil 1997 valiti linnapeaks Roman Mugur (Reformierakond). Uue koalitsiooni moodustasid Reformierakond, Keskerakond ja valimisliit Tartu 2000.

11. septembril 1997 valiti volikogule ka teine aseesimees, kelleks sai Tõnu Kauba (Keskerakond).

24. aprillil 1997 vabastati ametist Tõnis Lukase linnavalitsuse liikmed ning kinnitati linnavalitsus koosseisus Anto Ili, Margus Hanson (Reformierakond), Kaarel Sahk (ei kandideerinud valimistel), Hannes Astok (Reformierakond) ja Aleks Lenzner (Keskerakond).

10. septembril 1998 astus Roman Mugur linnapea kohalt tagasi ja uueks linnapeaks valiti Andrus Ansip (Reformierakond). Ülejäänud linnavalitsus jätkas samas koosseisus.

15. aprillil 1999 valiti volikogu liikme volitused peatanud Mihkel Pärnoja asemel volikogu aseesimeheks Toivo Jullinen

Volikogu III koosseis TÜ raamatukogu saalis
Volikogu III koosseis TÜ raamatukogu saalis

Fraktsioonid ja komisjonid

Linnavolikogus moodustati viis fraktsiooni:

 • Reformierakonna fraktsioon (esimees Neinar Seli) – 14 liiget;
 • Isamaaliidu fraktsioon (esimees Jüri Kõre) – 12 liiget;
 • fraktsioon Tartu 2000 (esimees Urmo Kööbi) – 11 liiget;
 • Mõõdukate fraktsioon (esimees Toivo Jullinen) – 7 liiget;
 • Keskerakonna fraktsioon (esimees Lembit Allikmets) – 5 volikogu liiget.

Linnavolikogu moodustas üheksa komisjoni: arengu- ja planeerimiskomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, linnamajanduskomisjon, linnavarakomisjon, laste- ja noorsookomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon, sotsiaalkomisjon, õigus- ja korrakaitsekomisjon.

Kolme aasta jooksul olid komisjonide esimehed:

 • arengu- ja planeerimiskomisjon – Marju Lauristin (14. november 1996 kuni 5. juuni 1997), Veljo Ipits (alates 5. juunist 1997);
 • haridus- ja kultuurikomisjon – Peeter Olesk;
 • linnamajanduskomisjon – Viktor Korrovits;
 • linnavarakomisjon – Jüri Adams;
 • laste- ja noorsookomisjon – Ivo Posti (28. november 1996 kuni 11. september 1997), Vadim Mitroškin (alates 11. septembrist 1997);
 • rahanduskomisjon – Mait Klaassen (14. november 1996 kuni 3. aprill 1997, 13. maist 1999 kuni lõpuni), Olev Raju (3. aprill 1997 kuni 1. aprill 1999);
 • revisjonikomisjon – Toomas Kapp (14. november 1996 kuni 19. detsember 1996), Vadim Mitroškin (19. detsember 1996 kuni 5. juuni 1997), Toivo Jullinen (alates 5. juunist 1997);
 • sotsiaalkomisjon - Urmo Kööbi (28. novemer 1996 kuni 22. mai 1997), Peep Pree (alates 22. maist 1997)
 • õigus- ja korrakaitsekomisjon – Heljo Pikhof (14. novemer 1996 kuni 22. mai 1997), Lembit Allikmets (alates 22. maist 1997). 

Muudatused komisjonide esimeeste osas olid tingitud:

 • esimehe tagasiastumisest (Lauristin, Kapp, Kööbi, Mitroškin);
 • esimehele umbusalduse avaldamisest (Pikhof);
 • komisjoni pikaajalisest otsustusvõimetusest (Posti);
 • volikogu liikme volituste peatumisest (Klaassen, Raju).

Ühegi komisjoni töös ei osalenud Tiiu Aro, Heino Pallo, Neinar Seli. Komisjonidesse kuulus lisaks volikogu liikmetele 48 inimest, kes ei olnud volinikud.

Volikogu istungid

Linnavolikogu III koosseis pidas 60 istungit. Istungite päevakorras oli kokku 624 päevakorrapunkti.

Kõige pikem oli 18. istung, mille päevakorras oli 27 küsimust. Istungit peeti kolmel päeval (19. juunil, 26. juunil ja 3. juulil 1997) ning see kestis kokku 12 tundi ja 15 minutit.

Vastu võeti ühtekokku 99 määrust ja 342 otsust. Olulisemad käsitletud teemad:

 • Tartu linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine ning selle täitmise aruanne;
 • linnavara eeskiri, linna põhimäärus, ehitusmäärus;
 • linna arengukavad ja arengustrateegia Tartu 2012;
 • tasuta bussisõiduõiguse kehtestamine Tartu pensionäridele;
 • kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi ja eluasemefondi laekunud raha kasutamine;
 • tagastatavate eluruumide üürnikele laenude ja toetuste andmise kord;
 • lapsetoetuste maksmise kord;
 • üldplaneeringute ja detailplaneeringute kehtestamine;
 • maa-alade munistsipaalomandisse taotlemine;
 • linnavara võõrandamine jm.
Volikogu esimees Väino Kull
Volikogu esimees Väino Kull

Volikogu liikmed

1. Anne Adams, Mõõdukad
2. Jüri Adams, Isamaaliit
3. Lembit Allikmets, Keskerakond
4. Tiiu Aro, valimisliit Tartu 2000
5. Arno Arukask, Mõõdukad
6. Hannes Astok, Reformierakond
7. Aalo Eller, Reformierakond
8. Hele Everaus, Reformierakond
9. Rafik Grigorjan, Keskerakond
10. Margus Hanson, Reformierakond
11. Priit Hänni, Isamaaliit
12. Anto Ili, valimisliit Tartu 2000
13. Toivo Jullinen, Mõõdukad
14. Toivo Kabanen, Reformierakond
15. Kaido Kalder, Isamaaliit
16. Toomas Kapp, valimisliit Tartu 2000
17. Tõnu Kauba, Keskerakond
18. Marvi Kibe, Reformierakond
19. Mait Klaassen, valimisliit Tartu 2000
20. Undel Kokk, valimisliit Tartu 2000
21. Viktor Korrovits, Isamaaliit
22. Riho Kruuv, Reformierakond
23. Väino Kull, valimisliit Tartu 2000
24. Jüri Kõre, Isamaaliit
25. Urmo Kööbi, valimisliit Tartu 2000
26. Ants Laaneots, Reformierakond
27. Marju Lauristin, Mõõdukad
28. Madis Ligi, Reformierakond
29. Tõnis Lukas, Isamaaliit
30. Paul Lääne, Isamaaliit
31. Vadim Mitroškin, valimisliit Tartu 2000
32. Nikolai Mumm, Reformierakond
33. Robert Närska, valimisliit Tartu 2000
34. Hanno Ohvril, Keskerakond
35. Peeter Olesk, Isamaaliit
36. Väino Peets, Isamaaliit
37. Heljo Pikhof, Mõõdukad
38. Ivo Posti, Isamaaliit
39. Mihkel Pärnoja, Mõõdukad
40. Juhani Püttsepp, Isamaaliit
41. Silvia Russak, Isamaaliit
42. Jüri Sasi, valimisliit Tartu 2000
43. Toomas Savi, Reformierakond
44. Neinar Seli, Reformierakond
45. Toomas Tein, Reformierakond
46. Monika Vask, Reformierakond
47. Peeter Vihalemm, Mõõdukad
48. Jaak Viller, valimisliit Tartu 2000
49. Nikolai Vinogradov, Keskerakond

Asendusliikmetena olid eri perioodidel volikogus ka Olev Raju (valimisliit Tartu 2000), Heino Pallo (valimisliit Tartu 2000), Uku Alakivi (valimisliit Tartu 2000), Nikolai Põdramägi (valimisliit Tartu 2000), Ilona Merzin (Isamaaliit), Jaak Adamsoo (Reformierakond), Krista Piirimägi (Mõõdukad), Enn Pütsepp (Isamaaliit), Zinaida Karamkova (valimisliit Tartu 2000), Peep Pree (Reformierakond), Heiki Aab (Reformierakond), Roman Mugur (Reformierakond), Malle Blumenau (Reformierakond), Irene Leisner (Reformierakond), Veljo Ipits (Reformierakond), Ilmar Novek (Reformierakond), Enn Veenpere (Isamaaliit), Peeter Rehema (Isamaaliit), Erich Kukk (Reformierakond), Anne Schotter (Mõõdukad), Merike Kaunissaare (Isamaaliit).

Viimati muudetud 26.04.2022

Tartu Linnavolikogu II koosseis

Volikogu tegevus

Tartu Linnavolikogu teine koosseis valiti 17. oktoobril 1993. Volikokku pääsesid valimisliidu Tartu (19 liiget), Eesti Pensionäride Liidu (17 liiget), Rahvusliku Koonderakonna Isamaa (seitse liiget), Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (kolm liiget), Eesti Keskerakonna (üks liige), Kuningriiklaste nimekirja (üks liige) ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei (üks liige) esindajad.

Volikogu esimene istung toimus 28. oktoobril, kus esimeheks valiti senine linnapea Ants Veetõusme. Volikogu aseesimeheks valiti 11. novembril Harri Kärtner (vabastati aseesimehe ülesannetest 18. mail 1995).

Linnapeaks valiti 11. novembril Väino Kull.  Abilinnapead olid Anto Ili, Toomas Savi ja Jüri Sasi. Toomas Savi valiti aprillis 1995 riigikokku ja lahkus linnavalitsusest, tema asemel sai septembris 1995 abilinnapeaks Robert Närska. Samuti kuulusid linnavalitsuse koosseisu linnanõunikud Madis Kaing (lahkus ametist oktoobris 1994), Priit Paalo (lahkus ametist novembris 1995) ja Ilme-Tiiu Tinni ning linnasekretär Ülle Saar.

Volikogu moodustas kümme alalist komisjoni: revisjonikomisjon (esimees Alver Aria), eelarve- ja majanduskomisjon (esimees Olev Raju, hiljem Janno Reiljan), haridus- ja kultuurikomisjon (esimees Eduard Vääri), elukeskkonnakomisjon (esimees Uku Alakivi), ravikindlustuskomisjon (esimees Tõnu Kauba), korrakaitse- ja õiguskomisjon (esimees Tiit Veeber), sotsiaalkomisjon (esimees Rein Kermes, hiljem Tiiu Aro), linnamajanduskomisjon (esimees Ülo Mee), linnavarakomisjon (esimees Mati Klein) ja tarbijakaitsekomisjon (esimees Lembit Ainsalu).

Volikogu teine koosseis pidas 67 istungit ning võttis vastu 98 määrust ja 342 otsust. Paljud otsused puudutasid erastamist ja munitsipaalvara, linnaeelarvet, tegeleti kohaliku omavalitsuse ja riigi vaheliste suhete, volikogu reglemendi jpm küsimustega. Väga oluliseks teemaks sai Tartu soojamajanduse probleemide lahendamine.

3. veebruaril 1994. a võttis volikogu vastu otsuse taotleda Tartule 25. rahvusvaheliste hansapäevade korraldamisõigus ning 2005. aastal saigi Tartust hansapäevade võõrustaja. Samuti algatas volikogu teine koosseis Tartu Vabadussõja mälestussamba (Kalevipoeg) taastamise.

Tartu volikogu II koosseis inseneride maja ees
Tartu volikogu II koosseis inseneride maja ees

Volikogu liikmed

1. Lembit Ainsalu, Eesti Pensionäride Liit
2. Uku Alakivi, valimisliit Tartu
3. Silver Alev, Eesti Pensionäride Liit
4. Alver Aria, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei
5. Elmar Arnemann, Eesti Pensionäride Liit
6. Tiiu Aro, valimisliit Tartu
7. Roza Bachmann, Eesti Pensionäride Liit
8. Jüri Ehrlich, Eesti Pensionäride Liit
9. Ivan Goidin, Eesti Pensionäride Liit
10. Heino Heinsoo, Eesti Pensionäride Liit
11. Ants Ilus, Eesti Pensionäride Liit
12. Zinaida Karamkova, Eesti Pensionäride Liit
13. Tõnu Kauba, Eesti Keskerakond
14. Rein Kermes, valimisliit Tartu
15. Mati Klein, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
16. Undel Kokk, valimisliit Tartu
17. Elli Korp, Eesti Pensionäride Liit
18. Viktor Korrovits, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
19. Vilmar Kraak, valimisliit Tartu
20. Simeon Kružkov, valimisliit Tartu
21. Väino Kull, valimisliit Tartu
22. Jüri Kõre, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
23. Harri Kärtner, Eesti Pensionäride Liit
24. Urmo Kööbi, valimisliit Tartu
25. Endel Laas, Eesti Pensionäride Liit
26. Irene Leisner, Eesti Pensionäride Liit
27. Rein Lepik, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
28. Madis Ligi, valimisliit Tartu
29. Aino-Eevi Lukas, valimisliit Tartu
30. Tõnis Lukas, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
31. Paul Lääne, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
32. Lembit Merusk, valimisliit Tartu
33. Milvi Miidla, Eesti Pensionäride Liit
34. Roman Mugur, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
35. Janika Mölder-Maalmann, valimisliit Tartu
36. Jüri Ojamaa, valimisliit Tartu
37. Aleksander Paškov, Eesti Pensionäride Liit
38. Tarmo Päss, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
39. Ain Raitviir, valimisliit Tartu
40. Olev Raju, valimisliit Tartu
41. Janno Reiljan, valimisliit Tartu
42. Jaan Riiv, Eesti Pensionäride Liit
43. Silvia Russak, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
44. Toomas Savi, valimisliit Tartu
45. Vladimir Tšemardin, Eesti Pensionäride Liit
46. Tiit Veeber, valimisliit Tartu
47. Enn Veenpere, Rahvuslik Koonderakond Isamaa
48. Ants Veetõusme, Kuningriiklaste nimekiri
49. Eduard Vääri, valimisliit Tartu

Asendusliikmetena olid eri perioodidel volikogus ka Riina Dmohovski (Eesti Pensionäride Liit), Priit Hänni (valimisliit Tartu), Rein Kasesalu (Eesti Pensionäride Liit), Karl Kurm (Eesti Pensionäride Liit), Tiit Lepasaar (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei), Ülo Mee (valimisliit Tartu), Mati Meos (valimisliit Tartu) ja Jüri Ristkok (Eesti Pensionäride Liit).

Volikogu esimees Ants Veetõusme
Volikogu esimees Ants Veetõusme

Viimati muudetud 25.04.2022

Tartu Linnavolikogu I koosseis

Volikogu tegevus

Tartu Linnavolikogu esimene koosseis valiti 10. detsembril 1989. Valimised toimusid küll veel nõukogude okupatsiooni tingimustes, kuid olid siiski demokraatlikud. Valimas käis 59 109 tartlast ehk 67,1 protsenti valijate nimekirja kantutest, 49 volikogu liiget valiti 145 kandidaadi seast. Valimistulemused selgusid 11. detsembril. 

Linnavolikogu esimene istung oli 15. detsembril 1989 Tartu inseneride majas (Veski 2). Volikogu esimeheks sai ainsa naisena volikokku valitud Aino-Eevi Lukas.
Esimese istungi protokoll.pdf

Volikogu moodustas mitmeid alalisi ja ajutisi komisjone ning reorganiseeris neid vastavalt sellele, millised lahendamist vajavad ülesanded toonasel murrangulisel ajal esile kerkisid. Näiteks tegutsesid esimeses volikogus humanitaarkomisjon, kodanike kaitse komisjon, elamureformikomisjon, sõjaväekomisjon, eelarve- ja maksukomisjon, mälestusmärkide ja linnasümboolika komisjon, elukeskkonnakomisjon jt.

22. detsembril 1989 valiti  linnapeaks Toomas Mendelson. Linnavalitsuse koosseisu kuulusid veel abilinnapea Väino Kull, majandusnõunik Rein Mäll, humanitaarnõunik Linnar Priimägi (lahkus ametist novembris 1990, teda asendas Rait Toompere), sotsiaalnõunik Andrus Arro (lahkus ametist septembris 1991), elamu-kommunaalnõunik Roman Mugur, õigusnõunik Indrek Koolmeister, ehitusnõunik Jaak Keerberg ja linnasekretär Ülle Saar.

17. oktoobri 1991 istungil teatas Toomas Mendelson linnavalitsuse tagasiastumisest, kuna volikogu oli otsustanud algatada linnapea umbusaldamise.

21. novembril 1991 valiti uueks linnapeaks Ants Veetõusme. Linnavalitsuse koosseisu kuulusid abilinnapea Rait Toompere, linnanõunikud Roman Mugur, Jaak Adamsoo, Martti Preem , Ilme-Tiiu Tinni ja linnasekretär Ülle Saar.

Volikogu esimene koosseis pidas 81 istungit ja langetas 402 otsust. Paljud otsused olid ajale iseloomulikult poliitilise ja deklaratiivse iseloomuga - näiteks tunnistas volikogu oma otsusega Eestis 1940.-1950. aastatel toimunud massirepressioonid inimsusevastasteks kuritegudeks ja genotsiidiks eesti rahva vastu.

Loomulikult pidi volikogu tegelema kõigi probleemidega, mis 1990. aastate alguses puudutasid kogu Eestit: valuline üleminek turumajandusele, hüperinflatsioon enne Eesti krooni tulekut, erastamine, omandireform, sotsiaalsüsteemi mured, suhted Tartus asunud nõukogude sõjaväeosaga jne.

Tartu volikogu I koosseis Tartu inseneride maja ees 7. oktoobril 1993
Tartu volikogu I koosseis Tartu inseneride maja ees 7. oktoobril 1993

Volikogu esimees Aino-Eevi Lukas

Aino-Eevi Lukas (29. VII 1930 – 5. XII 2019) oli poliitik ja advokaat ning esimene Tartu Linnavolikogu esimees taasiseseisvunud Eestis. Ta andis suure panuse omavalitsuse tegevuse õiguslikku reguleerimisse ja osales muuhulgas Tartu linna esimese põhimääruse koostamise töös.

Aino-Eevi Lukas sündis Tallinnas ja lõpetas Tallinna 7. Keskkooli. 1948 astus TRÜ õigusteaduskonda, kuid see õnnestus lõpetada alles 1961. a. Elas 1950–55 repressioonide kartuses väljaspool Eestit (sh Moskvas, Abhaasias). Töötas ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva juriidilise komisjoni seaduseelnõude osakonnas, Eesti Riiklikus Kirjastuses, Tartu Õigusnõuandlas. Oli NSVL meister ratsaspordis.

Aino-Eevi Lukas töötas 1968. aastast alates advokaadina ja tema viimaseks juurapraktikum oli töötada määratud kaitsjana riigikohtu kriminaalkolleegiumis. Tema sulest on ilmunud mälestusteraamat „Kindral. Professor. Vandeadvokaat.“ (kaasautorid Uno Lõhmus ja Ago Pajur, kirjastus Faatum, 2008). Ta tõlkis vene keelest valiku revolutsioonieelse Venemaa advokaatide kaitsekõnedest „Lugupeetud vannutatud mehed“.

Aino-Eevi Lukas on Tartu medali kavaler (2006) ja talle omistati SA Eesti Õiguskeskus poolt aunimetus Eesti aasta advokaat (2003).

Aino-Eevi Lukas 2006. a raekojas Tartu medalit vastu võtmas
Aino-Eevi Lukas 2006. a raekojas Tartu medalit vastu võtmas

Volikogu liikmed

1. Jüri Adams
2. Lembit Allikmets
3. Ralf Allikvee
4. Tõnu Anton
5. Albert Danilson (lahkus volikogust omal soovil)
6. Henn Elmet
7. Jüri Ginter
8. Rafik Grigorjan
9. Aleksander Jakobson
10. Külli Kalamees (asendusliige alates 22.03.1990)
11. Kalle Kalda
12. Vahur Kalmre
13. Jaan Kaplinski (asendusliige alates 22.03.1990)
14. Eerik Kergandberg
15. Rein Kilk
16. Undel Kokk
17. Viktor Korrovits
18. Kalle Kulbok
19. Väino Kull (09.01.1990 sai abilinnapeaks)
20. Jüri Kõre
21. Urmo Kööbi
22. Mart Külvik
23. Rein Lepik
24. Aleksei Lotman
25. Aino-Eevi Lukas
26. Toomas Mendelson (22.12.1989 sai linnapeaks)
27. Mati Meos
28. Aadu Must
29. Andres Noodla
30. Tõnu Oja
31. Peeter Olesk
32. Kirill Orlov
33. Aleksei Peterson
34. Martti Preem (05.12.1991 sai linnavalitsuse liikmeks)
35. Ain Raitviir
36. Olev Raju
37. Vello Ritsing
38. Peeter Salk
39. Madis Saluveer
40. Albert Saunanen
41. Toomas Savi
42. Mart Sonn
43. Peeter Tali
44. Agu Tamm
45. Indrek Tarand
46. Šmul Tepman
47. Heino Türnpu
48. Jevgeni Udovik (valiti 16. kinnisest sõjaväe valimisringkonnast ja arvati linnavolikogu 06.02.1992 otsusega volikogust välja)
49. Olavi Vaher
50. Ants Veetõusme (21.11.1991 sai linnapeaks)
51. Ülo Veldre

Pärast 06.02.1992 kuni koosseisu lõpuni oli volikogus 45 liiget.

Volikogu I koosseis raekojas 20.12.2019
Volikogu I koosseis raekojas 20.12.2019

Viimati muudetud 07.12.2020