Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kontaktid

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Kontaktiraamat
Linnajuhtimise skeem
Tähtsad telefonid

Kontaktiraamat

Otsitav isik
Tegevusvaldkond
Osakond

Tartu Linnavalitsus

Urmas Klaas - linnapea

Linnavalitsuse juhtimine, linna arenguperspektiividega seotud küsimused, linna esindamine, sisekontrolli korraldamine, linnavalitsuse personaliküsimused, linna välissuhted, mainekujundus, suhte- ja teabekorraldus.

736 1221

513 5145

Raekoda, Tartu

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Madis Lepajõe - abilinnapea

Haridus, kultuur, teadus, noorsootöö, kehakultuur ja sport

736 1223

517 8562

Raekoda II k ruum 3

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Raimond Tamm - abilinnapea

Linnamajandus, energiamajandus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, turism

736 1213

515 4738

Raekoda II k ruum 10

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Monica Rand - abilinnapea

Rahandus ja eelarve, laenupoliitika, linnavarad

736 1163

521 1464

Raekoda IIIk ruum 14

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Reno Laidre - abilinnapea

Linnaplaneerimine, maakorraldus, ehitus ja arhitektuur

736 1224

528 6361

Raekoda II k ruum 4

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Mihkel Lees - abilinnapea

sotsiaalabi ja tervishoid

736 1210

-

Raekoda II k ruum 6

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Tartu Linnavolikogu

Linnavolikogu kantselei

Ülle Saar - kantselei juhataja

Linnavolikogu kantselei töö juhtimine ja korraldamine, linnavolikogu kantseleile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise tagamine.

736 1201

503 7228

Raekoda, III korrus, ruum 17

-

Aune Rumm - peaspetsialist

Linnavolikogu töö avalikustamine, linnavolikogu komisjonide abistamine ja tehniline teenindamine, volikogu kantselei dokumendihalduse korraldamine.

736 1202

514 9896

Raekoda, III korrus, ruum 17

-

Triin Lukk - nõunik

Linnavolikogu esimehe nõunik.

-

515 8119

-

-

Olev Kork - nõunik

-

5812 7521

-

-

Kertu Valge - nõunik

Tartu Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni töö korraldamine.

-

5686 9003

-

-

Gaius Gil - nõunik

Tartu Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni töö korraldamine.

-

565 8125

-

-

Kirke Timmusk - nõunik

Tartu Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni töö korraldamine.

-

5660 8971

-

-

Toomas Kalmus - nõunik

Valimisliidu Tartu Heaks esindajate töö korraldamine Tartu Linnavolikogus.

-

5661 9303

-

-

Karl Jõgi - nõunik

Tartu Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni töö korraldamine.

-

5647 2684

-

-

Linnakantselei

Jüri Mölder - linnasekretär

Linnakantselei juhtimine. Linnavalitsuse juriidiline teenindamine. Õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele. Tartu linna töö avalikustamine ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine.

736 1203

503 2089

Raekoda II k ruum 7

-

Lauri Sokk - Targa linna valdkonnajuht

Tartu targa linna visooni koostamine, visiooni ajakohastamine ja realiseerimise koordineerimine

-

526 0865

-

-

Liis Piilberg - andmekaitsejuht

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes

-

565 5068

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Aili Kask - eelarve peaspetsialist

Linnakantselei eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

736 1218

524 7141

Raekoda III k ruum 20

-

Sigrit Laas - linnapea abi

Linnapea tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajadusel osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

736 1211

5650 8398

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Indrek Mustimets - nõunik

Linnavalitsuse nõustamine Tartu linna tseremooniate, heade tavade ja traditsioonide, linna ajaloomälu, identiteedi, kultuuri ja koostöö küsimustes ning nimetatud valdkondadega seotud ürituste ettevalmistamine ning läbiviimine.

-

506 3076

Ülikooli 11, II korrus

-

Sisekontrolliteenistus

Raivo Bachmann - juhataja-linna sisekontrolör

Sisekontrolli teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants - ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine

736 1103

506 4797

Ülikooli 11 II korrus

E 15-17

Aune Visnapuu - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1150

529 4070

Ülikooli 11 II korrus

-

Maie Tihkan - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1420

515 5761

Ülikooli 11 II korrus

-

Herdis Nuut - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1107

-

Ülikooli 11 II korrus

-

Reena Kikerpill - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine

736 1347

-

Ülikooli 11 II korrus

-

Menetlusteenistus

Imbi Kivi - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Riin Ruthe - juhtivmenetleja

Koordineerib ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1455

529 9575

Küütri 3 II korrus

-

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab menetlusteenistuse tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II k

-

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

53440345

Küütri 3, II korrus

-

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

-

56919286

Küütri 3, II k

-

Indrek Rähn - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

-

5302 7173

Küütri 3, II k

-

Sandra Kuusik - vanemmenetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine hoiatustrahvide laekumise üle ja sundtäimisele saatmine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve liiklusseaduse alusel.

736 1348

5359 2437

Küütri 3, II korrus

-

Lauri Lani - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5534216

Küütri 3, II k

-

Hairy Banner - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5242968

Küüni 3, II k

-

Külli Henn - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

-

Küütri 3, II k

-

Margarita Pilipenko - menetleja

Menetletavate väärtegude registrisse kandmine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine, Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi seaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II k

-

Getlyn Kaevats - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Annika Käis - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II k

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5055659

Küütri 3, II korrus

-

Mihhail Parkuš - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

5817 8695

Küütri 3, II k

-

Asjaajamisteenistus

Reet Saks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste dokumendihalduse koordineerimine ja nõustamine.

736 1205

511 0127

Raekoda III k ruum 20

-

Sandra Õnne - dokumendihalduse peaspetsialist

GoPro kasutajate tugiteenuste koordineerimine ja planeerimine, sh kasutajate nõustamine ja GoPro konfigureeritavate menetlusmehhanismide (mallid, standardtekstid jne) haldamine. Linnavolikogu ja linnavalitsuse määruste edastamine Riigi Teatajas avaldamiseks.

736 1204

5380 8311

Raekoda III k ruum 20

-

Carmen Oja - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1222

5307 0718

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Geisy Meiner - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine.

736 1111

5386 8717

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Õigusteenistus

Anneli Apuhtin - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.

736 1100

522 1024

Raekoda II korrus ruum 12

-

Kristina Aabrams - juhataja asetäitja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine

736 1460

5330 4213

Raekoda II korrus ruum 8

-

Veiko Faster - vanemjurist

Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenindamine riigihangetega seotud küsimustes

736 1172

5749 5277

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Kadri Valdre - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1102

5667 5795

Raekoda II korrus ruum 8

-

Kätlin Kolk - vanemjurist

Linnavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna, haridusosakonna ning sotsiaal- ja tervishoiu osakonna hallatavate asutuste juriidiline teenindamine.

736 1592

56237664

Raekoda II korrus ruum 8

-

Anu Öpik - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1231

5396 5663

Raekoda II korrus ruum 12

-

Silver Priimäe - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine.

736 1208

557 9376

Raekoda II k ruum 8

-

Helle Uusorg - vanemjurist

Linnamajanduse osakonna, linnavarade osakonna, sotsiaalabi osakonna, ettevõtluse osakonna, haridusosakonna ja linnakantselei juriidilise teenindamise korraldamine. Linnamajanduse osakonna, ettevõtluse osakonna ja linnakantselei juriidiline teenindamine.

736 1209

5383 7601

Raekoda II korrus ruum 8

-

Välisprojektide teenistus

Anneli Säälik - juhataja

Välisprojektide teenistuse juhtimine ja töö korraldamine. Välisprojektide taotluste koostamise algatamine, nõustamine ja koordineerimine. Linnakantselei poolt algatatud välisprojektide taotluste koostamine ja juhtimine. Finantseerimisvõimaluste kohta käiva informatsiooni hankimine ja edastamine. Projektidega seotud andmekogu haldamine.

736 1255

521 7322

Küüni 3 IV k ruum 416

-

Eveli Pung - projektide koordinaator

Innovatsiooni algatuste planeerimine ja infotehnoloogiliste arenduste juhtimine.

736 1111

-

Raekoda II k ruum 12

-

Infotehnoloogia teenistus

Rein Lindmäe - teenistuse juhataja

IT teenistuse juhtimine.

736 1234

5750 2979

Raekoja plats 3 IV k ruum 404

-

Lauri Seegel - süsteemihalduse juht

Linna ametiasutuste ja hallatavate allasutuste IT haldusteenuste toimimise tagamine ja arendamine.

736 1260;

5388 9222

Raekoja plats 3, ruum 404

-

Kalev Pullonen - arendusjuht

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine, arendusmeeskonna töö koordineerimine.

736 1131

513 9623

Raekoja plats 3 IV k ruum 401

-

Tiiu Kelviste - geoinfosüsteemide peaspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine

736 1416

-

Raekoja plats 3, IV korrus ruum 407

-

Indrek Pajula - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Windows serverite haldamine

736 1220

-

Raekoja plats 3 IV k, ruum 402

-

Margo Martis - süsteemiadministraator

Haldusüksuse arendusprojektide juhtimine.

736 1220

4134

Raekoja plats 3 IV k, ruum 404

-

Ardi Avi - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste arvutivõrkude administreerimine ja ehitamine.

-

5787 6064

Raekoja plats 3, IV korrus

-

Tiina Arras - andmebaaside administraator

SQL andmebaaside haldamine

736 1450

-

Raekoja plats 3 IV korrus, ruum 403

-

Andrus Hansen - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Linux ja Unix serverite haldamine

-

511 8347

Raekoja plats 3 IV korrus

-

Olari Oidjärv - administraator

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 404

-

Kim Kitsik - administraator

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

736 1220

-

Raekoja plats 3 IV k, ruum 402

-

Kevin Mäoma - administraator

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

736 1220

-

Raekoja plats 3, IV korrus

-

Allan Laas - administraator

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 402

-

Karin Valk - analüütik

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1274

529 2807

Raekoja plats 3 IV k ruum 401

-

Risto Ülem - analüütik

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

-

5886 1364

Raekoja plats 3 IV k ruum 403

-

Jaanika Müürisepp - analüütik

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

736 1220

-

Raekoja plats 3 IV k

-

Personaliteenistus

Külli Ojasaar - personalijuht

Linnavalitsuse personalitöö planeerimine ja korraldamine.

736 1127

5866 9966

Küüni 3 IV korrus ruum 422

-

Ebe Kõrgesaar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine (LK, RO, LVO, KO, LMO).

736 1146

5342 9951

Küüni 3 IV korrus ruum 420

-

Maria Poom - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine (AEO, ASO, EVO, HO, STO).

736 1207

5745 0276

Küüni 3 IV korrus ruum 420

-

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus

Siiri Sinijärv - perekonnaseisutoimingute juht

Uue isikunime andmine, vaimulike abielud registreerimine, isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine. Juhib ja korraldab teenistuse tööd perekonnaseisutoimingute valdkonnas.

742 0632

505 1944

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Viivi Maremäe - rahvastikutoimingute juht

Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.

736 1139

527 0282

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Tiiu Eintalu - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine

736 1031

-

Küüni 5 I k

E 9-12 ja 15-18; T 9-16; K-N 9-12 ja 14-16; R 9-12 ja 13-15

Marko Mängli - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.

736 1140

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Maie Tamm - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Kaia Rahu - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sünni- ja surmakannete tegemine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0632

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kadri Männik - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sünnikannete, isaduse omaksvõtu kannete, surmakannete tegemine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Ljudmila Maslenikova - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kersti Aadusoo - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

abielude registreerimise tseremooniad

742 0632

-

Tiigi 12

-

Peep Puis - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

abielude registreerimise tseremooniad

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Maie Tšurenkov - spetsialist

Tartus Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike juhendamine perekonnaseisutoimingute alal; saabuvate telefonikõnede vastuvõtmine ning töökorralduslikele ja perekonnaseisutoiminguid puudutavatele küsimustele vastamine, vajadusel teenistujatele kõnede suunamine/ühendamine, info edastamine; väljamineva kirjavahetuse korraldamine; Tiigi 12 hoone ja hoone ümbruse korrasoleku kontrollimine

Avalike suhete osakond

Kadri Lees - juhataja

Avalike suhete osakonna tegevuse ja igapäevatöö korraldamine. Linna avalike suhete ja kaasamistegevuste, linna mainekujunduse, turundustegevuse, välissuhete ja turismi valdkonna korraldamine ning sisekommunikatsiooni ja kriisikommunikatsiooni koordineerimine.

736 1171

5624 1189

Jaani 7

-

Helen Kalberg - turundusjuht

Tartu linna turundusstrateegia koostamise juhtimine ning strateegia elluviimine.

736 1104

513 3929

Jaani 7

-

Lilian Lukka - kommunikatsioonijuht

Tartu linna kommunikatsiooni valdkonna koordineerimine ja korraldamine. Linlaste kaasamisvõimaluste arendamine, sh kaasava eelarve protsessi juhtimine ja korraldamine. Tartu kodulehe arendamine ja toimetamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1212

516 4592

Jaani 7

-

Sirje Bork - välissuhete juht

Koostöö korraldamine välisriikide suursaatkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste ja vabariigi välisministeeriumiga. Suhtlemine sõprus-ja partnerlinnadega. Tartu linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine ja välisriikidest Tartu linna saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine. Tartu linna nimel sõlmitud koostööalaste välislepingute ettevalmistamine ja säilitamine.

736 1182

510 8169

Jaani 7

-

Iris Allorg - protokollijuht

Tartu linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine ja välisriikidest Tartu linna saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine. Sõprus-ja partnerlinnadega suhtlemine, koostöö korraldamine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.

736 1338

511 0200

Jaani 7

-

Kaari Perm - turundusspetsialist

Tartu linna turundustegevuste ja –kampaaniate planeerimine, koordineerimine ja elluviimine kooskõlas Tartu linna turundusstrateegiaga. Sotsiaalmeediakanalite haldamine ja monitoorimine, turundusartiklite ja uudiste koostamine, turundustegevuste koordineerimine linna koostööpartneritega.

736 1074

5347 5326

Jaani 7

-

Helle Tolmoff - meediaspetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

736 1336

529 4297

Jaani 7

-

Ursula Hansalu - mainespetsialist

Tartu linna mainetegevuste koordineerimine. Linnavalitsuse suveniiride, meenete, trükiste ja erinevate infokandjate hankimine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine. Tartu linna esindamise koordineerimine rahvusvahelistel hansapäevadel ja muudel rahvusvahelistel sündmustel.

736 1340

511 0045

Jaani 7

-

Marii Tomson - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Linlastele mõeldud infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine. Tartu kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1345

5823 0667

Jaani 7

-

Galina Sapožnikova - infospetsialist

Linnavolikogu ja -valitsuse info kogumine, süstematiseerimine ja edastamine ning linnaelanike nõustamine asjaajamisküsimustes Tartu infokeskuses. Tartu linna kodulehel olevate kaasamisrubriikide (“Ametnik vastab”, foorumid, külalisteraamatud jmt) ning kodulehe toimetamine. Trükiste ja teenuste müük infokeskuses, sh tasulise piirkonna parkimisload. Heakorratelefonile vastamine.

736 1101

-

Raekoda I k

E-9-18, T-R 9-17

Merle Veenpere - infospetsialist

Linnavolikogu ja -valitsuse info kogumine, süstematiseerimine ja edastamine ning linnaelanike nõustamine asjaajamisküsimustes Tartu infokeskuses. Tartu linna kodulehel olevate kaasamisrubriikide (“Ametnik vastab”, foorumid, külalisteraamatud jmt) ning kodulehe toimetamine. Trükiste ja teenuste müük infokeskuses, sh tasulise piirkonna parkimisload. Sündinud tartlastele hõbelusikate väljastamine. Heakorratelefonile vastamine.

736 1101

-

Raekoda I k

E 9-18, T-R 9-17

Arhitektuuri ja ehituse osakond

Tõnis Arjus - juhataja-linnaarhitekt

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.

736 1254

5304 6148

Küüni 5 III k ruum 323

E 15-18, K 8-10 eelregistreerimisega tel 736 1238

Signe Sarik - osakonna juhataja asetäitja

Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine

736 1178

523 7362

Küüni 5 II korrus ruum 228

E 15-18, K 8-10

Liina Helmoja - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine

736 1238

-

Küüni 5 III k ruum 323

-

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

Kristin Kägu - linnakujunduse vanemspetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas, reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine.

736 1243

-

Küüni 5 IV k ruum 424

E 15-18, K 8-10

Ivo-Sven Riet - arhitekt-spetsialist

Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,

736 1219

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Anna-Liisa Unt - linnakujunduse spetsialist

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1239

529 5394

Küüni 5 IV k ruum 424

E 15-18, K 8-10

Pille Rossi - andmehalduse spetsialist

linna geoinfosüsteemi juurutamine, administreerimine ja arendamine osas, mis on seotud arhitektuuri ja ehituse osakonna ülesannetega

736 2224

5691 8289

Küüni 5 III k ruum 321

-

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1325

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1245

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18; K 8-10

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5 II k ruum 227

E 15-18, K 8-10

Annika Adamson - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel).

736 1318

527 1815

Küüni 5 II k ruum 225

E 15-18, K 8-10

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel).hitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5 II korrus ruum 225

E 15-18, K 8-10

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas. Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel).

736 1251

503 9836

Küüni 5 II k tuba 226

E 15-18, K 8-10

Kristin Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes. Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel).

736 1277

516 3159

Küüni 5 II k ruum 226

E 15–18, K 8–10

Lubade- ja registriteenistus

Merlin Palu - juhataja

Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehituslubadega seotud toimingute tegemine. Linnaehituskomisjoni töös osalemine.

736 1173

530 10487

Küüni 5 III korrus ruum 323

E 15-18; K 8-10

Ester Pae - vanemspetsialist

Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine.

736 1346

-

Küüni 5 IIIk ruum 326

E 15-18; K 8-10

Harri Pärsim - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning rajatiste ehitusjärelevalve korraldamine.

736 1230

521 7137

Küüni 5 III k ruum 326

E 15-18, K 8-10

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1282

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1275

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Olja Fomina - spetsialist

Ehitisregistri pidamine

7361 030

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18, K 8-10

Kultuuriväärtuste teenistus

Romeo Metsallik - juhataja

Kultuuriväärtuste teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve; kultuurimälestiste registri pidamine. Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve teostamine (Supilinna, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula tänava piirkonnas ja ajalooliste militaarhoonete osas)

736 1250

522 5816

Küüni 5 III k ruum 322

E 15-18; K 8-10

Egle Tamm - kultuuriväärtuste vanemspetsialist

Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste kaitse ja järelevalve

736 1326

580 03749

Küüni 5 III k, ruum 320

E 15-18, K 8-10

Brita Karin Arnover - kultuuriväärtuste vanemspetsialist

Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle

736 1317

-

Küüni 5 III k ruum 320

E 15-18, K 8-10

Ettevõtluse osakond

Malle Blumenau - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Projektide algatamine ja koordineerimine. Koostöö ettevõtluse tugistruktuuridega.

736 1191

501 0239

Küüni 5 II k ruum 229

E 14-18; K 9-12

Alo Lilles - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Projektide juhtimine ja koordineerimine. Linna osalusega rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö korraldamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.

736 1196

5645 2311

Küüni 5 II k ruum 229

-

Katrin Reiljan - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Ettevõtjatele suunatud teabepäevade, kursuste, messikülastuste, kontaktpäevade, ümarlaudade, ettevõtjate tunnustusürituse ja ettevõtlusnädala korraldamine

736 1193

5334 5253

Küüni 5 II k, ruum 232

-

Ene Palu - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve. Ettevõtete kustutamine ettevõtteregistrist.

736 1198

5345 6566

Küüni 5 II k ruum 230

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Merle Pau - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Kaubandustegevuse järelevalve teostamine. Hooajalise müügi korraldamine. Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine

736 1195

-

Küüni 5 I k ruum 231

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Marilin Kroon - ettevõtluse arengu spetsialist

Ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine. Projekti "Tartu hea teeninduse linn" koordineerimine. Laatade korraldamine

736 1194

-

Küüni 5 II k ruum 233

-

Liis Vaher - spetsialist

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, ettevõtjatele suunatud meililistide haldamine, müügiarvete laekumise kontrollimine

736 1192

-

Küüni 5 II k ruum 229

-

Haridusosakond

Riho Raave - juhataja

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna töö juhtimine ja korraldamine

736 1440

525 4452

Raekoja plats 12 III k ruum 304

E 15-18, K 8-10

Anne Juhkam - finantseerimise peaspetsialist

Allasutuste ja osakonna eelarvete koostamine ja jaotamine ning finantseerimise korraldamine.

736 1448

521 1913

Raekoja plats 12 III k ruum 307

-

Kristi Aavakivi - üldhariduse peaspetsialist

Tartu linna üldhariduskoolide ja üldharidust toetavate asutuste ja/või linna struktuuriüksuste tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes ja õppekava küsimustes.

736 1423

5198 1212

Raekoja plats 12 IIIk ruum 305

-

Kaspar Kreegimäe - alushariduse peaspetsialist

Koolieelsete lasteasutuste töö koordineerimine ja nende nõustamine hariduskorralduslikes ja õppekava küsimustes. Koolieelsetes lasteasutustes õigusaktide täitmise jälgimine.

736 1425

5919 0958

Raekoja plats 12 III k ruum 301

-

Karin Pihl - hariduskorralduse peaspetsialist

Allasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase töö koordineerimine, allasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine Tartu kodulehel; allasutuste üleriigilistes haridusprojektides ja -programmides osalemise koordineerimine, projektikonkursside ja tunnustusürituste korraldamine.

736 1421

5345 0763

Raekoja plats 12 III k ruum 306

-

Katrin Parv - statistilise analüüsi peaspetsialist

Õpilaste üle arvestuse pidamiseks vajalike andmete kogumine. Statistiliste koondaruannete koostamine, allasutuste poolt esitatud andmete kontrollimine.

736 1422

518 4110

Raekoja plats 12 III k ruum 305

-

Riina Voore - registrite peaspetsialist

Lastevanemate taotluste registri pidamine. Koolieelsete lasteasutuste kohtade komplekteerimine. Lasteaia kohatasu vabastuste menetlemine.

736 1449

504 2506

Raekoja plats 12 III k. tuba 307

-

Kairit Peekman - jurist

Osakonna juriidiline teenindamine.

736 1439

525 0644

Raekoja plats 12 III k ruum 303

-

Kaisa Keisk - aineühenduste koordinaator

Pedagoogide aineühenduste ja haridusvaldkonna teiste spetsialistide ühistegevuse koordineerimine. Aineolümpiaadide, õpilasvõistluste ja –ürituste korraldamise koordineerimine

736 1428

5380 8308

Raekoja plats III k ruum 307

-

Triin Siim - finantsspetsialist

Haridusosakonna haldusalas olevate üldhariduskoolide finantseerimise korraldamine koostöös rahandusosakonnaga

736 1426

-

Raekoja plats 12 III k ruum 306

-

Janeli Meristo - finantseerimise spetsialist

Kohalike omavalitsustega üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide haridusteenuste eest arveldamise ning erakoolidele toetuse maksmise, koolide, toitlustajate ja lapsevanematega koolilõuna arvestuse ning finantseerimise korraldamine

736 1447

-

Raekoja plats 12 III korrus ruum 306

-

Kareli Kilter - spetsialist

Osakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine. Osakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega.

736 1445

504 7011

Raekoja plats 12, III korrus

-

Kultuuriosakond

Marleen Viidul - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine, kultuuriteenistuse töö juhtimine.

736 1351

527 1723

Raekoja plats 12 II k ruum 202

-

Marianne Menning - juhataja asetäitja-eelarve peaspetsialist

Osakonna haldusalas tegutsevate asutuste küsimustega tegelemine. Osakonna eelarve ja alaeelarvete koostamine ja jägimine.

736 1356

517 8620

Raekoja plats 12 II k ruum 203

E 15-18; K 8-10

Lennart Puksa - peaspetsialist

Avalike ürituste registri pidamine. Kultuuriakna keskkonna ja projektide arendamine Tasuta kultuurireklaami broneerimise ja kultuurisündmusi kajastavate trükiste väljaandmise korraldamine. Kultuuriosakonna materjalide toimetamine linna kodulehel.

736 1355

5854 0214

Raekoja plats 12 II k ruum 204

-

Kalle Paas - tehniline projektijuht

Tartu linna 2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise projektiga seotud ülesannete täitmine

-

5342 1824

Raekoja plats 12 II korrus

-

Erni Kask - vastutav projektijuht

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks projekti toimkonna sisuline juht, kes vastutab kandidatuuriprotsessi toimimise ja eesmärkide täitmise eest

736 1358

509 3270

Raekoja plats 12 II k

-

Triin Pikk - loomingulise programmi projektijuht

Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise loomingulise programmi koostamine, arendamine ja täiendavate projektide välja töötamine.

-

5340 7118

Raekoja plats 12 II k

-

Kaspar Aug - turunduskommunikatsiooni projektijuht

Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise turunduskommunikatsiooni operatiivne planeerimine ja elluviimine, turundus- ja kaasamisürituste planeerimine, projektijuhtimine ja läbiviimine, turundusmaterjalide väljatöötamine ja levitamine ning kommunikatsiooni-alase koostöö arendamine.

-

5691 5644

Raekoja plats 12 II k

-

Ave Paul - spetsialist

Kultuuriosakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, kultuuriosakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega. Kultuuriosakonna hallatavate asutuste juhtide personaliarvestus.

736 1360

506 1974

Raekoja plats 12 II k ruum 201

-

Merje Laimets - assistent

Tartu 2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise projekti toimkonna organisatoorne abistamine

736 1334

5564 9706

Raekoja plats 12 II korrus

-

Sporditeenistus

Veljo Lamp - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Valdkondliku eelarve koostamine ja nõustamine. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning sõprus- ja partnerlinnadega. Tegelemine osakonna majandusküsimustega.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Pilvi Pärnat - peaspetsialist

Noortespordi tegevustoetuste ja koolispordi projektide registreerimine ning nõustamine. Koostöö korraldamine spordiklubide ja kehalise kasvatuse õpetajatega.

736 1365

529 5647

Raekoja plats 12 IIk ruum 207

E 15-18; K 8-10

Mari Paal - peaspetsialist

Tegelemine spordiprojektidega: taotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, kalenderplaanide pidamine. Koostöö korraldamine spordiklubidega. Spordialase info vahendamine.

736 1354

529 4040

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Kultuuriteenistus

Kristel Kalda - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna kultuuritöö koordineerimine ja planeerimine. Valdkondlike arendustegevuste ja eelarvete planeerimine, koordineerimine ja analüüs. Rahvusvaheliste kultuurisuhete loomine ja hoidmine ning rahvusvaheliste projektide initsieerimine.

-

-

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

-

Kristiina Avik - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Jooksval aastal laekunud projektitaotluste vastuvõtmine, kultuurivaldkonna statistika kogumine ning Tartu kultuurikorraldajate programmi Kultuurikompass eestvedamine.

736 1359

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-

Liis Kägu - peaspetsialist

Projektitaotluste vastuvõtmine, taotlejate nõustamine, taotluste analüüsimine, aruandluse korraldamine. Kultuurivaldkonnaga seotud projektide koordineerimine. Kultuurivaldkonna meediasuhtluse korraldamine ning teavitustegevuste elluviimine (sh infopäevade korraldamine, kultuuriinfo listi haldamine, kultuurialase info vahendamine)

736 1357

-

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10

Noorsooteenistus

Piret Talur - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna noorsootöö koordineerimine ja planeerimine. Noorsootöövaldkonna eelarve koostamine ja sihipärase täitmise jälgimine. Kohalike ja rahvusvaheliste noorsootöövaldkonna projektide juhtimine. Kohalike ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike edendamine ning noorsootöö teenuste arendamine. Noorsooteenistuse infovahetuse korraldamine. Valdkondlike tegevuste analüüsimine ja aruandluse pidamine.

736 1363

5911 6614

Raekoja plats 12 I k ruum 102

E 15-18; K 8-10

Laura Kalaus - peaspetsialist

Noorte huvitegevuse, tööhõivevalmiduse ja noorsootöö info koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi läbi viimine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine.

736 1364

5309 7867

Raekoja plats 12 I k ruum 103

E 15-18, K 8-10

Airi Park - peaspetsialist

Noorte osaluse, avatud noorsootöö ja noorsootöö valdkonnaülese koostöö koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi koostamine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine

736 1353

511 7426

Raekoja plats 12 I korrus ruum 103

E 15-18 K 8-10

Linnamajanduse osakond

Rein Haak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Linnavalitsuse kriisikomisjoni töö korraldamine.

736 1125

516 7258

Raekoja plats 3 II k ruum 206

E 15 - 18

Andres Pool - juhataja asetäitja

Linna üldise infrastruktuuri arengu jälgimine projektide komisjoni töö kaudu. Idaringtee projekteerimise ja ehitamise korraldamine. Teedeteenistuse töö koordineerimine.

736 1286

502 7891

Raekoja plats 3 II k ruum 206

E 15-18

Evelin Uibokand - kriisireguleerimisala peaspetsialist

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks; Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine; Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

736 1633

-

Raekoja plats 3, ruum 209

-

Vaike Tark - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja jälgimine.

736 1263

-

Raekoja plats 3 II k ruum 207

E 15-18; T-N 9-11 ja 14-15; R 9-11

Jaanus Tamm - projektijuht

Välisprojektide juhtimine

736 1266

5850 6742

Raekoja plats 3 II k ruum 210

-

Sirje Tagel - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Heakorratelefonilt tulnud hekiteemaliste kaebustega tegelemine

736 1270

510 1172

Raekoja plats 3 II k ruum 206

-

Teedeteenistus

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine;

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3 II k ruum 204

E 15-18; K 9-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Kergliiklusteede kavandamise ja rajamise korraldamine

736 1281

-

Raekoja plats 3 II korrus ruum 203

E 15-18; K 9-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Andrus Reinmann - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine

736 1458

509 3591

Raekoja plats 3 II k ruum 211

E 15-18; K 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3 II k, ruum 202

E 15-18; K 9-10

Piret Ereline - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine

736 1037

513 0618

Raekoja plats 3 II k ruum 204

E 15-18; T-R 9-10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3 II k ruum 202

E 15-18, K 9-10

Priit Pruus - tänavavalgustuse spetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine

7361 285

507 8848

Raekoja plats 3 II k ruum 211

E 15-18; K 9-10

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3 II k ruum 215

E 15-18; K 9-10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3 II k ruum 212

E 15-18; K 9-10

Mart Lukason - linnapuhastuse peaspetsialist

Tegelemine linnapuhastusega seotud küsimustega linna poolt tellitavate tööde osas. Tegelemine heakorratelefonile laekunud probleemidega.

736 1226

517 0990

Raekoja plats 3 II k ruum 214

E 15-18, T-R 9-10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3 II k ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine

736 1339

526 3205

Raekoja plats 3 II korrus ruum 220

-

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine.Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Ilves - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

516 8887

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Keskkonnateenistus

Ülle Mauer - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna keskkonnaga seotud probleemidega tegelemine.

736 1248

505 1087

Raekoja plats 3 II k ruum 217

E 15-18; K 9-10

Maarja Aedviir - keskkonnaspetsialist

Vee kasutamise ja kaitse, müra ning muude keskkonnaküsimustega tegelemine.

736 1052

-

Raekoja plats 3 II k ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Lille - spetsialist

Korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine, korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine ja vabastamisotsuste tegemine; Jäätmevaldajate registri haldamine, registriga seotud toimingute läbiviimine;

736 1328

-

Raekoja plats 3 II k ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Juhan Voolaid - spetsialist

Emajõe vasakkalda korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimustega tegelemine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumise korraldamine Tartu linna elanikelt.

736 1273

-

Raekoja plats 3 II k ruum 220

E 15-18, T-R 9-10

Liikluskorraldusteenistus

Martin Nelis - juhataja

Liikluskorraldusteenistuse töö juhtimine. Linna liikluskorralduse, ühistranspordiga ja parkimistega seotud küsimuste koordineerimine ja lahendamine.

736 1264

5190 6134

Raekoja plats 3 II k ruum 207

E 15-18 ja K 9-10

Ahto Meho - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine ja liikluskorralduse andmebaasi pidamine; Alalise liikluskorraldusega tegelemine

736 1137

-

Raekoja pl 3 II k ruum 207

E 15-18, T-R 9-10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine; Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine.Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele; puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine; eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine; romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3 II k ruum 209

E 15–18; T–R 9–10

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Urmas Ahven - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1258

502 8344

Raekoja plats 3 III k ruum 305

E 15-18; K 8-10

Riho Sulp - maade hindamise ja maksustamise peaspetsialist

Maade maksustamise ja hindamisega seotud küsimustega tegelemine

736 1257

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

E 15-18; K 8-10

Marju Laur - vanemreferent

Osakonna jaoks vajalike tööde ja teenuste tellimine ja hangete korraldamine. Osakonna poolt sõlmitavate lepingute koostamine.

736 1247

-

Raekoja plats 3 III k ruum 306

-

Hille Teetsov - vanemspetsialist

osakonna õigusalane teenindamine kohanimede ja aadressandmetega, maakorraldusega, isiklike kasutusõiguste seadmise, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes

736 1241

5757 0522

Raekoja plats 3

-

Ruth Plakk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine.

736 1242

5302 0844

Raekoja plats 3 III ruum 305

-

Krista Müür - arhivaar

Geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi töö korraldamine.

736 1244

-

Raekoja plats 3 III k ruum 317

E 15–18; T 9–12; K 8.30–11; N 13–16; R 9–11

Maakorraldusteenistus

Riina Jaani - juhataja-maakorraldaja

Maakorralduslike toimingute (piiride muutmised, kinnistute liitmised ja jagamised) läbiviimine; servituutide seadmine munitsipaalmaadele; munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Jelena Lindmäe - maakorraldaja

Tegtelemine maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, erastamise, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

736 1180

-

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Pille Toom - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

-

Sandra Simson - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1240

-

Raekoja plats 3 III ruum 302

-

Detailplaneeringute teenistus

Aire Priks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine. Detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine.

736 1252

-

Raekoja plats 3 III k ruum 313

E 15-18, K 8-10

Taavi Pipar - vanemspetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine

736 1227

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

-

Liis Randmets - planeerija

Detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1253

-

Raekoja pl 3 III k ruum 313

E 15-18; K 8-10

Ingrid Voolaid - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1181

-

Raekoja plats 3 III korrus ruum 313

-

Janne Schasmin - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1261

-

Raekoja plats 3 III k, ruum 313

E 15-18, K 8-10

Geodeesiateenistus

Taavi Pedaja - juhataja-peageodeet

Geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine Tartu linnas. Geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine. Aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine

736 1246

-

Raekoja plats 3 III k ruum 310

E 15-18; K 8-10

Jaan Ainelo - vanemspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3 III k ruum 310

-

Marju Kiisla - maakorraldaja

Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

736 1228

-

Raekoja plats 3 III k, ruum 310

E 15-18, K 8-10

Inseneriteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener, osakonnajuhataja asetäitja

Linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Linna tänavatevõrgu arenguga seotud küsimuste lahendamine.

736 1156

507 9650

Raekoja plats 3 III k ruum 309

E 15-18

Liisa Unt - spetsialist

Liikluse planeerimine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

736 1157

-

Raekoja plats 3 III k ruum 309

-

Peep Margus - spetsialist

Liikluse planeerimine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

736 1158

511 1096

Raekoja plats 3 III k ruum 309

E 15-18; K 8-10

Üldplaneeringu- ja arenguteenistus

Indrek Ranniku - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna üldplaneeringu koostamine.

736 1262

511 0990

Raekoja plats 3 III korrus ruum 311

E 15-18; K 8-10

Imbi Lang - linnaarengu peaspetsialist

Linna arengustrateegia ja lühiajaliste arengukavade väljatöötamise koordineerimine

736 1159

-

Raekoja plats 3 III k ruum 308

E 15-18; K 8-10

Teivi Siimon - planeerija-analüütik

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine

736 1330

-

Raekoja plats 3 III, ruum 311

-

Tiiu Tuuga - spetsialist

Planeeringute koostamine ja korraldamine

736 1259

-

Raekoja plats IIIk ruum 311

-

Linnavarade osakond

Kunnar Jürgenson - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1293

516 6920

Küüni 1 I k ruum 101

E 15-18

Tiina Alas - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

736 1276

-

Küüni 3 II k ruum 224

E 15-18

Kaspar Alev - analüütik

Linnavara võõrandamise korraldamine. Üürilaekumiste, linnavara ostu-müügi ja teiste osakonna pool tehtavate toimingute analüüs.

736 1294

524 2859

Küüni 3 II k ruum 224

E 15-18; K 8-11

Christina Astmäe - infosüsteemide projektijuht

Linnavarade osakonna kasutuses oleva kinnisvara haldus- ja hooldustarkvarade administreerimine, kasutajate nõustamine ja arendusprojektide koordineerimine

736 1121

5303 9991

Küüni 3 I k tuba 110

-

Maira Sõstra - vanemspetsialist

Linnale kuuluvate eluruumide ja mitteeluruumide ostuarvete sisestamine, jaotamine ning müügiarvete koostamine ja saatmine Axaptasse

736 1272

-

Küüni 3 II k ruum 223

-

Silva Orav - arhivaar-asjaajaja

Osakonna arhiivialase töö korraldamine

736 1124

-

Küüni 3 II k ruum 222

E 15-18; K 8-11

Kerle Aunapuu - sekretär

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine

736 1292

5340 5958

Küüni 1, I k, ruum 101

-

Eluruumide teenistus

Mait Raig - teenistuse juhataja, osakonnajuhataja asetäitja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Tartu linnale kuuluvate elamute ja eluruumide haldamise korraldamine.

736 1233

505 1612

Küüni 1 I k ruum 101

E 15-18

Ülle Piirisild - vanemjurist

Eluruumide kasutamisest tekkinud võlgade menetlemine. Eluasemekomisjoni juriidiline teenindamine,eluruumide üürimisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1179

5564 0721

Küüni 3 I korrus ruum 113

E 15-18, K 8-11

Jaanika Hõim - vanemspetsialist

Linna eluruumidega seonduvate küsimustega tegelemine: eluruumide arvestuse pidamine, töö vabanevate eluruumidega, eluruumidega seonduvate tehingute ja õigusaktide ettevalmistamine.

736 1176

516 6921

Küüni 5 I k ruum 114

E 15-18; K 8-11

Ene Laane - vanemspetsialist

Linna üürisuhetega seonduvate küsimustega tegelemine: üürilepingute sõlmimine, pikendamine ja lõpetamine. Korteriühistutes ja -ühisustes asuvate linnale kuuluvate eluruumide hooldus- ja kommunaalteenuste arvete kontrollimine, kooskõlastamine ja eelarve täitmise jälgimine.

736 1280

5194 5055

Küüni 5 I k ruum 114

E 15-18, T- K 8-11, N 14-17

Toomas Otsatalo - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1122

5865 1335

Küüni 5 I korrus ruum 116

E 15-18, K 8-11

Mihkel Pak - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1177

5866 7744

Küüni 5, I korrus, ruum 116

E 15-18 ja K 8-11

Ehitusteenistus

Priit Metsjärv - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Riigihangete läbiviimine.

736 1431

524 6149

Küüni 3 I k ruum 106

E 15–18; K 8–11

Indrek Hunt - peaspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine, hangete läbiviimine.

736 1214

5200381

Küüni 3 I korrus ruum 107

E 15.00 - 18.00, K 8.00 - 11.00

Märt Mõttus - vanemspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine.

736 1165

5560 5582

Küüni 3 I k ruum 107

E 15-18, K 8-11

Harles Link - vanemspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1114

5349 1695

Küüni 3 I k ruum 107

E 15-18, K 8-11

Jana Hindrikson - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine, riigihangete läbivimine.

736 1441

505 1921

Küüni 3 I k ruum 112

E 15–18; K 8–11

Janek Laan - vanemspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1344

510 0692

Küüni 3 I k ruum 108

E 15-18, K 8-11

Mari-Liis Kutsar - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1119

-

Küüni 3 I k ruum 108

E 15–18; K 8–12

Tiit Paenurk - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine. Riigihangete läbivimine.

736 1116

511 0517

Küüni 3 I k ruum 112

E 15-18, K 8-11

Majandamisteenistus

Eva Lääne - juhataja

Majandamisteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Mitteeluruumide üürimise korraldamine.

736 1175

518 4147

Küüni 1 I k ruum 104

E 15-18, K 8-11

Leelo Sahk-Jansen - peaspetsialist

Mitteeluruumide üürimise ja vara võõrandamisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine

736 1115

5344 7120

Küüni 1 I k ruum 105

E 15-18; K 8-11

Marje Kibal - vanemspetsialist

Hoonete tehnilise dokumentatsiooni, vara haldamise ja hoolduse korraldamine.

736 1120

509 1330

Küüni 1 I k ruum 102

E 15-18; K 8-11

Sirle Sõstra - vanemspetsialist

Taru linna koolides ja lasteaedades toitlustusteenuse korraldamine

736 1693

512 1899

Küüni 1 I k ruum 105

-

August-Ervin Oja - vanemspetsialist

Tehnovõrkudega seotud küsimustega tegelemine. Vara haldamise ja hoolduse korraldamine

736 1118

524 5964

Küüni 1 I k ruum 102

E 15-18; K 8-11

Hilja Torp - vanemspetsialist

Mitteeluruumide üürimise, üürilepingute ettevalmistamise ja sõlmimisega ning üüriruumide arvestuse ja ülevaatusega tegelemine.

736 1110

5347 3291

Küüni 3 I k ruum 103

E 15-18; K 8-11

Meelis Padar - haldur

Hoonete tehnosüsteemide korrashoiu kavandamine ja korraldamine;

736 1457

559 48996

Küüni 3, I k, ruum 111

-

Sander Sööt - haldur

Linnale kuuluvate hoonete (eelkõige haridusasutuste) tehnosüsteemide: elekter, nõrkvool – ja hooneautomaatika korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1038

5568 8455

Küüni 3 I k ruum 111

-

Rahandusosakond

Külli Lust - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine..

736 1148

505 9643

Raekoja plats 3 IV k

-

Raamatupidamisteenistus

Katrin Heidemann - juhataja-pearaamatupidaja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine

736 1453

503 6407

Raekoja plats 12 III k ruum 308

E 15-17

Marje Kinko - pearaamatupidaja asetäitja

Konsolideerimisgrupi saldoandmike juhendamine ja kontrollimine, laenude arvestuse pidamine.

736 1186

5804 1099

Raekoja plats 12 III korrus ruum 309

-

Heidi Assor - peaspetsialist

Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine tegevuskulude ja -tulude osas, koondmaksudeklaratsiooni koostamine ja kontrollimine

736 1434

523 1958

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 405

-

Žanna Kurdjuk - peaspetsialist

Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine projektide ja toetuste osas, aruandluse koondamine tegevusalade lõikes.

736 1438

526 1820

Raekoja plats 12 III korrus ruum 309

-

Inna Uba - peaspetsialist

Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine põhivarade osas. Finantstarkvara kasutamise koordineerimine ja juhendamine.

736 1149

503 2142

Raekoja plats 12 III k ruum 309

-

Anneli Vahemets - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus.

736 1403

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 405

-

Anne Laur - vanemraamatupidaja

Pankadega suhtlemine ja makseliikluse korraldamine.

736 1436

5386 5332

Raekoja plats 12 III k ruum 312

-

Airi Sarap - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandluse pidamine

736 1297

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 405

-

Merle Zaitsev - vanemraamatupidaja

Pankadega suhtlemine ja maksuliikluse korraldamine.

736 1401

518 1158

Raekoja plats 12 III k ruum 312

-

Age Välbe - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus

736 1429

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 405

-

Maarika Mäesepp - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koostamine ja aruandlus

736 1289

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 405

-

Ave Paabo - vanemraamatupidaja

Projektiarvetuse pidamine finantstarkvaras

736 1155

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 404

-

Helje Jõgi - vanemraamatupidaja

Projektiarvetuse pidamine finantstarkvaras

736 1295

-

Raekoja plats 12 III korrus ruum 404

-

Margit Paabusk - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus

736 1451

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 405

-

Sirje Roosimaa - vanemraamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras.

736 1408

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 409

-

Kalli-Saima Laurits - vanemraamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1299

-

Raekoja plats 12 IV korrus, ruum 408

-

Merit Laitinen - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestus osakondadele ja allasutustele

736 1185

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Sigrid Nuude - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadale ja allasutustele

736 1419

-

Raekoja plats 12, IV k ruum 408

-

Eve Vanaase - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele

736 1402

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 408

-

Maire Allik - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadale ja allasutustele

736 1407

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 408

-

Helle Kaasik - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1413

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 407

-

Tiiu Järv - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1452

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 407

-

Raili Kalvik - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

736 1366

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 409

-

Helle Henno - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

736 1369

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 409

-

Urve Hulkko - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

736 1367

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 409

-

Heleri Kõre - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

7361 411

-

Raekoja plats 12 IV k, ruum 407

-

Merilin Möller - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1167

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 407

-

Liis Vaasa - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1409

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 407

-

Mairi Unt - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

7361 405

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 409

-

Terje Neltsas - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestus osakondadele ja allasutustele.

736 1368

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 408

-

Sirje Sepp - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvetsuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1417

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 408

-

Elve Olev - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

736 1404

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 409

-

Eve Kalg - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1435

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 407

-

Anneta Makarov - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1414

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 408

-

Karin Kapp - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras

736 1412

-

Raekoja plats 12 IV korrus ruum 409

-

Natalja Mazur - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1284

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 407

-

Leida Trummal - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1406

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 407

-

Eelarveteenistus

Maarja Gross - juhataja

Teenistuse töö juhtimine, eelarve koostamise ja täitmise korraldamine

736 1161

5532963

Raekoja plats 3 IV korrus, ruum 409

-

Tiina Ligi - peaspetsialist

Eelarve ja eelarve täitmise aruande koostamine

736 1169

5341 1035

Raekoja plats 3 IV k ruum 412

E 15–17

Pille Porila - eelarve peaspetsialist

Finantsjuhtimise arendamine. Tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku ettevalmistamine. Osakonna eelarve koostamine.

736 1152

5341 1045

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15–17

Ülle Karp - peaspetsialist

Osakonna dokumendiringluse, asjaajamise, arhiivitöö ja majandusküsimuste korraldamine. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamise eelnõude ettevalmistamine. Õppelaenudega seonduv töö. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1145

514 0686

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Indrek Kuusk - peaanalüütik

Eelarvestrateegia koostamine. Tulude eelarve koostamine ja analüüsimine. Eelarve täitmise ja linna finantsseisundi analüüsimine. Europrojektide rahavoogude arvestuse pidamine, sildfinantseerimine. Koostöö korraldamine riigikassa ja statistikaametiga.

736 1151

-

Raekoja plats 3, IV k ruum 411

E 15–17

Merike Kontkar - eelarve peaspetsialist

Tegelemine investeeringute eelarvega. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1170

-

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Lauri Kikerpill - peaanalüütik

Linna laenu- ja muude finantssuhete korraldamine. Kontsernikontode haldamine ja rahavoogude juhtimine.

736 1153

511 9220

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15-17

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Merle Liivak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1320

5811 7611

Raekoja plats 3 I korrus ruum 101

E 15-18, K 8-10

Triin Rebbas - juhtumikorraldaja

Tartu linna mitteõppivate ja -töötavate noorte juhtumite korraldamine

-

5305 0295

Küüni 3, IV k ruum 425

-

Reet Härson - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine, osakonna ja allasutuste eelarvete täitmise analüüsi ja finantseerimise korraldamine

736 1187

-

Raekoja plats 3 I k, ruum 108

-

Maret Einla - projektijuht

Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus" juhtimine.

736 1024

517 3358

Küüni 3 IV korrus ruum 418

E 15-18, K 8-12 ja R 9-12

Eleri Flink - sekretär

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine

736 1300

511 9615

Raekoja plats 3 I k ruum 101

-

Sotsiaaltööteenistus

Inge Kool - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine toimetulekuraskustes tööealistele.

736 1307

5866 7710

Raekoja plats 3 I k ruum 110

E 15-18 ja K 8-10

Marika Paris - peaspetsialist

Sotsiaaltoetuste määramise ja - teenuste osutamise korraldamine

736 1309

5918 1125

Raekoja plats 3, I k, ruum 104

E 15-18; K 8-12;

Kristiina Teder - sotsiaaltöö spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine

746 1702

5308 2728

Vaksali 14 ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Maarja Michelson - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1882

5308 0391

Rahu 15 ruum 7

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Reelika Hõbejärv - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1117

5199 1696

Anne 44 ruum 1408

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Jevgenia Poska - sotsiaaltöö spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

746 1710

5305 8859

Vaksali 14 ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Maire Adamberg - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1298

5199 7373

Rahu 15 ruum 8

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Jaana Seemen - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluaseme-teenuse taotluste menetlemine.

736 1886

5306 2945

Rahu 15 ruum 9

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Reelika Grünberg - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

746 1705

5309 6170

Anne 44 ruum 1408

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Merike Suurmets - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluaseme-teenuse taotluste menetlemine.

746 1706

5308 7714

Anne 44 ruum 1407

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Tuule Pensa - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1884

5350 9322

Rahu 15, ruum 6

E 15–18; T 13–16; K 8–12; N 9–12; R 9–12

Jana Arumetsa - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

746 1701

5307 6883

Anne 44, ruum 1406

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Alesja Belogub - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine

736 1128

5191 9724

Anne 44 ruum 1407

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Triinu Tuvi - sotsiaaltöö spetsialist

Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1350

5309 7490

Staadioni 52 ruum 6

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Kairit Martis - sotsiaaltöö spetsialist

Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1677

5307 8159

Staadioni 52 ruum 2

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Maire Linnas - sotsiaaltöö spetsialist

Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.

736 1683

5191 0023

Staadioni 52 ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12

Annika Kraak - võlanõustaja

Võlgnevustega inimeste nõustamine ja abistamine

736 1684

512 8620

Anne 44, ruum 1403

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Lastekaitseteenistus

Heili Piho-Arna - juhataja

Lastekaitseteenistuse töö juhtimine

736 1319

5302 2913

Raekoja plats 3, I k, ruum 102

E 15-18; K 8-10

Brit Peterson - peaspetsialist

Tartu linnas lastega peredele pakutavate lastekaitsevaldkonna teenuste osutamise korraldamine, hindamine ja järelevalve, teenuste hangete korraldamine

736 1304

5803 4754

Raekoja plats 3, I k, ruum 104

E 15-18; K 8-12;

Liina Toom - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tegelemine Tähtvere ja Veeriku laste probleemidega

746 1713

5300 2526

Vaksali 14

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Eret Kallas - lastekaitse spetsialist

Erivajadustega laste nõustamine ja teenused

746 1700

5308 0215

Vaksali 14 ruum 1

E 15-18; K 8-12

Kaili Maante - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tähtvere- Veeriku piirkonna laste probleemidega tegelemine

736 1054

5326 9542

Vaksali 14

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Anne-Mary Aas - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova laste probleemidega tegelemine

736 1883

507 3664

Rahu 15 ruum 5

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Maret Sildala - lastekaitse spetsialist

Last puudutavate vaidluste lahendamine

736 1888

505 4497

Rahu 15 ruum 1

E 15-18; K 8-12

Lagle Aim - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna laste probleemidega tegelemine

746 1707

510 1242

Anne 44 ruum1405

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kai Tsirk - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova laste probleemidega tegelemine

736 1032

5400 4766

Rahu 15 ruum 4

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Ellen Hansen - lastekaitse spetsialist

Last puudutavate vaidluste lahendamine.

736 1430

5307 7606

Rahu 15 ruum 2

E 15-18; K 8-12

Liisu Tekkel - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna laste probleemidega tegelemine

736 1271

524 5061

Anne 44, ruum 1405

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Juta Kukk - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova laste probleemidega tegelemine

736 1887

5304 9577

Rahu 15 ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Anu Aavik - lastekaitse spetsialist

Erivajadustega laste nõustamine ja teenused

736 1443

507 6722

Vaksali 14, ruum 1

E 15-18; K 8-12

Riina Sööt - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna laste probleemidega tegelemine

746 1704

522 9784

Anne 44 ruum 1404

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Merike Viilup - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Ülejõe piirkonna laste probleemidega tegelemine.

736 1697

514 0189

Staadioni 52 ruum 5

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kaisa Roosbaum - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova laste probleemidega tegelemine.

736 1291

5309 6279

Rahu 15 ruum 5

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Merli Tähnas - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna piirkonna laste probleemidega tegelemine.

736 1880

5400 5388

Anne 44 ruum 1406

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Tervishoiuteenistus

Piret Väljaots - juhataja

Esmatasandi tervishoiu (perearstiabi, statsionaarne õendushooldus, koduõendus, koolitervishoid) koordineerimine.

736 1321

5358 6559

Küüni 3 IV k, ruum 423

-

Riin Saaremõts - tervisespetsialist

Tervist edendava tegevuse koordineerimine, ettevalmistamine, läbiviimine, aruandluse ja kontrolli teostamine. Tervishoiustatistika kogumine.Tervishoiu ja terviseedenduse sihtotstarbeliste rahaliste vahendite eraldamise arvestuse, kontrolli ja aruandluse pidamine.

736 1322

5309 9138

Küüni 3 IV k, ruum 425

-

Ülle Prommik - tervisespetsialist

Tervist edendavate ürituste koordineerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ning aruandluse ja kontrolli teostamine.

736 1323

5346 1143

Küüni 3 IV k, ruum 421

-

Ave Tooming - hoolduskoordinaator

hooldusvajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine

736 1331

5919 6630

OÜ Tartu Linna Polikliinik, Gildi 8, ruum 212

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Arendus- ja haldusteenistus

Tiina Kruuse - juhataja, osakonna juhataja asetäitja

Arendus- ja haldusteenistuse töö juhtimine ja korraldamine.

736 1303

525 7680

Raekoja plats 3 I k ruum 101

E 15-18; K 8-10

Ingeborg Virveste - peaspetsialist

Osakonna arengudokumentide koostamise ja teenuste arendamise korraldamine, sotsiaalteenuste analüüsimine ja auditeerimine. Projektijuhi töö.

736 1308

522 4921

Raekoja plats 3, I k ruum 107

-

Signe Leibak - jurist

Sotsiaalhoolekandega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1315

5333 3797

Raekoja plats 3, I k, ruum 109

E 15-18; K l8-10

Ülle Nuude - sotsiaalregistri spetsialist

Tartu linna sotsiaalregistri pidamine.

736 1311

-

Raekoja plats 3 I k ruum 106

-

Ilmi Umal - andmehaldur

Dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemi pidamine ja haldamine.

736 1232

-

Raekoja plats 3 I k ruum 106

-

Hoolekandeteenistus

Maarika Kurrikoff - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine puuetega inimestele ja eakatele. Puuetega inimeste hoolekanne ja eluruumide kohaldamise korraldamine

736 1305

523 6895

Raekoja plats 3 ruum 103

E 15-18; K 8-10

Raili Metsalu - peaspetsialist

Eakate inimeste hoolekande korraldamine.

736 1306

5300 0696

Raekoja plats 3 I k ruum 103

E 15-18, K 8-12

Signe Siinmaa - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1314

5885 9108

Anne 44 ruum 1504

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Taive Pärnmäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1313

5860 7794

Anne 44 ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Marge Mäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1033

5813 6385

Anne 44 ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Mergan Sirk - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1197

513 5466

Anne 44 ruum 1503

E 15-18; K-8-12; N 9-12

Kersti Kade - hoolekande spetsialist

Annelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

746 1467

5302 2917

Anne 44 ruum 1410

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Liis Nigul - hoolekande spetsialist

Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1225

5302 9767

Staadioni 52 ruum 4

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Tea Peitre - hoolekande spetsialist

Annelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

746 1466

5302 2606

Anne 44 ruum 1409

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Kerttu Tammeri - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

746 1764

5302 5131

Vaksali 14 ruum 4

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Airika Põldkivi - hoolekande spetsialist

Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1696

5302 4474

Staadioni 52 ruum 1

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Katrin Päll - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1881

5304 5056

Rahu 15 ruum 11

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Kaisa Karu - hoolekande spetsialist

Annelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1034

5347 7876

Anne 44 ruum 1410

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Aigi Puusepp - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1026

5305 0364

Vaksali 14 ruum 4

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Marju Tarkus - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1885

5258 145

Rahu 15 ruum 10

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Moonika Kõre - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1310

5886 1277

Anne 44, ruum 1503

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Eleanoora Tint - hoolekande spetsialist

Annelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1335

5305 4516

Anne 44, kabinet 1409

E 15-18, K 8-12, R 9-12

 • Linnavolikogu
  • Linnavolikogu esimees Aadu Must
   • Linnavolikogu kantselei
  • Linnavolikogu Vaata liikmeid
 • Linnavalitsus
  • LinnapeaUrmas Klaas
   • Avalike suhete osakond
  • LinnasekretärJüri Mölder
   • Linnakantselei
    • Infotehnoloogia teenistus
    • Asjaajamisteenistus
    • Õigusteenistus
    • Personaliteenistus
    • Sisekontrolliteenistus
    • Menetlusteenistus
    • Välisprojektide teenistus
    • Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
  • AbilinnapeaMonica Rand
   • Rahandusosakond
    • Raamatupidamisteenistus
    • Eelarveteenistus
   • Linnavarade osakond
    • Eluruumide teenistus
    • Ehitusteenistus
    • Majandamisteenistus
  • AbilinnapeaMadis Lepajõe
   • Haridusosakond
   • Kultuuriosakond
    • Kultuuriteenistus
    • Noorsooteenistus
    • Sporditeenistus
  • AbilinnapeaMihkel Lees
   • Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
    • Arendus- ja haldusteenistus
    • Hoolekandeteenistus
    • Sotsiaaltööteenistus
    • Lastekaitseteenistus
    • Tervishoiuteenistus
  • AbilinnapeaReno Laidre
   • Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
    • Üldplaneeringu- ja arenguteenistus
    • Detailplaneeringuteenistus
    • Geodeesiateenistus
    • Maakorraldusteenistus
    • Inseneriteenistus
   • Arhitektuuri ja ehituse osakond
    • Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus
    • Järelvalveteenistus
    • Kultuurivääruste teenistus
    • Lubade- ja registriteenistus
  • AbilinnapeaRaimond Tamm
   • Ettevõtluseosakond
   • Linnamajanduse osakond
    • Teedeteenistus
    • Liikluskorraldusteenistus
    • Haljastus- ja puhastusteenistus
    • Keskonnateenistus

Eesti riigikood on 372

NB! Mobiiltelefonilt lühinumbritele helistades võib olenevalt teenusepakkujast lisanduda kõnehinnale eritariif

 

Päästeteenistus

112

Politsei

112

Päästeala infotelefon (lühinumbri kõne hind 0,23€)

1524; 660 1524

Kiirabi

112

Gaasiavarii

112

Tartu tasuta heakorratelefon 1789

1789 (klahv 1); 736 1343 (tasuta)

Bussikaartide infotelefon

1789 (klahv 2) - tasuta; 611 8000

Eesti Energia klienditelefon, rikketelefon

1343; 777 1545

Tänavavalgustuse rikked (hooldab Leonhard Weiss Energy AS) 

1789; 736 1343 (tasuta)

Veevärgirikked

736 2600

Valgusfooririkked (hooldab OÜ IB Foor)

1789; 736 1343 (tasuta)

Keskkatlamaja dispetšer, väljakutsed

733 7120

Loomade varjupaik

5333 9272

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon

612 3000

Auto-abi

1888

Maaliinide bussiinfo

12550

Tartu linnaliinid GoBus AS - liinihäired ja bussi unustatud asjad

631 0282

 

Lennujaam

730 9210

Elroni rongiinfo

616 0245

Turismiinfo

742 2111

Tartu linnavolikogu ja -valitsuse info

736 1101

Eesti Infokeskus

1182

Ohvriabi kriisitelefon

116 006

Usaldustelefon (kell 19-23)

742 7111

Mürgistusteabeliin

16 662; 626 9390

Lasteabitelefon (tasuta)

116 111

Üleriigiline perearsti nõuandetelefon (24h)

1220; 634 6630

Seksuaalvägivalla ohvrite abiliin
(telefonile vastatakse: R 13–17, L 15–19, P 11–14, E 10–13)

5884 9494

Viimati muudetud 05.08.2019