Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kontaktid

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Kontaktiraamat
Linnajuhtimise skeem
Tähtsad telefonid

Kontaktiraamat

Otsitav isik
Tegevusvaldkond
Osakond

Tartu Linnavalitsus

Urmas Klaas - linnapea

Linnavalitsuse juhtimine, linna arenguperspektiividega seotud küsimused, linna esindamine, sisekontrolli korraldamine, linnavalitsuse personaliküsimused, linna välissuhted, mainekujundus, suhte- ja teabekorraldus.

736 1221

513 5145

Raekoda, II k

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Raimond Tamm - abilinnapea

Linnamajandus, energiamajandus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, turism.

736 1213

515 4738

Raekoda, II k, ruum 10

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Lemmit Kaplinski - abilinnapea

Haridus, kultuur, teadus, noorsootöö, kehakultuur ja sport.

736 1223

511 8619

Raekoda, II k, ruum 3

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Elo Kiivet - abilinnapea

Linnaplaneerimine, maakorraldus, ehitus ja arhitektuur.

-

56569674

Raekoda, III k, ruum 14

-

Meelis Leidt - abilinnapea

Rahandus ja eelarve, laenupoliitika, linnavarad.

-

-

Raekoda, II k, ruum 4

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Mihkel Lees - abilinnapea

Sotsiaalabi ja tervishoid.

736 1210

-

Raekoda, II k, ruum 6

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Tartu Linnavolikogu

Linnavolikogu kantselei

Aune Rumm - kantselei juhataja

Linnavolikogu kantselei töö juhtimine ja korraldamine, volikogu töö avalikustamine.

736 1202

514 9896

Raekoda, III korrus, ruum 17

-

Marys Piller - peaspetsialist

Volikogu komisjonide abistamine ja tehniline teenindamine, volikogu liikmete nõustamine, kantselei dokumendihalduse korraldamine.

736 1201

522 4573

Raekoda, III korrus, ruum 17

-

Marit Sepma - nõunik

Linnavolikogu esimehe nõustamine

-

529 9766

-

-

Olev Kork - nõunik

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

5812 7521

-

-

Ülo Naaber - nõunik

Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

5649 2139

-

-

Kertu Valge - nõunik

Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikute tegevuse korraldamine

-

5686 9003

-

-

Gerda Zeigo - nõunik

Isamaa Erakonna fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

525 4529

-

-

Vladimir Šokman - nõunik

Linnavolikogu Keskerakonna saadikute tegevuse korraldamine

-

504 9624

-

-

Taavi Vaikjärv - nõunik

Linnavolikogu Erakonna Eesti 200 fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

5194 6373

-

-

Mia Faster - nõunik

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

5822 9707

-

-

Sander Maripuu - nõunik

Linnavolikogu Erakonna Eesti 200 fraktsiooni tegevuse korraldamine

-

5398 6067

-

-

Linnakantselei

Jüri Mölder - linnasekretär

Linnakantselei juhtimine. Linnavalitsuse juriidiline teenindamine. Õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele. Tartu linna töö avalikustamine ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine.

736 1111

-

Raekoda, II k, ruum 7

-

Aili Kask - eelarve peaspetsialist

Linnakantselei eelarve koostamine ja täitmise jälgimine.

736 1218

524 7141

Raekoda, III k, ruum 20

-

Sigrit Laas - linnapea abi

Linnapea tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajadusel osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

736 1211

5650 8398

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Kristjan Kostabi - kriisikoordinaator

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks, Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine, Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

-

-

Raekoda III k ruum 20

-

Evelin Uibokand - kriisikoordinaator

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks, Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine, Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

736 1633

-

Raekoda, III k, ruum 20

-

Kareli Kilter - dokumendihalduse spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1111

5770 3687

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Hanna-Liisa Sarv - dokumendihalduse spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1222

-

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Annemari Põder - arhivaar

Arhiivitöö - päringutele vastamine, allasutuste arhiivitöö koordineerimine ja nõustamine.

-

5411 0257

Ülikooli 11

-

Krista Müür - arhivaar

Geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi töö korraldamine.

736 1244

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 317

E 15–18; T 9–12; K 8.30–11; N 13–16; R 9–11

Indrek Mustimets - nõunik

Linnavalitsuse nõustamine Tartu linna tseremooniate, heade tavade ja traditsioonide, linna ajaloomälu, identiteedi, kultuuri ja koostöö küsimustes ning nimetatud valdkondadega seotud ürituste ettevalmistamine ning läbiviimine.

-

506 3076

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Martin Ottas - nõunik

Linnapea abistamine tema ülesannete täitmisel, linnapea tööks vajaliku teabe kogumine ja süstematiseerimine, avalike esinemiste ja linnapeaga seotud kaasamistegevuste ettevalmistamine, linnapea suhtluse korraldamine valitsusasutuste ja erinevate organisatsioonidega.

-

-

Raekoda, II k

-

Õigusteenistus

Anneli Apuhtin - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.

736 1100

522 1024

Raekoda, II k, ruum 12

-

Marili Jõesuu - juhataja asetäitja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine.

736 1460

5626 1766

Raekoda, II k, ruum 8

-

Kadri Valdre - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1102

5667 5795

Raekoda, II k, ruum 8

-

Veiko Faster - vanemjurist

Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenindamine riigihangetega seotud küsimustes.

736 1172

5749 5277

Raekoda, II k, ruum 12

-

Marju Altsaar - vanemjurist

Linnavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hallatavate asutuste juriidiline teenindamine.

736 1592

-

Raekoda, II k, ruum 12

-

Silver Priimäe - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine. Väljaspool ametiasutuse ruume abielu sõlmimine.

736 1208

557 9376

Raekoda, II k, ruum 8

-

Helle Uusorg - vanemjurist

Linnamajanduse osakonna, linnavarade osakonna, sotsiaalabi osakonna, ettevõtluse osakonna, haridusosakonna ja linnakantselei juriidilise teenindamise korraldamine. Linnamajanduse osakonna, ettevõtluse osakonna ja linnakantselei juriidiline teenindamine.

736 1209

5383 7601

Raekoda, II korrus, ruum 8

-

Personaliteenistus

Külli Ojasaar - personalijuht

Linnavalitsuse personalitöö planeerimine ja korraldamine.

-

5866 9966

Küüni 3, IV k, ruum 422

-

Ebe Kõrgesaar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

736 1146

5342 9951

Küüni 3, IV k, ruum 420

-

Piret Esula - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

736 1207

5332 7059

Küüni 3 IV k, ruum 420

-

Kati Saar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

-

5866 7168

Küüni 3, IV k, ruum 420

-

Avalike teenuste arendamise meeskond

Eveli Pung - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

736 1184

-

Raekoja plats 14, III k

-

Tiiu Kelviste - ruumiandmete valdkonna juht

Linna ruumiandmete ja geoinfosüsteemide arendusprojektide juhtimine, valdkonna strateegia kujundamine ning elluviimine, ruumiandmete kasutamisega seotud tegevuste koordineerimine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

736 1416

5307 7352

Raekoja plats 14, III korrus

-

Aulis Sibola - tehnoloogiajuht (CTO)

Tartu linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste tehnoloogilise arengu juhtimine.

-

5336 6835

Rekoja plats 14, III k

-

Kalev Pullonen - teabehaldussüsteemide juhtivarendaja

Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi (DHS) arhitektuuri tervikvaate haldamine ja arendamine, sealhulgas infosüsteemi vajadusest tulenevate infrastruktuuri nõuete kirjeldamine.

736 1131

513 9623

Raekoja plats 14, III k

-

Karin Valk - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

736 1274

529 2807

Raekoja plats 14, III k

-

Sandra Õnne - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

-

5380 8311

Raekoja plats 14, III korrus

-

Getter Kartau - andmehaldusjuht

Andmehalduse juhtimine Tartu linna ametiasutustes ja hallatavates asutustes.

-

5552 1319

Raekoja plats 14, III k

-

Anneli Säälik - teenuste arendusjuht

Linna ülesannete täitmiseks välisabivahendite kaasamise koordineerimine, linnavalitsuse nõustamine välisprojektides osalemise küsimustes, linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

-

521 7322

Raekoja plats 14, III korrus

-

Martin Parv - infoturbejuht

-

5395 4529

Raekoja plats 14, III korrus

-

Egle Lääne - andmekaitsejuht

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes.

-

528 3731

Raekoja plats 14, III k

-

Tiina Arras - ruumiandmebaaside administraator

Ruumiandmekogude ja andmevahetusliideste haldamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

736 1450

-

Raekoja plats 14, III k

-

Liisi Park - analüütik

Geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

-

5912 4388

Raekoja plats 14, III korrus

-

Marek Treufeldt - välisabivahendite projektijuht

Linna ülesannete ja eesmärkide täitmiseks välisabivahendite kaasamine, erinevate linna välisprojektide kirjutamine ja juhtimine.

-

525 9832

Raekoja plats 14, III korrus

-

Avalike suhete osakond

Kadri Lees - juhataja

Avalike suhete osakonna tegevuse ja igapäevatöö korraldamine. Linna avalike suhete ja kaasamistegevuste, linna mainekujunduse, turundustegevuse, välissuhete ja turismi valdkonna korraldamine ning sisekommunikatsiooni ja kriisikommunikatsiooni koordineerimine.

736 1171

5624 1189

Jaani 7

-

Iris Allorg - välissuhete ja protokollijuht

Tartu linna välissuhete juhtimine ja korraldamine, Tartu linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine ja välisriikidest Tartu linna saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine. Sõprus-ja partnerlinnadega suhtlemine, koostöö korraldamine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.

736 1338

511 0200

Jaani 7

-

Lilian Lukka - kommunikatsioonijuht

Tartu linna kommunikatsiooni valdkonna koordineerimine ja korraldamine. Linlaste kaasamisvõimaluste arendamine, sh kaasava eelarve protsessi juhtimine ja korraldamine. Tartu kodulehe arendamine ja toimetamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1212

516 4592

Jaani 7

-

Marleen Otsus - turundusjuht

Tartu linna turundusstrateegia koostamise juhtimine ning strateegia elluviimine.

736 1104

-

Jaani 7

-

Kerttu Ahuna - töötajakogemuse juht

Töötajakogemuse juhtimine, linnavalitsuse kui tööandja mainekujundus, sisekommunikatsiooni planeerimine ja töötajatele suunatud tegevuste ellukutsumine

-

522 2540

Jaani 7

-

Johanna Victoria Lepp - infosüsteemide analüütik

Infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1130

5660 3995

Jaani 7

-

Mari-Liis Koemets - turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Tartu linna turundus- ja kommunikatsioonitegevuste ning -kampaaniate planeerimine, koordineerimine ja elluviimine.

7361 182

5345 8898

Jaani 7

-

Hendrik Kuusk - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

736 1123

5393 3648

Jaani 7

-

Sille Võsaste - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

-

5214620

Jaani 7

-

Ursula Hansalu - mainespetsialist

Tartu linna mainetegevuste koordineerimine. Linnavalitsuse suveniiride, meenete, trükiste ja erinevate infokandjate hankimine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine. Tartu linna esindamise koordineerimine rahvusvahelistel hansapäevadel ja muudel rahvusvahelistel sündmustel.

736 1340

511 0045

Jaani 7

-

Marii Tomson - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Linlastele mõeldud infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine, hõbelusikaürituse ettevalmistamine. Tartu kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1345

5823 0667

Jaani 7

-

Helle Tolmoff - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

736 1336

529 4297

Jaani 7

-

Galina Sapožnikova - infospetsialist

Linnavolikogu ja -valitsuse info kogumine, süstematiseerimine ja edastamine ning linnaelanike nõustamine asjaajamisküsimustes Tartu infokeskuses. Tartu linna kodulehel olevate kaasamisrubriikide (“Ametnik vastab”, foorumid, külalisteraamatud jmt) ning kodulehe toimetamine. Trükiste ja teenuste müük infokeskuses, sh tasulise piirkonna parkimisload. Sündinud tartlastele hõbelusikate väljastamine. Tartu linna infotelefonile vastamine.

736 1343

-

Raekoda, I k

E-9-18, T-R 9-17

Merle Veenpere - infospetsialist

Linnavolikogu ja -valitsuse info kogumine, süstematiseerimine ja edastamine ning linnaelanike nõustamine asjaajamisküsimustes Tartu infokeskuses. Tartu linna kodulehel olevate kaasamisrubriikide (“Ametnik vastab”, foorumid, külalisteraamatud jmt) ning kodulehe toimetamine. Trükiste ja teenuste müük infokeskuses, sh tasulise piirkonna parkimisload. Sündinud tartlastele hõbelusikate väljastamine. Tartu linna infotelefonile vastamine.

736 1343

-

Raekoda, I k

E 9-18, T-R 9-17

Arhitektuuri ja ehituse osakond

Merlin Oja - juhataja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhtimine, esindamine, töö korraldamine ning osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamine.

736 1173

530 10487

Küüni 5, III k, ruum 323

vajalik eelregistreerimine tel 736 1173

Jane Soodla - osakonna juhataja asetäitja

Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine.

736 1178

523 7362

Küüni 5, II k, ruum 228

vajalik eelregistreerimine tel 736 1178

Tiina Kivisäkk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine

736 1238

5190 9959

Küüni 5 III k ruum 323

-

Maakorraldusteenistus

Riina Jaani - juhataja-maakorraldaja

Maakorralduslike toimingute (piiride muutmised, kinnistute liitmised ja jagamised) läbiviimine, servituutide seadmine munitsipaalmaadele, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine.

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18, K 8-10

Riho Sulp - maamaksu peaspetsialist

Maade maksustamise ja hindamisega seotud küsimustega tegelemine.

736 1257

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 302

E 15-18; K 8-10

Sandra Simson - maakorralduse vanemspetsialist

Maa-ameti digitaliseeritud detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste ehitusõiguste andmete kontrollimine ja täiendamine Tartu linnas. Isiklike kasutusõiguste seadmise, muutmise ja lõpetamisega seotud eeltoimingute tegemine ning vajalik õigusalane teenindamine. Maade ostu, müügi ja vahetamisega seotud tehingute ettevalmistamine.

736 1240

-

Raekoja plats 3, III korrus, ruum 308

-

Jelena Lindmäe - kinnistusspetsialist

Tegelemine maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, erastamise, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

736 1180

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18, K 8-10

Pille Toom - maakasutuse spetsialist

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

-

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Järelevalveteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Loa- ja teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes

736 1324

508 0594

Küüni 5, II k, ruum 227

vajalik eelregistreerimine tel 736 1324

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve peaspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Ehitusloa ja -teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele (sh energiamärgiste) vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1278

529 3562

Küüni 5, III k, ruum 318

vajalik eelregistreerimine tel 736 1278

Erki Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1277

516 3159

Küüni 5, III k, ruum 318

vajalik eelregistreerimine tel 736 1277

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1251

503 9836

Küüni 5, III k, ruum 318

vajalik eelregistreerimine tel 736 1251

Anna Klement - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1318

527 1815

Küüni 5, III k, ruum 318

vajalik eelregistreerimine tel 736 1318

Lubade- ja registriteenistus

Harri Pärsim - rajatiste ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste

736 1230

521 7137

Küüni 5, III k, ruum 323

vajalik eelregistreerimine tel 736 1230

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste.

736 1282

-

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1282

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste.

736 1275

513 1472

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1275

Kristi Ernits - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt; ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine ja juhtimine sh tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine.

736 1254

5377 8120

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1254

Helena Toover - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt; ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine ja juhtimine sh tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine.

736 1030

512 7431

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1030

Geodeesiateenistus

Taavi Pedaja - juhataja-peageodeet

Geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine Tartu linnas. Geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine. Aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine.

736 1246

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8-10

Jaan Ainelo - geomaatika vanemspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

-

Marju Kiisla - geodeesia spetsialist

Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

736 1228

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18, K 8-10

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - juhataja-muinsuskaitse peaspetsialist

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine ning Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1326

580 03749

Küüni 5, III k, ruum 322

vajalik eelregistreerimine tel 736 1326

Brita Karin Arnover - peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole ja äärealadele (linna põhja- ja lääneosasse) jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1317

515 0563

Küüni 5, III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 1317

Pille Vilgota - peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Karlova, Tammelinn, Maarjamõisa, Jaama ja Puiestee tänava ala, Kastani tänava ala (Riia ja Võru tänava vahelisel lõigul) ja Filosoofi tänava ala.

736 2085

525 9213

Küüni 5, III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 2085

Romeo Metsallik - peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula ning üksikobjektid. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve korraldamine.

736 1250

522 5816

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1250

Inseneriteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener

Linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Linna tänavatevõrgu arenguga seotud küsimuste lahendamine.

736 1156

507 9650

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18

Signe Veermaa - peaspetsialist

Strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine tehnovõrkude valdkonnas.

736 1157

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15–18 ja K 8–10

Peep Margus - spetsialist

-

511 1096

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

-

Arhitektuuriteenistus

Ivo-Sven Riet - juhtiv arhitekt

Arhitektuuriteenistuse esindamine ja teenistuse töö korraldamine. Projekteerimistingimuste koostamise korraldamine, suuremate hoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside korraldamises osalemine ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas.

736 1219

517 5943

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1219

Lauri Kiisk - vanemarhitekt

Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine, üksikelamute ja abihoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas. .

736 1234

5300 9084

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1234

Aaro Kõlu - vanemspetsialist

Ehitusprojektide kontrollimine ja kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1346

5196 6779

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1346

Karina Valdas - andmehalduse spetsialist

Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga seotud linna geoinfosüsteemi arendamine ja administreerimine, ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine.

736 1236

5301 2293

Küüni 5 III k ruum 326

-

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1325

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1325

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1245

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1245

Ettevõtluse arengu osakond

Kaili Ojamets - juhataja

Linna ettevõtluse arengu valdkonna korraldamine ja ettevõtluse arengu osakonna tegevuse ning igapäevatöö koordineerimine.

-

5343 7556

Küüni 5, II k, ruum 229

-

Katrin Kask - valdkonnajuht

Nutika ettevõtluse valdkonna arendamine, nutika spetsialiseerumise valdkonda kuuluvate ettevõtete ja organisatsioonidega tegelemine, ettevõtete digitaliseerimisega seotud küsimustega tegelemine.

736 1193

5334 5253

Küüni 5 II k, ruum 229

-

Roomer Tarajev - valdkonnajuht

Välisinvesteeringute valdkonna tegevuste koordineerimine, strateegiline kavandamine ning turundamine. Targa linna valdkonna strateegiline kavandamine ja turundamine.

-

5303 3638

Küüni 5 II k, ruum 233

-

Ketter Ojakivi - valdkonnajuht

Uusettevõtluse ja infotehnoloogia valdkonna arendamine ja arenguga seotud initsiatiivide väljatöötamine.

-

5810 1667

Küüni 5 II k, ruum 229

-

Marilin Kroon - valdkonnajuht

Teenusmajanduse ja toiduvaldkonna arendamine, ettevõtluskonkursside korraldamine ja konkursside žüriides osalemine, ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine.

736 1194

512 4634

Küüni 5, II k, ruum 232

-

Kerly Kirsipuu - peaspetsialist

Kaubandustegevuse järelevalve. Hooajalise müügi korraldamine. Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine.

736 1195

5304 1147

Küüni 5 II k, ruum 231

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Ene Palu - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve. Ettevõtete kustutamine ettevõtteregistrist.

736 1198

5345 6566

Küüni 5, II k, ruum 230

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Liis Vaher - spetsialist

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, ettevõtjatele suunatud meililistide haldamine, müügiarvete laekumise kontrollimine.

736 1192

525 1495

Küüni 5, II k, ruum 229

-

Haridusosakond

Riho Raave - juhataja

Haridusosakonna töö korraldamine ja juhtimine, osakonna esindamine. Volituste piires Tartu linna, kui haridusasutuste pidaja rolli täitmine.

736 1440

525 4452

Raekoja plats 12, III k, ruum 304

E 15-18, K 8-10

Anne Juhkam - haridusvaldkonna finantsjuht

Haridusvaldkonna rahastamise korraldamine. Koolieelsete lasteasutuste ja osakonna eelarvestamine ning finantseerimine.

736 1448

521 1913

Raekoja plats 12, III k, ruum 307

-

Kadi Toomi - üldhariduse valdkonna juht

Üldhariduse valdkonna arendamine ja tegevuste suunamine. Koolide töö koordineerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes. Koolide toetamine juhtimise ning õppe-ja kasvatustegevuse kvaliteedi parendamisel ning vastavate õigusaktide täitmise jälgimine koolides.

736 1423

514 9851

Raekoja plats 12, III k, ruum 305

-

Kaspar Kreegimäe - alushariduse valdkonna juht

Alushariduse valdkonna arendamine ja tegevuste suunamine. Koolieelsete lasteasutuste töö koordineerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes. Lasteasutuste toetamine juhtimise ning õppe-ja kasvatustegevuse kvaliteedi parendamisel ning vastavate õigusaktide täitmise jälgimine lasteaedades.

736 1425

5919 0958

Raekoja plats 12, III k, ruum 301

-

Karin Pihl - hariduskorralduse peaspetsialist

Haridusasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine Tartu kodulehel. Haridustöötajate ja õppurite tunnustamise korraldamine. Haridusasutuste haridusprojektides ning -programmides osalemise koordineerimine. Täiskasvanuhariduse valdkonna koordineerimine.

736 1421

5345 0763

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Triin Siim - eelarve peaspetsialist

Munitsipaalkoolide eelarvestamine ja finantseerimine.

736 1426

-

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Janeli Meristo - finantseerimise peaspetsialist

Kohalike omavalitsustega haridusteenuste eest arveldamine ning erakoolidele toetuse maksmine. Koolilõuna arvestus ning finantseerimine. Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvestamine ja finantseerimine. Muude haridusasutuste ja -organisatsioonide projektitoetuste menetlemine.

736 1447

515 7876

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Riina Voore - alushariduse peaspetsialist

Kodanike nõustamine laste hoidu ja alushariduse võimaldamist puudutavates küsimustes. Lasteaiakohtade komplekteerimise korraldamine ja kohataotlustega seonduva teabe vahendamine. Eralasteasutuste toetuste menetlemine ja nõustamine ARNO keskkonna täitmisel..

736 1449

504 2506

Raekoja plats 12, III k, tuba 307

-

Airi-Kairi Kaasik - hariduskorralduse peaspetsialist

Aineühenduste ja haridusvaldkonna teiste spetsialistide ühistegevuse koordineerimine. Piirkondlike aineolümpiaadide koordineerimine. Koostöö edendamine erinevate haridusliikide ja -tasemete vahel, sh programmi "Õppida saab kõikjal" arendamine ja koordineerimine. Hariduskalendri täitmine linna kodulehel.

736 1428

-

Raekoja plats 12, III k, ruum 307

-

Katrin Parv - analüütik

Haridusvaldkonna statistika kogumine ja analüüsimine, arengukavade koordineerimine. Koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli määramise korraldamine. Koolitoetuse taotluste menetlemine. Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO koordineerimine.

736 1422

518 4110

Raekoja plats 12, III k, ruum 305

-

Carolin Talvar - jurist

Osakonna juriidiline teenindamine ja haridusasutuste õigusalane nõustamine. Õigusaktide eelnõude koostamine jm juriidilist pädevust nõudvate dokumentide menetlemine. Asutuste juhtidele suunatud personalitöö.

736 1439

512 8297

Raekoja plats 12, III k, ruum 303

-

Ruth Laansalu - sekretär-juhiabi

Kodanike esmane nõustamine haridusvaldkonna küsimustes ja kodanike vastuvõtu korraldamine. Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine.

736 1445

-

Raekoja plats 12, III korrus

-

IT süsteemihalduse osakond

Lauri Seegel - juhataja

Linna IT süsteemihalduse valdkonna korraldamine.

-

5388 9222

Raekoja plats 14, III korrus

-

Margo Martis - arvutiabi juht

Arvutiabi valdkonna juhtimine ja arendamine.

736 1134

554 1664

Raekoja plats 14, II korrus

-

Indrek Pajula - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Windows serverite haldamine.

-

5811 3897

Raekoja plats 14, II korrus

-

Andrus Hansen - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Linux ja Unix serverite haldamine.

-

511 8347

Raekoja plats 14, II korrus

-

Ardi Avi - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste arvutivõrkude administreerimine ja ehitamine.

-

5787 6064

Raekoja plats 14, II k

-

Kärt Sikk - pilveteenuste administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi pilveteenuste valdkonna haldamine ja arendamine

53431110

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Olari Oidjärv - administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine.

7361 220

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Allan Laas - administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine.

7361 220

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Sten-Erik Sukk - administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine

736 1220

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Tanel Käomets - administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine

736 1220

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Mart Enel - administraator

Linnavalitsuse ja allasutuste arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine

736 1220

-

Raekoja plats 14, II korrus

-

Järelevalveosakond

Imbi Kivi - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab järelevalveosakonna tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II k

-

Astrid Hansen - juhtivmenetleja

Koordineerib ühistranspordis sõiduõiguse kontrollimist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1454

5814 0903

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5691 9286

Küütri 3, II k

-

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5344 0345

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

553 4216

Küütri 3, II k

-

Lauri Lani - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Margarita Pilipenko - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklus- ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

5168 417

Küütri 3, II k

-

Karmen Maat - menetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi- ja liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1455

5348 6317

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Diana Allik - menetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi- ja liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1348

5359 2437

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Sander Pihlak - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Vilja Rohusalu - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

529 9575

Küütri 3, II korrus

-

Aleksander Eric Limit - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Agnes Annemäe - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

524 2968

Küütri 3, II k

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

505 5659

Küütri 3, II korrus

-

Meelis Saavel - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklus- ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

509 2844

Küütri 3, II korrus

-

Kristo Kiisler - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5887 2123

Küütri3, II korrus

-

Kultuuriosakond

Sten Svetljakov - juhataja

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevate Tartu linna asutuste juhtidega töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine. Osakonna hallatavate valdkondade arengukavade, strateegiate väljatöötamise ja elluviimise juhtimine. Kultuuriosakonna rahvusvahelise koostöö edendamine.

736 1351

554 9393

Raekoja plats 12, ruum 202

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1351

Kristiina Avik - kultuurivaldkonna juht

Linna kultuuritöö ja selle arendustegevuste planeerimine, koordineerimine ja analüüs. Rahvusvaheline suhtlus ning projektide initsieerimine. Kultuurikorraldajate võimestusprogrammi Kultuurikompass koordineerimine ning koostöö planeerimine SA Tartu 2024 tiimiga. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: kolmeaastane kultuuritegevuse toetus.

736 1051

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1051

Mari-Ann Saluste - huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht

Huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arendustegevuste planeerimine, eestvedamine ning valdkonna esindamine. Huvihariduse ja -tegevuse riigiraha kava ja eelarve koostamine ning tegevuste elluviimise korraldamine. Formaalse ja mitteformaalse hariduse koostöö edendamine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: huvihariduse arengutoetus, huvihariduse preemia.

736 1363

5911 6614

Raekoja plats 12, II k, ruum 209

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1363

Veljo Lamp - spordivaldkonna juht

Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning koolispordi küsimuste koordineerimine. Tartu linna meistrivõistluste korraldamise koordineerimine, medalite, diplomite tellimine. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: spordivaldkonna esindusvõistkondade toetus.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12, II k, ruum 208

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1352

Helen Siska - noorsootöövaldkonna juht

Noorsootöö valdkonna arendustegevuste planeerimine, eestvedamine ning valdkonna esindamine. Noorsootöö uuringute planeerimine ja tellimine. Tartu linna noortevolikogu valimiste korraldamine ning noortevolikogu töö koordineerimine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: noorsootöö suur- ja väikeprojekti toetus.

736 1365

525 8221

Raekoja plats 12, II k, ruum 203

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1365

Getter Põder - eelarve peaspetsialist

Kultuuriosakonna haldusala koondeelarve eelnõu koostamine ja ettepanekute esitamine linna koondeelarve eelnõusse, asutuste alaeelarvete koostamine. Hallatavate asutuste eelarve alane nõustamine ja koolitamine.

736 1356

-

Raekoja plats 12, II k, ruum 203

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1356

Pärt Dolenko - peaspetsialist

Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: kultuuri suur- ja väikeprojektid, spordi suur- ja väikeprojektid, koolidevahelised karikavõistlused

736 1357

588 46288

Raekoja plats 12, II k, ruum 206

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1357

Lennart Puksa - peaspetsialist

Avalike sündmuste registri pidamine sh sündmuste teadete kooskõlastamine ja lubade väljastamine ning registri kuvamine Tartu linna koduleheküljel. Avalike sündmuste korraldajate nõustamine. Kultuuriakna veebikeskkonna haldamine, toimetamine ja arendamine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: rahvusvähemuste ja asumiseltside toetus.

736 1355

5854 0214

Raekoja plats 12, II k, ruum 204

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1355

Katrin Koser - peaspetsialist

Huvihariduse (sh erahuvihariduse) ja -tegevuse toetuse taotluste vastuvõtmine, analüüsimine, taotlejate nõustamine, valdkondade kaupa registreerimine, puuduste kõrvaldamine taotlustest; aruannete kontrollimine rahaliste vahendite kasutamise kohta.

-

511 7426

Raekoja plats 12, II k, ruum 209

Vajalik eelregistreerimine tel 511 7426

Hegert Leidsalu - teenuste arendusspetsialist

Kultuuriosakonna avalike teenuste mõju hindamine ja teenuste arendustegevuste eestvedamine. Tartu linnaportaali SPOKU arendustegevuste koordineerimine, andmete korrastamine ning andmetöötluseks vajalike väljavõtete kättesaadavaks tegemine. Kultuuri valdkonna linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide koostamise ja uuendamise eestvedamine. Kultuuri valdkonna statistika kogumine ja analüüsimine. Taotlejate nõustamine ning järgnevate toetusmeetmete haldamine: kultuuri valdkonna arengu- ja investeeringutoetus, kultuuri valdkonna suur- ja väikeprogrammide toetus.

736 1359

526 7327

Raekoja plats 12, II k, ruum 206

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1359

Ave Paul - spetsialist

Kultuuriosakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, kultuuriosakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega. Kultuuriosakonna hallatavate asutuste juhtide personaliarvestus. Taotlejate nõustamine ning järgneva toetusmeetmete haldamine: mobiilsustoetus.

736 1360

506 1974

Raekoja plats 12, II k, ruum 201

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1360

Linnamajanduse osakond

Rein Haak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Linnavalitsuse kriisikomisjoni töö korraldamine.

736 1125

516 7258

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

E 15 - 18

Andres Pool - juhataja asetäitja

Linna üldise infrastruktuuri arengu jälgimine projektide komisjoni töö kaudu. Idaringtee projekteerimise ja ehitamise korraldamine. Teedeteenistuse töö koordineerimine.

736 1286

502 7891

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

E 15-18

Vaike Tark - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja jälgimine.

736 1263

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18; T-N 9-11 ja 14-15; R 9-11

Jaanus Tamm - projektijuht

Välisprojektide juhtimine.

736 1266

5850 6742

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Kerti Kekkonen - andmehalduse spetsialist

Linna geoinfosüsteemi juurutamine, administreerimine ja arendamine osas, mis on seotud linnamajanduse osakonna ülesannetega.

7361 126

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Liina Helmoja - projektide spetsialist

Välisprojektide aruandluse korraldamine ja läbiviimine ning rahastajate nõuete järgimine osakonnas menetlevates riigihangetes

-

5863 3020

Raekoja plats 3, II k

-

Sirje Tagel - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Heakorratelefonilt tulnud hekiteemaliste kaebustega tegelemine.

736 1270

510 1172

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

-

Olja Fomina - projektide assistent

Linnamajanduse ja linnavarade osakonna välisprojektide dokumendihalduse, aruandluse ja kommunikatsiooniga seotud ülesannete täitmine.

-

5307 7321

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Teedeteenistus

Oleg Lužetski - juhataja

Teedeteenistuse töö juhtimine. Järelevalve teostamine tee-ehituse objektidel.

736 1287

512 2794

Raekoja plats 3, II k, ruum 201

E 15–18; K 8–10

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3, II k, ruum 204

E 15-18; K 9-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Euroopa Liidu jm abiprogrammidest jalg- ja jalgrattateede planeerimise protsessi juhtimine, projektitegevuste koordineerimine ja aruandluse korraldamine.

736 1281

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 203

E 15-18; K 9-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine. Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine. Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Andrus Reinmann - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

736 1458

509 3591

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Karoliis Paluots - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine, liikluskorralduse andmebaasi pidamine, liiklusohutusprogrammi koostamine, meetmete kavandamine ja rakendamine.

736 1137

514 8900

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18; K 8-10

Rain Kesperi - tee-ehituse projektijuht

Tartu linna oluliste suurte tee-ehituse ja rekonstrueerimise projektide elluviimine ning jalg- ja jalgrattateede jooksva remondi teostamine ja planeerimine.

736 1264

-

-

-

Piret Ereline - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1037

513 0618

Raekoja plats 3, II k ruum 204

E 15-18; T-R 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18; K 9-10

Priit Pruus - tänavavalgustuse spetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

7361 285

507 8848

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18, K 9-10

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele, puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine, eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine, romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15–18; T–R 9–10

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3, II k, ruum 214

E 15-18; K 9-10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3, II k, ruum 212

E 15-18; K 9-10

Kaimar Kütt - linnapuhastuse peaspetsialist

Igapäevaselt järelevalve tegemine linnamajanduse osakonna tellitud heakorratööde täitmise üle, Tartu heakorratelefonile 1789, Tartu kodulehe rubriiki „Ametnik vastab“, linnakodanikelt ja ametitelefonile laekunud linnapuhastuse probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

736 1226

517 0990

Raekoja plats 3, II k, ruum 215

E 15–18; T-R 9–10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine.

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3, II k, ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Ilves - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

518 1193

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine.

736 1339

526 3205

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

-

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine. Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Helen Schmidt - linnaaednik

736 1364

-

-

-

Keskkonnateenistus

Ülle Mauer - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna keskkonnaga seotud probleemidega tegelemine.

736 1248

505 1087

Raekoja plats 3, II k, ruum 217

E 15-18; K 9-10

Aija Kosk - keskkonnaspetsialist

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnalubadega seonduv, jäätmekava arenduste ja veekogude tervendamisega tegelemine.

736 1204

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Maarja Aedviir - keskkonnaspetsialist

Vee kasutamise ja kaitse, müra ning muude keskkonnaküsimustega tegelemine.

736 1052

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Lille - spetsialist

Korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine, korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine ja vabastamisotsuste tegemine. Jäätmevaldajate registri haldamine, registriga seotud toimingute läbiviimine.

736 1328

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Juhan Voolaid - spetsialist

Emajõe vasakkalda korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimustega tegelemine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumise korraldamine Tartu linna elanikelt.

736 1273

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 218

E 15-18, T-R 9-10

Linnavarade osakond

Kunnar Jürgenson - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1293

516 6920

Küüni 1, I k, ruum 101

E 15-18

Tiina Alas - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine.

736 1276

-

Küüni 3, II k, ruum 224

E 15-18

Christina Astmäe - infosüsteemide projektijuht

Linnavarade osakonna kasutuses oleva kinnisvara haldus- ja hooldustarkvarade administreerimine, kasutajate nõustamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1121

5303 9991

Küüni 3, II k, ruum 223

-

Mirtel Daniel - analüütik

Linnavara võõrandamise korraldamine. Üürilaekumiste, linnavara ostu-müügi ja teiste osakonna pool tehtavate toimingute analüüs.

736 1158

-

Küüni 3, II k ruum 244

-

Pille Kovaltšuk - vanemspetsialist

Linnale kuuluvate eluruumide ja mitteeluruumide ostuarvete sisestamine, jaotamine ning müügiarvete koostamine ja saatmine Axaptasse.

736 1272

5650 4629

Küüni 3, II k, ruum 223

-

Silva Orav - arhivaar-asjaajaja

Osakonna arhiivialase töö korraldamine.

736 1124

-

Küüni 3, II k, ruum 222

E 15-18; K 8-11

Egle Roosioks-Leemets - sekretär

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine.

736 1292

5340 5958

Küüni 1, I k, ruum 101

-

Eluruumide teenistus

Mait Raig - teenistuse juhataja, osakonnajuhataja asetäitja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Tartu linnale kuuluvate elamute ja eluruumide haldamise korraldamine.

736 1233

505 1612

Küüni 1, I k, ruum 101

E 15-18

Ülle Piirisild - vanemjurist

Eluruumide kasutamisest tekkinud võlgade menetlemine. Eluasemekomisjoni juriidiline teenindamine,eluruumide üürimisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1179

5564 0721

Küüni 3, I k, ruum 113

E 15-18, K 8-11

Heiki Tamm - vanemspetsialist

Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate eluruumidega seotud küsimuste lahendamine, linna esindamine korteriühistute koosolekutel.

736 1176

506 4538

Küüni 5, I k, ruum 114

-

Galina Rikkinen - vanemspetsialist

Linna eluruumide üürilepingute sõlmimine, pikendamine, lõpetamine ja täitmise kontrollimine. Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate korterite hooldus- ja kommunaalteenuste arvete kooskõlastamine ja kontrollimine.

736 1280

516 3697

Küüni 5, I k, ruum 114

E 15-18, T- K 8-11

Toomas Otsatalo - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1122

5865 1335

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18, K 8-11

Mihkel Pak - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1177

5866 7744

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18 ja K 8-11

Ehitusteenistus

Priit Metsjärv - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Riigihangete läbiviimine.

736 1431

524 6149

Küüni 3, I k, ruum 106

E 15–18; K 8–11

Indrek Hunt - peaspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine, hangete läbiviimine.

736 1214

520 0381

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15.00 - 18.00, K 8.00 - 11.00

Harles Link - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1114

5349 1695

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15-18, K 8-11

Ornella Muttik - vanemspetsialist

736 1119

564 0275

Küüni 3, I k

-

Märt Mõttus - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine.

736 1165

5560 5582

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15-18, K 8-11

Jana Hindrikson - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine, riigihangete läbivimine.

736 1441

505 1921

Küüni 3, I k, ruum 110

E 15–18; K 8–11

Janek Laan - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1344

510 0692

Küüni 3, I k, ruum 108

E 15-18, K 8-11

Tiit Paenurk - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine. Riigihangete läbiviimine.

736 1116

511 0517

Küüni 3, I k, ruum 112

E 15-18, K 8-11

Majandamisteenistus

Eva Lääne - juhataja

Majandamisteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Mitteeluruumide üürimise korraldamine.

736 1175

518 4147

Küüni 1, I k, ruum 104

E 15-18, K 8-11

Leelo Sahk-Jansen - peaspetsialist

Mitteeluruumide üürimise ja vara võõrandamisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1115

5344 7120

Küüni 1, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Sirle Sõstra-Oru - vanemspetsialist

Tartu linna koolides ja lasteaedades toitlustusteenuse korraldamine.

736 1693

512 1899

Küüni 1, I k, ruum 105

-

Inge Kool - vanemspetsialist

Mitteeluruumide üürimise, üürilepingute ettevalmistamise ja sõlmimisega ning üüriruumide arvestuse ja ülevaatusega tegelemine.

736 1110

5305 4162

Küüni 1, I k, ruum 105

E 15-18, K 8-11

Meelis Padar - tehnosüsteemide haldur

Hoonete tehnosüsteemide korrashoiu kavandamine ja korraldamine.

736 1457

559 48996

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Riho Sell - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (nõrkvool– ja hooneautomaatika) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1108

5860 3641

Küüni 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8-11

Urmas Haavandi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete (eelkõige haridusasutuste) tehnosüsteemide: elekter, nõrkvool– ja hooneautomaatika korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1038

5568 8455

Küüni 3, III k, ruum 111

-

Heiki Jalas - tehnosüsteemide haldur

Tehnovõrkudega seotud küsimustega tegelemine. Vara haldamise ja hoolduse korraldamine.

736 1118

5347 1617

Küüni 1, I k, ruum 111

E 15-18; K 8-11

Jaanika Hõim - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1105

516 6921

Küüni 3, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Hannes Veenpere - tehnosüsteemide haldur

736 1107

5377 7088

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Reet Hermet - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1039

5196 3842

Küüni 3, ruum nr 102

-

Elerin Kroodo - haldur

Hoonete tehnilise dokumentatsiooni, vara haldamise ja hoolduse korraldamine

7361 120

5350 2529

Küüni 3, I k, ruum 102

-

Rahandusosakond

Meelis Luht - juhataja

Tartu linna ja konsolideerimisgrupi finantshalduse sh rahahalduse ning eelarveprotsessi korraldamine; osakonna töö juhtimine

736 1148

5333 8936

Raekoja plats 3 IV korrus

-

Raamatupidamisteenistus

Katrin Heidemann - juhataja-pearaamatupidaja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine.

736 1453

503 6407

Raekoja plats 12, III k, ruum 308

E 15-17

Marje Kumar - pearaamatupidaja asetäitja

Konsolideerimisgrupi saldoandmike juhendamine ja kontrollimine, laenude arvestuse pidamine.

736 1186

5804 1099

Raekoja plats 12, III k, ruum 309

-

Heidi Assor - peaspetsialist

Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine tegevuskulude ja -tulude osas, koondmaksudeklaratsiooni koostamine ja kontrollimine.

736 1434

523 1958

Raekoja plats 12, IV k, ruum 405

-

Žanna Kurdjuk - peaspetsialist

Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine projektide ja toetuste osas, aruandluse koondamine tegevusalade lõikes.

736 1438

526 1820

Raekoja plats 12, III k, ruum 309

-

Kadri Vilder - peaspetsialist

Osakonna tarkvarade arendusprojektide koordineerimine.

736 1149

5650 1657

Raekoja plats 12, III k, ruum 308

-

Anneli Vahemets - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus.

736 1403

-

Raekoja plats 12 IV k ruum 405

-

Anne Laur - vanemraamatupidaja

Pankadega suhtlemine ja makseliikluse korraldamine.

736 1436

5386 5332

Raekoja plats 12, III k, ruum 312

-

Airi Sarap - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandluse pidamine.

736 1297

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 405

-

Merle Zaitsev - vanemraamatupidaja

Pankadega suhtlemine ja maksuliikluse korraldamine.

736 1401

518 1158

Raekoja plats 12, III k, ruum 312

-

Age Välbe - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus.

736 1429

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 405

-

Maarika Mäesepp - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koostamine ja aruandlus.

736 1289

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 405

-

Ave Paabo - vanemraamatupidaja

Projektiarvetuse pidamine finantstarkvaras.

736 1155

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 404

-

Helje Jõgi - vanemraamatupidaja

Projektiarvetuse pidamine finantstarkvaras.

736 1295

-

Raekoja plats 12, III k, ruum 404

-

Margit Paabusk - vanemraamatupidaja

Struktuuriüksuste ja nende allasutuste raamatupidamise koondamine ja aruandlus.

736 1451

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 405

-

Sirje Roosimaa - vanemraamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras.

736 1408

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Kalli-Saima Laurits - vanemraamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1299

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Merit Laitinen - raamatupidaja

Tartu linnavalitsuse struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste ostuarvete algdokumentide raamatupidamislik kontroll ja raamatupidamiskannete tegemine finantstarkvaras.

7 361 367

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Sigrid Nuude - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadale ja allasutustele.

736 1419

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Eve Vanaase - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1402

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Maire Allik - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadale ja allasutustele.

736 1407

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Helle Kaasik - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1413

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Tiiu Järv - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1452

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Merle Merilain - raamatupidaja

Ostutehingute, toetuste ja varade kajastamine finantstarkvaras.

736 1405

-

Raekoja plats 12, IV k

-

Maarja Kivitalo - raamatupidaja

Hallatavate asutuste ostuarvete algdokumentide raamatupidamislik kontroll ja raamatupidamiskannete tegemine finantstarkvaras

736 1369

-

Raekoja plats 12, IV k

-

Merilin Möller - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1167

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Mairi Unt - raamatupidaja

Hallatavate asutuste ostuarvete algdokumentide raamatupidamislik kontroll ja raamatupidamiskannete tegemine finantstarkvaras.

736 1412

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 409

-

Terje Neltsas - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestus osakondadele ja allasutustele.

736 1368

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Sirje Sepp - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvetsuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1417

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Eve Kalg - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1435

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Anneta Makarov - raamatupidaja

Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadele ja allasutustele.

736 1414

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 408

-

Natalja Mazur - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1284

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Angela Freivald - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine

736 1411

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Leida Trummal - raamatupidaja

Müügitehingute kajastamine finantstarkvaras ja müügiarvete väljastamine.

736 1406

-

Raekoja plats 12, IV k, ruum 407

-

Eelarveteenistus

Sigrid Karelson - juhataja

eelarveteenistuse töö korraldamine ja juhtimine

-

553 7275

Raekoja plats 3, IV k

-

Indrek Kuusk - peaanalüütik

Tartu linna eelarve ja lisaeelarvete ning eelarvestrateegia koostamisel osalemine.

736 1151

5919 8540

Raekoja plats 3, IV k, ruum 411

E 15–17

Helis Rõõmus - peaspetsialist

Linna eelarve eelnõu ja lisaeelarvete eelnõude ettevalmistamine linnavalitsusele ja linnavolikogule koostöös rahandusosakonna teenistujatega.

736 1169

5332 1592

Raekoja plats 3, IV k

-

Krislin Aru - peaanalüütik

Tartu linna eelarve ja lisaeelarvete ning eelarvestrateegia koostamisel osalemine

736 1152

-

Raekoja plats 3 IV korrus

-

Irena Ratnik - eelarve peaspetsialist

Eelarve ja eelarve aruande täitmise koostamine.

7361 161

5324 4972

Raekoja plats 3, IV k, ruum 409

-

Ülle Karp - peaspetsialist

Osakonna dokumendiringluse, asjaajamise, arhiivitöö ja korraldamine. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamise eelnõude ettevalmistamine. Õppelaenudega seonduv töö. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1145

514 0686

Raekoja plats 3, IV k, ruum 408

E 15–17

Merike Kontkar - eelarve peaspetsialist

Tegelemine investeeringute eelarvega. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1170

-

Raekoja plats 3, IV k, ruum 408

E 15–17

Lauri Kikerpill - peaanalüütik

Linna laenu- ja muude finantssuhete korraldamine. Kontsernikontode haldamine ja rahavoogude juhtimine.

736 1153

511 9220

Raekoja plats 3, IV k, ruum 410

E 15-17

Maarja Gross - peaspetsialist

Tartu linna eelarvestamise arendamine, eelarve ja lisaeelarvete ning eelarvestrateegia koostamisel osalemine.

736 1161

5532963

Raekoja plats 3 IV korrus, ruum 409

-

Rahvastikutoimingute osakond

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-

Ruumiloome osakond

Kertu Vuks - juhataja

-

5813 7086

Küüni 3, IV k, ruum 415

-

Aire Priks - valdkonnajuht (detailplaneeringud)

Teenistuse töö juhtimine. Detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine.

736 1252

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

Vajalik eelregistreerimine

Indrek Ranniku - valdkonnajuht (üldplaneeringud)

Linna ruumilise planeerimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1262

511 0990

Küüni 3, IV k, ruum 407

Vajalik eelregistreerimine

Jaagup Ainsalu - linnaruumi projektijuht

Välisrahastusega projektide koostamine, juhtimine ja elluviimises osalemine; Tartu linna missioonil “100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030” osalemise koordineerimine.

-

5192 0650

Küüni 3, IV k, ruum 415

-

Riia Ränisoo - linnalooduse projektijuht

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste kohta aruannete koostamine ja esitamine.

-

5193 6051

Küüni 3, IV k

-

Kaspar Alev - kliimaspetsialist

Tartu linna energia- ja kliimakava elluviimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine. Välisrahastusega projektidega seotud tegevused: projektide väljatöötamine, taotluste koostamine, tegevuste täitmine ja kontroll, aruandluse koostamine. Ruumiandmete analüüsimine ja seonduvate tööde tellimine.

736 1294

524 2859

Küüni 3, IV k, ruum 415

Vajalik eelregistreerimine

Teivi Siimon - andmehalduse spetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine.

736 1330

-

Küüni 3, IV k, ruum 405A

Vajalik eelregistreerimine

Mirjam Võsaste - linnalooduse koordinaator

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste juhtimine.

-

5305 6477

Küüni 3, IV k

-

Liis Randmets - planeerija

Detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1253

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

Vajalik eelregistreerimine

Silvia Türkson - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1181

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

Vajalik eelregistreerimine

Janne Schasmin - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1261

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

Vajalik eelregistreerimine

Tiiu Tuuga - keskkonnaplaneerija

Planeeringute koostamine ja korraldamine, rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1259

-

Küüni 3, IV k, ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Erge Jõgela - linnakujunduse spetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas, reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine.

-

514 8828

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine

Sirje Tamm - välisprojektide spetsialist

Ruumiloome osakonna välisprojektide eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine.

Jiri Tintera - linnaarhitekt

Linnaruumi arengu suunamine, planeerimises osalemine, arhitektuurivõistluste korraldamine ja kooskõlastamine, arhitektuurialane koostöö

-

5683 1218

Küüni 3, IV k, kabinet 416

-

Alina Nurmist - strateeg-disainer

Linna ruumilise arengu visiooni kujundamisega seotud tegevuste suunamine, linna arengustrateegia ja linna arengukava väljatöötamise, ülevaatamise ja täitmise aruandluse korraldamine.

-

5332 5890

Küüni 3, IV k, ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Kristin Leis - maastikuarhitekt

Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, linnamööblit ja -dekoratsioone puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine. Avaliku ruumi ehitusprojektide kontrollimine

736 1239

-

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1239

Siseauditi osakond

Jaanus Tammjärv - Tartu linna siseauditi juht

-

5557 4310

Ülikooli 11, II korrus

-

Raivo Bachmann - siseaudiitor

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine.

736 1103

506 4797

Ülikooli 11, II korrus

E 15-17

Aune Visnapuu - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1150

529 4070

Ülikooli 11, II korrus

-

Maie Tihkan - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1420

515 5761

Ülikooli 11, II korrus

-

Reena Kikerpill - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1347

-

Ülikooli 11, II korrus

-

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Merle Liivak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1320

5811 7611

Raekoja plats 3, I k, ruum 101

E 15-18, K 8-10

Kairi Avastu - juhataja asetäitja

Valdkonna arendustegevuse koordineerimine.

736 1303

502 1860

Raekoja plats 3, I k ruum, 101

E 15–18; K 8–10

Herdis Nuut - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine, osakonna ja allasutuste eelarvete täitmise analüüsi ja finantseerimise korraldamine.

736 1187

5853 9300

Raekoja plats 3, I k, ruum 108

-

Signe Leibak - jurist

Sotsiaalhoolekandega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1315

5333 3797

Raekoja plats 3, I k, ruum 109

E 15-18; K 8-10

Jelena Martila - koordinaator

rahvusvahelise kaitse saanud isikute tegevuse koordineerimine

-

5855 6138

Raekoja plats 3

E 15.00-18.00, K 8.00-12.00

Ülle Nuude - sotsiaalregistri spetsialist

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri pidamine ja haldamine.

736 1311

5307 2098

Raekoja plats 3, I k, ruum 106

-

Eleri Flink - spetsialist

Osakonna dokumendihalduse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, osakonnasisese ja välispartneritega suhtluse korraldamine.

736 1300

511 9615

Raekoja plats 3, I k, ruum 101

-

Ilmi Umal - andmehaldur

Dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemi pidamine ja haldamine.

736 1232

-

Raekoja plats 3, I k, ruum 106

-

Sotsiaaltööteenistus

Krislin Aleksandroviene - juhataja

Sotsiaaltööteenistuse juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine toimetulekuraskustes tööealistele.

736 1307

5649 3946

Raekoja plats 3, I k, ruum 104

E 15-18; K 8-10

Maire Adamberg - peaspetsialist

Sotsiaaltoetuste määramise ja -teenuste osutamise korraldamine.

736 1309

5918 1125

Raekoja plats 3, I k, ruum 104

E 15-18; K 8-12;

Heili Veski - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1683

5191 0023

Kaunase pst 22, II k, ruum 232b

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Maarja Michelson - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1882

5308 0391

Rahu 15, ruum 7

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Reelika Hõbejärv - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1117

5199 1696

Kaunase pst 22, II k, ruum 230

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Ken Kivitar - sotsiaaltöö spetsialist

Tähtvere- Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

-

5346 7130

Vaksali 14, ruum 1

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Jaana Seemen - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1886

5306 2945

Rahu 15, ruum 8

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Reelika Grünberg - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

746 1705

5309 6170

Kaunase pst 22, II k, ruum 230

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Merike Suurmets - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

746 1706

5308 7714

Kaunase pst 22, II k, ruum 234a

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Tuule Pensa - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1884

5350 9322

Rahu 15, ruum 6

E 15–18; T 13–16; K 8–12; R 9–12

Jana Arumetsa - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

746 1701

5307 6883

Kaunase pst 22, II k, ruum 229a

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Margit Hiiekivi - sotsiaaltöö spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1298

5199 7373

Rahu 15 ruum 9

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Cätlin Roosimäe - sotsiaaltöö spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine

746 1702

5308 2728

Vaksali 14 ruumi 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Merli Tähnas - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1128

5191 9724

Kaunase pst 22, II k, ruum 234b

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Triinu Tuvi-Nurmeots - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

746 1466

5309 7490

Kaunase pst 22, II k, ruum 229b

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Virge Vainu-Bamberg - sotsiaaltöö spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

736 1677

5307 8159

Kaunase pst 22, II k, ruum 232a

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Maire Linnas - sotsiaaltöö spetsialist

Tähtvere ja Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine.

746 1710

5305 8859

Vaksali 14, ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Annika Kraak - võlanõustaja

Võlgnevustega inimeste nõustamine ja abistamine.

736 1684

512 8620

Kaunase pst 22, II k, ruum 228b

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Lastekaitseteenistus

Birgit Siigur - juhataja

Lastekaitseteenistuse töö korraldamine.

-

523 9739

Raekoja plats 3, ruum 102

E 15–18; K 8–10

Katrin Joost - peaspetsialist

Tartu linnas lastega peredele pakutavate lastekaitsevaldkonna teenuste osutamise korraldamine, hindamine ja järelevalve, teenuste hangete korraldamine.

736 1304

504 2653

Raekoja plats 3, ruum 110

E 15–18; K 8–12

Annabel Kaldvee - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Karlova ja Tamme piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

-

505 4497

Rahu 15 ruum 2

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kristel Taal - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tähtvere ja Veeriku piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1054

507 6722

Vaksali 14, ruum 2

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Liina Toom - lastekaitse spetsialist

Tartu linnas laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

-

5918 2057

Vaksali 14, kabinet 2

E 15-18, T 13-16, K 8-12, R 9-12

Eret Kallas - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tähtvere ja Veeriku piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

746 1700

5308 0215

Vaksali 14, ruum 1

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Merike Viilup - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1697

514 0189

Anne 44, ruum 1404

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kristi Lootus - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tähtvere ja Veeriku piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

746 1713

5300 2526

Vaksali 14, ruum 2

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Lagle Aim - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

746 1707

510 1242

Anne 44, ruum 1406

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Anu Aavik - lastekaitse spetsialist

Tammelinna ja Karlova piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

-

522 9784

Rahu 15, ruum 1

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kai Tsirk - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

-

57873998

Anne 44

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Janne Savimaa - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

7361880

54005388

Anne 44, ruum 1405

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Ellen Hansen - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1430

5307 7606

Anne 44, ruum 1406

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Liisu Tekkel - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1291

5309 6279

Rahu 15, ruum 5

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Juta Kukk - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Tammelinna ja Karlova piirkonna laste ning perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1887

5304 9577

Rahu 15, ruum 3

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Kaisa Tammeväli - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

-

5787 3719

Anne 44

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Andra Tooming - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine. Annelinna ja Ülejõe piirkonna laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

736 1271

524 5061

Anne 44, ruum 1405

E 15-18; T 13-16; K 8-12; R 9-12

Siire Toode - lastekaitse spetsialist

Sotsiaalnõustamine, laste ja perede toetamine, teenustele suunamine.

-

5400 4766

Rahu 15, kabinet 4

E 15-18, T 13-16, K 8-12, R 9-12

Angelika Pärna - spetsialist

Lastekaitsevaldkonna toetuste ja teenuste analüütika.

-

5305 0295

Rahu 15, ruum 1

-

Tervishoiuteenistus

Piret Väljaots - juhataja

Tervishoiuteenistuse töö koordineerimine, tervist edendavate projektide läbiviimine, ennetustöö arendamine.

736 1321

5358 6559

Küüni 3 IV k, ruum 423

E 15-18; K 8-10

Merle Pahk - hoolduskoordinaator

Hooldusvajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine koostöös tervishoiuasutustega.

-

5336 5882

Tartu Tervisekeskus (Mõisavahe 34B), ruum 138

E 15-18, K 8-12; N 13-16

Riin Seidla - tervisespetsialist

Tervist edendavate tegevuste koordineerimine, tervisega seotud projektide läbiviimine.

736 1322

5309 9138

Küüni 3 IV k, ruum 425

-

Ülle Prommik - tervisespetsialist

Tervist edendavate tegevuste koordineerimine, koostöö haridusasutustega tervisliku toitumise, liikumise ja vaimse tervise edendamiseks.

736 1323

5346 1143

Küüni 3, IV k, ruum 421

-

Johanna Hollo - hoolduskoordinaator

Hooldusvajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine koostöös tervishoiuasutustega.

-

5886 0369

Maarjamõisa polikliinik, Puusepa 1a, ruum 2030

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Ave Tooming - hoolduskoordinaator

Hooldusvajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine koostöös tervishoiuasutustega.

736 1331

5919 6630

Raatuse Tervisekeskus, Raatuse 21, ruum 537

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Egert Erm - heaolumeister

Hindab eakate kodust keskkonda ja aitab kõrvaldada kukkumisriske.

-

5194 2648

Küüni 3, IV k

-

Tarvi Kivipõld - heaolumeister

Hindab eakate kodust keskkonda ja aitab kõrvaldada kukkumisriske.

-

5385 8161

Küüni 3, IV k

-

Hoolekandeteenistus

Maarika Kurrikoff - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine puuetega inimestele ja eakatele. Puuetega inimeste hoolekanne ja eluruumide kohaldamise korraldamine.

736 1305

523 6895

Raekoja plats 3, ruum 103

E 15-18; K 8-10

Tiina Haas - peaspetsialist

Eakate inimeste hoolekande korraldamine.

736 1306

5300 0696

Raekoja plats 3, I k, ruum 103

E 15-18 K 8-12

Eda Runthal - projektijuht-juhtumikorraldaja

Projekti "Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine" juhtimine ja psüühilise erivajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine.

-

507 3664

Küüni 3, IV k, ruum 418

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Signe Siinmaa - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1314

5885 9108

Anne 44, ruum 1504

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Taive Pärnmäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1313

5860 7794

Anne 44, ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Keiti Toomemägi - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1310

5886 1277

Anne 44, ruum 1503

E 15-18; K-8-12; N 9-12

Marge Mäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1033

5813 6385

Anne 44, ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Liina Padrik - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

-

5787 0104

Anne 44, ruum 1504

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Mergan Sirk - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1197

513 5466

Anne 44, ruum 1503

E 15-18; K-8-12; N 9-12

Annika Kukke - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1696

5302 4474

Anne 44, ruum 1408

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Diana Bondareva - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1026

5305 0364

Vaksali tn 14, ruum 4

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Egle Ups - hoolekande spetsialist

Karlova ja Tammelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1885

525 8145

Rahu 15, ruum 11

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Laura Käsi - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

746 1467

5302 2917

Anne 44, ruum 1416

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Johanna Harak - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5749 3154

Rahu 15

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Carmen Rootsi - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5302 5131

Vaksali tn 14, ruum 4

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Kristi Raudsepp - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1335

5305 4516

Anne 44, ruum 1407

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Katrin Päll - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1881

5304 5056

Rahu 15, ruum 11

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Kertu Mölder - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5302 2606

Anne 44, ruum 1407

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Aigi Puusepp - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1225

5302 9767

Anne 44, ruum 1408

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Jane Olgo - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1034

5347 7876

Anne 44, ruum 1418

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Tea Peitre - spetsialist

Tartu linna elanike esmane nõustamine hooldekande valdkonna teenustest ja toetustest; üldhooldusteenusele suunamiseks vajalike toimingute tegemine (sh aruandluse pidamine).

736 1308

517 3358

Tartu, Raekoja plats 3, ruum 107

-

 • Linnavolikogu
  • Linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
   • Linnavolikogu kantselei
  • Linnavolikogu Vaata liikmeid
 • Linnavalitsus
  • LinnapeaUrmas Klaas
   • Avalike suhete osakond
   • Siseauditi osakond
  • LinnasekretärJüri Mölder
   • IT süsteemihalduse osakond
   • Järelevalveosakond
   • Linnakantselei
    • Asjaajamisteenistus
    • Õigusteenistus
    • Personaliteenistus
   • Rahvastikutoimingute osakond
  • AbilinnapeaMeelis Leidt
   • Linnavarade osakond
    • Eluruumide teenistus
    • Ehitusteenistus
    • Majandamisteenistus
   • Rahandusosakond
    • Raamatupidamisteenistus
    • Eelarveteenistus
  • AbilinnapeaLemmit Kaplinski
   • Haridusosakond
   • Kultuuriosakond
  • AbilinnapeaMihkel Lees
   • Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
    • Hoolekandeteenistus
    • Sotsiaaltööteenistus
    • Lastekaitseteenistus
    • Tervishoiuteenistus
  • AbilinnapeaElo Kiivet
   • Arhitektuuri ja ehituse osakond
    • Arhitektuuriteenistus
    • Geodeesiateenistus
    • Inseneriteenistus
    • Järelevalveteenistus
    • Kultuuriväärtuste teenistus
    • Lubade- ja registriteenistus
    • Maakorraldusteenistus
   • Ruumiloome osakond
  • AbilinnapeaRaimond Tamm
   • Ettevõtluse arengu osakond
   • Linnamajanduse osakond
    • Teedeteenistus
    • Haljastus- ja puhastusteenistus
    • Keskkonnateenistus

Eesti riigikood on 372

NB! Mobiiltelefonilt lühinumbritele helistades võib olenevalt teenusepakkujast lisanduda kõnehinnale eritariif

 

Päästeteenistus

112

Politsei

112

Päästeala infotelefon (lühinumbri kõne hind 0,23€)

1524; 660 1524

Kiirabi

112

Gaasiavarii

112

Tartu linna infotelefon

1789 (tasuta)

Bussikaartidega- ja piletitega seonduv

1789 (tasuta); 611 8000 (Ridango)

Eesti Energia klienditelefon, rikketelefon

1343; 777 1545

Tänavavalgustuse- ja fooririkked

1789 (tasuta); 5817 2454 (EST Networks OÜ)

Veevärgirikked

736 2600

Rattaringlus

1789 (tasuta)

Keskkatlamaja dispetšer, väljakutsed

733 7120

Loomade varjupaik

5333 9272

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon

612 3000

Auto-abi

1888

Maaliinide bussiinfo

12550

Tartu linnaliinid GoBus AS - liinihäired ja bussi unustatud asjad

631 0282

 

Lennujaam

730 9210

Elroni rongiinfo

616 0245

Turismiinfo

744 2111

Tartu linnavolikogu ja -valitsuse info

1789 (tasuta)

Eesti Infokeskus

1182

Ohvriabi kriisitelefon

116 006

Emotsionaalse toe telefon

655 8088

Mürgistusteabeliin

16 662; 626 9390

Lasteabitelefon (tasuta)

116 111

Üleriigiline perearsti nõuandetelefon (24h)

1220; 634 6630

Seksuaalvägivalla ohvrite abiliin
(telefonile vastatakse: R 13–17, L 15–19, P 11–14, E 10–13)

5884 9494

Viimati muudetud 05.10.2023