Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna eelarve

Tartu linna eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi arengustrateegiast tuleneva visiooni poole, mille järgi on Tartu aastaks 2030 tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn, vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja innovatsiooni.

Rahandusosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1145 (üld)
736 1186 (raamatupidamine)

2019
2018

Tartu linna eelarve 2019

Eelarve prioriteedid

2019. aastaks on linna eelarve prioriteedid järgnevad:

 • Tartu linn on konkurentsivõimeline tööandja: haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palkade kasv.
 • Tartu koolimajad korda - 1. septembriks 2019 lõpeb Variku Kooli renoveerimine ning algab Annelinna Gümnaasiumi täismahus rekonstrueerimine.
 • Kultuuri väärtustamine: töötatakse selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn.
 • Tartu tuntuse suurendamine turismi sihtkohana.
 • Kooli- ja lasteaialaste tee turvalisemaks ja mugavamaks muutmine.
 • Tihe koostöö ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolidega.
 • Keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport.
 • Tartu on targa ja innovaatilise elukeskkonnaga linn: kaasaegsete IT-lahenduste rakendamine ettevõtluse elavdamiseks, linnaelanike heaolu kasvu ja kaasamisse.
 • Kodu- ja kindlustunne erivajadustega noortele: Maarja Tugikeskuse peremajade ehitamine.
Variku koolimaja eskiis
Variku koolimaja eskiis

Tartu linna eelarve 2019

2019. aasta eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning Tartu linna arengukavas 2018-2025 sätestatud eesmärkide poole.

 

2019. aasta eelarve tugineb ka Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileppel Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021, mis hoiavad silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

 

2019. aasta eelarve

2019. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2019. aasta eelarvest

2019. aasta I lisaeelarve

2019. aasta II lisaeelarve

Eelarve täitmise tabel 30.09.2019

Kassajääk

 

Eelarve interaktiivne visualiseering

Eelarve (ja eelarve täitmise) visualiseering on interaktiivne tööriist, mida kasutades saab igaüks Tartu linna eelarve andmetega tutvuda ning leida seoseid tulude ja kulude vahel. Eelarve visualiseeringus antakse edasi tähtsaimat infot Tartu linna eelarve ja selle täitmise kohta.

 

Kuna eelarve on suur ja mahukas dokument, siis üks lihtsaim viis seda mõista on graafikute abil. Täpsema info saamiseks on graafikute kõrvale toodud ka tabelid. Tartu eelarve visualiseerimiseks on kasutatud tarkvara Microsoft Power BI.

 

Interaktiivne eelarve ülevaade

Interaktiivne eelarve täitmise ülevaade

Ekraanipilt eelarve visualiseeringust
Ekraanipilt eelarve visualiseeringust

Reservfond

Reservfondi vahendid planeeritakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korrale on reservfondi suuruseks kuni  1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust.

 

Reservfondi suurus on 2019. aastal 500 000 eurot. Ettenägematute kultuuriprojektide elluviimiseks on kultuuriosakonna reservfondis 2019. aastal 32 300 eurot.

 

Toetused reservfondist

Reservfondi taotluse soovituslik vorm

Kultuuritoetuste taotlemine

Eelarvestrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava oluliseks osaks on eelarvestrateegia, mis annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks.

 

Tartu linna eelarvestrateegia 2019–2022 lühikokkuvõte

Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022

Hetkel on volikogu kinnitanud heaks ja suunanud avalikule väljapanekule arengukava muutmisettepaneku ja eelarvestrateegia 2020-2023. Avaliku väljapaneku kestus on 1.07-12.08.

Tartu linna eelarvestrateegia 2020-2023 koos arengukava muutmisettepanekuga

Eelarvestrateegia 2020-2023 lühikokkuvõte

Kaasav eelarve

Avaliku raha kasutamine on teema, mille vastu ka kodanikud huvi tunnevad ning ka otsuste tagajärgi kõige selgemini tunnetavad. Selleks et anda ka linnakodanikele võimalus eelarve koostamisel kaasa lüüa, on kasutusele võetud kaasav eelarvemenetlus. Kaasava eelarve läbiviimine varieerub riigiti, kuid selle põhimõte on selge ja arusaadav: volikogu võimaldab kohalikul kogukonnal otsustada mingi osa eelarves kasutamise üle.

Tartu alustas 2013. aastal esimese Eesti omavalitsusena kaasava eelarve korraldamist. Kolmel esimesel aastal said tartlased otsustada 140 000 euro jagamise üle, 2016. aastal tõstis Tartu linnavolikogu kaasava eelarve summat 150 000 euroni ning 2018. aastal 200 000 euroni.

Vaata kaasavast eelarvest lähemalt

Eelarvest maalähedaselt

Ühe suhteliselt suure omavalitsuse eelarvega tutvumine on inimesele, kes pole finantsküsimustega väga palju kokku puutunud, üpris keerukas ülesanne. See dokument on täis keerulist finantsterminoloogiat, numbreid, protsente, tabeleid. Siia lehele oleme eelarve erinevaid teemasid pisut lahti kirjutanud, et ka võhiku jaoks neid teemasid pisut lahti muukida.

Varasemad eelarved ja majandusaasta aruanded

Tartu kodulehel on võimalik tutvuda linnaeelarvete ja majandusaasta aruannetega alates 2006. aastast. Iga aasta kohta on kättesaadav põhieelarve, lisaeelarved, reservfondi eraldised, aastaaruanne jm info.

Tutvu varasemate aastate eelarvete ja muude dokumentidega siin.

 

 

Viimati muudetud 13.11.2019

Tartu linna eelarve 2018

Linnaeelarve prioriteedid

 • Tartu linn on konkurentsivõimeline tööandja: haridus-, sotsiaal- ja kultuuri töötajate töötasu tõstmine;
 • hariduse kättesaadavuse tagamine: hoiame kinni kavast renoveerida kõik Tartu koolimajad 12 aastaga;
 • kultuuri  väärtustamine: töötame selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn, muuseumitöötajate stipendiumid,  kirjanike motiveerimine, Kirjanduslinn Tartu tegevused;
 • Tartu tuntuse suurendamine turismi sihtkohana;
 • kooli- ja lasteaialaste tee turvalisemaks ja mugavamaks muutmine;
 • Maarja tugikeskuse peremajade ehitamine;
 • kaasaegsete IT lahenduste rakendamisse ettevõtluse elavdamiseks, linnaelanike heaolu kasvu ja kaasamisse;
 • Tähtvere valla integreerimine linna tegevustesse.
Kultuuripealinna arutelu
Kultuuripealinna arutelu

Tartu linna eelarve 2018

2018. a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning Tartu linna  arengukavas 2018-2025 sätestatud eesmärkide poole. 2018. a eelarve tugineb ka Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileppel Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021, mis hoiavad silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

2017. aastal toimunud haldusreform muutis Eesti territooriumi haldusjaotuse korraldust. Haldusreformi tulemusel liitus Tartu linnaga Tähtvere vald. Tähtvere vald on Tartu maakonnas asuv 2 aleviku ja 10 külaga vald, kus on ligi 2600 elanikku ning mille pindala on 114,79 km2. 2018. a eelarve on koostatud uuest haldusjaotuse korraldusest lähtuvalt.

2018. a eelarve on esmakordselt koostatud tekkepõhiselt. Seega kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Tähtvere vald
Tähtvere vald

Eelarve interaktiivne visualiseering

 

Eelarve (ja eelarve täitmise) visualiseering on interaktiivne tööriist, mida kasutades saab igaüks Tartu linna eelarve andmetega tutvuda ning leida seoseid tulude ja kulude vahel. Eelarve visualiseeringus antakse edasi tähtsaimat infot Tartu linna eelarve ja selle täitmise kohta.

 

Kuna eelarve on suur ja mahukas dokument, siis üks lihtsaim viis seda mõista on graafikute abil. Täpsema info saamiseks on graafikute kõrvale toodud ka tabelid. Tartu eelarve visualiseerimiseks on kasutatud tarkvara Microsoft Power BI.

 

Interaktiivne eelarve täitmise ülevaade

Eelarve täitmise tabel

Ekraanipilt eelarve visualiseeringust
Ekraanipilt eelarve visualiseeringust

Reservfond

 

Reservfondi vahendid planeeritakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korrale on reservfondi suuruseks kuni  1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust.

 

Reservfondi suurus on 2018. aastal 500 000 eurot. Kultuuriprojektide elluviimiseks on kultuuriosakonna reservfondis 2018. aastal 35 555 eurot.

 

Toetused reservfondist

Reservfondi taotluse soovituslik vorm

Kultuuritoetuste taotlemine

Eelarvestrateegia

 

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava oluliseks osaks on eelarvestrateegia, mis annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks.

 

Tartu linna eelarvestrateegia 2019–2022 lühikokkuvõte

Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022

 

Tartu linna eelarvestrateegia 2017-2020

Kaasav eelarve

Avaliku raha kasutamine on teema, mille vastu ka kodanikud huvi tunnevad ning ka otsuste tagajärgi kõige selgemini tunnetavad. Selleks et anda ka linnakodanikele võimalus eelarve koostamisel kaasa lüüa, on kasutusele võetud kaasav eelarvemenetlus. Kaasava eelarve läbiviimine varieerub riigiti, kuid selle põhimõte on selge ja arusaadav: volikogu võimaldab kohalikul kogukonnal otsustada mingi osa eelarves kasutamise üle.

 

Tartu alustas 2013. aastal esimese Eesti omavalitsusena kaasava eelarve korraldamist. Kolmel esimesel aastal said tartlased otsustada 140 000 euro jagamise üle, 2016. aastal tõstis Tartu linnavolikogu kaasava eelarve summat 150 000 euroni ning 2018. aastal 200 000 euroni.

 

Vaata kaasavast eelarvest lähemalt

Kaasava eelarve näitus Kaarsillal
Kaasava eelarve näitus Kaarsillal

Eelarvest maalähedaselt

 

Ühe suhteliselt suure omavalitsuse eelarvega tutvumine on inimesele, kes pole finantsküsimustega väga palju kokku puutunud, üpris keerukas ülesanne. See dokument on täis keerulist finantsterminoloogiat, numbreid, protsente, tabeleid. Siia lehele oleme eelarve erinevaid teemasid pisut lahti kirjutanud, et ka võhiku jaoks neid teemasid pisut lahti muukida.
 

Varasemad eelarved ja majandusaasta aruanded

Tartu kodulehel on võimalik tutvuda linnaeelarvete ja majandusaasta aruannetega alates 2006. aastast. Iga aasta kohta on kättesaadav põhieelarve, lisaeelarved, reservfondi eraldised, aastaaruanne jm info.

Tutvu varasemate aastate eelarvete ja muude dokumentidega siin.

Viimati muudetud 17.07.2019