Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eestikeelsele haridusele üleminek

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Eestikeelse hariduse tegevuskava 2022-2025

Eestikeelse hariduse tegevuskava  Tartu linnas on võtnud sihiks, et 2025/26. õppeaastaks on mindud üle eestikeelsele haridusele, st õppetöö munitsipaalkoolides ja -lasteaedades toimub eesti keeles. Hariduslike erivajadustega (HEV) õppijate puhul arvestatakse nende individuaalseid vajadusi ning lähtutakse nende individuaalsetest õppekavadest. Õpilaste keeletasemel põhinev eesmärk võimaldab õpilastel jätkata õpinguid vabalt valitud
haridusasutuses järgmisel haridustasemel.

Tegevuskava rakendamine aitab lähendada eesti- ja venekeelsete noorte ning laste haridusradasid, viies kõik haridusasutused järk-järgult nelja aasta jooksul üle eestikeelsele õppele. Eesmärgi saavutamiseks on koostatud tegevus- ja ajakava, arvestades HEV  õpilaste spetsiifikaga ja koostööd tehakse koolide, lapsevanemate ja ekspertidega (Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Integratsiooni Sihtasutus jt).


Olulised põhimõtted :
• perioodil 2022-2025 toimub Tartu linna viies haridusasutuses sujuv üleminek eestikeelsele haridusele;
 • välja töötatud kokkulepped on püsivad; 
 • otsuste tegemisel ja iga-aastasel monitoorimisel on aluseks teaduspõhisus, analüüs ja kvaliteet; 
• õmblusteta hariduse põhimõtteid rakendatakse kõikides Tartu linna koolides, sh keelekümbluskoolides; 
• tegevuste planeerimisel ja elluviimisel on kaasatud kõik sidusgrupid.

Visualiseeris Kriste Kald
Visualiseeris Kriste Kald

Lisad

Viimati muudetud 18.03.2024