Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üldhariduskoolid

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Üldinfo
Õppima asumine
Õppimine
Põhikoolid
Gümnaasiumid
Koolitoit

Üldhariduskoolide üldinfo

Tartu on tuntud kui hariduse linn. Õppetöö kõrge kvaliteedi tagab õppijakeskne võrgustikupõhine haridussüsteem. Tartu põhikoolid on elukohajärgsed koolid, kus õpilastele võimaldatakse võrdväärselt head haridust koolipere, lapsevanemate ja kooli ümbritseva kogukonna koostöös. Tartu põhikoolid ja gümnaasiumid pakuvad õpilaste huve arvestavat kvaliteetset haridust nii Tartust kui väljastpoolt Tartut pärit õpilastele.

 

 

Tartu linnas on 31 üldhariduskooli: 

 

 • 21 põhiharidust andvat kooli

  • sh 15 munitsipaalkooli, 5 erakooli ja 1 riigikool

 • 6 põhi- ja üldkeskharidust andvat kooli

  • sh 4 munitsipaalkooli, 1 erakool ja 1 riigikool

 • 4 üldkeskharidust andvat kooli

  • sh 3 munitsipaalkooli ja 1 riigikool

 

Tartu koolides toimuvad põnevad tegevused ja sündmused leiavad kajastust kord kuus uuenevas virtuaalses häälekandjas Tartu Hariduse Hääl, mille väljaandjaks on Tartu Koolijuhtide Ühendus.

Vaata veel

Seotud õigusaktid

Viimati muudetud 15.07.2024

Õppima asumine põhikooli

Kõikidele Tartu linna koolikohustuslikele  7-17- aastastele lastele tagatakse õppekohad põhihariduse omandamiseks Tartu linna koolides.   Lapsele õppekoha saamiseks tuleb lapsevanemal esitada e-keskkonnas ARNO vastav taotlus.

„Info lapsevanemale " Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi?"

Esimeste klasside arv 2024/2025. õppeaastaks

Õpilase vastuvõtt põhikooli

Põhikoolid

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Õppima asumine gümnaasiumi

Kõikidel põhikooli lõpetajatel on võimalus  jätkata õpinguid kutsekoolis või gümnaasiumis. Kokkuvõtliku ülevaate Tartu linnas pakutavatest võimalustest leiad leheküljelt  Õppimine pärast põhikooli

Lisad

Vaata veel

Viimati muudetud 20.12.2023

Koolid põhihariduse omandamiseks

Munitsipaalkoolid

 

 

Ilmatsalu Põhikool

Kooli tee 5, Ilmatsalu alevik
749 9211
Direktor Anu Köidam

 

Miina Härma Gümnaasium

(põhikool ja gümnaasium ühe asutusena)
Tõnissoni 3, 50409 Tartu
736 1920, 736 1921
Direktor Ene Tannberg

Tartu Aleksander Puškini Kool

(vene õppekeelega)
Uus 54, 50606 Tartu
746 1732, 746 1733
Direktor Alina Braziulene

Tartu Forseliuse Kool

Tähe 103, 50107 Tartu
736 1671, 736 1672
Direktor Jüri Sasi

Tartu Karlova Kool

Lina 2, 50103 Tartu
736 1666, 736 1667
Direktor Krista Andreson

Tartu Kivilinna Kool

Kaunase pst 71, 50706 Tartu
746 1749
Direktor Karin Lukk

Tartu Raatuse Kool

Raatuse 88A, 51009 Tartu
746 1721, 746 1722
Direktor Toomas Kink

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

(põhikool ja gümnaasium ühe asutusena)
Nooruse 9, 50411 Tartu
746 1751
Direktor Marika Kaasik

 

Tartu Annelinna Gümnaasium

(vene õppekeelega; põhikool ja gümnaasium ühe asutusena )
Kaunase pst 68, 50708 Tartu
746 1743, 746 1744
Direktor Hiie Asser

Tartu Descartes'i Kool

Anne 65, 50703 Tartu
746 1801, 746 1800
Direktor Jaan Reinson

Tartu Hansa Kool

Anne 63, 50703 Tartu
746 1739, 746 1740
Direktor Liina Karolin-Salu

Tartu Kesklinna Kool

Kroonuaia 7, 51007 Tartu
746 1755
Direktor Kersti Vilson

Tartu Mart Reiniku Kool

Vanemuise 48 / Riia 25, 51003 Tartu
736 1960
Direktor Enn Ööpik

Tartu Tamme Kool

Tamme pst 24 a, 50404 Tartu
7461 728
Direktor Ingrid Koni

Tartu Variku Kool

Piima 1, 50110 Tartu
736 1678, 736 1679
Direktor Peeter Kikas

Tartu Veeriku Kool

Veeriku 41, 50407 Tartu
746 1752, 746 1753
Direktor Evald Sepp

Erakoolid

Tartu Erakool

Tähe 4, 51010 Tartu
731 1400, 504 2844

Tartu Kristlik Põhikool

Ööbiku 10a, 50404 Tartu
5687 7017

Tartu Rahvusvaheline Kool / Tartu International School

J. Liivi tn 2d, 50409 Tartu
742 4241

Tartu Katoliku Hariduskeskus

Jakobi 41, 51006 Tartu
742 1963

Tartu Luterlik Peetri Kool

Küütri 5, 51005 Tartu
5348 7681

Tartu Waldorfgümnaasium

(põhikool ja gümnaasium ühe asutusena)
Fr. R. Kreutzwaldi 64, Tartu
Tel 5343 4441

Koolid hariduslike erivajadustega õpilastele

Tartu Maarja Kool

Puiestee 126,  51008 Tartu
746 1010
Direktor Jaanus Rooba

Tartu Herbert Masingu Kool

(põhikool ja gümnaasium ühe asutusena)
Vanemuise 33, 51014 Tartu
736 1686
Direktor Huko Laanoja

Tartu Emajõe Kool

(riigikool; põhikool ja gümnaasium ühe asutusena)
Vabaduse pst 14, Tartu
742 3727
Direktor Kristel Mets

Tartu Pärli Kool
Ploomi1, 50110 Tartu
736 1940
Direktor Ain Ostrat
 

Tartu Hiie Kool

(riigikool)
Hiie 11, 51006 Tartu
7421 573
Direktor Kristel Mets

Tartu Luterlik Peetri Kooli Karolini Kool
(erakool)
Pikk 10,  50303 Tartu

Viimati muudetud 02.01.2024

Koolid üldkeskhariduse omandamiseks

Munitsipaalkoolid

Hugo Treffneri Gümnaasium

Munga 12, 51007 Tartu
746 1714, 746 1716
Direktor Ott Ojaveer

Tartu Annelinna Gümnaasium

(vene õppekeelega)
Kaunase pst 68, 50708 Tartu
746 1743, 746 1744
Direktor Hiie Asser

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Kaunase pst 70, Tartu
744 7077
Direktor Merike Kaste

Miina Härma Gümnaasium

Tõnissoni 3, 50409 Tartu
736 1920, 736 1921
Direktor Ene Tannberg

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Vanemuise 35, 51014 Tartu
736 1950
Direktor Mari Roostik
 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

 Nooruse 9, 50411 Tartu
746 1751
Direktor Marika Kaasik

Riigikoolid

Tartu Tamme Gümnaasium
Nooruse 9, 50411 Tartu
741 2070
Direktor Ain Tõnisson

 

Erakoolid

Tartu Waldorfgümnaasium
Fr. R. Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu
Tel 5343 4441
Juhataja Anne-Lii Kerge

Tartu Katoliku Hariduskeskus
Jakobi 41, 51006 Tartu
Tel 5556 6363
direktor Liina Tamm

 

Koolid hariduslike erivajadustega õpilastele

Tartu Herbert Masingu Kool
Vanemuise 33, 51014 Tartu
736 1686
Direktor Huko Laanoja

Tartu Emajõe Kool
(riigikool)
Vabaduse pst 14, 51004 Tartu
742 3727
Direktor Kristel Mets

Viimati muudetud 15.01.2024

 

Koolitoiduga seonduvad tegevused Arnos

Kõik koolitoiduga seonduv – kogu infovahetus ja arvlemine toimub e-keskkonnas ARNO. 
ARNOsse (www.tartu.ee/arno) saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID kui ka pangalingi kaudu.

Lapsevanem või täisealine õpilane saab:

 • tellida toitlustamist ehk valida toitlustaja poolt pakutavate toidupakettide (koolilõuna, suur praad, taimetoit, buffet jms) seast. Kooliti võivad pakutavad paketid erineda;
 • valida lisapakette (näiteks hommikupuder, pikapäevarühma eine);
 • teatada koolitoidust puudumisest, loobuda koolitoidust;
 • tasuda koolitoidu eest (sh näha õpilase söömiskordasid,  arvelduste ajalugu, saldot);
 • küsida tagasi enammakstud raha.

Koolitoidu tellimine
Koolitoidu pakett tuleb valida igal õppeaastal uuesti.
Koolilõuna ja lisapakettide valimisega ARNOs  tekib  kohustus ka koolitoidu eest tasuda.

Koolitoidust loobumine ja puudumine
Kui lapsevanem või täisealine õpilane on koolilõuna tellinud, aga otsustab sellest loobuda, siis tuleb ARNOs teha vastav valik.

Kui õpilane haigestub, siis tuleb märkida koolilõunast puudumine. Kui teavitate puudumisest ARNOs enne kella 15:00, siis saab loobuda toidust alates järgmisest päevast, kui pärast 15:00, siis ülejärgmisest päevast. Kui õpilane naaseb kooli märgitud kuupäevast varem, on tal võimalus koolilõunat süüa ning ARNOs läheb kirja registreeritud söömine.

Kui puudumisest ei teavitata või koolitoidust ei loobuta, jääb kohustus koolitoidu eest tasuda.

Koolitoidu eest tasumine
Lapsevanem tasub koolitoidu eest ARNOs sobiva pangalingi kaudu hiljemalt toitlustamiskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Koolitoidu makset sooritades kuvatakse ekraanile õpilase koolitoidu saldo. Lubatud on teha ka ettemaksu.

Alates 1. septembrist 2024. a munitsipaalüldhariduskoolides koolilõuna maksumused järgmised:
1. - 4. klassi õpilastele 2,04 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,77 eurot;
5. - 9. klassi õpilastele 2,44 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 1,14 eurot;
gümnaasiumiastme õpilastele 2,75 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 1,60 eurot.

Koolilõuna hindade kehtestamisel on lähtutud indekseerimismudelist, kus 50% tuleneb toidu ja mittealkohoolsete jookide (tarbijahinnaindeksi üks komponent) hinnatõusust ja 50% alampalga kasvust. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnatõusuks on statistikaameti andmetel 3,0% (andmed veebruar 2023 vs veebruar 2024). Alampalga tõus on 13,1% (alampalk 2023 vs 2024). 
2024. aasta 1. jaanuarist tõusis käibemaksumäär senise 20% pealt 22%. Kokkuleppel toitlustusteenuse pakkujatega otsustati käibemaksu tõusust tulenev hinnatõus edasi lükata 1. septembrini 2024. Seega tuleb ühekordse tõusuna juurde ka käibemaksu muutusest tulenev tõus.

Toitlustajad võivad pakkuda lisaks koolilõunale ka nn suurt praadi, taimetoitu, hommikuputru vms. Kooli toitlustaja poolt pakutavaid erinevad pakette ja hindu näete ARNOs.

Enammakstud raha tagastamine
Lapsevanemal on õigus koolitoidu eest enammakstud raha tagasi küsida. Enammakstud raha tagasi saamiseks tuleb ARNOsse lisada arveldusarve number, kuhu raha tagastada. Raha tagastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul.
Enammakstud koolitoidu raha on võimalik ühes koolis õppivate sama pere laste vahel soovi korral ümber paigutada. Seda saab lapsevanem ARNOs ise teha.

Teavitused
Teavitame lapsevanemaid enne uue õppeaasta algust koolitoidu paketi valimise vajadusest ARNOs.
Teavitame eelneva toitlustamiskuu kulust  ja konto jäägist järgmise kuu esimesel tööpäeval.

Teavituste saamiseks palume kindlasti lisada ARNOsse oma e-maili aadress.

[email protected]

Koolilõunaga seonduv õppeaasta vahetumisel

Koolitoidu tellimus ARNOs lõpeb koos õppeaastaga.
Iga uue õppeaasta alguses tuleb lapsevanemal e-keskkonnas ARNO tellida oma lapsele koolitoit - valida sobiv koolilõuna pakett, vajadusel lisaks hommikupuder või pikapäevarühma eine.  Koolilõuna pakett tuleb valida ka tasuta koolilõuna taotlejatel.
Üldjuhul (va põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad) kandub õpilase koolitoidu konto jääk, nii enammakstud summa kui ka võlgnevus,  uude õppeaastasse. Uuel õppeaastal lapsevanema poolt tehtud koolitoidu maksest arvestatakse esmalt maha eelmise õppeaasta võlg  ja seejärel jooksva õppeaasta koolilõuna kulud.

Ettemaks
Kui põhikooli lõpetajal jääb pärast kooli lõpetamist koolilõuna kontole ettemaks, siis juhul
1) kui õpilane jätkab õpinguid Tartu munitsipaalkoolis, kantakse enammakstud summa õpilase koolilõuna kontole uude kooli. Kui  lapsevanem soovib siiski enammakstud raha tagasi saada, tuleb tal esitada ARNOs vastav taotlus.
2) kui õpilane ei jätka õpinguid Tartu munitsipaalüldhariduskoolis, vaid riigigümnaasiumis  (näiteks Tamme Gümnaasiumis), erakoolis (näiteks  Waldorfgümnaasiumis), kutseõppeasutuses (näiteks Tartu Rakenduslikus Kolledžis) või väljaspool Tartu linna asuvas õppeasutuses, tuleb  lapsevanemal enammakstud raha tagasi saamiseks igal juhul ARNOs taotlus esitada.

Kui gümnaasiumilõpetajal(G3) jääb pärast kooli lõpetamist koolilõuna kontole ettemaks, tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel endal enammakstud summa ARNO kaudu tagasi taotleda.

Võlgnevus
Koolilõuna võlgnevus tuleb  likvideerida hiljemalt õppeaasta viimasele toitlustamiskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ehk siis 10. juuliks. Erandiks on  põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad, kes peavad võlgnevuse likvideerima enne  lõpudokumentide kättesaamist. Koolilõuna konto seisu kontrollivad kooli esindajad enne  lõpudokumentide väljastamist.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas ma saan taotleda lapsele tasuta toitu?
Tasuta toidu taotlemiseks tuleb avaldus esitada lapse kooli. Tartu linnas saavad tasuta toitu taotleda rahvastikuregistri järgi Tartu linnas elavad õpilased. Teistes omavalitsustes elavatel õpilastel tuleb pöörduda oma elukohajärgse omavalitsuse poole, et uurida kas ja millistel tingimustel tasuta toitlustust taotleda saab.

Kui mu laps saab tasuta toitu, kas ma pean ikkagi ARNOs toidupaketi valima?
Jah, peab küll. ARNO tellimuste järgi arvestavad toitlustusettevõtted õpilastele valmistatavate toidu kogustega.

Kui mu laps saab tasuta koolilõunat, kas pean endiselt lapse haigestumise korral ARNOs puudumisest teatama?
Jah, peab küll. Kuigi lapsevanemale sellest kulu ei teki, arvestab toitlustaja toidu valmistamisel ARNO tellimustega ning koolilõuna eest tasutakse üldisest koolilõuna korraldamiseks mõeldud eelarvest.

Miks ma ei saa ARNOs valida pikapäevarühma eine paketti?
Esmalt tuleb pikapäeva rühma avaldus esitada kooli. Alles siis, kui kool avalduse kinnitab, saab lapsevanem ARNOs valida lapsele pikapäevarühma eine.
 

Loe lisaks

Viimati muudetud 27.03.2024

Kiirlingid