Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üldinfo

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Noorsootöö üldinfo

Tartu noorsootöö keskmes on 7-19-aastaste noorte vaba aja arendavate tegevuste soodustamine. Selles vanuses noori on Tartus 1. jaanuari 2021. aasta seisuga 14 541. Põhiliselt on sellele vanuserühmale suunatud huvikoolide ja huvitegevuse ühingute ettevõtmised, koolide huviringid ning noortekeskuste tegevus.

Tartu noorsootöö arendamise aluseks on arengustrateegia Tartu 2030. Enamik noorsootöö tegevusi on seotud eesmärgiga "Tartu on nooruselinn, kus noorel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema".

Olulisemad töösuunad on järgmised:
•   Noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine.
•   Võimaluste laiendamine noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks ning noorte tööturule sisenemiseks.
•   Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse toetamine.
•   Tõenduspõhise noorsootöö arendamine, kasutades ajakohaseid keskkondi ning meetodeid.
•   Noorsootöötajate professionaalsuse ning nende väärtustamis- ja tunnustussüsteemi arendamine.

Peamisi noorsootöö uudiseid kajastatakse noorsootöö infolistis, Tartu noorsootöö uudiseid lisaks noorsootöö valdkonna Facebook leheküljel.

Huviharidus ja huvitegevus

Huviharidus ja huvitegevus tähendavad süsteemset juhendatud tegevust õppetööst ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Tartus on loodud mitmekülgsed võimalused erinevate huvialadega tegelemiseks. Rohkem infot huvihariduse ja huvitegevuse kohta saab lugeda siit

Avatud noorsootöö

Avatud noorsootöö on paindlik tegevuste ja meetodite kompleks võimaldamaks  noorele innustavaid enese arendamise võimalusi. Avatud noorsootöö lähenemisviisi kasutavad noortekeskused.

Noortekeskus on noorsootöö asutus, kus teismelised saavad koolivälisel ajal sõpradega kohtuda ja aega veeta. Noortekeskus toetab noorte osalust ning kaasab noori mitmete tegevuste ja sündmuste korraldamisse. Oluliseks osaks noortekeskuse tegevusest on noorte omaalgatuseks toetava keskkonna loomine, kus noortel on võimalus saada tuge oma ideede elluviimiseks. Noortekeskuses tegutsevad ka mitmed huviringid ja klubid, milles osalemiseks pole tavaliselt vaja end eelnevalt registreerida ega maksta osalustasu. 

Tartu linnas korraldab avatud noorsootööd Tartu Noorsootöö Keskus, millel on kolm tegutsemiskohta: Anne Noortekeskus, Lille Noortekeskus ja Ilmatsalu Noortekeskus.

Tartu Noorsootöö Keskuse juures tegutsevad ka tänavanoorsootöötajad, kes loovad noortega kontakti tänaval, teavitavad neid noorsootöö võimalustest, et pakkuda alternatiivseid võimalusi linnaruumis ja teistes noortele suunatud asutustes või organisatsioonides tegutsemiseks.

Tööhõivevalmidus

Noorte tööhõivevalmiduse toetamiseks on loodud erinevaid teenuseid karjäärinõustamisest suviste töövõimalusteni. Tartu noorte suviseid grupina töötamise võimalusi ehk töömalevat korraldab Tartu Noorsootöö Keskuse Anne Noortekeskus. Olulised partnerid noorte tööhõivevalmiduse edendamisel on Eesti Töötukassa Tartumaa osakond ja Tartu Ärinõuandla, kellega koos luuakse Tartu noortele paremad eeldused tööturule sisenemisel, pakkudes näiteks tööharjutuskoolitusi muukeelsetele või erivajadustega noortele, tööpraktika või ametialase väljaõppe võimalusi, õpilasfirmade loomist jms.

Tartu Linna Noortevolikogu

Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve. Noortevolikogu eesmärk on arutada linnaelu puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele. Noortevolikogul on kuni 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks.

Uuringud

Tartu noorsootöö arendamisel peetakse oluliseks järjepidevat noorte olukorra monitooringut. Seetõttu osaleb Tartu nii rahvusvahelistes kui üleriigilistes uuringutes, samuti viime läbi Tartu-spetsiifilisi üksikuuringuid ning motiveerime Tartu noorte ja noorsootöö uurimist Tartu noorsootöö teemaliste üliõpilastööde auhindade  väljaandmisega. Enamik uuringutulemusi on kättesaadavad ainult eesti keeles. Siiski leiab näiteks Tartu Ülikooli üliõpilastööde ingliskeelsed lühikokkuvõtted andmebaasist DSpace.

Viimati muudetud 25.01.2023