Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavarade osakond

Osakonna haldusalaks on reguleerida ja korraldada osakonna valitsemisel oleva linnavara valdamist, kasutamist ning käsutamist.

Linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu
736 1292
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Allasutused
Kontaktid
LMO_ehitusteenistus_tunnuspilt.jpg
Ehitusteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna ning linnaga seotud asutuste hoonete ja rajatiste investeeringute planeerimine, munitsipaalehitiste ja –korterite ülevaatuste tegemine, tehnilise ülevaatuse aktide koostamine, remondivajaduste määramine, remondikulude hindamine ning remonditegevuse korraldamine ja järelevalve.

Vaata lähemalt
LVO_eluruumideteenistus_tunnuspilt.jpg
Eluruumide teenistus

Teenistuse ülesandeks on osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, üürilepingute ning tasuta kasutamise lepingute sõlmimine, linna eluruumide üürilepingute ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine, linna eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine.

Vaata lähemalt
LVO_majandamisteensitus_tunnuspilt.jpg
Majandamisteenistus

Teenistuse ülesandeks on mitteeluruumide võõrandamise ja omandamise korraldamine, linna mitteeluruumide rentimise, üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, rendi- ja üürilepingute ning ruumide tasuta kasutamise lepingute sõlmimine, linna mitteeluruumide rendi-, üüri- ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 07.12.2020

Viimati muudetud 07.12.2020

Kunnar Jürgenson - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1293

516 6920

Küüni 1, I k, ruum 101

E 15-18

Tiina Alas - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine.

736 1276

-

Küüni 3, II k, ruum 224

E 15-18

Christina Astmäe - infosüsteemide projektijuht

Linnavarade osakonna kasutuses oleva kinnisvara haldus- ja hooldustarkvarade administreerimine, kasutajate nõustamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1121

5303 9991

Küüni 3, II k, ruum 223

-

Pille Kovaltšuk - vanemspetsialist

Linnale kuuluvate eluruumide ja mitteeluruumide ostuarvete sisestamine, jaotamine ning müügiarvete koostamine ja saatmine Axaptasse.

736 1272

5650 4629

Küüni 3, II k, ruum 223

-

Mirtel Daniel - analüütik

Linnavara võõrandamise korraldamine. Üürilaekumiste, linnavara ostu-müügi ja teiste osakonna pool tehtavate toimingute analüüs.

736 1158

-

Küüni 3, II k ruum 244

-

Silva Orav - arhivaar-asjaajaja

Osakonna arhiivialase töö korraldamine.

736 1124

-

Küüni 3, II k, ruum 222

E 15-18; K 8-11

Egle Roosioks-Leemets - sekretär

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine.

736 1292

5340 5958

Küüni 1, I k, ruum 101

-

Eluruumide teenistus

Mait Raig - teenistuse juhataja, osakonnajuhataja asetäitja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Tartu linnale kuuluvate elamute ja eluruumide haldamise korraldamine.

736 1233

505 1612

Küüni 1, I k, ruum 101

E 15-18

Ülle Piirisild - vanemjurist

Eluruumide kasutamisest tekkinud võlgade menetlemine. Eluasemekomisjoni juriidiline teenindamine,eluruumide üürimisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1179

5564 0721

Küüni 3, I k, ruum 113

E 15-18, K 8-11

Galina Rikkinen - vanemspetsialist

Linna eluruumide üürilepingute sõlmimine, pikendamine, lõpetamine ja täitmise kontrollimine. Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate korterite hooldus- ja kommunaalteenuste arvete kooskõlastamine ja kontrollimine.

736 1280

516 3697

Küüni 5, I k, ruum 114

E 14.00-18.00, K 09.00-11.00

Heiki Tamm - vanemspetsialist

Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate eluruumidega seotud küsimuste lahendamine, linna esindamine korteriühistute koosolekutel.

736 1176

506 4538

Küüni 5, I k, ruum 114

-

Toomas Otsatalo - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1122

5865 1335

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18, K 8-11

Mihkel Pak - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1177

5866 7744

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18 ja K 8-11

Ehitusteenistus

Priit Metsjärv - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Riigihangete läbiviimine.

736 1431

524 6149

Küüni 3, I k, ruum 106

E 15–18; K 8–11

Indrek Hunt - peaspetsialist

Ehitus- ja remoditööde organiseerimine, hangete läbiviimine.

736 1214

520 0381

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15.00 - 18.00, K 8.00 - 11.00

Jana Hindrikson - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine, riigihangete läbivimine.

736 1441

505 1921

Küüni 3, I k, ruum 110

E 15–18; K 8–11

Janek Laan - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1344

510 0692

Küüni 3, I k, ruum 108

E 15-18, K 8-11

Harles Link - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine ja hangete läbiviimine.

736 1114

5349 1695

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15-18, K 8-11

Märt Mõttus - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine.

736 1165

5560 5582

Küüni 3, I k, ruum 107

E 15-18, K 8-11

Tiit Paenurk - vanemspetsialist

Ehitus- ja remonditööde organiseerimine. Riigihangete läbiviimine.

736 1116

511 0517

Küüni 3, I k, ruum 112

E 15-18, K 8-11

Kadi Varda - vanemspetsialist

Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise juhtimine

-

5665 4540

Küüni 3, I k

-

Majandamisteenistus

Eva Lääne - juhataja

Majandamisteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Mitteeluruumide üürimise korraldamine.

736 1175

518 4147

Küüni 1, I k, ruum 104

E 15-18, K 8-11

Leelo Sahk-Jansen - peaspetsialist

Mitteeluruumide üürimise ja vara võõrandamisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1115

5344 7120

Küüni 1, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Hannes Veenpere - tuleohutuse vanemspetsialist

736 1107

5377 7088

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Inge Kool - vanemspetsialist

Mitteeluruumide üürimise, üürilepingute ettevalmistamise ja sõlmimisega ning üüriruumide arvestuse ja ülevaatusega tegelemine.

736 1110

5305 4162

Küüni 1, I k, ruum 102

E 15-18, K 8-11

Sirle Sõstra-Oru - vanemspetsialist

Tartu linna koolides ja lasteaedades toitlustusteenuse korraldamine.

736 1693

512 1899

Küüni 1, I k, ruum 105

-

Reet Värnik - vanemspetsialist

Linna kinnisvara kasutusse andmise, hoonestusõiguste seadmise ja kinnistute võõrandamise põhimõtete väljatöötamine ja tegevuste korraldamine

736 1135

5757 0246

Küüni 1, ruum 102

-

Reet Hermet - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1039

5196 3842

Küüni 1, ruum nr 228

-

Jaanika Hõim - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1105

516 6921

Küüni 3, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Elerin Kroodo - haldur

Hoonete tehnilise dokumentatsiooni, vara haldamise ja hoolduse korraldamine

7361 120

5350 2529

Küüni 1, ruum 102

-

Oliver Ritsoson - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1698

512 2389

Küüni 5, ruum 225

-

Urmas Haavandi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete (eelkõige haridusasutuste) tehnosüsteemide: elekter, nõrkvool– ja hooneautomaatika korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1038

5568 8455

Küüni 3, III k, ruum 111

-

Heiki Jalas - tehnosüsteemide haldur

Tehnovõrkudega seotud küsimustega tegelemine. Vara haldamise ja hoolduse korraldamine.

736 1118

5347 1617

Küüni 1, I k, ruum 111

E 15-18; K 8-11

Arne Kööbi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (ventilatsiooni- ja küttesüsteemid) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga.

-

5191 6891

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Meelis Padar - tehnosüsteemide haldur

Hoonete tehnosüsteemide korrashoiu kavandamine ja korraldamine.

736 1457

559 48996

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Riho Sell - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (nõrkvool– ja hooneautomaatika) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1108

5366 3543

Küüni 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8-11

Kiirlingid