Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Reklaami paigaldamine


Ruumiloome osakond

514 8828
rlo@tartu.ee

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Reklaami paigaldamine

Reklaami paigaldamiseks tuleb esitada:

  • vormikohane täidetud avaldus;

  • reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  • maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
  • reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
  • kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek.
     

Täidetud avaldus ja nõutud dokumendid saata:

Ruumiloome osakond
Raekoja plats 3
51003 Tartu

 

Reklaami paigaldamise avaldus
Reklaami paigaldamise avaldus

Reklaami paigaldamist puudutav info: linnakujunduse spetsialist Erge Jõgela, tel 514 8828,   e-post [email protected]

Reklaamimaksu puudutav info: rahandusosakonna peaspetsialist Ülle Karp, tel 514 0686,     
e-post [email protected]

Vaata veel

Reklaamiseadus
Sätestab reklaami mõiste ja kehtestab reklaami üldnõuded, piirangud ja eritingimused.

Muinsuskaitseseadus
Reguleerib reklaami paigaldamist kinnismälestistele ja muinsuskaitsealale.
Seadusest tulenevalt ei tohi ilma linnavalitsuse loata kinnismälestisele ja muinsuskaitsealale reklaami paigaldada.

Välisreklaami kujunduspõhimõtted
Välisreklaami kujunduspõhimõtted on kohustuslikud linna omandis olevatel ehitistel ja maal ning kinnismälestistel ja muinsuskaitsealal, teistel juhtudel on kujunduspõhimõtted soovituslikud.

Reklaamimaks
Reklaamimaksuga maksustamisele kuulub asustusüksuse Tartu linn territooriumile paigaldatud reklaam.

Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine
Täiendav info: rahandusosakonna peaspetsialist Ülle Karp, tel 514 0686, e-post [email protected].

 

Reklaamimaksu maksudeklaratsioon
Volituste andmine Tartu linnavalitsuse rahandusosakonna juhatajale

 

Liiklusmärgi 636 (suunaviit juriidilise isiku juurde) paigaldamiseks on vajalik kooskõlastus teedeteenistuse peaspetsialistiga (tel 736 1137, [email protected]) ja vajadusel ka arhitektuuri ja ehituse osakonnaga ([email protected]).

Suunaviida loa annab linnamajanduse osakonna teedeteenistus. Reklaami paigaldamise luba ei ole vajalik.

Viimati muudetud 20.02.2024