Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Reklaami paigaldamine


Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
aeo@raad.tartu.ee

Küüni 5, 51004 Tartu

Reklaami paigaldamine

Reklaami paigaldamiseks tuleb esitada:

  • vormikohane täidetud avaldus;

  • reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  • maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
  • reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
  • kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek.
     

Täidetud avaldus ja nõutud dokumendid saata:

Arhitektuuri- ja ehituse osakond
Küüni 5
51004 Tartu

või e-posti aadressile: aeo@raad.tartu.ee
või tuua arhitektuuri ja ehituse osakonna sekretärile aadressil Küüni 5, III korrus, ruum 323.
 

Reklaami paigaldamise avaldus

Reklaami paigaldamise avaldus

Vaata veel

Reklaamiseadus
Sätestab reklaami mõiste ja kehtestab reklaami üldnõuded, piirangud ja eritingimused.

Muinsuskaitseseadus
Reguleerib reklaami paigaldamist kinnismälestistele ja muinsuskaitsealale.
Seadusest tulenevalt ei tohi ilma linnavalitsuse loata kinnismälestisele ja muinsuskaitsealale reklaami paigaldada.

Välisreklaami kujunduspõhimõtted
Välisreklaami kujunduspõhimõtted on kohustuslikud linna omandis olevatel ehitistel ja maal ning kinnismälestistel ja muinsuskaitsealal, teistel juhtudel on kujunduspõhimõtted soovituslikud.

Reklaamimaks
Reklaamimaksuga maksustamisele kuulub asustusüksuse Tartu linn territooriumile paigaldatud reklaam.

Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine
Täiendav info: rahandusosakonna spetsialist Ülle Karp, tel 736 1145, e-post Ulle.Karp@raad.tartu.ee.

 

Reklaamimaksu maksudeklaratsioon
Volituste andmine Tartu linnavalitsuse rahandusosakonna juhatajale

Reklaami paigaldamise kord reguleerib reklaami paigaldamist:

  • Tartu linna omandis olevatele ehitistele,

  • Tartu linna omandis olevale maale,

  • muinsuskaitsealale ja kinnismälestistele.

Reguleerib reklaami paigaldamiseks lubade andmise korra, reklaami omaniku kohustused ning reklaami väljanägemise ja korrasoleku nõuded.

Liiklusmärgi 636 (suunaviit juriidilise isiku juurde) paigaldamiseks on vajalik kooskõlastus liikluskorraldusteenistuse juhatajaga (Martin Nelis, tel 736 1264, Martin.Nelis@raad.tartu.ee) ja vajadusel ka arhitektuuri ja ehituse osakonnaga (aeo@raad.tartu.ee).

Suunaviida loa annab linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus. Reklaami paigaldamise luba ei ole vajalik.

Viimati muudetud 24.09.2020