Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Avalike suhete osakond

Osakonna ülesandeks on Tartu linnavalitsuse avaliku suhtluse korraldamine tartlaste, Tartu külaliste ning koostööpartneritega.

Avalike suhete osakond
Jaani 7, 51007 Tartu
 736 1345
 

Osakonna tutvustus
Kontaktid
avalike_suhete_osakond.jpg
Avalike suhete osakond

Osakonna ülesandeks on Tartu linna avalike suhete ja kaasamise alaste tegevuste, linna mainekujunduse, turundustegevuse, välissuhete ja turismi valdkonna korraldamine.

Vaata lähemalt
uppsalamaja_0.jpg
Uppsala maja

Tartu vanalinnas, aadressil Jaani 7 asuv Uppsala maja on avalike suhete osakonna tööhooneks olnud alates 2010. aastast. Jaani kiriku vahetus läheduses asuv ajalooline Uppsala maja on Tartu vanim puumaja. Maja põhiosa valmis u 1720 ning jäi puutumata 1775. aastal toimunud suurest tulekahjust. Hoonet on kasutanud käsitöölised, kuid majas on elanud ka Liivimaa kohtusekretär. 19. sajandi alguses asusid hoones tudengite üürikorterid, üürielamuna tarvitati seda veel Nõukogude ajalgi. Aastatel 1995–1996 renoveeriti hoone Tartu ja Uppsala linna koostöös Uppsala majaks.

Viimati muudetud 07.12.2020

Kadri Lees - juhataja

Avalike suhete osakonna tegevuse ja igapäevatöö korraldamine. Linna avalike suhete ja kaasamistegevuste, linna mainekujunduse, turundustegevuse, välissuhete ja turismi valdkonna korraldamine ning sisekommunikatsiooni ja kriisikommunikatsiooni koordineerimine.

736 1171

5624 1189

Jaani 7

-

Janika Hango - kohanemis- ja lõimumisvaldkonna juht

Tartu linna alaliselt või ajutiselt elama asunud uussisserändajate, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste, tagasipöördujate (edaspidi sihtrühm) kohta teabe haldamise ja abi andmise juhtimine ja arendamine

-

5204 674

Jaani 7

-

Lilian Lukka - kommunikatsioonijuht

Tartu linna kommunikatsiooni valdkonna koordineerimine ja korraldamine. Linlaste kaasamisvõimaluste arendamine, sh kaasava eelarve protsessi juhtimine ja korraldamine. Tartu kodulehe arendamine ja toimetamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1212

516 4592

Jaani 7

-

Marleen Otsus - turundusjuht

Tartu linna turundusstrateegia koostamise juhtimine ning strateegia elluviimine.

736 1104

5668 1613

Jaani 7

-

Kerttu Ahuna - töötajakogemuse juht

Töötajakogemuse juhtimine, linnavalitsuse kui tööandja mainekujundus, sisekommunikatsiooni planeerimine ja töötajatele suunatud tegevuste ellukutsumine

-

522 2540

Jaani 7

-

Iris Allorg - välissuhete ja protokollijuht

Tartu linna välissuhete juhtimine ja korraldamine, Tartu linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine ja välisriikidest Tartu linna saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine. Sõprus-ja partnerlinnadega suhtlemine, koostöö korraldamine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.

736 1338

511 0200

Jaani 7

-

Johanna Victoria Lepp - infosüsteemide analüütik

Infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1130

5660 3995

Jaani 7

-

Rutt Ernits-Sups - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

-

5554 0731

Jaani 7

-

Hendrik Kuusk - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

736 1123

5393 3648

Jaani 7

-

Sille Võsaste - kommunikatsioonispetsialist

Pressiteadete ja muude meediatekstide kirjutamine, ajakirjanike päringutele vastamine, linna kodulehe uudiste toimetamine, meediakampaaniate läbiviimine, meediasuhtluse korraldamine. Linna sotsiaalmeediakanalite haldamine. Infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine.

-

5214620

Jaani 7

-

Ursula Hansalu - mainespetsialist

Tartu linna mainetegevuste koordineerimine. Linnavalitsuse suveniiride, meenete, trükiste ja erinevate infokandjate hankimine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine. Tartu linna esindamise koordineerimine rahvusvahelistel hansapäevadel ja muudel rahvusvahelistel sündmustel.

736 1340

511 0045

Jaani 7

-

Marii Tomson - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Linlastele mõeldud infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine, hõbelusikaürituse ettevalmistamine. Tartu kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine.

736 1345

5823 0667

Jaani 7

-

Piia Appo - turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Tartu linna turundus- ja kommunikatsioonitegevuste ning -kampaaniate planeerimine, koordineerimine ja elluviimine.

-

5330 8898

Jaani 7

-

Mari-Liis Koemets - turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Tartu linna mainesündmuste ning Tiigi seltsimaja turundus- ja kommunikatsioonitegevuste ning -kampaaniate ning planeerimine, koordineerimine ja elluviimine.

7361 182

5345 8898

Jaani 7

-

Johanna-Maria Poell - turundusspetsialist

Tartu linna turundustegevuste ja –kampaaniate planeerimine, koordineerimine ja elluviimine kooskõlas Tartu linna turundusstrateegiaga. Sotsiaalmeediakanalite haldamine ja monitoorimine, turundusartiklite ja uudiste koostamine, turundustegevuste koordineerimine linna koostööpartneritega.

-

5905 1413

Jaani 7

-

Galina Sapožnikova - infospetsialist

Linnavolikogu ja -valitsuse info kogumine, süstematiseerimine ja edastamine ning linnaelanike nõustamine asjaajamisküsimustes Tartu infokeskuses. Tartu linna kodulehel olevate kaasamisrubriikide (“Ametnik vastab”, foorumid, külalisteraamatud jmt) ning kodulehe toimetamine. Trükiste ja teenuste müük infokeskuses, sh tasulise piirkonna parkimisload. Sündinud tartlastele hõbelusikate väljastamine. Tartu linna infotelefonile vastamine.

736 1343

-

Raekoda, I k

E-9-18, T-R 9-17