Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°

Bussiliiklus

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Linnaliinid
Hinnad ja soodustused
Tartu bussikaart
Kaug- ja maakonnaliin
Liinivõrgu analüüs
Uus bussiliinivõrk
Lennujaama ekspress

Tartu linnaliinide info

Bussikaardi kodulehekülg (pileti ostmine, kaardi isikustamine)

Sõiduplaanid / Nutiseadmetele

Reisiplaneerija / Nutiseadmetele

Bussiliinide kaart
 

Info saamine

Sõiduplaanide ja piletihindade kohta saab teavet e-maili teel tartuinfo@sebe.ee või tasulisel infotelefonil 17 787. Kõne hind on 0,30 €/minut, millele lisandub sõltuvalt helistaja kasutatavast lepingupaketist telefonioperaatori kehtestatud kõnetasu (Telia: 0,3196 €/min, Tele2: 0,30 €/min, Elisa: 0,62 €/min (seisuga 24.03.2016)).

Ööpäevaringne tasuta info- ja abitelefon on 1789 (piletiinfo saamiseks valige klahv 2). Bussikaardi rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helista 611 8000 (Ridango) või kirjutage info@pilet.ee.

Bussi unustatud asjad

Kui olete unustanud oma asjad bussi, tuleks ühendust võtta AS Sebe dispetšeriga (tartuinfo@sebe.ee või telefonil 799 3251). Abiks on, kui oskate öelda, mis liinil, kellaajal ja kuhu suunas sõitsite. Kirjeldage esemeid ning jätke oma kontaktandmed.

Üldine

Tartus on 25 bussiliini, mille marsruudi kogupikkus on 491 kilomeetrit. Linna bussiliine teenindab iga päev 51 bussi. 2011. aasta algusest hoiab lepingu alusel Tartu linnaliine käigus AS SEBE. Liiniveo aastane töömaht on 3,6 miljonit liinikilomeetrit.

Alates 2011. aasta märtsist alustas Tartu linnaliinidel tööd Eesti viis esimest keskkonnasõbralikku surugaasibussi. Tartu linnal on siht suurendada linnaliinidel gaasibusside osakaalu. Esialgu kasutatakse bussides kütusena maagaasi. Kui biogaasi tootmine suureneb ning hakatakse seda autokütuseks töötlema, planeeritakse võtta kütusena kasutusele biogaas kui taastuvenergiaallikas. Biometaan on keskkonnasõbralik ja seda saab toota kohalikust toorainest.

NB! 24. jaanuaril 2018 sõlmis Tartu linn lepingu uue bussihanke võitja ASiga GoBus. Aastatel 2019-2029 hakkavad linnaliinidel sõitma 64 uut, madalapõhjalist ja metaangaasil sõitvat bussi. Uus vedaja alustab liinide teenindamist 1. juulil 2019.  Kavas on uuendada ka liinivõrku.  Loe liinivõrgu analüüsi kohta lähemalt.

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Viimati muudetud 24.04.2018

Bussipiletid ja sooduspiletid

 

  Bussikaardi kodulehekülg

Sõidupilet

Hind
1 sõidu pilet bussijuhilt ostes: €1,50
1 sõidu pilet bussikaardile laetud raha eest ostes: €0,83
Tunnipilet:
Tunnipileti saamiseks peab kaardil olema vähemalt kahe üksikpileti raha. Süsteem registreerib tunnipileti ja kannab ülejäänud raha kaardile tagasi.
€0,96
Päevapilet:
Päevapileti saamiseks peab kaardil olema vähemalt 2,75 €. Süsteem registreerib päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpus tagasi.
€2,11
10 päeva pilet: €7,03
30 päeva pilet: €15,34
90 päeva pilet: €35,15
 
Sooduspilet Hind
1 sõidu sooduspilet õpilasele ja üliõpilasele: €0,51
10 päeva sooduspilet õpilasele, üliõpilasele, riikliku vanaduspensioni saajale ja raske puudega isikule: €3,52
30 päeva sooduspilet õpilasele ja raske puudega isikule: €5,11
30 päeva sooduspilet üliõpilasele ja riikliku vanaduspensioni saajale: €7,67
 

Soodustuse erandid:

 • Tartu linnas on riiklike pensionite saajatel sooduspileti võimalus kehtestatud ainult vanaduspensionäridele, seega töövõimetuspensionäridele see soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.

 • Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.

Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

Ühistranspordiseaduse järgi on riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel) tasuta sõidu õigus:

 • eelkooliealistel lastel;

 • puuetega kuni 16-aastastel;

 • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

 • raske nägemispuudega isikutel;

 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

 • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 

Tartu linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem” järgi on Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol (v.a kommertsliinidel) täiendavalt tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:

 • 65-aastastel ja vanematel isikutel (tasuta sõidu õigust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korrusel ja väljastatakse bussikaart);

 • raske liikumisfunktsiooni puudulikkusega  isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);

 • perekondadel, kus on neli või enam kuni 19-aastast last (bussikaardi saab lapsevanem isikut tõendava dokumendi alusel linnamajanduse osakonnast, Raekoja plats 3, ruum 210);

 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (tasuta sõidu õigus määratakse linnamajanduse osakonnas, Raekoja plats 3, ruum 210);

 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”, mida saab puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest).

 

Eesti Vabariigi 03.09.2015. a määruse nr 90 järgi saab represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik taotleda sõidusoodustust.

Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti.
 

Bussitrahvid

Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajadusel tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta.

Kehtiva piletita sõidu eest on rahatrahv 3–10 trahviühikut, s.o 12–40 eurot.


Juhul kui teile on koostatud väärteoprotokoll, on teil võimalik esitada vastulause 15 päeva jooksul.
 

Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvi maksetähtaja pikendamist.
 

 • Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus (doc) (pdf)

Vastulauset ja taotlusi saab esitada Tartu infokeskusesse (Raekoda, I korrus) või e-posti aadressil vtm@raad.tartu.ee.

 

Piletimüügi punktid

Bussikaarte ja -pileteid saab osta R-Kioskitest, Selveritest, Rimist, Prismast, Omniva postiasutustest, Tartu bussijaamast (T-Pilet), linnavalitsuse infokeskusest raekojas jm.

Vaata müügikohtade nimekirja.

Bussikaardi kodulehekülg

Vaata veel

OÜ Automen kommertsliinil nr 37 on pileti hind 1 euro.

Bussipiletite hinnad on kehtestatud Tartu linnavolikogu määrusega 2015. aastal.

Viimati muudetud 07.06.2018

Elektrooniline bussikaart

Bussikaardi kodulehekülg (pileti ostmine, kaardi isikustamine)

Ööpäevaringne tasuta info- ja abitelefon 1789 (piletiinfo saamiseks valige klahv 2). Rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helista 611 8000 (Ridango) või kirjutage info@pilet.ee.

NB! Kui klient soovib kaarti nt lahti isikustada või on ekslikult vale perioodipileti ostnud ja soovib seda tühistada, siis seda saab teha allkirjastatud avalduse alusel aadressilt info@pilet.ee. Avaldus peab sisaldama panga andmeid, panga nime, saaja nime, konto IBAN nr ning selgitust. Selgitusse lisada võimalikult palju infot, mis kiirendab juhtumi lahendamist: nt kust pilet osteti, missugune pilet osteti, kuupäev, kellaaeg (kasvõi umbmäärane), kaardi number või isikukood, mis numbriga bussis juhtum aset leidis jne. Lihtsalt info küsimise korral pole allkirjastatud avaldust vaja.

2015. aasta 1. septembrist tulid Tartu linnaliinibussides kasutusele uued elektroonilised bussikaardid – kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures, kuni kostab helisignaal.

Tartu bussikaarti saab kasutada ka Tartumaal, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Rakveres, Sillamäel. Samuti Harju, Lääne-Viru, Hiiu, Saare, Pärnu, Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel.

Loe lähemalt 

Õpilaspilet bussikaardina

Õpilased saavad bussikaardina kasutada uut kontaktivaba kiibiga Tartu õpilaspiletit, mille väljastavad koolid ja mis on isikustatud.

Kui õpilaspilet on bussikaardina kasutusele võtmiseks valmis, tuleb kaardiga seotud kontole kanda raha või osta perioodipilet. Pileti saavad õpilased osta alates bussikaardi kodulehelt. Pileti ostmisel tuleb lisada õpilase isikukood.

Loe lähemalt 

Mitte tartlasele

Bussikaart on mugav viis Tartu ühistranspordi kasutamiseks. Kuidas saavad bussikaarti kasutada väljaspool Tartut elavad inimesed ning kuidas pärast Tartu külastamist kaardile jäänud raha tagasi saada?

Loe lähemalt 

Üliõpilastele

Üliõpilased saavad soodustusega sõidu õiguse järgnevate dokumentidega:

 • isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga e-pileti ostmiseks (kui üliõpilase elukoht on rahvastikuregistris Eesti Vabariik ja kuulub EHIS andmebaasi);
 • Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud kaart (ISIC Tudeng kaart, ISIC MasterCard Tudengikaart).

Kui isik mingil perioodil ei ole kuulunud EHIS-e andmebaasi (nt on lõpetanud gümnaasiumi ja asub õppima ülikooli, on vahetanud ülikooli) ja soovib talle antud soodustusi kohe kasutada, tuleb oma kaardi andmeid uuendada ehk kaart isikustada.

ISIC kaart tuleb isikustada veebis: tartu.pilet.ee/tickets/isic.

Kui mingil põhjusel õpilane oma kaardi andmeid ei uuenda, siis hiljemalt ühe kuu jooksul kaardi andmed uuenevad automaatselt.

Juhend välistudengile ja -õpilasele

Välisõpilased ja välisüliõpilased saavad Tartu bussikaarti kasutada samadel alustel ja sama hinnakirjaga kui väljaspool Tartut elavad inimesed.

Euroopa Liidu kodanikud, kes asuvad Eestisse elama, peavad end kohalikus omavalitsuses (KOV-s) arvele võtma, mille järel saavad nad Eestis elamisõiguse ning lisaks saavad taotleda ID-kaarti, millele märgitakse „EL kodanik”. Mõlemal juhul kantakse isikud rahvastikuregistrisse, nad saavad endale isikukoodi ning neil on võimalik bussikaarti isikustada ja taotleda soodushinnaga sõidupiletit.

Soodustused kehtivad vaid Eestis väljastatud tõenditega

Loe lähemalt

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvatest küsimustest saate täpsemalt teada, kuidas osta, isikustada bussikaarti ning sellele raha laadida, millised on hinnad ja soodustused ning millistel juhtudel saab tasuta sõita. Lisaks on ka vastused küsimustele, kuidas bussis bussikaarti kasutada jpm.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 12.04.2018

Kaug- ja maakonnaliin

Maakonnaliin

Maakonnaliinide info ja sõidugraafikud on kättesaadavad leheküljel peatus.ee

 

Kaugbussiliinide piletiinfo ja broneerimine

Kaugbussiliinide piletiinfot jagavad ja broneerimist võimaldavad järgmised veebikeskkonnad:


 Tpilet
 Peatus.ee
 Ecolines
 Lux Express

 

Kaugliinide sõiduplaani kooskõlastus

Kaugliinide sõiduplaanide kooskõlastamisega tegeleb liikluskorraldusteenistus.

 

Kontakt:

Raekoja plats 3 II korrus, tuba 209

736 1129

faks 736 1240

NB! Kaasa palume võtta liini sõiduplaani.

Viimati muudetud 05.01.2017

Tartu linna ühistranspordi liinivõrgu analüüs

Ühistranspordi arendamine on Tartu linna üks peamisi prioriteete, mis on ajendanud linnavalitsust koostöös Targa linna klastriga Tartu ja lähipiirkonna liinivõrku analüüsima ning uuendusplaane koostama. Mugavama ja reaalsel vajadusel põhineva ühistranspordi liinivõrgu loomiseks on Targa linna klastri tellimusel WSP Finland OY ja Positiumi ühistööna valmimas ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö. Loodav metoodika kirjeldab raamistiku ühistranspordi ümberkujundamiseks Tartu-sarnastes linnades ning võimaldab linnadel planeerida ja ajakohastada ühistranspordi liinivõrke nii Eestis kui mujal maailmas. Töö hõlmab ka lihtsama modelleerimise, milles kasutatakse lisaks traditsioonilisele andmestikule linlaste sisendit, uusimat liikumisandmestikku ja muid olulisi materjale, mis on vajalikud parima võimaliku liinivõrgu kavandamiseks.

Tartu linn soovib pakkuda linlastele kvaliteetset ühistransporditeenust, mis aitaks tõsta ühistranspordi kasutatavust igapäevastel kodu ja töökoha vahelistel liikumistel võrreldes autoga. Liinivõrgu planeerimisel arvestatakse ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse ühistranspordi liinivõrguga. See loob olukorra, kus hästi toimiv ühistransport nii busside kui ka rattaringluse näol aitab vähendada autode kasutamist kesklinna piirkonnas, hõrendada autoliiklust tipptundidel ja lahendada kesklinna piirkonnas esinevaid parkimisprobleeme.

Tänane ühistranspordi olukord Tartus

Tartu linn on ühistransporditeenuse kaasajastamisse ja arendamisse panustanud juba aastaid ning tänu sellele suudetakse täna pakkuda kvaliteetset teenust: bussipeatused on kaasaegsed, kasutajatel on ligipääs reaalajainfole nii veebis kui mobiilis, sõidugraafikud on saadaval elektrooniliselt ning paberkujul bussipeatustes ja infovoldikutes. Busside väljumissagedus linna olulisemates sõlmpunktides on tihe, bussid on ilusad ja puhtad ning madalapõhjalised, mis teeb ühistranspordi kasutamise mugavaks nii lapsevankri kui ratastooliga. Need aspektid on linlaste poolt kõrgelt hinnatud ja uue liinivõrgu ettepaneku koostamisel lubatakse tänast teenuse kvaliteeti veelgi parandada.

Lisaks välja toodud tugevustele seisab Tartu ühistransporditeenus siiski silmitsi erinevate väljakutsetega, mis lahendamist vajavad, näiteks põhineb olemasolev liinivõrk suuresti üheksakümnendate aastate alguses tehtud ümberkorraldustel ja ei arvesta seega piisavalt tänaste vajadustega. Eelmiste laiapõhjaliste muudatuste rakendamisest möödunud ajaga pole muutunud mitte ainult liikumisvajadused ja linnaelanike ning nende töökohtade paiknemine linnaruumis, vaid linlased on ka ise muutunud teadlikumaks ja on aina enam valmis kasutama kvaliteetset ühistransporti. Just veelgi kvaliteetsema ja linlaste vajadustele vastava ühistransporditeenuse tagamine pakub Tartu linnale mitmeid väljakutseid.

Liinivõrgu analüüsi raames kogutud linlaste tagasisidest tuleb selgelt välja, et üheks suurimaks probleemiks tänase liinivõrgu juures on erinevate graafikute kehv ühildumine, mis tekitab olukorra, kus korraga saabub bussipeatusesse mitu bussi, mis teenindavad samu põhimarsruute. Ühel ajal peatusesse jõudnud bussidest maha jäädes tuleb aga järgmist sobivat väljumist oodata üsna pikalt, sest busside väljumisaegade vahed on ebaühtlased. Teise olulise puudujäägina nimetavad linlased kehva ühendust linna erinevate piirkondade ja raudteejaama vahel ning seda, et rongi- ja bussigraafikute sõiduplaanid ei ole omavahel sünkroniseeritud. Kolmanda peamise miinusena on tänase süsteemi puhul välja toodud, et mitmete bussiliinide marsruut on ebamõistlikult pikk ja aeglane ning bussid teevad arusaamatuid "jõnkse”, mitte ei kulge oluliste sõlmpunktide vahel mööda peamisi tänavaid, muutes seega ajakulu autosõiduga võrreldes võrdlemisi suureks. See loob olukorra, kus võimalusel eelistatakse mugavust ja ajavõitu silmas pidades ühistranspordile täna isikliku auto kasutamist.

Liinivõrgu andmeanalüüsi senised tulemused

Liinivõrgu analüüsi olulisimaks lähteülesandeks oli analüüsida hetkel pakutava teenuse vastavust linnaelanike liikumisvajadusele, milleks kombineeriti erinevaid andmestikke. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust ja seda, kuidas praegused bussiühendused katavad hetkevajadust. Linnakodanikelt fookusgrupiaruteludes kogutud sisendi põhjal kaardistati ühistransporditeenuse tänased peamised tugevused ja parendamist vajavad aspektid.

Mobiilpositsioneerimise andmetel hinnati Tartu ja lähipiirkonna elukohtade ja töökohtade paiknemist (joonised 1 ja 2).

Mobiilpositsioneerimise andmeid võrreldi ka rahvastikuregistri andmetega ning tulemused näitavad, et umbes kolmandik inimestest ei ela enda registripõhises kodus – näiteks on olulisteks kodudeks ühiselamud, kuhu end tavaliselt sisse ei kirjutata. Mobiiliandmetel hinnati täpsemalt elanike paiknemist nii linnas, linna äärealadel kui ka piiri taga, kuhu on viimase kümne aasta jooksul kolinud elama palju noori, kelle liikumisvajadus kasvab – lapsed kasvavad ja vajavad iseseisvat võimalust liiklemiseks, töökohad paiknevad linnaruumis ümber. Selline analüüs andis selgema pildi tänastest reaalsetest liikumisvajadustest, mida on võimalik uutesse mudelitesse sobitada.

Töö senised tulemused näitavad muuhulgas, et 99,6% tartlastest elab kuni 500 meetri kaugusel lähimast bussipeatusest (joonis 3) ning 88,2% vähem kui 300 meetri kaugusel lähimast peatusest. See tähendab, et Tartu on tegelikult bussipeatustega väga hästi kaetud ning parema kvaliteedi tagamiseks on eelkõige oluline kujundada tulevane liinivõrk nii, et neist peatustest oleks võimalik maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda kõikidesse võimalikesse sihtkohtadesse, optimeerides nii erinevate sihtpunktide vahel liikumisele kuluvat aega.

Joonis 1. Tartu linna elanike reaalsete elukohtade paiknemine aprillis 2016.
Joonis 1. Tartu linna elanike reaalsete elukohtade paiknemine aprillis 2016.
Joonis 2. Tartu linna elanike töökohtade paiknemine aprillis 2016.
Joonis 2. Tartu linna elanike töökohtade paiknemine aprillis 2016.

Uue liinivõrgu modelleerimise üldpõhimõtted ja tulevikuvisioon

Kirjeldatud optimaalseima tulemuse saavutamiseks on plaanis kasutada järgmisi liinivõrgu modelleerimise põhimõtteid:

 • Väiksem liinide koguarv, kuid see-eest otsemad, omavahel paremini ühendatud ja sagedasema intervalliga liinid. See tähendab, et mõnes kohas võib jalgsikäiguvahemaa lähimasse peatusse küll minimaalselt pikeneda, kuid tänu kiirematele ühendustele on ajaline võit siiski märkimisväärne.
 • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad selle, et sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu peatusesse samaaegselt. See võimaldab pakkuda lühemaid intervalle ja loob olukorra, kus busside väljumisplaanide üksikasjalik jälgimine ei ole vajalik, sest peatused on teenindatud tänasest mõistlikuma sagedusega.
 • Ringliinide arvu vähendamine ja vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Liinid kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil ning on seeläbi kasutajatele arusaadavamad.

Tartu linn vaatab ühistranspordi liinivõrgu muudatusi planeerides selgelt ka tulevikku. Mais ja juunis koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks aastani 2030. Visioon ja tegevused peavad silmas nii parema kvaliteedi tagamist läbi lihtsate ja loogiliste ühenduste, arenevate linna äärealade võimalikku kaasamist ühistranspordi liinivõrku, kui ka muudatusi tuleviku transpordivahendites. Näiteks on analüüsitud isejuhtivate sõidukite kasutuselevõttu ja uusi mobiilsuse kui teenuse (MaaSi) lahendusi. Sellised lahendused võimaldavad pakkuda paremat teenust hõredamini asustatud piirkondades ja väiksema nõudlusega ajal, näiteks öösiti ja nädalavahetustel.

Tulevikuvisioonis tuuakse lisaks liinivõrgu modelleerimise põhimõtetele välja erinevaid tegevusi, mis aitavad kaasa liinivõrgu üldise kvaliteedi parandamisele:

 • Ühistranspordi atraktiivsem kuvand linnakodanikele hõlmab nii kogu ühistranspordi ökosüsteemile laiendatud ühtset visuaalset identiteeti kui ka sellega kooskõlas olevat selget kommunikatsiooni.
 • Ühtne nutikas ühistranspordisüsteem, mis saavutatakse läbi erinevate ühistranspordiliikide integreerimise – rongi- ja bussiajad peavad olema paremini sünkroniseeritud ning planeeritav rattaringlus peab olema loogiliselt ühendatud laiemasse ühistranspordisüsteemi.
 • Ühistranspordi kasutamine on lihtne ja loogiline, sest sõitude planeerimine, info saamine reaalajas ja pileti ostmine on muudetud kasutajale võimalikult mugavaks.
 • Sujuvad ja kiired ühendused on tagatud vähemate, kuid sirgemate ja kiiremate liinide kasutuselevõtmisega ning marsruutide parema planeerimisega, mis loob võimalused lühemate intervallide pakkumiseks.
 • Ühistransporditeenus on võrreldes autoga eelistatud ja selle kasutamine jätkusuutlik, sest ühistranspordi kasutamisel on selged eelised isikliku auto kasutamise ees nii mugavuse, säästlikkuse kui keskkonnahoidlikkuse seisukohalt.
 • Ühistransporditeenuse kasutamine on taskukohane, sest uute tõhusate tehnoloogiate rakendamine ja efektiivsem planeerimine võimaldavad hoida ühistranspordi piletihinnad taskukohased ja isikliku auto kasutamise kuludega võrreldes konkurentsivõimelised.
Joonis 3. Agregeeritud bussipeatuste tagamaad 500 meetrise raadiusega.
Joonis 3. Agregeeritud bussipeatuste tagamaad 500 meetrise raadiusega.

Edasised sammud

Liinivõrgu analüüs ja ettepanekud uueks liinivõrguks valmivad 2018. aasta suvel. Alates 3. septembrist 2018 toimuvad  Tartu ühistranspordi korralduse avalikud arutelud, mis jätavad linnakodanikele piisavalt aega ning annavad võimaluse planeeritavate muudatuste osas kaasa rääkida ja liinivõrgu ettepanekule tagasisidet anda. 2018. aasta lõpus viiakse linnakodanike ettepanekute ja tagasiside põhjal kavandatavasse liinivõrgu plaani sisse vajalikud muudatused. Võimalik uue liinivõrgu rakendamine võib alata 2019. aasta suvest. Loe täpsemalt kaasarääkimisvõimaluste kohta.

Liinivõrgu analüüsi töö teostajad on Soome ettevõte WSP Finland ja Tartu ettevõte Positium. Tööde kogumaksumuseks on 126 480 eurot, mida osaliselt rahastatakse Targa linna klastri vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tagasiside

Tagasisidet liinivõrgu modelleerimise üldpõhimõtetele võib edastada siia.

Viimati muudetud 03.09.2018

Räägi kaasa Tartu tulevase bussiliinivõrgu kujundamisel!

2019. aasta 1. juulist läheb Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka graafikute tiheduse poolest. Liinidele tulevad uue kujundusega uued gaasibussid.

Tartlasi oodati muudatuste planeerimisel kaasa rääkima. Tagasisidet sai anda nii spetsiaalselt loodud kaardirakenduse kaudu kui ka septembris toimunud avalikel aruteludel. Oktoobri lõpu seisuga on tagasiside kogumine lõppenud ning linnavalitsus on asunud ettepanekuid analüüsima.  Kuna ettepanekuid esitati väga palju, võtab see aega. Uuendatud liinivõrku saab esitleda uue aasta esimestel kuudel.

Peamised muudatused ja nende eesmärgid

 • Väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sagedasema sõiduintervalliga.
 • Ringliinide vähendamine ja nende vahetamine edasi-tagasi liikuvate pendelliinide vastu muudab liinivõrgu bussisõitjale arusaadavamaks.
 • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad, et sarnastel marsruutidel sõitvad bussid ei saabuks peatusesse samaaegselt.
 • Igast peatusest peaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõudma võimalikult paljudesse sihtkohtadesse.

Tartu tulevase liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke (bussikaardi valideerimisandmed, linnaelanike fookusgrupiaruteludes kogutud sisend, mobiilpositsioneerimise jm andmed). Muudatustega soovitakse luua kasutajasõbralikum ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. Bussiliinide planeerimisel arvestatakse ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse linna ühistranspordiga. Loe lähemalt liinivõrgu analüüsi kohta.

Tartu tulevase bussiliinivõrgu kaart
Uute bussiliinide marsruudid
Uute bussiliinide sagedused
Bussipeatuste muudatused

Septembri alguses jõuavad tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid
Septembri alguses jõuavad tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid

Kaardirakendus

Valminud on kaardirakendus, millega saab võrrelda praegu kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet liinivõrgu ja sõidugraafikute planeerimisel. Kaardirakenduses saab teekonna planeerimiseks sisestada lähtekoha ja sihtkoha, sõiduaja ning saada vastusena teekonnainfot. Sealjuures kuvatakse kasutajale, milline on teekond ja sõiduaeg praeguse ning planeeritava liinivõrgu puhul. Saadud tulemuse kohta saab anda tagasisidet. Kaardirakenduses on tegemist vaid liinivõrgu kavandiga, milles avalike arutelude ja kogutud tagasiside põhjal tehakse vajalikke korrektuure.

Võrdle kaardirakenduse abil vanu ja uusi liine

Kaardirakenduse kuvatõmmis
Kaardirakenduse kuvatõmmis

Avalikud arutelud

Septembris 2018 toimusid järgmised avalikud arutelud:

 • Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali linnaosade elanikele – 11. septembril kell 17.30 Raatuse koolis (Raatuse tn 88 saalis).
 • Karlova, Tammelinna, Veeriku, Ränilinna ja Maarjamõisa elanikele – 12. septembril kell 17.30 Tamme koolis (Tamme pst 24A saalis).
 • Variku, Jalaka ja Ropka elanikele – 21. septembril  kell 17.30 Tartu Kutsehariduskeskuses (Kopli tn 1 saalis).
 • Tähtvere, Kesklinna, Supilinna, Toometaguse ja Vaksali elanikele – 25. septembril kell 17.30 Kesklinna koolis (Kroonuaia tn 7a saalis).
 • Jaamamõisa, Annelinna ja Ihaste elanikele – 26. septembril kell 17.30 Kivilinna koolis (Kaunase pst 71 saalis).

Eraldi toimusid arutelud koolijuhtide, vaegnägijate, eakatega.

Tagasiside

Tagasisidet uue liinivõrgu kohta oodati oktoobri lõpuni. Praeguseks on aktiivne ettepanekute kogumine lõppenud.

 

Ettepanekuid sai esitada:

 

Tagasisidet tehtud muudatuste kohta annab linnavalitsus pärast kõikide ettepanekute analüüsimist, ilmselt 2019. aasta alguses.

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Milleks oli vaja kõike muutma hakata, kõik oli ju niigi hästi?
Vastus: Muudatuste eesmärk on mugavam ja reaalsel vajadusel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka sõidugraafikute tiheduse poolest. Eesmärk on ka muuta liinivõrk lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka.
 
K: Kust ma saan infot, kuidas see muudatus mind hakkab puudutama?
V: Tartu linna kodulehel on kaardirakendus https://bussiliinid.tartu.ee  kus saab võrrelda täna kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet. Kui te kaardirakendust ei soovi kasutada, siis on info uue liinivõrgu kohta ka linnavalitsuse infokeskuses (raekoja I korrus).

K: Kas ma saan ka ettepanekuid teha, kui see muudatus mulle ei sobi?
V: Ettepanekuid saab teha kaardirakenduses (https://bussiliinid.tartu.ee), e-posti teel bussiliinid@raad.tartu.ee, kodulehe tagasisidevormil ning samuti linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel.

K: Kas linnavalitsus võtab minu ettepanekut üldse arvesse või on juba uus plaan niikuinii paigas?
V: Kõik ettepanekud vaadatakse üle ja analüüsitakse neid ning võimalusel püütakse arvestada uue liinivõrgu planeerimisel.

K: Millal need muudatused kehtima hakkavad?
V: Muudatused hakkavad kehtima 1. juulist 2019.

K: Kas ringliinid kaovad kõik ära ja bussid hakkavad sõitma edasi-tagasi?
V: Ringliinide arvu vähendamine ja nende vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Alles jääb üks ringliin, liin nr 4. Ülejäänud 10 liini kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil. Uus liinivõrk on kavandatud nii, et võimalik oleks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Samuti  võimaldavad pendelliinid pakkuda lühemaid intervalle, st bussid liiguvad peatustes sagedamini.

K: Kas pärast uuele liinivõrgule üleminekut ei näe me enam bussipeatustest üksteise järel väljuvaid busse?
V: See peaks tõesti märgatavalt vähenema. Sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu  enam peatusesse samaaegselt.

K: Kas ühelt bussilt teisele ümberistumiseks saab olema kindel koht, konkreetsed peatused?
Peamine ümberistumise koht on planeeritud kesklinna. 11-st kavandatud liinist 10 liini läbivad kesklinna, kus on mugav ümber istuda.

K: Kui kaua peab keskmiselt nt  ühes Annelinna peatuses bussi ootama, kui suured intervallid tulevad?
Kavandatava liinivõrgu järgi liigub buss Annelinnast kesklinna suunas umbes iga 8 minuti järel.

K: Milliste busside marsruudid jäävad samaks?
Kõige populaarsemad liinid 1 ja 4 jäävad ka uues liinivõrgus täpselt samaks.

K: Kuidas jõuab kogu see info pensionärist bussisõitjani, kes arvutit ei kasuta?
V: Otsepostituse teel jõuab info iga linlase postkasti. Lisaks saab infot meedia vahendusel, avalikel aruteludel ning linnavalitsuse infokeskusest.

K: Kas muutuvad ka peatuste asukohad? Kui paljudel?
Juurde tuleb umbes 10 peatust ja ära kaob 2 peatust Ihaste teel.

K: Kas linn tahab uue bussiveo korraldusega ühistranspordilt raha kokku hoida?
V. Linna eesmärk ei ole seoses kavandatava liinivõrguga raha kokku hoida, soovime vastavalt rahalistele võimalustele pakkuda mugavat ja reaalsel vajadusel põhinevat ühistransporti. Kavandatav liinivõrk on võrreldes praeguse liinivõrguga enamvähem sama maksumusega.

K: Miks ei ole liinivõrgu planeerimisel arvestatud endise Tähtvere vallaga, mis on nüüd Tartu linna osa?
V: Endises Tähtvere vallas kehtib veel kuni 2022. aasta lõpuni  leping praeguse bussiettevõttega, mida korraldab Tartumaa Ühistranspordikeskus. Seetõttu ei sisalda uus Tartu bussiliiniveo leping ka endise Tähtvere valla piirkonna bussiliiklust. Alles lepingu lõppemise järel saab Tartu linn selle piirkonna bussiliinivõrku lisada.

K: Milliste andmete või info põhjal see uus liinivõrk kujundati?
V: Uue liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi ühistöös valminud liinivõrgu modelleerimise töö. Lisaks mobiilpositsioneerimise  ja elektroonilise bussikaardi jm andmetele kasutati ka linlastelt saadud tagasisidet. Eelmise aasta suvel koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks, mida samuti uue liinivõrgu planeerijad oma töös kasutasid.

Uus vedaja ja uued bussid

1. juulist 2019 teenindab Tartu bussiliine AS GoBus

Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril 2018  bussihanke võitja ASiga GoBus lepingu, mille alusel 1. juulist 2019 hakkavad Tartu linnaliine teenindama 64 uut gaasibussi.

Tartu kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks  2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.  Senise vedaja AS-ga Sebe lõpeb leping 2019. aasta 30. juunil.

Uutel bussidel on ka uus ühtne kujundus, mille autoriks on Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna tudeng Karilin Tõnisoja.  Parima kavandi valisid linlased ja žürii 2016. aastal välja kuue Tartu Kõrgema Kunstikooli väljapakutud kavandi hulgast.

Bussikujundus
Bussikujundus

Viimati muudetud 02.11.2018

Lennujaama ekspress

1. oktoobrist 2018 sõidab Tartu lennujaama ja linna vahel tasuta ekspressbuss, mis viib reisijaid varahommikul lennukile ja toob saabuvalt lennukilt linna. Liini algus- ja lõpppunkt on Annelinna Keskuse (Kalda tee 43) juures.

 

Sõidugraafik alates 29.oktoobrist 2018

 

Annelinna keskus

 

03:50

Eeden

 

03:52

Atlantis

 

03:56

Kaubamaja

 

03:57
03:58

Kaare

 

04:01

Karete

 

04:07

Lennujaam

 

04:20

Lennujaam*

01:15 (väljumisaeg)

 

Karete

01:25

 

Kaare

01:33

 

Kesklinn

01:37

 

Eeden

01:44

 

Annelinna keskus

01:46

 

*Bussi väljumisaeg lennujaamast Tartu suunas võib pisut muutuda, kuna buss väljub lennujaamast pärast kõikide reisijate lennujaamast väljumist.

 

Lennujaama ekspressi opereerib AS Sebe, kellega on sõlmitud liiniveoleping selle aasta septembrist Tartu bussijaama ja raudteejaama vahel sõitma hakanud elektribussiliini osas.

Lennujaama ekspress
Lennujaama ekspress

Viimati muudetud 14.11.2018