Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-16°
-16°

Bussiliiklus

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnaliinid
Hinnad ja soodustused
Pileti ostmine
Liinivõrgu analüüs
Kaug- ja maakonnaliin
e-Ticketing

Tartu linnaliinide info

Pileti ostmine, bussikaardi isikustamine

Sõiduplaanid / Väljumisajad bussipeatuste kaupa

Reisiplaneerija 
Nõudeliin

Bussiliinide kaart

Bussiliinide skeem

 

Siit leiad jooksva info muudatuste kohta ühistranspordis. 

 

Info saamine

Kõigi bussiinfoga seotud küsimuste korral saab teavet Tartu linna infotelefonil 1789.

 • Bussipiletite ja -kaartidega seotud küsimustes võib ka helistada telefonil 611 8000 või kirjutada info@pilet.ee (AS Ridango). Telefon töötab ööpäevaringselt.
 • Liinihäirete ja bussi unustatud esemete puhul võib ka helistada telefonil 631 0282 või kirjutada tartu.linnaliin@gobus.ee (AS GoBus).

  Muudatused ühistranspordis (linnavalitsuse pressiteated ja teadaanded).

Bussi unustatud asjad

Kui olete unustanud oma asjad bussi, tuleks ühendust võtta AS GoBus dispetšeriga telefonil 631 0282 või kirjutada tartu.linnaliin@gobus.ee. Abiks on, kui oskate öelda, mis liinil, kellaajal ja kuhu suunas sõitsite. Kirjeldage esemeid ning jätke oma kontaktandmed.

Üldine

1. juulist 2019 on Tartus 13 bussiliini, lisaks kaks ööliini. Linna bussiliine teenindab 64 madalapõhjalist bussi, mis sõidavad keskkonnasäästliku gaasiküttega.   Lepingu uue bussihanke võitja ASiga GoBus-iga sõlmis Tartu linn 24. jaanuaril 2018. Leping kehtib aastatel 2019-2029.

Viimati muudetud 03.12.2021

Bussipiletid ja sooduspiletid

 

  Bussikaardi kodulehekülg

Sõidupilet

Hind
Tunnipilet bussijuhilt ostes: 2 €
Tunnipilet: 0,83 €
Päevapilet:
Päevapileti saamiseks peab kaardil olema vähemalt 2,75 €. Süsteem registreerib päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpus tagasi.
2,11 €
10 päeva pilet: 7,03 €
30 päeva pilet: 15,34 €
90 päeva pilet: 35,15 €
 
Sooduspilet Hind
Soodustunnipilet õpilasele ja üliõpilasele: 0,51€
10 päeva sooduspilet õpilasele, üliõpilasele, riikliku vanaduspensioni saajale ja raske puudega isikule: 3,52 €
30 päeva sooduspilet õpilasele ja raske puudega isikule: 5,11 €
30 päeva sooduspilet üliõpilasele ja riikliku vanaduspensioni saajale: 7,67 €
 

Soodustuse erandid:

 • Tartu linnas on riiklike pensionite saajatel sooduspileti võimalus kehtestatud ainult vanaduspensionäridele, seega töövõimetuspensionäridele see soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.

 • Eestis elavale pensionärile, kes saab välisriigi vanaduspensionit, tuleb soodustuse saamiseks kaardile lisada „Soodusgrupp“, mida saab teha isikukoodi ja pensionitunnistuse alusel raekoja infokeskuses või kirjutades linnatransport@tartu.ee.

 • Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.
 • Raske puude soodustuse saamiseks tuleb kaardile lisada "Soodusgrupp", mida saab teha sotsiaalkindlustusameti puudeotsuse olemasolul raekoja infokeskuses.

Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

Ühistranspordiseaduse järgi on riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel) tasuta sõidu õigus:

 • lastel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
 • puuetega kuni 16-aastastel;

 • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

 • raske nägemispuudega isikutel;

 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

 • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 

Tartu linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem” järgi on Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol (v.a kommertsliinidel) täiendavalt tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:

 • 65-aastastel ja vanematel isikutel (tasuta sõidu õigust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korrusel ja väljastatakse bussikaart);

 • raske liikumisfunktsiooni puudulikkusega  isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);

 • perekondadel, kus on neli või enam kuni 19-aastast last (Sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust oskar.vevers@tartu.ee või tel. 736 1199. Väljastatud bussikaardi saab kätte raekoja infokeskusest);

 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust oskar.vevers@tartu.ee või tel. 736 1199);

 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”, mida saab puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest).

 

Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega, sh keskmise liikumispuudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti.

Bussitrahvid

Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajadusel tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta.

Kehtiva piletita sõidu eest on mõjutustrahv 20 eurot.


Juhul kui teile on koostatud väärteoprotokoll, on teil võimalik esitada vastulause 15 päeva jooksul.
 

Vastulause blankett

Vastulause blankett

 

Juhul kui teile on koostatud lühimenetluse otsus, on teil võimalik esitada kaebus 15 päeva jooksul.

 

Kaebus lühimenetluse otsusele

 

Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvi maksetähtaja pikendamist.
 

Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

 

Vastulauset ja taotlusi saab esitada Tartu infokeskusesse (Raekoda, I korrus) või e-posti aadressil vtm@tartu.ee.

 

Vaata veel

Lõunakeskuse juurde sõidab ka kommertsliinil nr 37, mille pileti hind 1 euro, sularahas ostes 1,50.  Rohkem infot.

Viimati muudetud 06.12.2021

Pileti ostmine, bussikaardi isikustamine

Piletiinfot saab Tartu linna infotelefonilt 1789 . Rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helistage 611 8000 (Ridango) või kirjutage info@pilet.ee.

Tartu bussikaart

2015. aastal tulid Tartu linnaliinibussides kasutusele elektroonilised bussikaardid – kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures, kuni kostab helisignaal.

Ühistranspordiseaduse järgi ei pea kaarti omama ja sõitu registreerima tasuta sõidu õigusega isikud:

 • lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;

 • lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

 • kuni 16-aastased puudega isikud;
 • sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud;
 • raske nägemispuudega isikud;
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad.

Vanemad kui 65-aastased pensionärid ja teised tasuta sõiduõigusega reisijad peavad oma sõidud registreerima, viibates kaarti tuvasti juures (Tartu linnavolikogu 25.06.2015. a määrus nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem”).

NB! Kui klient soovib kaarti nt lahti isikustada või on ekslikult vale perioodipileti ostnud ja soovib seda tühistada, siis seda saab teha allkirjastatud avalduse alusel aadressilt info@pilet.ee. Avaldus peab sisaldama panga andmeid, panga nime, saaja nime, konto IBAN nr ning selgitust. Selgitusse lisada võimalikult palju infot, mis kiirendab juhtumi lahendamist: nt kust pilet osteti, missugune pilet osteti, kuupäev, kellaaeg (kasvõi umbmäärane), kaardi number või isikukood, mis numbriga bussis juhtum aset leidis jne. Lihtsalt info küsimise korral pole allkirjastatud avaldust vaja.

Tartu bussikaarti saab kasutada ka Tartumaal, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Rakveres, Sillamäel. Samuti Harju, Lääne-Viru, Hiiu, Saare, Pärnu, Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel.

Viipemaksekaardiga pileti ostmine

Tuvastist saab kontaktivaba pangakaardiga osta tunnipileteid, sooduspiletit osta ei saa. Päeva jooksul kolme või enama tunnipileti ostmisel asendatakse tunnipilet päevapiletiga.

Viipekaardi kasutamiseks tuleb internetipangas aktiveerida viipemaksete võimalus. Viipekaart tuleb rahakotist välja võtta ja asetada tuvastile viipemakselogoga kohakuti (mitte kaugemale kui paar sentimeetrit). Roheliste tulede süttimine ja üks pikk helisignaal tähendavad, et piletiost õnnestus. Punaste tulede süttimine ja kaks lühikest signaali tähendavad, et piletiost ebaõnnestus. Kui viipemaksed on lubatud, kaardil on piisavalt raha ja kaarti kasutatakse õigesti, aga piletiost ei õnnestu, võib pöörduda Ridango infotelefonile 611 8000 (24 h).

Soovitame sõitu registreerides või piletit ostes võtta vastav kaart rahakotist välja, et vältida tahtmatuid kaardimakseid. 

Pärast pileti edukat ostmist võib uuesti tuvasti juures pangakaarti viibata ja veenduda pileti olemasolus. Kui soovitakse osta mitu piletit, siis sarnaselt bussikaardile tuleb pärast kaardi edukat kasutamist vajutada tuvasti nooleklahvile ning valida täiendavate piletite kogus ning ostu kinnitamiseks vajutada klahvile OK ja näidata seejärel uuesti tuvastile oma pangakaarti.

Infot oma sõitude kohta saab vaadata https://tartu.pilet.ee veebikeskkonnast pangakaardi numbri alusel. Kui sõidupilet on ostetud kontaktivaba pangakaardiga, tuleb kontrolörile esitada enda pangakaart, mida on tuvasta juures viibatud.

Klienditoe leht viipekaardiga seotud probleemidest teatamiseks
Korduma kippuvad küsimused viipemaksega pangakaardi kasutamise kohta

QR-piletid

QR-pilet on elektrooniline tunnipilet koos kandilise vöötkoodiga (QR-kood), mille abil on võimalik pilet bussis tuvasti juures registreerida.

QR-pileti saab ostu piletimüügilehelt tartu.pilet.ee

Bussis QR-pilet registreerimiseks tuleb aseta nutiseadme ekraanil kuvatav või paberile prinditud QR-kood tuvasti koodilugeja ekraani juurde. Maksimaalselt saab ühele QR-piletile korraga osta 10 tunnipiletit, soovitud arv tuleb valida ostu hetkel.

Tuvastid

Olenemate sellest, millisele kaardile on ostetud pilet (bussikaart, õpilaspilet, ISIC kaart, teiste maakondade bussikaardid vmt), tuleb kõik oma sõidud tuvasti juures registreerida.  Kaart tuleb viia tuvastile lähedale ning jälgida, kas pileti registreerimine õnnestus. Roheliste tulede süttimine ja üks pikk helisignaal tähendab, et sõidu registreerimine õnnestus. Punaste tulede süttimine ja kaks lühikest signaali tähendavad, et sõidu registreerimine ebaõnnestus. 

Selleks et vältida tahtmatuid makseid, tuleb nii bussikaart kui ka kontaktivaba pangakaart rahakotist või kotist välja võtta ja neid eraldi kasutada.

Uudse võimalusena saab kõikidest tuvastitest osta kontaktivaba pangakaardiga tunnipileteid.

Rohkem infot pileti ostmisest ja sõidu registreerimisest tuvasti juures

Viimati muudetud 24.08.2021

Tartu linna ühistranspordi liinivõrgu analüüs

Ühistranspordi arendamine on Tartu linna üks peamisi prioriteete, mis on ajendanud linnavalitsust koostöös Targa linna klastriga Tartu ja lähipiirkonna liinivõrku analüüsima ning uuendusplaane koostama. Mugavama ja reaalsel vajadusel põhineva ühistranspordi liinivõrgu loomiseks on Targa linna klastri tellimusel WSP Finland OY ja Positiumi ühistööna valmimas ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö. Loodav metoodika kirjeldab raamistiku ühistranspordi ümberkujundamiseks Tartu-sarnastes linnades ning võimaldab linnadel planeerida ja ajakohastada ühistranspordi liinivõrke nii Eestis kui mujal maailmas. Töö hõlmab ka lihtsama modelleerimise, milles kasutatakse lisaks traditsioonilisele andmestikule linlaste sisendit, uusimat liikumisandmestikku ja muid olulisi materjale, mis on vajalikud parima võimaliku liinivõrgu kavandamiseks.

Tartu linn soovib pakkuda linlastele kvaliteetset ühistransporditeenust, mis aitaks tõsta ühistranspordi kasutatavust igapäevastel kodu ja töökoha vahelistel liikumistel võrreldes autoga. Liinivõrgu planeerimisel arvestatakse ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse ühistranspordi liinivõrguga. See loob olukorra, kus hästi toimiv ühistransport nii busside kui ka rattaringluse näol aitab vähendada autode kasutamist kesklinna piirkonnas, hõrendada autoliiklust tipptundidel ja lahendada kesklinna piirkonnas esinevaid parkimisprobleeme.

Ühistranspordi olukord Tartus

Tartu linn on ühistransporditeenuse kaasajastamisse ja arendamisse panustanud juba aastaid ning tänu sellele suudetakse täna pakkuda kvaliteetset teenust: bussipeatused on kaasaegsed, kasutajatel on ligipääs reaalajainfole nii veebis kui mobiilis, sõidugraafikud on saadaval elektrooniliselt ning paberkujul bussipeatustes ja infovoldikutes. Busside väljumissagedus linna olulisemates sõlmpunktides on tihe, bussid on ilusad ja puhtad ning madalapõhjalised, mis teeb ühistranspordi kasutamise mugavaks nii lapsevankri kui ratastooliga. Need aspektid on linlaste poolt kõrgelt hinnatud ja uue liinivõrgu ettepaneku koostamisel lubatakse tänast teenuse kvaliteeti veelgi parandada.

Lisaks välja toodud tugevustele seisab Tartu ühistransporditeenus siiski silmitsi erinevate väljakutsetega, mis lahendamist vajavad, näiteks põhineb olemasolev liinivõrk suuresti üheksakümnendate aastate alguses tehtud ümberkorraldustel ja ei arvesta seega piisavalt tänaste vajadustega. Eelmiste laiapõhjaliste muudatuste rakendamisest möödunud ajaga pole muutunud mitte ainult liikumisvajadused ja linnaelanike ning nende töökohtade paiknemine linnaruumis, vaid linlased on ka ise muutunud teadlikumaks ja on aina enam valmis kasutama kvaliteetset ühistransporti. Just veelgi kvaliteetsema ja linlaste vajadustele vastava ühistransporditeenuse tagamine pakub Tartu linnale mitmeid väljakutseid.

Liinivõrgu analüüsi raames kogutud linlaste tagasisidest tuleb selgelt välja, et üheks suurimaks probleemiks tänase liinivõrgu juures on erinevate graafikute kehv ühildumine, mis tekitab olukorra, kus korraga saabub bussipeatusesse mitu bussi, mis teenindavad samu põhimarsruute. Ühel ajal peatusesse jõudnud bussidest maha jäädes tuleb aga järgmist sobivat väljumist oodata üsna pikalt, sest busside väljumisaegade vahed on ebaühtlased. Teise olulise puudujäägina nimetavad linlased kehva ühendust linna erinevate piirkondade ja raudteejaama vahel ning seda, et rongi- ja bussigraafikute sõiduplaanid ei ole omavahel sünkroniseeritud. Kolmanda peamise miinusena on tänase süsteemi puhul välja toodud, et mitmete bussiliinide marsruut on ebamõistlikult pikk ja aeglane ning bussid teevad arusaamatuid "jõnkse”, mitte ei kulge oluliste sõlmpunktide vahel mööda peamisi tänavaid, muutes seega ajakulu autosõiduga võrreldes võrdlemisi suureks. See loob olukorra, kus võimalusel eelistatakse mugavust ja ajavõitu silmas pidades ühistranspordile täna isikliku auto kasutamist.

Liinivõrgu andmeanalüüsi senised tulemused

Liinivõrgu analüüsi olulisimaks lähteülesandeks oli analüüsida hetkel pakutava teenuse vastavust linnaelanike liikumisvajadusele, milleks kombineeriti erinevaid andmestikke. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust ja seda, kuidas praegused bussiühendused katavad hetkevajadust. Linnakodanikelt fookusgrupiaruteludes kogutud sisendi põhjal kaardistati ühistransporditeenuse tänased peamised tugevused ja parendamist vajavad aspektid.

Mobiilpositsioneerimise andmetel hinnati Tartu ja lähipiirkonna elukohtade ja töökohtade paiknemist (joonised 1 ja 2).

Mobiilpositsioneerimise andmeid võrreldi ka rahvastikuregistri andmetega ning tulemused näitavad, et umbes kolmandik inimestest ei ela enda registripõhises kodus – näiteks on olulisteks kodudeks ühiselamud, kuhu end tavaliselt sisse ei kirjutata. Mobiiliandmetel hinnati täpsemalt elanike paiknemist nii linnas, linna äärealadel kui ka piiri taga, kuhu on viimase kümne aasta jooksul kolinud elama palju noori, kelle liikumisvajadus kasvab – lapsed kasvavad ja vajavad iseseisvat võimalust liiklemiseks, töökohad paiknevad linnaruumis ümber. Selline analüüs andis selgema pildi tänastest reaalsetest liikumisvajadustest, mida on võimalik uutesse mudelitesse sobitada.

Töö senised tulemused näitavad muuhulgas, et 99,6% tartlastest elab kuni 500 meetri kaugusel lähimast bussipeatusest (joonis 3) ning 88,2% vähem kui 300 meetri kaugusel lähimast peatusest. See tähendab, et Tartu on tegelikult bussipeatustega väga hästi kaetud ning parema kvaliteedi tagamiseks on eelkõige oluline kujundada tulevane liinivõrk nii, et neist peatustest oleks võimalik maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda kõikidesse võimalikesse sihtkohtadesse, optimeerides nii erinevate sihtpunktide vahel liikumisele kuluvat aega.

Joonis 1. Tartu linna elanike reaalsete elukohtade paiknemine aprillis 2016.
Joonis 1. Tartu linna elanike reaalsete elukohtade paiknemine aprillis 2016.

Uue liinivõrgu modelleerimise üldpõhimõtted ja tulevikuvisioon

Kirjeldatud optimaalseima tulemuse saavutamiseks oli plaanis kasutada järgmisi liinivõrgu modelleerimise põhimõtteid:

 • Väiksem liinide koguarv, kuid see-eest otsemad, omavahel paremini ühendatud ja sagedasema intervalliga liinid. See tähendab, et mõnes kohas võib jalgsikäiguvahemaa lähimasse peatusse küll minimaalselt pikeneda, kuid tänu kiirematele ühendustele on ajaline võit siiski märkimisväärne.
 • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad selle, et sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu peatusesse samaaegselt. See võimaldab pakkuda lühemaid intervalle ja loob olukorra, kus busside väljumisplaanide üksikasjalik jälgimine ei ole vajalik, sest peatused on teenindatud tänasest mõistlikuma sagedusega.
 • Ringliinide arvu vähendamine ja vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Liinid kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil ning on seeläbi kasutajatele arusaadavamad.

Tartu linn vaatas ühistranspordi liinivõrgu muudatusi planeerides selgelt ka tulevikku. Mais ja juunis koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks aastani 2030. Visioon ja tegevused peavad silmas nii parema kvaliteedi tagamist läbi lihtsate ja loogiliste ühenduste, arenevate linna äärealade võimalikku kaasamist ühistranspordi liinivõrku, kui ka muudatusi tuleviku transpordivahendites. Näiteks on analüüsitud isejuhtivate sõidukite kasutuselevõttu ja uusi mobiilsuse kui teenuse (MaaSi) lahendusi. Sellised lahendused võimaldavad pakkuda paremat teenust hõredamini asustatud piirkondades ja väiksema nõudlusega ajal, näiteks öösiti ja nädalavahetustel.

Tulevikuvisioonis toodi lisaks liinivõrgu modelleerimise põhimõtetele välja erinevaid tegevusi, mis aitasid kaasa liinivõrgu üldise kvaliteedi parandamisele:

 • Ühistranspordi atraktiivsem kuvand linnakodanikele hõlmab nii kogu ühistranspordi ökosüsteemile laiendatud ühtset visuaalset identiteeti kui ka sellega kooskõlas olevat selget kommunikatsiooni.
 • Ühtne nutikas ühistranspordisüsteem, mis saavutatakse läbi erinevate ühistranspordiliikide integreerimise – rongi- ja bussiajad peavad olema paremini sünkroniseeritud ning planeeritav rattaringlus peab olema loogiliselt ühendatud laiemasse ühistranspordisüsteemi.
 • Ühistranspordi kasutamine on lihtne ja loogiline, sest sõitude planeerimine, info saamine reaalajas ja pileti ostmine on muudetud kasutajale võimalikult mugavaks.
 • Sujuvad ja kiired ühendused on tagatud vähemate, kuid sirgemate ja kiiremate liinide kasutuselevõtmisega ning marsruutide parema planeerimisega, mis loob võimalused lühemate intervallide pakkumiseks.
 • Ühistransporditeenus on võrreldes autoga eelistatud ja selle kasutamine jätkusuutlik, sest ühistranspordi kasutamisel on selged eelised isikliku auto kasutamise ees nii mugavuse, säästlikkuse kui keskkonnahoidlikkuse seisukohalt.
 • Ühistransporditeenuse kasutamine on taskukohane, sest uute tõhusate tehnoloogiate rakendamine ja efektiivsem planeerimine võimaldavad hoida ühistranspordi piletihinnad taskukohased ja isikliku auto kasutamise kuludega võrreldes konkurentsivõimelised.
Joonis 3. Agregeeritud bussipeatuste tagamaad 500 meetrise raadiusega.
Joonis 3. Agregeeritud bussipeatuste tagamaad 500 meetrise raadiusega.

Edasised sammud

Liinivõrgu analüüs ja ettepanekud uueks liinivõrguks valmisid 2018. aasta suvel. Septembris 2018 toimusid  Tartu ühistranspordi korralduse avalikud arutelud, mis jätsid linnakodanikele piisavalt aega ning andsid võimaluse planeeritavate muudatuste osas kaasa rääkida ja liinivõrgu ettepanekule tagasisidet anda. 2018. aasta lõpus viidi linnakodanike ettepanekute ja tagasiside põhjal kavandatavasse liinivõrgu plaani sisse vajalikud muudatused. Uus liinivõrgu rakendamine võis alata 2019. aasta suvest. Loe täpsemalt kaasarääkimisvõimaluste kohta.

Liinivõrgu analüüsi töö teostajad olid Soome ettevõte WSP Finland ja Tartu ettevõte Positium. Tööde kogumaksumuseks oli 126 480 eurot, mida osaliselt rahastati Targa linna klastri vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Viimati muudetud 07.12.2020

Kaug- ja maakonnaliin

Maakonnaliin

Maakonnaliinide info ja sõidugraafikud on kättesaadavad leheküljel peatus.ee

 

Kaugbussiliinide piletiinfo ja broneerimine

Kaugbussiliinide piletiinfot jagavad ja broneerimist võimaldavad järgmised veebikeskkonnad:


 Tpilet
 Peatus.ee
 Ecolines
 Lux Express

 

Kaugliinide sõiduplaani kooskõlastus

Kaugliinide sõiduplaanide kooskõlastamisega tegeleb liikluskorraldusteenistus.

 

Kontakt:

Raekoja plats 3 II korrus, tuba 209

736 1129

faks 736 1240

NB! Kaasa palume võtta liini sõiduplaani.

Viimati muudetud 07.12.2020

Projekt "e-Ticketing"

MIKS PROJEKT ELLU KUTSUTI?

Ligikaudu 60% kahe riigi vahel liikuvatest inimestest, nii töö kui puhkuse eesmärgil, kasutavad reisimiseks kohalikku ühistransporti. See tähendab omakorda vähemalt kolme eri tüüpi pileti ostmist - kohalikud piletid Tallinnas või Tartus ja Helsingis ning praamipiletid. See omakorda tähendab märkimisväärset ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ja omavahel ühildamata.

PROJEKTI EESMÄRGID

Ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid võimaldamaks mugavat  reisimist.

PROJEKTI TEGEVUSED

 1. Töötava ärimudeli koostamine - läbirääkimised erinevate omavalitsustega, ministeeriumite, bussi-, praami- ja rongifirmadega.
 2. Süsteemi spetsifikatsiooni koostamine, minimaalse esmase müügilahenduste arendamine. Ühistoote arendamine - päevapilet Ühiskaardil (Tallinn), Tartu bussikaardil või Matkakorttil (Helsingi), mida saab kasutada erinevate transpordiettevõtete ja linnade transporditeenuste tarbimiseks.
 3. Päevapileti toote piloteerimine partnerlinnades ja erinevate ettevõtete / linnade täiendav liitmine süsteemi.

PROJEKTI TULEMUSED

Kokkulepe ja ärimudel (sh hinnastamine, poliitiline toetus) kasutamaks ühist piletimüüki.
Aktiivses kasutuses olev riikidevaheline päevapilet.
Mugavam reisimine ja piletiostmise oluline lihtsustumine naaberriiki reisimisel.

PARTNERID

Projekti juhtpartner on Tallinna linn.
Partnerid Tartu linn ja Helsinki Region Transport Authority (HSL).

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Interreg Central Baltic programmist.

Rohkem teavet projekti kohta saab Tartu Linnatranspordi ühistranspordi kvaliteedijuhilt: Oskar Vevers, e-post: Oskar.Vevers@tartu.ee

Viimati muudetud 29.10.2021

Kiirlingid