Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaasamine

Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakond
736 1345

[email protected]

Kaasamine Tartus

Vastavalt Tartu linna arengudokumentidele lähtutakse Tartu linna juhtimisel järgmistest põhimõtetest: avatus, osalus, innovatiivsus, sünergia ja säästlikkus. Osaluse all peetakse silmas linlaste laialdast kaasamist otsustusprotsessidesse. Eeldatakse kogukonnaliikmete vastutustunne linna arengu eest ning nende osalemist oma elukeskkonna kujundamises.

Kaasamine erinevates eluvaldkondades on lisatud linna arengudokumentidesse, kuid lisaks on kaasamise teemat Tartus ka laialdaselt arutatud (nii poliitilisel tasemel kui ka vabakonnaga) ja selles osas mitmeid olulisi samme astutud.

Tartu järgib kaasamisel ka riiklikke õigusakte, mis kohustavad linnaelanikke erinevate strateegiate, planeeringute ja eelnõude koostamisse kaasama, kuid ei piirdu vaid seadusest tuleneva kaasamiskohutusega, vaid kutsub linlasi kaasa rääkima neil teemadel, kus linlaste tagasiside ja ettepanekud on vajalikud, et teha paremaid otsuseid.

Tartu järgib oma tegevustest ka Vabariigi Valitsuse koostatud kaasamise head tava, mis näeb ette, et eelnõu või muu küsimuse ettevalmistamisse kaasatakse asjasse puutuvad huvirühmad.

Kaasav eelarve

Kõige enam tähelepanu pälvinud kaasamisprojekt Tartu on kaasav eelarve. Pilootprojektiga alustas Tartu 2013. aastal, kui koostöös e-Riigi Akadeemiaga koostati Tartu jaoks sobiv mudel kaasava eelarve korraldamiseks. Hiljem kohendati seda mudelit veelgi kaasavamaks ja sisukamaks, korraldati hulgaliselt arutelusid ja täiendati hääletusprotsessi. Tartu eeskuju järgisid paljud teisedki Eesti linnad, kes võtsid Tartu mudeli ka oma kaasava eelarve protsessi aluseks.

Vaata täpsemalt Tartu kaasava eelarve kohta.

Avatud valitsemise suunas

Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskava

Tartu linnavalitsus on koostamas „Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskava“, mille eesmärk on anda praktilised tegevusjuhised Tartu linna erinevate sihtrühmade teavituseks ja kaasamiseks kolmel teemal: linnaruumi kaasavam planeerimine, noorte ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus ning linnaeelarve avatum koostamine ja kaasava eelarve arendused.

Loe lähemalt

Väitlus linnaeelarve koostamisest ja kaasava eelarve arendamisest

28. novembril 2017 kell 16.00-18.30 toimus SPARK Demos (Narva mnt 3) väitlus teemal "Kuidas avatult linnaeelarvet kujundada ja kaasavale eelarvele uut hoogu juurde anda?".  Väitlesid volikogusse valitud erakondade ja valimisliitude esindajad.

Loe lähemalt

Arutelu linnavõimu ja kogukondade koostööst

15. novembril 2017 toimus SPARK Demos (Narva maantee 3) Tartu vabakonna ja linnavõimu arutelu teemal „Kuidas edendada linnavõimu ja kogukondade koostööd?“.

Loe lähemalt

Projekt Interactive Cities

2016.-2018. aastal osaleb Tartu linn URBACTi meetmest rahastatavas projektis Interactive Cities (interaktiivsed linnad). Projekt keskendub linnade võimekuse arendamisele erinevate interaktiivsete kanalite kasutamisel. Tartu on otsustanud koostada projekti toetusel „Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskava“.

Loe lähemalt.

Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes

2014.-2015. aastal osales Tartu koos mitmete teiste omavalitsustega projektis "Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes", mille fookuses oli läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise areng kohalikul tasandil. E-Riigi Akadeemia juhitud projektis oli vabaühenduste esindajatena kaasatud ka EMSL ja Linnalabor. Projekti tulemusena sündis Tartu linna avatud valitsemise tegevuskava, milles arvestati ka volikogu kaasamiskomisjoni ettepanekuid Tartu kaasavaks linnajuhtimiseks ning ning 19. mail 2015 Aparaaditehases toimunud arutelul "Kuidas parandada Tartu linnavõimu ja kogukonna koostööd?" tehtud ettepanekuid.

Kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon ja ettepanekud kaasavamaks linnajuhtimiseks

Volikogu juures tegutses aastatel 2014–2015 kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon, mille eesmärk oli töötada välja Tartu kaasava linnajuhtimise tegevuskava. Komisjoni ajendas looma soov muuta Tartu linna juhtimine avatumaks ja vastata paremini aktiivsete linnakodanike ootustele.

Komisjon esitas oma töö lõpptulemuse ettepanekute vormis

15. novembril 2017 toimunud arutelu vabakondadega. Foto: Ove Maidla
15. novembril 2017 toimunud arutelu vabakondadega. Foto: Ove Maidla

Viimati muudetud 07.12.2020