Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ruumiloome osakond

Ruumiloome osakond
Küüni 3 IV k, 51004 Tartu

Tutvustus
Kontaktid

Ruumiloome osakond

Ruumiloome osakond koordineerib linnaruumi strateegilise planeerimise ja tervikliku kujundamisega seotud tegevusvaldkondi.

Osakond vastutab selle eest, et linnaruumi pikaajaline terviklik areng oleks selgelt suunatud, eesmärgistatud ja valdkondade ülene.

Osakonna tegevusala ulatub ruumiandmete kogumisest ja analüüsimisest ning strateegiate, suuniste loomisest kuni arhitektuurivõistluste läbiviimiseni ja liikuvuskavade koostamiseni. Olulise osa moodustab koostöö väliste partneritega ning osalemine rahvusvahelistes ruumiloomega seotud projektides.

Osakonna eesmärk on toetada  olulise ruumilise mõjuga ruumiotsuste tegemist nii linnavalitsuse sees kui ka laiemalt.

Viimati muudetud 01.06.2022

Kertu Vuks - juhataja

-

5813 7086

-

-

Jaagup Ainsalu - linnaruumi projektijuht

Välisrahastusega projektide koostamine, juhtimine ja elluviimises osalemine; Tartu linna missioonil “100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030” osalemise koordineerimine.

-

5192 0650

Küüni 3, IV k, ruum 415

-

Riia Ränisoo - linnalooduse projektijuht

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste kohta aruannete koostamine ja esitamine.

-

5193 6051

Küüni 3, IV k

-

Kaspar Alev - kliimaspetsialist

Tartu linna energia- ja kliimakava elluviimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine. Välisrahastusega projektidega seotud tegevused: projektide väljatöötamine, taotluste koostamine, tegevuste täitmine ja kontroll, aruandluse koostamine. Ruumiandmete analüüsimine ja seonduvate tööde tellimine.

736 1294

524 2859

Küüni 3, IV k, ruum 415

Vajalik eelregistreerimine

Indrek Ranniku - linnaplaneerija

Linna ruumilise planeerimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1262

511 0990

Küüni 3, IV k, ruum 407

Vajalik eelregistreerimine

Teivi Siimon - andmehalduse spetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine.

736 1330

-

Küüni 3, IV k, ruum 405A

Vajalik eelregistreerimine

Mirjam Võsaste - linnalooduse koordinaator

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste juhtimine.

-

5305 6477

Küüni 3, IV k

-

Tiiu Tuuga - keskkonnaplaneerija

Planeeringute koostamine ja korraldamine, rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1259

-

Küüni 3, IV k, ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Erge Jõgela - linnakujunduse spetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas, reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine.

-

514 8828

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine

Sirje Tamm - välisprojektide spetsialist

Ruumiloome osakonna välisprojektide eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine.

Kristin Leis - maastikuarhitekt

Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, linnamööblit ja -dekoratsioone puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine. Avaliku ruumi ehitusprojektide kontrollimine

736 1239

-

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1239

Alina Nurmist - strateeg-disainer

Linna ruumilise arengu visiooni kujundamisega seotud tegevuste suunamine, linna arengustrateegia ja linna arengukava väljatöötamise, ülevaatamise ja täitmise aruandluse korraldamine.

-

5332 5890

Küüni 3, IV k, ruum 416

Vajalik eelregistreerimine