Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu

Küüni 5, 51004 Tartu

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,
T 12-16, K 9-12; 13-16,
N suletud, R 9-12; 13-16

Üldine info
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks
Vajalikud viited
Kontaktid

Igal isikul on õigus tutvuda enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate, surnud abikaasa või registreeritud elukaaslasega rahvastikuregistrisse kantud andmetega. Rahvastikuregistri väljavõtet surnud abikaasa kohta ei saa tellida e-rahvastikuregistrist.

E-rahvastikuregistris on võimalik oma andmeid vaadata ja alla laadida ning taotleda rahvastikuregistri väljavõtet. 

Rahvastikuregistri väljavõtet ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutustele, kuna neil asutustel on juurdepääs rahvastikuregistrile olemas.

Rahvastikuregistri väljavõttele kantavad andmed on:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sugu, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood (selle olemasolul),
 • kodakondsus,
 • välismaalase elamisloa või –õiguse olemasolu ja tähtaeg.

Soovi korral on võimalik väljavõttele lisada ka perekonnaseis, endised nimed, elukoht, lisa-aadressid, andmed abikaasa või registreeritud elukaaslase, laste, vanemate, eestkoste, endiste elukohtade, endiste abikaasade või registreeritud elukaaslaste, surnud laste ja statistiliste andmete kohta.

Rahvastikuregistri väljavõtet saab taotleda:

 • eesti või inglise keeles
 • digitaalse või paberkandjal dokumendina.

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalselt allkirjastatud dokumenti ka kasutada, sest sellel puudub ametniku omakäeline allkiri ja pitser.

Väljastataval dokumendil kajastuvad andmed väljastamise aja seisuga.

Viimati muudetud 20.02.2024

Avalduse esitamine

Avalduse rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks saab esitada 

Avalduses tuleb märkida, millisel viisil avalduse esitaja soovib väljavõtet kätte saada – kas digitempiga kinnitatult e-rahvastikuregistris, digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või paberkandjal osakonnas (Tiigi 12) kohapeal.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järele Teie volitatud isik, lisage palun tellimusele dokumendi kättesaamiseks digitaalselt allkirjastatud volitus volitatud isiku nimele.

Tõend väljastatakse koheselt. Palun kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Avalduse vorm

Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 

NB! Enne avalduse täitma asumist salvesta see oma seadmesse.

Asukoht Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Dokumendi kättesaamine

Tellitud dokumendi saab kätte:

 • isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument);
 • e-posti teel (digiallkirjastatud dokument).

Kui dokumendile tuleb järele Teie volitatud isik, siis dokumendi kättesaamiseks peab esitama volituse, millest võib olla teada antud dokumendi tellimisel (nt e-rahvastikuregistris), volitatud isiku nimele.

Riigilõiv ja selle tasumine

 • Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest tasuda riigilõivu 10 eurot  ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.
 • Mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte eest tuleb tasuda riigilõiv 20 eurot.

  E-rahvastikuregistris väljavõtte taotlemisel tasutakse riigilõiv pangalingiga e-teenuses.

Tasuda on võimalik kohapeal (Tiigi 12) iseteeninduskassas pangakaardiga või eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000134

Makse tasumisel märkida selgitusse: rahvastikuregistri väljavõte ja nimi

Lisainfo:
Kaia Rahu tel  742 0954
Kadri Männik tel  742 0960
e-post [email protected]

Viimati muudetud 20.02.2024

Viimati muudetud 04.08.2023

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-