Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Toetused ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
7361 300
 

Üldinfo abi andmisel
Lastele
Eakatele ja erivajadustega inimestele
Toimetulekuraskustega inimestele

Üldinfo

Sotsiaalhoolekande eesmärk on sotsiaalteenuste,- toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega toetada inimese iseseisvat toimetluekut, töötamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus.

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulekut  soodustav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on seevastu mitterahaline perioodiline abi isikule või perele, kes seda vajab.

Tartu linnas tegeleb sotsiaalhoolekandega  sotsiaal- ja tervishoiuosakond, osakonnas on viis teenistust hoolekandeteenistuslastekaitseteenistus, sotsiaaltööteenistustervishoiuteenistus ja arendus- ja haldusteenistus.

Linnas asub neli elukohajärgset piirkonnakeskust    (Annelinn, Ülejõe,  Karlova - Tamme ja Tähtvere-Veeriku), spetsialistide vastuvõtuajad piirkonnakeskustes.

 

avaldus abi saamiseks

Abi saamiseks esitada vabas vormis avaldus (selgitada lühidalt,  milles abi vajatakse, lisada  kontaktandmed) 

Avaldus abi saamiseks

Avalduse saab  saata osakonna üldmeilile sto@raad.tartu.ee
Saata postiga Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Viia elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile vastuvõtuajal.
Kirjutada otse spetsialistile (osakonna spetsialistide kontaktid)

Avaldus vaadatakse läbi esimesel võimalusel.
Andmete täpsustamiseks võtab spetsialist vajadusel  avalduse esitajaga ühendust.
 

sotsiaaltoetused Tartu linnas

sotsiaalteenused Tartu linnas

Viimati muudetud 19.02.2019