Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Tunnustused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetused

Ettepanekuid Tartu linna noorsootöö 2020. aasta aunimetuste määramiseks saab esitada 17. novembrini Tartu linnaportaalis.
 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks saab esitada igaüks. Tunnustatavate valimiseks moodustakse komisjon noortevolikogu, linnavolikogu, linnavalitsuse ametnike, noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide ja noorsoouurijate esindajatest. Aunimetused tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorsootöö aasta tunnustussündmusel iga aasta detsembris.

Tutvu Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrusega nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad".

Noorsootöö aasta aunimetused

Aunimetused ja preemia määratakse neljas kategoorias: aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija, aasta noortesõbralik tegu ning aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö.

  • Aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.

  • Aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu.
  • Aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
  • Aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorte või noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorte või noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi, kasutades uuringu valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd.

Parimad noorsootöö tegijad 2019. aastal

4. detsembril 2019. aastal toimunud Tartu noorsootöö tunnustussündmusel kuulutati välja aasta noorsootöö tegijad, aasta noor tegija ning aasta üliõpilastöö.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tähe noorteklubi mobiilse kontaktnoorsootöö ning Noorte Tugila spetsialist Annike Tasa - Annike on viinud läbi töötubasid koostöös Töötukassa ja Tartu üldhariduskoolidega. Mobiilse kontaktnoorsootöö raames on Annike näidanud üles pühendumust, professionaalsust ja suurepäraseid suhtlusoskusi noortega suhtlemisel. Koos noorte ja Tähe noorteklubi tiimiga on Annike kogukonna heaks osalenud sTARTUp Day'l ning Tartu linna tervisepäeval. Annike on panustanud organisatsiooni arengusse ja NEET-noorte koostöövõrgustikku.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tartu Kivilinna Kooli huvijuht Piret Arula - Piret on "säde-inimene", kes noori nö "sütitab", neisse tegutsemistahet süstib ning erinevatesse projektidesse kaasab. Piret koordineerib väga aktiivselt kooli õpilasesindust. Eriliselt saab esile tõsta Pireti koordineeritud Tartu Kivilinna Kooli ja Tartu Kroonuaia Kooli ühisprojekti "Koosõppimine teeb rikkaks!", mis keskendus erivajadustega noortega koostööle ja ühistegevustele. Projekti kaudu arendati noorte sotsiaalseid oskusi, tolerantsust, suhtlemisoskust, sallivust ja koostööoskust. 

Aasta noore tegija tiitli pälvis Tartu Noorsootöö Keskuse aktiivne noor Karl Kraus - Karlita ei möödu ükski sündmus. Karl on aktiivne nii koolikogukonnas kui noortekeskuste korraldatud sündmustel ja projektides. Karl on korraldanud Tartu Mart Reiniku Koolis ja Tamme Gümnaasiumis mitmeid pisemaid sündmusi ning olnud aktiivne ülelinnaliste sündmuste nagu Tartu Kooliteatrite Festival, Tartu Lastekaitsepäev korraldusmeeskonnas. Karl teab täpselt kuidas sündmuste korraldamine käib ning tema jaoks ei ole olnud probleem sündmust juhtida lavalaudadelt või jäädvustada seda läbi kaamera.

Aasta noorsootöö teemalise üliõpilastöö kategooria laureaadiks sai Diana Poudel magistritööga "Digipädevusi arendava õpimängu "Häkkerite lahing" loomine".  

Tunnustussündmuse kokkuvõttev video 

Tunnustussündmuse fotogalerii

Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

 

Viimati muudetud 20.10.2020