Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnakantselei

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Linnakantselei tutvustus
Kontaktid

Viimati muudetud 14.02.2024

Jüri Mölder - linnasekretär

Linnakantselei juhtimine. Linnavalitsuse juriidiline teenindamine. Õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele. Tartu linna töö avalikustamine ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine.

736 1111

-

Raekoda, II k, ruum 7

-

Aili Kask - eelarve peaspetsialist

Linnakantselei eelarve koostamine ja täitmise jälgimine.

736 1218

524 7141

Raekoda, III k, ruum 20

-

Sigrit Laas - linnapea abi

Linnapea tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajadusel osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

736 1211

5650 8398

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Kristjan Kostabi - kriisikoordinaator

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks, Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine, Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

-

-

Raekoda III k ruum 20

-

Evelin Uibokand - kriisikoordinaator

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks, Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine, Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

736 1633

-

Raekoda, III k, ruum 20

-

Indrek Mustimets - nõunik

Linnavalitsuse nõustamine Tartu linna tseremooniate, heade tavade ja traditsioonide, linna ajaloomälu, identiteedi, kultuuri ja koostöö küsimustes ning nimetatud valdkondadega seotud ürituste ettevalmistamine ning läbiviimine.

-

506 3076

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Martin Ottas - nõunik

Linnapea abistamine tema ülesannete täitmisel, linnapea tööks vajaliku teabe kogumine ja süstematiseerimine, avalike esinemiste ja linnapeaga seotud kaasamistegevuste ettevalmistamine, linnapea suhtluse korraldamine valitsusasutuste ja erinevate organisatsioonidega.

-

-

Raekoda, II k

-

Krista Müür - arhivaar

Geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi töö korraldamine.

736 1244

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 317

E 15–18; T 9–12; K 8.30–11; N 13–16; R 9–11

Annemari Põder - arhivaar

Arhiivitöö - päringutele vastamine, allasutuste arhiivitöö koordineerimine ja nõustamine.

-

5411 0257

Ülikooli 11

-

Kareli Kilter - dokumendihalduse spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1111

5770 3687

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Hanna-Liisa Sarv - dokumendihalduse spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1222

-

Raekoda, II k, vastuvõturuum

-

Õigusteenistus

Anneli Apuhtin - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.

736 1100

522 1024

Raekoda, II k, ruum 12

-

Marili Jõesuu - juhataja asetäitja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna, ruumiloome osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine.

736 1460

5626 1766

Raekoda, II k, ruum 8

-

Marju Altsaar - vanemjurist

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hallatavate asutuste juriidiline teenindamine, linna esindamine kohtus.

736 1592

-

Raekoda, II k, ruum 12

-

Veiko Faster - vanemjurist

Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenindamine riigihangetega seotud küsimustes.

736 1172

5749 5277

Raekoda, II k, ruum 12

-

Silver Priimäe - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine. Väljaspool ametiasutuse ruume abielu sõlmimine.

736 1208

557 9376

Raekoda, II k, ruum 8

-

Helle Uusorg - vanemjurist

Linnamajanduse osakonna, ettevõtluse ja arengu osakonna ja linnakantselei juriidilise teenindamise korraldamine.

736 1209

5383 7601

Raekoda, II korrus, ruum 8

-

Kadri Valdre - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1102

5667 5795

Raekoda, II k, ruum 8

-

Personaliteenistus

Külli Ojasaar - personalijuht

Linnavalitsuse personalitöö planeerimine ja korraldamine.

-

5866 9966

Küüni 3, IV k, ruum 422

-

Ebe Kõrgesaar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

736 1146

5342 9951

Küüni 3, IV k, ruum 420

-

Kati Saar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

-

5866 7168

Küüni 3, IV k, ruum 420

-

Avalike teenuste arendamise meeskond

Getter Kartau - andmehaldusjuht

Andmehalduse juhtimine Tartu linna ametiasutustes ja hallatavates asutustes.

-

5552 1319

Raekoja plats 14, III k

-

Egle Lääne - andmekaitsejuht

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes.

736 1353

-

Raekoja plats 14, III k

-

Tiiu Kelviste - ruumiandmete valdkonna juht

Linna ruumiandmete ja geoinfosüsteemide arendusprojektide juhtimine, valdkonna strateegia kujundamine ning elluviimine, ruumiandmete kasutamisega seotud tegevuste koordineerimine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

736 1416

5307 7352

Raekoja plats 14, III korrus

-

Anneli Säälik - teenuste arendusjuht

Linna ülesannete täitmiseks välisabivahendite kaasamise koordineerimine, linnavalitsuse nõustamine välisprojektides osalemise küsimustes, linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

-

521 7322

Raekoja plats 14, III korrus

-

Karin Valk - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

736 1274

529 2807

Raekoja plats 14, III k

-

Sandra Õnne - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine.

-

5380 8311

Raekoja plats 14, III korrus

-

Aulis Sibola - tehnoloogiajuht (CTO)

Tartu linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste tehnoloogilise arengu juhtimine.

-

5336 6835

Rekoja plats 14, III k

-

Kalev Pullonen - teabehaldussüsteemide juhtivarendaja

Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi (DHS) arhitektuuri tervikvaate haldamine ja arendamine, sealhulgas infosüsteemi vajadusest tulenevate infrastruktuuri nõuete kirjeldamine.

736 1131

513 9623

Raekoja plats 14, III k

-

Marek Treufeldt - välisabivahendite projektijuht

Linna ülesannete ja eesmärkide täitmiseks välisabivahendite kaasamine, erinevate linna välisprojektide kirjutamine ja juhtimine.

-

525 9832

Raekoja plats 14, III korrus

-

Liisi Park - analüütik

Geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

-

5912 4388

Raekoja plats 14, III korrus

-

Tiina Arras - ruumiandmebaaside administraator

Ruumiandmekogude ja andmevahetusliideste haldamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes.

736 1450

-

Raekoja plats 14, III k

-