Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Keskkonnahoidlikud sündmused ja tegevused

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Tartust saab koos kohalike organisatsioonidega keskkonnahoidliku tegutsemise teerajaja Eestis

Tartus on alates 2021. aasta kevadest sündmusekorralduses soovituslik lähtuda keskkonnahoidlike sündmuste juhendist. Selles juhendis on ära toodud minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. 2021. aasta lõpus tunnustas linn selles osas teistele eeskuju näidanud sündmusi ning juhendi said linna erinevad osakonnad omal nahal põhjalikult läbi katsetada 2021. aasta Autovabaduse Puiestee raames.

Koos saame astuda sammu edasi. Alates 2022. aasta juulist peavad kõik Tartu linna avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest. Kohustuslik on täita vähemalt juhendis välja toodud minimaalse taseme nõuded. 2023. aastaks Tartu linnalt toetust taotledes tuleb taotluses anda ülevaade ka keskkonnahoidlikest põhimõtetest, mida taotleja jälgib nii sündmuste kui muude igapäevaset tegevuste korraldamisel. 

 

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Suure hulga inimeste osalusel toimuvad kultuurisündmused saavad olla teenäitajateks ka keskkonnahoidlikes muutustes. Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend on praktiline abivahend, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside ja turismi korraldajatel.

Juhendis on minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnasõbralike sündmuste korraldamiseks. Sellega käivad kaasas praktilised soovitused ja kontrollnimekirjad, mis aitavad korraldajal juhendis toodud nõuetes orienteeruda.

Juhend toetub SA Tartu 2024 keskkonnastrateegiale ning on üks oluline samm selle elluviimisest. Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhendit järgivad kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused. Esimest korda lähtub neist keskkonnasäästlikest juhistest Tartu Linnavalitsus 2021. aasta suvel Autovabaduse puiesteed korraldades.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Soovitused juhendi juurde

Guidelines for Organising Environmentally Friendly Events
Tartu 2024 keskkonnastrateegia ja muud täiendavad materjalid

 

Autovabaduse puiestee 2020. Foto: Mana Kaasik
Autovabaduse puiestee 2020. Foto: Mana Kaasik

Keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele

Materjalid ja ostud

 • Kaaluda asjade ostmise asemel nende laenutamist, kui see on otstarbekas. 
 • Võtta asjade hankimisel arvesse kasutusea jooksul tekkivaid pikaajalisi kulusid.  
 • Arvestada hangete puhul jätkusuutlikkuse kriteeriumitega (sotsiaalsed ja eetilised aspektid, õiglane kaubandus).  
 • Võimalusel vältida printimist. Kui on vaja printida, siis kahepoolselt ning kasutades keskkonnahoidlikult toodetud paberit.  
 • Kasutada mitteametlike märkmete tegemiseks ühepoolselt kasutatud paberit. 
 • Meeneid ja kinke jagada nii vähe kui võimalik. Kui see on ikkagi vajalik, eelistada keskkonnahoidlikke teenuseid ning annetusi-toetusi. Füüsiliste kinkide puhul eelistada näiteks kohalikku toitu ja maitseelamusi ning praktilisi, keskkonnahoidlikest materjalidest toodetud esemeid.

Toitlustus ja veekasutus

 • Juua ise ja pakkuda külalistele pudelivee asemel kraanivett.  
 • Võimalusel tuleb ühekordsetele eelistada alati korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.
 • Toitude ja toitlustajate valikul veenduda, et pakutakse ka 100% taimseid (vegan) roogi. Catering’i puhul tellida vähemalt üks täistaimne roog.
 • Võimalusel eelistada kohalikku ning mahedat toorainet ja toitu.
 • Eelistada õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetud kohvi, teed, suhkrut ja muid toiduaineid ning jooke. 
 • Vältida väikepakendisse pakitud suhkrut, soola, pipart, kohvikoort jne.

Jäätmekäitlus

 • Koguda jäätmeid liigiti (sh ohtlikud jäätmed).  Liigiti kogumist toetab jäätmekonteinerite/-raamide selge ja arusaadav märgistus eesti keeles ning vajadusel võõrkeeltes. Siltidel tuleb kasutada läbivalt kindlaid tähistusvärve ning soovitatavalt ka ikonograafiat.
 • Vähendada jäätmeteket. 

Transport

 • Soodustada sõidujagamist ja keskkonnahoidlike transpordiviiside kasutamist (turvalised jalgrattaparklad, pesemisruumid).  
 • Külalistele jagada infot, kuidas on asutusse või organisatsiooni võimalik tulla ühistranspordiga, kus asub rattaparkla jne.

Energia ja ressursitõhusus

 • Kasutada maksimaalselt ära päevavalgust, kustutada tuled, kui neid vaja pole, kasutada valgustuse sisse ja välja lülitamiseks liikumisandureid.  
 • Eelistada taastuvenergiat ja kasutada energiatõhusaid seadmeid. 

Keskkonnahoidlik töökeskkond

 • Võimalusel eelistada tööreisidele videokohtumisi.  
 • Võimaldada kaugtööd ja paindlikku tööaega.  
 • Kasutada keskkonnahoidlikest materjalidest valmistatud kontorimööblit.  
 • Kasutada ergonoomilisi, ohutuid ja hästi hooldatud kontoriseadmeid (sh mööbel).  
 • Seada sisse mugavate toolidega ja lõõgastumist soodustav puhkenurk, sest mugav töökeskkond aitab kaasa tööviljakuse suurenemisele ja rohelise kontori põhimõtete järgmisele. 

Kommunikatsioon

 • Keskkonnahoiuga seotud reeglid ja juhised on  töötajatele teada ja asuvad  nähtavatel kohtadel. 
 • Vajalik on järjepidev ja korduv kommunikatsioon kasutatavate keskkonnahoidlike põhimõtete kohta. 
 • Soovituslik on määrata asutuses või organisatsioonis rohesaadik, kes tegeleb keskkonnahoiu teemadega (korraldab juhendmaterjalide väljapaneku, juhib tähelepanu keskkonnahoiule jne). 

 
Kasutatud: SEI Tallinna välja antud “Rohelise kontori käsiraamatut” ja SA Tartu 2024, Tartu linna ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna valminud “Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit” 
 

 

Viimati muudetud 13.05.2022