Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ettevõtluse arengu osakond

Ettevõtluse arengu osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1192
 

Osakonna tutvustus
Osakonna ülesanded
Kontaktid
evo_tunnuspilt.jpg
Ettevõtluse arengu osakond

Osakonna eesmärgiks on parendada koostööd ning luua parem kaasatus linna, ettevõtluse tugistruktuuride ja ettevõtete vahel, toetada vastutustundliku ja innovaatilise ettevõtluse arengut Tartu linnas. Osakonna ülesannete hulka kuulub ettevõtjate nõustamine, parimate teenindajate ja ettevõtjate tunnustamine, ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade, ettevõtlusnädala ja ärikontaktpäevade korraldamine, koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja organisatsioonidega, tootmisettevõtete digitaliseerimise toetuse menetlemine, kaubandusjärelevalve korraldamine, hooajalise müügi korraldamine, ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine, täiendavate finantseerimisvõimaluste otsimine jm.

Viimati muudetud 17.02.2022

Osakonna ülesanded

 • Tartu linna arengukava ettevõtluse osa elluviimine;
 • ilutulestiku korraldamise loa andmine või ilutulestiku korraldamise loa andmisest keeldumine lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel;
 • hasartmänguseadusega linnavalitsuse pädevusse antud otsuste tegemine linnavalitsuselt saadud volituste piires;
 • tarbijakaitsealaste küsimustega tegelemine linnavalitsuse antud pädevuse piires; 
 • konkursside korraldamine Tartu linna parimate teenindajate ja ettevõtjate väljaselgitamiseks ja tunnustamiseks;
 • järelevalve teostamine õigusaktidega kehtestatud nõuete järgimise üle linnavalitsuse ja volikogu antud pädevuse piires;
 • hooajalise müügi korraldamine;
 • ettevõtjate nõustamine, juhendmaterjalide ja muu vajaliku informatsiooni edastamine;
 • Tartu linna ettevõtlust ja ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine, ettevõtluskliimat tutvustavate brošüüride koostamine;
 • Tartu linna kodulehekülje ettevõtluse valdkonna varustamine aktuaalsete andmetega;
 • info hankimine ettevõtluse arenguks täiendavate finantseerimisvõimaluste kohta, rahvusvahelistes projektides osalemise taotluste vormistamine ja projektides osalemise koordineerimine;
 • ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade ja ettevõtlusnädala korraldamine;
 • koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja ettevõtluse arenguga tegelevate organisatsioonide ja asutustega;
 • Tartu ja välisriikide ettevõtjate ärikontaktpäevade korraldamine ja ärikontaktide vahendamine;
 • ettevõtjate ja ettevõtluse tugistruktuuride välisdelegatsioonide vastuvõtmine;
 • tootmisettevõtete digitaliseerimise toetuse menetlemine.

Täpsemalt ettevõtluse valdkonna ja teenuste kohta.

Viimati muudetud 17.02.2022

Kaili Ojamets - juhataja

Linna ettevõtluse arengu valdkonna korraldamine ja ettevõtluse arengu osakonna tegevuse ning igapäevatöö koordineerimine.

-

5343 7556

Küüni 5, II k, ruum 229

-

Katrin Kask - valdkonnajuht

Nutika ettevõtluse valdkonna arendamine, nutika spetsialiseerumise valdkonda kuuluvate ettevõtete ja organisatsioonidega tegelemine, ettevõtete digitaliseerimisega seotud küsimustega tegelemine.

736 1193

5334 5253

Küüni 5 II k, ruum 229

-

Marilin Kroon - valdkonnajuht

Teenusmajanduse ja toiduvaldkonna arendamine, ettevõtluskonkursside korraldamine ja konkursside žüriides osalemine, ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine.

736 1194

512 4634

Küüni 5, II k, ruum 232

-

Ketter Ojakivi - valdkonnajuht

Uusettevõtluse ja infotehnoloogia valdkonna arendamine ja arenguga seotud initsiatiivide väljatöötamine.

-

5810 1667

Küüni 5 II k, ruum 229

-

Roomer Tarajev - valdkonnajuht

Välisinvesteeringute valdkonna tegevuste koordineerimine, strateegiline kavandamine ning turundamine. Targa linna valdkonna strateegiline kavandamine ja turundamine.

-

5303 3638

Küüni 5 II k, ruum 233

-

Kerly Kirsipuu - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Kaubandustegevuse järelevalve. Hooajalise müügi korraldamine. Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine.

736 1195

5304 1147

Küüni 5 II k, ruum 231

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Liis Vaher - spetsialist

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, ettevõtjatele suunatud meililistide haldamine, müügiarvete laekumise kontrollimine.

736 1192

525 1495

Küüni 5, II k, ruum 229

-