Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna- ja kogukonnaaiad

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Linnaaiad

Nagu mujalgi maailmas, koguvad ka Tartus üha enam populaarsust kogukonnaaiad ehk ärksate linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad. Lisaks tavapärasele aiamaadel toimetamisele, aiasaaduste ja lillede kasvatamisele, edendatakse neis aedades ühistegevust ning rohelist elu- ja mõtteviisi. Muuhulgas korraldatakse avalikke loodushariduslikke loenguid, temaatilisi töötubasid, vestlusõhtuid. Uute elujõuliste linna- või kogukonnaaedade tekkimisel on oluline asumiseltsi, korteriühistu või sõpruskonna initsiatiiv kavandada just endale meelepärane ühine aed või õueala pikaajaliseks koos tegutsemiseks.  

Tartu linna haridusasutuste ja huvikoolide juurde on rajatud eeskujulikke õppeaedu ja jagatakse parimat loodusharidust. Selliste näidetena võib välja tuua näiteks permakultuuri õppeaia Tartu Maarjamõisa Lasteaias, ligi 70 aasta pikkuse ajalooga Tartu Loodusmaja loodusõpe pargiala õpinurkades ja mänguväljakutel ning kastpeenrad Lotte ja Lepatriinu lasteaedades. 

Tartu linn on kavandanud linnaaiandust kui kogukondlikku tegevust avalikele linnaaianduse maadele ja rohealadele. Tartu avalikest linnaaedadest moodustavad märkimisväärse osa nn ajaloolised aiamaad – kortermajade juurde 1960. aastatel loodud aianduskooperatiivid. Erinevalt väikestest kogukonnaaedadest on suurte aiamaade väljamõõdetud maalappide kasutus personaalsem – igal kasutajal on oma haritav või hooldatav maatükk. Suurem osa aianduskooperatiivide kasutuses olnud aiamaid paiknevad täna linna maal.  

Aeda haldava mittetulundusühingu vahendusel annab linn aiamaad kasutajatele rendile ning aiamaa harijad on MTÜ kaudu maa kasutajad, mitte omanikud. Seega ei saa linna aiamaalappe osta ega müüa. Kokkuleppel aeda haldava MTÜ-ga on eraisikutel võimalik müüa aiamaa krundile püstitatud kasvuhoonet, mõnd marjapõõsast või viljapuud, aga mitte maad ennast.  

Linnupargi aed 

2019. aastal rajatud aed (endise nimega Lammi aed) asub Ihaste põigu ja Lammi tee ristumiskoha lähedal, Ihaste tee 6a aadressil. Linnupargi aed asub 8,3 ha suurusel alal. Mahepõllumajanduslikult toimetavas linnaaias saab kasvatada köögivilju, viljapuid ja marjapõõsaid. Soovijad saavad rentida endale isikliku maariba. Maatükkide suurus jääb 25 m2 ja 150 m2 vahele. 

Aeda haldab MTÜ Tartu Maheaed, kelle kodulehelt leiab aia kohta rohkem infot ning kus on võimalik ka liikmeks astumise ja vabade maatükkide kohta täpsemat informatsiooni saada. 

MTÜ ja linna vahel sõlmitud rendileping kehtib kuni on 1. maini 2029.

Täpne asukoht kaardil

Linnupargi aed. Valdur Rosenvald
Linnupargi aed. Valdur Rosenvald

Lehe aed

Umbes 1 hektari suurune Lehe aed asub Lehe tänava lõpus (aadressidel Ida tn 45, Ida tn T45 ja Põhja pst 33) Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piiril. Aeda haldab MTÜ Tartu Maheaed, kelle kodulehelt leiab aia kohta rohkem infot ning kus on võimalik ka liikmeks astumise ja vabade maatükkide kohta täpsemat informatsiooni saada. Sarnaselt Linnupargi aiale lähtutakse ka Lehe aias maheaianduse põhimõtetest. Veel vabu väiksemaid maatükke saab kasutada üksnes köögivilja kasvatamiseks kuni 2025. aasta sügiseni (linnaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg). 

Lehe aia kasutamiseks tuleb ühendust võtta Katre Tammega, [email protected], tel 5293788. 

Täpne asukoht kaardil

Lehe aed. Tiiu Tuuga
Lehe aed. Tiiu Tuuga

Aleksandri avatud aed

Aleksandri 41//43 kinnistu 700 m2 siseõu on antud MTÜ Karlova Seltsi kasutusse avatud kogukonnaaiana, st kõigil, kes on avaldanud soovi liituda ühingu tegevustega, on saanud seal istutada erinevaid taimi, kasvatada köögivilju, viia läbi kogukonna õppepäevi ja muid aiapidamisega seotud sündmusi.  

Kontakt https://www.karlova.ee/selts  ja veebileht https://www.facebook.com/AleksandriAvatudAed

MTÜ ja linn on sõlminud rendilepingu 2024. a. sügiseni. 

Täpne asukoht kaardil 

Aleksandri avatud aed Facebookist
Aleksandri avatud aed Facebookist

Jaamamõisa aed

Umbes 5 hektari suurune maa-ala  Jaamamõisa linnaosas (aadressidel Põhja pst 33 ja Ida tn 41). Linna arendustegevusele ette jäänud nn Hiinalinna aiamaade asemele on linn aidanud rajada aianduskrundid suurusega 150-200 m2 ja neid teenindava taristu. Vabu krunte ei ole – kõik 130 aianduskrunti on tänaseks kasutuses ja paarkümmend loomisel olevat on broneeritud.   

Maa-ala haldab MTÜ Tartu Jaamamõisa Aiad. Facebooki link. Kontaktisik Gunnar Zupsmann, tel 5364 7507 

"Aiandushooaja algus meelitab korterelamute elanikud linnaaedadesse". ERR 22.03.2023: "Aiandushooaja algus meelitab korterelamute elanikud linnaaedadesse"  

MTÜ ja linn on sõlminud rendilepingu 1. novembrini 2028.

Täpne asukoht kaardil.  

Jaamamõisa aed. Gunnar Zupsmann
Jaamamõisa aed. Gunnar Zupsmann

Emajõe aed

Emajõe aed (Ranna tee 94) asub Lodjakoja kompleksi taga, linnaujula läheduses. Linnalooduse mitmekesisust rikastav, permakultuuri ja linnaaiandust tutvustava aia kohta leiab täpsemat informatsiooni Emajõe aia kodulehelt ja Facebookist – mõlema lehe kaudu on võimalik kõigil huvilistel end kogukonnaaedniku, isikliku peenra aedniku, vabatahtliku, toetaja või lihtsalt külalisena ka üles anda. Ala haldab MTÜ Majakas, juhatuse liikmed Gloria Niin ja Elvi Liiv. 

MTÜ ja linn on sõlminud rendilepingu 1. oktoobrini 2026.

Täpne asukoht kaardil.  

emajoeaed.weebly.com
emajoeaed.weebly.com

Tiigi aed

Veeriku linnaosas aadressil Ravila tn 49a asub umbes 10 ha suurune Tiigi aed. Aed on 1965. aastal loodud Lõuna Kõrgepingevõrkude aianduskooperatiivina ja on ilmselt üks suuremaid ühiskasutuses eraaedu Tartumaal. Aiandusühistu Tiigiaed maadele on moodustatud kokku 91 krunti suurusega 500 kuni 1000 m2. Ühistusse astumine ja Tiigiaia maade kasutamine on võimalik, kui keegi ühistu liikmetest soovib tegevuse lõpetada ja loobub liikmeks olemisest. Lahkuv aiandusühistu liige leiab vabanevale krundile ise uue kasutaja, aga liikmete muudatuse kinnitab aiandusühistu juhatus. 

Kontakt Anneli Perm tel 5558 7145, AÜ Tiigiaed juhatuse liige.

MTÜ ja linn on sõlminud rendilepingu 8. juunini 2033.

Täpne asukoht kaardil 

Tiigi aed. Anneli Perm
Tiigi aed. Anneli Perm

Veeriku aed

Linnaaianduse maaks kavandatud kinnistud kogupindalaga ligikaudu 2,7 hektarit paiknevad Veeriku linnaosas aadressidel Kannikese tn 16 ja Kannikese tn 22. Maa-ala on aiamaadena kasutuses olnud juba mitu aastakümmet. Osa maast on söötis, osale maa-alast on rajatud traditsioonilised külg-külje-kõrval aiamaa siilud, kus kasvatatakse köögivilja avamaal ja ka väikestes kasvuhoonetes.   

Kavandatavate aianduskruntide suurused on 60-120-180 m2, kruntide arv jääb sõltuvalt nende suurusest 30 ja 80 vahele. Uute aiamaade kasutuselevõttu ja haldamist on valmis vedama Veeriku Selts. Kontakt [email protected] ja Galina Tubin tel 5554 4550. Info liigub Veeriku Seltsi Facebooki lehel.

Tartu Postimees 30.03.23: "Veeriku rahvas plaanib vanale peenramaale maheaeda

Täpne asukoht kaardil 

Veeriku aed. Tiiu Tuuga
Veeriku aed. Tiiu Tuuga

Timuti aiamaad

Veidi enam kui hektari suurune linnaaiamaa asub Variku linnaosas, aadressil Timuti tn 56. Maa-alale rajatud aiamaad on Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi liikmete kasutuses olnud juba 1960. aastatest alates. Täna on kasutajaid paarkümmend ja on ka mõned vabad aiamaa krundid.  

Kontaktisik: Leila Mainla, tel 506 9689, [email protected]

MTÜ ja linn on sõlminud rendilepingu 28. novembrini 2033 

Täpne asukoht kaardil 

Timuti aiamaad. Tiiu Tuuga
Timuti aiamaad. Tiiu Tuuga

Märja aiamaad

Ligikaudu 2 ha suurune aiamaa Rahinge külas, Märja aleviku ja Kambja valla Õssu küla vahetus naabruses. Traditsioonilise aiandusmaana on kasutusel juba mitu aastakümmet. Peamisteks kasutajateks on Märja aleviku kortermajade elanikud. Kruntide suurused varieeruvad, kasutatakse ka mitut krunti korraga. Linnale teadaolevalt ei ole aiamaa haldamiseks moodustatud kasutajaid ühendavat ühistut ega määratud esindajat.

Täpne asukoht kaardil 

Märja aiamaad. Viljo Allik
Märja aiamaad. Viljo Allik

Ilmatsalu aiamaad

Ligikaudu 3,3 hektari suurune aiamaade maa-ala asub Ilmatsalu alevikus, Koolipõllu kinnistul (riigimaa). Välja on mõõdetud 69 aiamaa lappi, maakasutajaid on 54, kelleks on valdavalt Ilmatsalu kortermajade elanikud.  

Vabade maatükkide ja maa kasutamise võimaluste kohta saab teavet Riinalt [email protected] tel 5279630

Täpne asukoht kaardil 

Ilmatsalu aiamaad. Viljo Allik
Ilmatsalu aiamaad. Viljo Allik

Viimati muudetud 15.04.2024