Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnamajanduse osakond

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kalmistud
Tartu Linnatransport
Kontaktid
LMO_haljastus_tunnuspilt.jpg
Haljastus- ja puhastusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda haljastute ja mänguväljakute rajamise ja hooldusega, inventari paigaldamisega haljastutele ja supluskohtadesse, raielubade väljastamisega, teede, bussiootepaviljonide, pinkide, prügiurnide hooldusega, hulkuvate loomadega seotud probleemidega, sulgemis- ja kaevelubade väljastamisega jmt.

Vaata lähemalt
LMO_keskkond_tunnuspilt.jpg
Keskkonnateenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda keskkonnateadlikkuse edendamise, jäätmekäitluse korraldamise, jäätmekava ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise, keskkonnamõju hindamise, keskkonnauuringute tegemisega jmt.

Vaata lähemalt
Ihastesild_JaakNilson.jpg
Teedeteenistus

Teenistuse ülesandeks on ülesandeks on tegeleda teede ja sildade ehitamise ja remondiga, jalgrattataristu rajamise, tänavavalgustuse ehitamise, kaevelubade väljastamise, liikluskorralduse ja parkimisküsimuste korraldamisega, korraldada liiklusuuringuid, väljastada parkimislubasid- ja kaarte, eriveolubasid, erinevaid sissesõidulubasid ning  teede ja tänavate sulgemislubasid jmt.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 26.09.2022

Viimati muudetud 07.12.2020

Kalmistud Tartus

Tartu kalmistute üldinfo

Tartu kalmistute koduleht ja kaardirakendus

Tartu kalmistute lehel tutvustatakse lühidalt Tartu kalmistute ja kalmistute gruppide (Raadi, Puiestee, Rahumäe, Pauluse, Vanausuliste ja Tuigo kalmistud) ajalugu, samuti on võimalik vaadata kalmistute ja ajalooliste kalmistuosade paiknemist kaardil. Kalmistutele maetuid saab otsida nime ning platsinumbri järgi. Lisaks leiab rakendusest infot kalmistute hoonete ja inventari kohta. Otsingute tegemiseks on abiks juhendid.

E-Vormid

E-vormide kasutamiseks on vajalik audentimine ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu.
Matmisplatsi tunnistuse pikendamine või loobumine 
Matmisplatsiga seotud andmete täpsustamine

Raadi kalmistute „Jalutaja teejuht“

2019. aasta kevadel valmis Tartu Raadi kalmistutel asuvate rahvus- ja kultuurilooliselt oluliste isikute hauakohtade taskukaart, kuhu on märgitud 92 hauakohta, kalmistute kabelid koos kalmistute nimede ja teede ning väravatega. Teejuht on eelkõige abivahend Raadi kalmistutel liiklemiseks ja kultuurilooliselt oluliste haudade leidmiseks, mistõttu saabki kaarti Raadil liiklemiseks küsida vaid Raadi kalmistu peamajast ja Tartu linna infokeskusest raekoja esimesel korrusel. Teejuht on eestikeelne ja tasuta.

Raadi kalmistu. Jalutaja teejuht

Tartu Kalmistud

Kalmistu 22, 50303 Tartu
Tel 736 1525
E-post [email protected]

Asutuse ülesanne on kalmistute haldamine ja korrashoid Tartu linnas. Asutus osutab matuseteenuseid, hooldab kalmistuid, matab omasteta surnuid, peab hauaplatside üle arvestust jm.

Asutuse halduses on neli kalmistut Tartu linnas ja üks Tartu maakonnas:

 • Raadi kalmistu: Kalmistu 22, tel 736 1525, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Pauluse kalmistu: Võru 75a, tel 736 1530, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Puiestee kalmistud: Puiestee 3, tel 746 1025, [email protected]  
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Rahumäe kalmistu: Jaama 122, tel 735 1415, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Tuigo kalmistu: Kastre vald, Tartumaa, tel 736 1530, 5307 4753
  Kontor (Võru 75a) avatud: E–R 9–16
Raadi kalmistu leinamaja
Raadi kalmistu leinamaja

Kalmistutega seotud täiendav info

Kalmistupühad 2024

EELK Tartu praostkond

Baptistide kogudus 16.06.2024 kell 16 Babtisti Kalmistul
Tartu Maarja kogudus  15.06 kell 11 Tuigo kalmistul
15.06 kell 14 Raadi kalmistul
Tartu Peetri kogudus 23.06 kell 10 surnuaiapüha jumalateenistus armulauaga Peetri kirikus. Lahkunud lähedaste nimeline mälestamine kiriku kantslist ning kalmuküünalde pühitsemine.
Pärast jumalateenistust küünalde viimine lähedaste haudadele Raadi, Vana-Peetri, Uus-Peetri ja Rahumäe kalmistutel.
Tartu Pauluse kogudus

16.06 kell 13 Pauluse kalmistul

Viimati muudetud 10.05.2024

Tartu Linnatransport

Asutuse Tartu Linnatransport ülesanded on ühistranspordi, sealhulgas bussiliikluse, taksonduse ja rattaringluse korraldamine.

Raekoja plats 3 IV korrus
[email protected]

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel

Kontaktid

Roman Meeksa - juhataja
Tartu Linnatranspordi juhtimine
Tel 517 3566; e-post: [email protected]

Ivar Oja - arendusjuht
Transporditeenuste arendamine, infosüsteemide arendusprojektide läbiviimine
Tel 508 7928 ; e-post: [email protected]

Oskar Vevers - ühistranspordi kvaliteedijuht
Ühistransporditeenuse kvaliteedi kontrollimine, bussikaardiga seotud tegevused
Tel 736 1199; e-post: [email protected]

Madis Oona - ühistranspordi peaspetsialist
Bussiliikluse korraldamine, taksoveoload
Tel 736 1129;  e-post: [email protected]

Kadi Metsma - büroojuht
Dokumendihaldus, personalitöö, klienditeenindus
Tel 5393 8851; e-post: [email protected]

Angelika Rähn - infokeskuse koordinaator
Tartu linna infotelefoni 1789  igapäevatöö koordineerimine
Tel 5919 4453; e-post: [email protected]

Kärt Lang - rattaringluse spetsialist
Rattaringluse klientide nõustamine kirja teel, rikkumiste menetlemine
Tel 5887 0409; e-post: [email protected]

 

Foto: Joonas Sisask
Foto: Joonas Sisask

Vaata veel

Viimati muudetud 26.01.2024

Rein Haak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Linnavalitsuse kriisikomisjoni töö korraldamine.

736 1125

516 7258

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

E 15 - 18

Andres Pool - juhataja asetäitja

Linna üldise infrastruktuuri arengu jälgimine projektide komisjoni töö kaudu. Idaringtee projekteerimise ja ehitamise korraldamine. Teedeteenistuse töö koordineerimine.

736 1286

502 7891

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

E 15-18

Jaanus Tamm - projektijuht

Välisprojektide juhtimine.

736 1266

5850 6742

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Margus Vetsa - analüütik

Jäätmevaldajate registri analüüsimine ja segaolmejäätmete hulga vähendamisele suunatud tegevuste elluviimine projektis CERITA

-

-

Raekoja plats 3, II k

-

Kerti Kekkonen - andmehalduse spetsialist

Linna geoinfosüsteemi juurutamine, administreerimine ja arendamine osas, mis on seotud linnamajanduse osakonna ülesannetega.

7361 126

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Liina Helmoja - projektide spetsialist

Välisprojektide aruandluse korraldamine ja läbiviimine ning rahastajate nõuete järgimine osakonnas menetlevates riigihangetes

-

5863 3020

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Sirje Tagel - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Heakorratelefonilt tulnud hekiteemaliste kaebustega tegelemine.

736 1270

510 1172

Raekoja plats 3, II k, ruum 206

-

Marion Kade - projektide assistent

Linnamajanduse osakonna välisprojektide dokumendihalduse, aruandluse ja kommunikatsiooniga seotud ülesannete täitmine.

-

5656 6026

Raekoja plats 3, II k, ruum 210

-

Teedeteenistus

Oleg Lužetski - juhataja

Teedeteenistuse töö juhtimine. Järelevalve teostamine tee-ehituse objektidel.

736 1287

512 2794

Raekoja plats 3, II k, ruum 201

E 15–18; K 8–10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine. Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine. Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Karoliis Paluots - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine, liikluskorralduse andmebaasi pidamine, liiklusohutusprogrammi koostamine, meetmete kavandamine ja rakendamine.

736 1137

514 8900

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18; K 8-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Euroopa Liidu jm abiprogrammidest jalg- ja jalgrattateede planeerimise protsessi juhtimine, projektitegevuste koordineerimine ja aruandluse korraldamine.

736 1281

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 203

E 15-18; K 9-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3, II k, ruum 204

E 15-18; K 9-10

Andrus Reinmann - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

736 1458

509 3591

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Rain Kesperi - tee-ehituse projektijuht

Tartu linna oluliste suurte tee-ehituse ja rekonstrueerimise projektide elluviimine ning jalg- ja jalgrattateede jooksva remondi teostamine ja planeerimine.

736 1264

-

-

-

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele, puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine, eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine, romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15–18; T–R 9–10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18, K 9-10

Piret Ereline - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1037

513 0618

Raekoja plats 3, II k ruum 204

E 15-18; T-R 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18; K 9-10

Priit Pruus - tänavavalgustuse spetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

7361 285

507 8848

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3, II k, ruum 214

E 15-18; K 9-10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine.

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3, II k, ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Kaimar Kütt - linnapuhastuse peaspetsialist

Igapäevaselt järelevalve tegemine linnamajanduse osakonna tellitud heakorratööde täitmise üle, Tartu heakorratelefonile 1789, Tartu kodulehe rubriiki „Ametnik vastab“, linnakodanikelt ja ametitelefonile laekunud linnapuhastuse probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

736 1226

517 0990

Raekoja plats 3, II k, ruum 215

E 15–18; T-R 9–10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3, II k, ruum 212

E 15-18; K 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine.

736 1339

526 3205

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

-

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine. Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Ilves - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

518 1193

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Helen Schmidt - linnaaednik

736 1364

-

-

-

Keskkonnateenistus

Ülle Mauer - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna keskkonnaga seotud probleemidega tegelemine.

736 1248

505 1087

Raekoja plats 3, II k, ruum 217

E 15-18; K 9-10

Maarja Aedviir - keskkonnaspetsialist

Vee kasutamise ja kaitse, müra ning muude keskkonnaküsimustega tegelemine.

736 1052

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Aija Kosk - keskkonnaspetsialist

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnalubadega seonduv, jäätmekava arenduste ja veekogude tervendamisega tegelemine.

736 1204

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Lille - spetsialist

Korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine, korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine ja vabastamisotsuste tegemine. Jäätmevaldajate registri haldamine, registriga seotud toimingute läbiviimine.

736 1328

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Juhan Voolaid - spetsialist

Emajõe vasakkalda korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimustega tegelemine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumise korraldamine Tartu linna elanikelt.

736 1273

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 218

E 15-18, T-R 9-10