Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavara võõrandamine

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Enampakkumised

Tartu linnavalitsuse vara võõrandamise statistikat

Siit leiad ülevaate Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna poolt võõrandatud vara kohta:

Statistika 2011 kuni 2018

Tabelis on info, mis peamiselt puudutab korteriomandeid või hoonete mõttelisi osasid, mis moodustavad korteri. Statistikas on toodud enampakkumise alghind ja lõpphind. Enampakkumise alghind tähendab viimati korraldatud enampakkumise alghinda. Mitmete enampakkumiste puhul on võimalik, et on korraldatud mitu enampakkumist. Eelnevad enampakkumised on ebaõnnestunud, sest esialgne alghind oli liiga kõrge ja sellest tulenevalt puudus ostjatel huvi.

Kui korterite enampakkumiste kohta on täpsem huvi, siis on võimalik kõigi korterite võõrandamise õigusaktid leida Dokumendiregistrist. Spikker: Dokumendiliik: õigusaktid; Õigusakti liik: korraldused; Väljaandja: Linnavalitsus

Info ja kontaktid

Tartu linnavalitsus võõrandab kinnistuid enampakkumise korras.

Kõik enampakkumised toimuvad internetioksjoni keskkonnas osta.ee.

Uutest enampakkumistest teavitame Teid Tartu linna kodulehel ja kinnisvaraportaalis kv.ee.

 

Korteriomandite müügi kohta pöörduge:

Kaspar Alev

linnavarade osakonna analüütik

kaspar.alev@raad.tartu.ee

5242859

 

Kinnistute ja maade müügi kohta pöörduge:

Urmas Ahven

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas.Ahven@raad.tartu.ee

5028344

 

Ujula põik 2 ja Ujula põik 4

Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjad.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 2, registriosa nr 4867703, katastritunnus 79514:002:0024, pindala 1706 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 4, registriosa nr 4755603, katastritunnus 79514:002:0023, pindala 1860 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, oksjoni alghind on 143 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019 korraldusega nr 649.
Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Planeering näeb ette kinnisasjade liitmise üheks krundiks (positsioon 1), kuhu on lubatud 3 korterelamu ja ühe abihoone ehitamine. Krundi ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja. Juurdepääsutee rajamine (sh kõnniteed, haljastus, tehnovõrgud ja nende projekteerimine) Ujula tänavalt kinnistuteni Ujula põik 2, Ujula põik 4 ja Ujula põik 1 on Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 (positsioon 1) ja Ujula põik 1 (positsioon 6) kruntide ehitusõiguse realiseerijate kohustus. Planeeringukohane juurdepääs Ujula tänavalt krundile koos välisvalgustuse, sademevee kanalisatsiooni ja haljastusega peab olema realiseeritud enne hoonetele ehitusloa väljastamist.

Kinnisasjade hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 4 (neli) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on väljastatud kasutusload; 2) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnistute esimesele järjekohale ühishüpoteek hüpoteegisummaga 60 000 eurot, koos kinnisasjade omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Ujula põik 2 asendiplaan
Ujula põik 4 asendiplaan

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Ujula põik 1

Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuva hoonestamata Ujula põik 1 kinnistu.

Kinnistu registriosa 4720103, katastritunnus 79501:002:0166, pindala 1153 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni  alghind on 46 000 eurot, tagatisraha 4600 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019. a korraldusega nr 648.

Kinnistu Ujula põik 1 hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Kinnistu ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja.

Kinnistu hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 3 (kolm) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba; 2) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 25 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek hüpoteegisummaga 30 000 eurot koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 4600 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Asendiplaan

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Õnne 14-4

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Õnne tn 14-4 suurusega 24,2 m2 (registriosa number 4221403). Korter asub 8 korteriga 2-korruselises palkelamus. Elamu hoovil on puukuur. Piirkonnas on valdavalt vanemad korterelamud, mitmed renoveeritud puitkorterelamud. Korterelamul ei ole teostatud suuremaid renoveerimistöid, trepikojad vajavad renoveerimist, tehnovõrgud uuendamist, vundament ja fassaad renoveerimist.

Korter nr 4 asub elamu esimesel korrusel. Tegemist on 24,4 m2 suuruse kahetoalise korteriga. Olemas on külm vesi ja WC, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Põrandaid katab põrandapapp, seinad on valdavalt tapetseeritud/värvitud, laed värvitud. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 15:00

Oksjoni link

Maja joonised

Jõe 3-14

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Jõe tn 3-14 suurusega 16,2 m2 (registriosa number 3990103). Korter asub 2-korruselises viieteistkümne korteriga palkelamus. Kinnistul asuvad kuurid ja pesuköök. Hoone on välise vaatluse põhjal rahuldavas seisukorras. Vahetatud on elektrijuhtmestik, renoveeritud vundament ja korstnapitsid. Hoones on kasutusel ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus on tsentraalne. Parkimine on lahendatud peamiselt tänava ääres ja elamu hoovil.

Korter nr 14 on kööktuba. Eluruum asub elamu teisel korrusel maja keskel, aknad jäävad vaatega maja Kalevi tänava poolsele küljele. Korteris on pliit ning külmaveevarustus. Tualettruum on trepikojas ühiskasutuses, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte, küttekolde seisukord on kontrollitud, probleeme ei esinenud. Aknad on vanemad puitraamidel lihtklaasidega. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 16:00

Oksjoni link

Maja joonised

Kinnistu Narva 101

 Narva mnt 101 kinnistu võõrandmine suulise enampakkumise korras

 

Tartu linn võõrandab  Narva mnt 101 kinnistu, suurus 4112 m2, sihtotstarve 100% ärimaa.
Enampakkumise alghind 615 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

 

Kinnistul paiknev olemasolev hoone on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Kinnistul paiknevat hoonet ei ole lubatud lammutada, see tuleb renoveerida vastavalt väljastatud muinsuskaitse eritingimustele. Kinnistule on lisaks olemasolevale hoonele võimalik ehitada üks uus 2-3 korruseline korterelamu vastavalt linna poolt väljastatud projekteerimistingimustele ja koostatud eskiisjoonisele.

 

Võõrandamise objektiga tutvumine toimub 17.09.2019 ja 24.09.2019 kell 14.00.

 

Suuline enampakkumine toimub 8.10.2019 kell 14.00 Raekoja plats 12  II korrus, haridusosakonna suures saalis.

 

Enampakkumise viib läbi Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond vastavalt Tartu linnavara eeskirjale. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 5.10.2019. a Tartu LV linnavarade osakonna arveldusarvele nr EE241010102030232008, viitenumber 60109212000001.

 

Enampakkumise tingimused ja info: Eva Lääne,  e-post: eva.laane@raad.tartu.ee, tel. 7361 175.

 

Enampakkumise tingimused

Projekteerimistingimused

Eskiis

Muinsuskaitse eritingimused

Kinnistu hindamise ekspertarvamus

Kehtiv üürileping

 

 

Tartu Linnavalitsuse korraldus kinnistu Narva mnt 1010 võõrandamiseks

Tartu Linnavalitsuse korraldus kinnistu Narva mnt 101 projekteerimistingimuste määrammiseks

Kuulutus KV.ee

 


 

 

 

Vaade tänavalt
Vaade tänavalt
Vaade tänavalt
Vaade tänavalt
Pääs õuele
Pääs õuele
Pääs õuele
Pääs õuele
Vaade hoovist
Vaade hoovist
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade
Hoone hoovist
Hoone hoovist
Kinnistu vaade
Kinnistu vaade

Viimati muudetud 12.09.2019