Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Linnavara võõrandamine

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Enampakkumised

Tartu linnavalitsuse vara võõrandamise statistikat

Siit leiad ülevaate Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna poolt võõrandatud vara kohta:

Statistika 2011 kuni 2018

Tabelis on info, mis peamiselt puudutab korteriomandeid või hoonete mõttelisi osasid, mis moodustavad korteri. Statistikas on toodud enampakkumise alghind ja lõpphind. Enampakkumise alghind tähendab viimati korraldatud enampakkumise alghinda. Mitmete enampakkumiste puhul on võimalik, et on korraldatud mitu enampakkumist. Eelnevad enampakkumised on ebaõnnestunud, sest esialgne alghind oli liiga kõrge ja sellest tulenevalt puudus ostjatel huvi.

Kui korterite enampakkumiste kohta on täpsem huvi, siis on võimalik kõigi korterite võõrandamise õigusaktid leida Dokumendiregistrist. Spikker: Dokumendiliik: õigusaktid; Õigusakti liik: korraldused; Väljaandja: Linnavalitsus

Info ja kontaktid

Tartu linnavalitsus võõrandab kinnistuid enampakkumise korras.

Kõik enampakkumised toimuvad internetioksjoni keskkonnas osta.ee.

Uutest enampakkumistest teavitame Teid Tartu linna kodulehel ja kinnisvaraportaalis kv.ee.

 

Korteriomandite müügi kohta pöörduge:

Kaspar Alev

linnavarade osakonna analüütik

kaspar.alev@raad.tartu.ee

5242859

 

Kinnistute ja maade müügi kohta pöörduge:

Urmas Ahven

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas.Ahven@raad.tartu.ee

5028344

 

Ujula põik 2 ja Ujula põik 4

Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjad.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 2, registriosa nr 4867703, katastritunnus 79514:002:0024, pindala 1706 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 4, registriosa nr 4755603, katastritunnus 79514:002:0023, pindala 1860 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, oksjoni alghind on 143 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019 korraldusega nr 649.
Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Planeering näeb ette kinnisasjade liitmise üheks krundiks (positsioon 1), kuhu on lubatud 3 korterelamu ja ühe abihoone ehitamine. Krundi ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja. Juurdepääsutee rajamine (sh kõnniteed, haljastus, tehnovõrgud ja nende projekteerimine) Ujula tänavalt kinnistuteni Ujula põik 2, Ujula põik 4 ja Ujula põik 1 on Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 (positsioon 1) ja Ujula põik 1 (positsioon 6) kruntide ehitusõiguse realiseerijate kohustus. Planeeringukohane juurdepääs Ujula tänavalt krundile koos välisvalgustuse, sademevee kanalisatsiooni ja haljastusega peab olema realiseeritud enne hoonetele ehitusloa väljastamist.

Kinnisasjade hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 4 (neli) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on väljastatud kasutusload; 2) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnistute esimesele järjekohale ühishüpoteek hüpoteegisummaga 60 000 eurot, koos kinnisasjade omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Ujula põik 2 asendiplaan
Ujula põik 4 asendiplaan

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Ujula põik 1

Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuva hoonestamata Ujula põik 1 kinnistu.

Kinnistu registriosa 4720103, katastritunnus 79501:002:0166, pindala 1153 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni  alghind on 46 000 eurot, tagatisraha 4600 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019. a korraldusega nr 648.

Kinnistu Ujula põik 1 hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Kinnistu ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja.

Kinnistu hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 3 (kolm) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba; 2) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 25 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek hüpoteegisummaga 30 000 eurot koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 4600 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Asendiplaan

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Piiri 2-4a

Oksjon on tühistatud!

Oksjoni link

Maja joonised

Näituse 30-10

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Näituse tn 28//30-10 suurusega 56,5 m2 (registriosa number 3336003). Korter asub 10 korteriga 3-korruselises elamus Näituse 30. Piirkonnas asuvad raudtee, vanemad madalad kortermajad, ostukeskus ja spordihooned. Korterelamul on vahetatud katus, trepikojad vajavad renoveerimist.

Korter nr 10 asub elamu katusealusel kolmandal korrusel. Tegemist on 56,5 m2 suuruse kahetoalise korteriga, mille aknad avanevad hoone küljele ja taha. Korteris on veel köök, sahver ja vannituba-WC. Olemas on külm vesi. Korteris on ahiküte. Põrandaid katab põrandapapp, seinad on valdavalt tapetseeritud/värvitud, laed värvitud. Aknad on vahetatud. Korter vajab kapitaalremonti.
 

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 14:00

Oksjoni link

Maja joonised

Kastani 153-11

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Kastani tn 153-11 suurusega  17,4 m2 (registriosa number 4132103). Korter asub 2-korruselises puitelamus, milles on kokku 19 korterit. Hoone on heas seisukorras. Hoones on kasutusel ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus on tsentraalne. Parkimine on lahendatud peamiselt tänava ääres ja elamu hoovis.

Korter nr 11 asub elamu teisel korrusel, aknad jäävad vaatega hoone hoovi. Korter on kööktuba, pindalaga 17,4 m2. Korteris on pliit-ahi ning külmaveevarustus. Tualettruum on ühiskasutuses trepikojas, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Korteri aknad on vahetamata. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 14:20

Oksjoni link

Maja joonised

Lootuse 12-2

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Lootuse tn 12 // 14-2 suurusega 15,9 m2 (registriosa number 3567403). Korter asub 10 korteriga 2-korruselises palkelamus Lootuse 12. Maaüksuse hoovil on puukuur. Piirkonnas on valdavalt vanemad korterelamud, mitmed renoveeritud puitkorterelamud. Korterelamul ei ole teostatud suuremaid renoveerimistöid, trepikojad vajavad renoveerimist, tehnovõrgud uuendamist, vundament ja fassaad renoveerimist.

Korter nr 2 asub elamu esimesel korrusel. Tegemist on 15,9 m2 suuruse kööktoaga, mille aknad avanevad õue suunas. Olemas on külm vesi, tualettruum on trepikojas, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Põrandaid katab põrandapapp, seinad on valdavalt tapetseeritud/värvitud, laed värvitud. Aknad on vahetamata. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 14:40

Oksjoni link

Maja joonised

Õnne 14-4

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Õnne tn 14-4 suurusega 24,2 m2 (registriosa number 4221403). Korter asub 8 korteriga 2-korruselises palkelamus. Elamu hoovil on puukuur. Piirkonnas on valdavalt vanemad korterelamud, mitmed renoveeritud puitkorterelamud. Korterelamul ei ole teostatud suuremaid renoveerimistöid, trepikojad vajavad renoveerimist, tehnovõrgud uuendamist, vundament ja fassaad renoveerimist.

Korter nr 4 asub elamu esimesel korrusel. Tegemist on 24,4 m2 suuruse kahetoalise korteriga. Olemas on külm vesi ja WC, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Põrandaid katab põrandapapp, seinad on valdavalt tapetseeritud/värvitud, laed värvitud. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 15:00

Oksjoni link

Maja joonised

Võru 116-9

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Võru tn 116-9 suurusega 28,8 m2 (registriosa number 4347103) Korter asub 13 korteriga 2-korruselises palkelamus. Lisaks elamule on maaüksusel 2 puukuuri. Ümbruses on valdavalt vanemad kortermajad, mitmed renoveeritud puitkortermajad. Korterelamul ei ole teostatud suuremaid renoveerimistöid, trepikojad vajavad renoveerimist, tehnovõrgud uuendamist, vundament ja fassaad renoveerimist.

Korter nr 9 asub elamu esimesel korrusel. Tegemist on 28,8 m2 suuruse maja läbiva kahetoalise korteriga, mille ühe toa aknad avanevad Võru tänava suunas ja teise toa aknad maja hoovi suunas. Olemas on külm vesi, tualettruum on trepikojas, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Ahi on töökorras. Põrandaid katab põrandapapp, seinad on valdavalt tapetseeritud/värvitud, laed värvitud. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 15:20

Oksjoni link

Maja joonised

Salme 12-1

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Salme tn 12-1 suurusega 26,3 m2 (registriosa number 4019103). Korter asub kaheksa korteriga 2-korruselises palkelamus. Maaüksusel suurusega 479 m2 hoovil on puukuur. Ümbruses on valdavalt vanemad kortermajad. Hoones renoveerimistöid pole tehtud.

Korter nr 1 asub elamu esimesel korrusel. Tegemist on 26,3 m2 suuruse kahetoalise korteriga, mille aknad avanevad tänavale. Olemas on külm vesi ja elektriboiler, tualettruum on trepikojas, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte. Korteris on laudpõrand, seinad on tapetseeritud, laed värvitud. Aknad on vahetatud. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 15:40

Oksjoni link

Maja joonised

 

Jõe 3-11

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Jõe tn 3-11 suurusega 16,2 m2 (registriosa number 3989903). Korter asub 2-korruselises viieteistkümne korteriga palkelamus. Kinnistul asuvad kuurid ja pesuköök. Hoone on välise vaatluse põhjal rahuldavas seisukorras. Vahetatud on elektrijuhtmestik, renoveeritud vundament ja korstnapitsid. Hoones on kasutusel ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus on tsentraalne. Parkimine on lahendatud peamiselt tänava ääres ja elamu hoovil.

Korter nr 11 on kööktuba. Eluruum asub elamu teisel korrusel maja keskel, aknad jäävad vaatega maja jõe poolsele küljele. Korteris on pliit ning külmaveevarustus. Tualettruum on trepikojas ühiskasutuses, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte, küttekolde seisukord on kontrollitud, probleeme ei esinenud. Aknad on vanemad puitraamidel lihtklaasidega. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 16:00

Oksjoni link

Maja joonised

Jõe 3-14

Tartu linna omandis on korteriomand Tartu linn, Jõe tn 3-14 suurusega 16,2 m2 (registriosa number 3990103). Korter asub 2-korruselises viieteistkümne korteriga palkelamus. Kinnistul asuvad kuurid ja pesuköök. Hoone on välise vaatluse põhjal rahuldavas seisukorras. Vahetatud on elektrijuhtmestik, renoveeritud vundament ja korstnapitsid. Hoones on kasutusel ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus on tsentraalne. Parkimine on lahendatud peamiselt tänava ääres ja elamu hoovil.

Korter nr 14 on kööktuba. Eluruum asub elamu teisel korrusel maja keskel, aknad jäävad vaatega maja Kalevi tänava poolsele küljele. Korteris on pliit ning külmaveevarustus. Tualettruum on trepikojas ühiskasutuses, pesemisvõimalus puudub. Korteris on ahiküte, küttekolde seisukord on kontrollitud, probleeme ei esinenud. Aknad on vanemad puitraamidel lihtklaasidega. Korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumine toimub 1.juuli 2019 12:00 kuni 29.juuli 2019 12:00 internetioksjonite keskkonnas Osta.ee

Korteri näitamine toimub 17.juulil kell 16:00

Oksjoni link

Maja joonised

Viimati muudetud 17.07.2019