Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavara võõrandamine

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Enampakkumised

Tartu linnavalitsuse vara võõrandamise statistikat

Siit leiad ülevaate Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna poolt võõrandatud vara kohta:

Statistika alates 2011

Tabelis on info, mis peamiselt puudutab korteriomandeid või hoonete mõttelisi osasid, mis moodustavad korteri. Statistikas on toodud enampakkumise alghind ja lõpphind. Enampakkumise alghind tähendab viimati korraldatud enampakkumise alghinda. Mitmete enampakkumiste puhul on võimalik, et on korraldatud mitu enampakkumist. Eelnevad enampakkumised on ebaõnnestunud, sest esialgne alghind oli liiga kõrge ja sellest tulenevalt puudus ostjatel huvi.

Kui korterite enampakkumiste kohta on täpsem huvi, siis on võimalik kõigi korterite võõrandamise õigusaktid leida Dokumendiregistrist. Spikker: Dokumendiliik: õigusaktid; Õigusakti liik: korraldused; Väljaandja: Linnavalitsus

Narva mnt 101

Tartu linn võõrandab  Narva mnt 101 kinnistu, suurus 1818m2, sihtotstarve 100% ärimaa.

Enampakkumise alghind 280 000 eurot, tagatisraha 5 000 eurot.

Kinnistul paiknev olemasolev hoone on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Kinnistul paiknevat hoonet ei ole lubatud lammutada, see tuleb renoveerida vastavalt väljastatud muinsuskaitse eritingimustele.

Võõrandamise objektiga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel.

Suuline enampakkumine toimub 2.12.2020 kell 10.00 Küüni 3 ruumis 115.

Enampakkumise viib läbi Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond vastavalt Tartu linnavara eeskirjale. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2020 Tartu LV linnavarade osakonna arveldusarvele nr EE241010102030232008, viitenumber 60109212000001.

Enampakkumise tingimused ja info:

Enampakkumise tingimused

Muinsuskaitse eritingimused

Kehtiv üürileping

Joonisd ja eksplikatsioon

Ihaste tee 9 krunt

Enampakkumine Ihaste tee 9 krundi hoonestamiseks

Tartu Linnavalitsus viib läbi avaliku suulise enampakkumise kinnisasja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ihaste tee 9 (kinnistusraamatu registriosa nr 10555950 koosseisus olev katastriüksus katastritunnusega 79301:001:0878, pindala 14 070 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks aastatasu alghinnaga 3940 eurot aastas, tagatisrahaga 3940 eurot.

Suuline enampakkumine toimub 28. oktoobril 2020. a kell 14.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, Raekoja plats 3, III korrus, tuba 303.

Vaata lähemalt

Kinnistu Staadioni 81//83

 

Tartu linn võõrandab  Staadioni81/83  kinnistu suurusega 8567m2.

Enampakkumise alghind 600 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot. Võõrandamise objektiga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel.

Kinnistul paiknev Staadioni 83 hoone on ehitismälestis (mälestiste registri nr 7082), kinnistu ostjal on kohustus hoone renoveerida vastavalt 2017. a muinsuskaitse eritingimustele Staadioni tn 48//50//52//54 kinnistu jagamiseks ja Staadioni tn 48 hoone remont- ja restaureerimistööde koostamiseks.

Kinnistul paiknev Staadioni 81 hoone on lubatud lammutada ning selle asemele on võimalik ehitada uus hoone vastavalt Tartu Linnavalitsuse 04. augusti 2020. a korraldusele nr 821 „Staadioni tn 81//83 projekteerimistingimuste määramine“.

Enampakkumisele lubatakse isik, kes on tõendanud oma valmisolekut Staadioni 83 hoonet renoveerida ning esitanud tõendid oma majandusliku ja finantsseisundi kohta, mis kinnitavad tema võimet hoonet renoveerida. Enampakkumisel osalemiseks kohustub sellel osaleda soovija esitama:

3.1. kinnituse, et ta on valmis Staadioni 83 hoonet renoveerima ning nägemuse hoone renoveerimise ajast;

3.2. ülevaate oma majanduslikust ja finantsseisust, mis kinnitab tema võimakust Staadioni 83 hoonet renoveerida. Kui vajaliku majandusliku ja finantsvõimekuse saavutamiseks kasutatakse partnerit, tuleb esitada partneri nimi ja kontaktandmed.

Kinnituse ja ülevaate peavad enampakkumisel osalejad esitama hiljemalt 23. novembriks  2020 kell 11.00ks. Esitatavad dokumendid võib esitada paberkandjal, toimetades need Linnavarade osakonda (Küüni 1, ruum 104) või elektrooniliselt e-mailile eva.laane@tartulv.ee.

 

Suuline enampakkumine toimub 9.detsembril.2020 kell 10.00 Küüni 3 ruumis 115.

Enampakkumise viib läbi Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond vastavalt Tartu linnavara eeskirjale. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 7.12.2020 Tartu LV linnavarade osakonna arveldusarvele nr EE241010102030232008, viitenumber 60109212000001.

Enampakkumise tingimused ja info: Eva Lääne,  e-post: eva.laane@tartulv.ee, tel. 7361 175.

 

Enampakkumise tingimused

Projekteerimistingimused

Staadioni 81 eskiis

Staadioni 83 eritingimused

 

 

Viimati muudetud 04.11.2020