Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Anneli Kaasa räägib inauguratsiooniloengul kultuurierinevustest

Tartu Ülikooli pressiteade

12. oktoober / 13. oktoobril kell 16.15 peab majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor Anneli Kaasa ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Kultuuritaust majandus(teadus)es – mis, miks ja kuidas?“. Ta räägib sellest, kuhu on teadlased kultuuriliste erinevuste uurimisel praeguseks jõudnud ja kuidas kaasata kultuuri majandusteaduslikku analüüsi.

Üleilmastuvas ühiskonnas, kus reisimine on lihtsam kui kunagi varem ning internet võimaldab suhtlust ja koostööd reisimatagi, on meil kõigil võimalik järjest rohkem tähele panna kultuurilisi erinevusi. Erinevat kultuuritausta – väärtusi, tõekspidamisi, hoiakuid, norme ja tavasid – tuleb rahvusvahelises suhtluses paratamatult arvesse võtta. Samamoodi on kultuuritaust tähtis näiteks siis, kui ettevõtted kavatsevad minna uutele turgudele või laiendada tootmistegevust teistesse riikidesse. Lisaks on riikide erinevale majanduslikule edule selgitusi otsides sageli leitud, et kultuuril on loodus- ja inimressursside ning tehnoloogia arengu kõrval oluline roll. Niisiis on majandusteaduslikus analüüsis vaja arvesse võtta ka kultuurilisi iseärasusi, tuginedes kindlatele teoreetilistele alustele ja usaldusväärsetele andmetele. Kuivõrd see aga võimalik on?

Professor Anneli Kaasa räägib oma inauguratsiooniloengul kultuuriliste erinevuste uurimise senistest tulemustest. Samuti arutleb ta, kuidas kultuuri mõistetakse, kust erinevused arvatakse tulevat, kuidas kultuuri kirjeldada ja mõõta ning mida saab kultuuritausta kirjeldavatest näitajatest järeldada ja mida mitte.

„Oma igapäevaste toimetuste juures koduses keskkonnas me enamasti ei mõtlegi väärtustele või normidele. Sageli teadvustame oma kultuuri alles võrdluses teistega,“ ütles Anneli Kaasa. Tema sõnul on väga põnev jälgida, kui erinevalt eri rahvusest inimesed samas olukorras võivad käituda, aga veel põnevam on uurida, mis on selle kõige taga. „Kui me teame, kuidas inimesed ühes või teises riigis mõtlevad ja mida oluliseks peavad, siis aitab see leida just sinna sobivaid lahendusi ja vältida vigu. Kõige värskem näide on võtta võitlusest viirusega: meetmed, mis toimivad hästi ühes riigis, ei pruugi toimida teises,“ selgitas ta.

Anneli Kaasa on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse- ja magistrikraadi majandusteaduses ning filosoofiadoktori kraadi. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis alates 1999. aastast. Teadustöös on ta uurinud peamiselt kultuurilisi erinevusi ja sotsiaalkapitali ning nende mõju majandusarengule, innovatsiooni- ja ettevõtlusaktiivsusele ning tootlikkusele. Anneli Kaasa on majandusteooria õppetooli juhataja ning majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal.
Inauguratsiooniloengust tehakse ka veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel. 

Lisateave: Anneli Kaasa, majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor, majandusteooria õppetooli juhataja, majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal, 737 5842, anneli.kaasa@ut.ee

Viimati muudetud 12.10.2020