Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu suvi Foto: Silver Gutmann

16. juuli 2021 / Tartu Linnavolikogu kiitis 1. juulil heaks Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekud ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 ja suunas need avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimub 19. juulist 9. augustini 2021 ning oodatud on ettepanekud nii arengukava muutmise kui ka eelarvestrateegia kohta.

Arengukava muudatusettepanekute ja eelarvestrateegia avalik väljapanek toimub 19. juulist 9. augustini 2021. Ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia kohta saab teha sel ajavahemikul Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonnale e-posti aadressil Alina.Nurmist@tartu.ee ja tavapostiga: Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakond (Raekoda).

Linnavalitsus tegi arengukavasse muudatusettepanekud, mis on seotud Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"  elluviimiseks vajalike tegevustega. Näiteks lisatakse arengukavasse soov osaleda Euroopa Liidu missioonis "100 kliimaneutraalset linna aastaks 2030", rakendada planeerimistegevustes energiapositiivse linnaosa põhimõtet, rakendada energiajuhtimise süsteemi linnale kuuluvate hoonete energiatarbe seiramiseks ning rakendada planeerimistegevustes „15-minuti linna“ kontseptsiooni. Lisan tehti ettepanek liikuvuskeskuste rajamiseks erinevate liikumisviiside sujuvaks ja turvaliseks ühendamiseks kesklinnas ja linna äärealade vahel, linna liikluse seirelahenduste arendamine (sensorid, andmehaldus jm), vesinikukütuste ja teiste taastuvkütuste kasutuse soodustamine, jagamisteenuste soodustamine ning keskkonnasõbralike sõidukite kasutuselevõtu soodustamine (metaangaasil sõitvate busside kasutuse suurendamine, elektri-, vesiniku- ja gaasisõidukite ning keskkonnasõbralike taksode eelistamine).

Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest. Linnavalitsus on koostanud finantsiliselt tasakaalustatud eelarvestrateegia, milles nähakse ette perioodi lõpuks eelarve ülejäägi saavutamine. See tagab linna võimekuse lähitulevikus linnale oluliste suurte investeeringute elluviimiseks. Eelarvestrateegias on olulisteks märksõnadeks haridus, kultuuripealinn ja rohepööre. Jätkatakse koolide investeeringute kava elluviimist ning koostatud on ka lasteaedade investeeringute kava. Tartu viib ellu Euroopa kultuuripealinna tegevuskava, kusjuures rahaliselt langeb projekti põhikoormus just eelarvestrateegia perioodile. Euroopa kultuuripealinnana 2024 otsib Tartu vastuseid küsimusele, mida saavad väikesed linnad ja kogukonnad teha selleks, et tagada inimkonna ellujäämine. 21. sajandi suurim väljakutse on inimese tekitatud keskkonnakahju pidurdamine ja leevendamine. Tartu linn peab saavutama süsinikuneutraalsuse 2050. aastaks. Olulist tähelepanu pööratakse taastuvenergia tootmisele ja tarbimisele, säästvate liikumisviiside arendamisele ja kohanemisele kliimamuutustega. Tartu Euroopa kultuuripealinna 2024 pärandit jääb kandma südalinna kultuurikeskus, mille keskse telje moodustavad riigile kuuluv Tartu Kunstimuuseum ja linna hallatav Tartu Linnaraamatukogu.

 

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 28.09.2021