Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eesti Maaülikool pakub Ukraina kodakondsusega inimestele stipendiumit ingliskeelsetel õppekavadel õppimiseks

Eesti Maaülikooli pressiteade

4. aprill 2024 / Eesti Maaülikool kutsub Ukrainast pärit üliõpilasi õppima ingliskeelsetele õppekavadele, pakkudes neile stipendiumit ning tasuta majutusvõimalust ühiselamus. Vastuvõtt ingliskeelsetele magistriõppekavadele on kolmandatest riikidest, sh Ukrainast pärit üliõpilastele avatud kuni 10. aprillini, veterinaarmeditsiini erialal saab avaldusi esitada kauem.

Maaülikool pakub ingliskeelset õpet neljal õppekaval. Neist kolm on magistriõppekavad ja eeldavad sisseastujalt juba varasemat bakalaureusekraadi. Ingliskeelses magistriõppes saab õppida maastikuarhitektuuri, metsanduse kavandamist ja analüüsi ning keskkonnajuhtimist kliimamuutuse tingimustes.

Ingliskeelsele veterinaarmeditsiini erialale on võimalik sisse astuda juba keskhariduse baasilt, kuid arvestama peab, et veterinaaria on valdkond, mis eeldab õppima tulijalt tõelist kutsumust, sest meditsiiniõpingud on pingelised ja kestavad kokku kuus aastat.

Eesti Maaülikool pakub igal ingliskeelsel õppekaval kahele Ukraina kodakondsusega üliõpilasele stipendiumi, mis katab õppemaksu. Stipendiumi saamise eelduseks on õppekaval edasijõudmine. Lisaks saavad stipendiaadid vabastuse rendi maksmisest maaülikooli ühiselamus.

Veterinaarmeditsiini õppekaval on sellele stipendiumile seatud siiski eritingimused. Nimelt on stipendiumi saamise eelduseks Ukrainas sõja tõttu katkenud õpingud veterinaarmeditsiini erialal, stipendiumi on võimalik saada alates vastuvõtust teisele kursusele. Kui ingliskeelsel veterinaarmeditsiini erialal oodatakse kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste avaldusi kuni 2. maini, siis need, kelle õpingud katkesid sõja tõttu Ukrainas, saavad kandideerida kuni 31. maini. 

Õppima tulekuks on vaja esitada eelnevat haridust tõendav dokument, isikut tõendav dokument ning tõendada piisavat inglise keele oskust. Samuti tuleb kirjutada motivatsioonikiri, mis põhjendab erialavalikut. Kui muidu on Eesti Maaülikoolis ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimise tasu 100 eurot, siis see ei kehti eesti ja ukraina kodakondsusega inimestel, eelmise õppeastme Eestis lõpetanud isikutel ja veterinaarmeditsiini õppekavale kandideerimisel.

Vastuvõtutingimuste kohta saab lähemalt lugeda maaülikooli kodulehelt https://www.emu.ee/en/admissions/admission-procedure-for-level-studies/ ning küsida lisateavet vastuvõtu peaspetsialistilt Vaike Reisnerilt ([email protected]).

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest, Šveitsist, Suurbritanniast, Gruusiast ja Türgist pärit üliõpilaskandidaadid saavad esitada sisseastumisavaldusi Eesti Maaülikooli ingliskeelsetele õppekavadele õppima tulekuks kauem, kuni 31. maini. Vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele algab maaülikoolis 3. juunil ja kestab 4. juulini.

Viimati muudetud 04.04.2024