Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu linnavolikogu

Raekoda Foto: Timo Arbeiter

14. juuni 2024 / Tartu linnavolikogu 36. istung on 20. juunil kell 15 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitamine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

2. Tartu Linnavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

3. Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marti Viilu

4. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veo riigihanke korraldamiseks 2024/2025. õppeaastal
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev

5. Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest

6. Loa andmine Tartu Hooldekodule hooldustöötajate töörõivaste renditeenuse tellimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest

7. Vastus Malle Pärna arupärimisele LGBT ürituste ja toetuste kohta
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski

8. Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr. Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

9. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

10. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

11. Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni aseesimees Gea Kangilaski

12. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

13. Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

14. Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

15. Tartu linnas Tehase tänava liikluspinna ruumikuju muutmine ja kohanime määramine, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marti Viilu

16. Kandikülas Kandi tee ja Ristla tee liikluspindade ruumikujude muutmine, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits


Kaspar Kokk
Linnavolikogu esimees

Istungi ülekanne: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-ulekanded-ja-videod
 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 20.06.2024