Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu linnavolikogu

Raekoja plats Foto: Tanel Kindsigo

31. mai 2024 / Tartu linnavolikogu 35. istung on 6. juunil kell 15 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Ettekandja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kadri Leetmaa

2. Fortuuna 1 ja Fortuuna 1a kinnistute võõrandamine
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

3. Loa andmine Tiitsu tn 5 kinnistu võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

4. Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2016. a otsuse nr 310 "Loa andmine Tartu linna omandis oleva Raatuse tn 118 kinnistu tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

5. Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

6. Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaks
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

7. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

8. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
Kaasettekandjad arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits ja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

9. Kalevi tn 90 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

10. Tartu linna 2023. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Meelis Leidt ja abilinnapea Elo Kiivet
Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik

11. Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjoni tööst juuni 2023 kuni juuni 2024
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik

12. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik

13. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

14. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees

15. Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

16. Vastus Pille Tsopp-Pagana arupärimisele Tartus Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamise tühistanud kohtuasja ja kruntide tuleviku kohta
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet

17. Umbusalduse avaldamine abilinnapeale Elo Kiivetile
Ettekandja linnavolikogu liige Kristiina Tõnnisson

18. Loa andmine Tartu Aleksander Puškini Koolile ja Tartu Annelinna Gümnaasiumile haridusliku erivajadusega õpilaste klassides osaliselt venekeelse õppega jätkamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev

19. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev

20. Kultuuri valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi


Kaspar Kokk
Linnavolikogu esimees


Istungi ülekanne: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-uleka…

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 06.06.2024