Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu linnavolikogus

Raekoda Foto: Lilian Lukka

11. märts 2024 /

Esmaspäev, 11. märts

15.00 - revisjonikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu 2024 avamisega seotud kulude ülevaade
Ettekandja SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis
2. Informatsioon Emajõe üldplaneeringu järgsest kasutamisest
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
3. Informatsioon Emajõe kallasradadega seotud arengutest
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
4. Informatsioon rattaringluse süsteemist
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Tartu linna siseauditi juhi aastaaruanne
Ettekandja siseauditi juht Jaanus Tammjärv


Teisipäev, 12. märts

14.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolek raekojas. Päevakord:

1. Informatsioon Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõust
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
2. Informatsioon südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistustest
Ettekandja südalinna kultuurikeskuse juht Aavo Kokk
Jätkub keskkonnakomisjoni koosolek:
3. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" lisa 2 muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Ettekandja linnavolikogu liige Jaak Laineste
2. Informatsioon südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistustest
Ettekandja südalinna kultuurikeskuse juht Aavo Kokk


Kolmapäev, 13. märts

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve riigihangete korraldamiseks ning rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Jalgrattatee põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja selle lähialal Karlovas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" lisa 2 muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Informatsioon nõustikust ja selle alusel koostatud juhendist „Tervislik tänav Tartus“
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet


Neljapäev, 14. märts

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek Tartu Hooldekodus. Päevakord:

Ülevaade Tartu Hooldekodu tegevusest
Ettekandja hooldekodu juhataja Kadi Soome


Reede, 15. märts

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve riigihangete korraldamiseks ning rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Jalgrattatee põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja selle lähialal Karlovas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas. Päevakord:

1. Muudatused volikogu komisjonides (hariduskomisjon, sotsiaalkomisjon)
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
2. Tartu linnavolikogu 32. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 14.03.2024