Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu linnavolikogus

Raekoda Foto: Tanel Kindsigo

30. mai 2022 /

Teisipäev, 31. mai

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna 2021. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2021. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Priit Humal ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Aleksandri 8 ja Aleksandri 8a krundi detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Võru 47a ja sellega piirnevate kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kastani tn 64 krundi osas
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Informatsioon Ringtee 43 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Ülevaade Tartu uuest visuaalsest identiteedist
Ettekandja avalike suhete osakonna turundusjuht Helen Kalberg
2. Noorsootöö valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
3. Spordi valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Kommunaalkulude tõusu toetus huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele ühingutele ja kultuuriühingutele 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
5. Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski


Kolmapäev, 1. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
2. Loa andmine Tartu raudteejaama ja Eesti Rahva Muuseumi vahelise liiniveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Informatsioon Tallinna kogemusest parkimisanalüüsi koostamisel
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Informatsioon autovabaduse puiestee projekti arengutest
Ettekandja ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
2. Südalinna kultuurikeskuse muinsuskaitse eritingimused
Ettekandja komisjoni esimees Mart Hiob


Neljapäev, 2. juuni

15.30 - hariduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riighanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Kommunaalkulude tõusu toetus huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele ühingutele ja kultuuriühingutele 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Noorsootöö valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
5. Loa andmine Kristikum OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
6. Loa andmine Tartu Lasteaia Tähtvere rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Priit Humal

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riighanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine erivajadustega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Loa andmine erivajadustega laste sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
7. Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
8. Ülevaade Ukraina sõjapõgenike olukorrast
Ettekandjad abilinnapea Mihkel Lees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski
9. Informatsioon laste päevakeskustest
Ettekandjad abilinnapea Mihkel Lees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski


Reede, 3. juuni

08.30 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna 2022. aasta I lisaeelarve, muudatusettepanek
Ettekandja abilinnapea Priit Humal
2. Tartu linna 2021. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2021. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Priit Humal ja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Loa andmine Tartu Lasteaia Tähtvere rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Priit Humal
4. Loa andmine Ehitaja tn 55, Tartu kaasomandi lõpetamiseks ja kaasomandiosa võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Priit Humal
5. Loa andmine Kristikum OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
6. Spordi valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
7. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
8. Loa andmine Tartu raudteejaama ja Eesti Rahva Muuseumi vahelise liiniveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
9. Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
10. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riighanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
11. Loa andmine erivajadustega laste sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
12. Loa andmine erivajadustega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
13. Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
14. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
15. Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas. Päevakord:

1. Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse peatamine
Ettekandja ajutise põhimääruskomisjoni esimees Tõnis Lukas
2. Tartu Linnavolikogu 11. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas
3. Linnavolikogu esindajate nimetamine Tartu Kultuurkapitali nõukokku
Ettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 30.05.2022