Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Noorte omaalgatusprojektide konkurss Ideepuhur on taas avatud!

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse pressiteade

13. veebruar 2024 / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusel on hea meel teatada, et taas on avatud noorte omaalgatusprojektide konkurss Ideepuhur! Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks. Noorte poolt algatavate tegevuste fookuses on kohaliku kogukonna edendamisega seotud ideed, mis toetavad erinevate pädevuste arendamist mitteformaalses õpikeskkonnas. 

Konkursi fookusteemad on:

 • noorte vaimne tervis, 
 • kultuuridevaheline suhtlemine ja kogukondade vaheline lõimumine (sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine), 
 • loodus- ja tehnoloogia valdkondade teadmiste ja oskuste arendamine,
 • rohepöörde ja keskkonnahoiu võimalused kohalikul tasandil

Esita oma idee:

 • Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
 • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
 • Projektiidee tuleb esitada 03.märtsiks 2024 (kell 23.59);
 • Esialgse ideekavandi esitamise järgselt võtab noorega ühendust Ideepuhur mentor, kellega idee hindamiseks läbi mõtestada ja tagasiside põhjal täiendada;
 • Taotluste esitamine toimub kahes kategoorias- noored vanuses 7-12 aastat (Projektijuht ja Kõik meeskonna liikmed peavad olema 7-12-aastased) ja noored vanuses 13+ aastat. 
 • Projektitegevused peavad olema lõppenud 30. juuniks 2024, aruanne peab esitatud olema kuu aega peale projektitegevuste lõppu, hiljemalt 31. juuliks 2024;
 • Aruanne esitatakse projekti analüüsina. Aruande juurde kuuluvad kuludokumendid, pildimaterjal ja lühivideo projektist (1-3 min);
 • Projekti toetusleping sõlmitakse juriidilise isikuga (kohalik omavalitsus, noortekeskus, kool, MTÜ vms). 
 • Projektiideid hindab hindamiskomisjon vastavate hindamiskriteeriumite alusel; hindamiskriteeriumite alusel moodustub pingerida, mille põhjal selguvad toetuse saajad.

Täpsemad tingimused aadressil: https://bit.ly/2024Ideepuhur

Noorte omaalgatuste toetamine aastatel 2023-2024″ on osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest. Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. 

Viimati muudetud 13.02.2024