Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Südalinna kultuurikeskuse planeerimine jõudis uude etappi

Tartu linnavolikogu

Südalinna kultuurikeskuse ala Foto: Tiit Grihin

8. detsember 2022 / Volikogu andis heakskiidu kultuurkapitaliga südalinna kultuurikeskuse rahastamislepingu sõlmimisele ning algatas keskuse detailplaneeringu.

Riigikogu otsustas 2021. aasta septembris, et Tartu südalinna kultuurikeskus on riiklikult tähtsa kultuuriehitisena esimesel positsioonil, riigi toetust jaotab vastavalt pingereale Eesti Kultuurkapital.

Tartu volikogu lubas linnavalitsusel sõlmida Eesti Kultuurkapitaliga leping südalinna kultuurikeskuse väljaarendamise toetuse saamiseks. Kultuurkapital finantseerib keskuse rajamist 67% ulatuses, Tartu linna panus on 33%. Kultuurikeskuse hinnanguline maksumus on 73,7 miljonit eurot (koos käibemaksuga 88,4 miljonit eurot), seda korrigeeritakse ehitushinnaindeksiga enne kultuurikeskuse ehituslepingu sõlmimist 2026. aasta teises pooles.

Ühtlasi algatas volikogu Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on muuta planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks, anda ehitusõigus kultuurikeskuse rajamiseks, rekonstrueerida Vabaduse pst, Uueturu, Poe ja Küüni tänav ning leida kogu alale terviklahendus koos Emajõe-äärse rohealaga.

Keskkonnasõbraliku ja miljöösse sobiva linnaruumilise terviklahenduse leidmiseks ja kõrgeima arhitektuurikvaliteedi tagamiseks korraldatakse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mis kuulutatakse välja 2023. aasta alguses. Samuti tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine, et välja selgitada kavandatava tegevusega kaasneda võivad mõjud keskkonnale ning töötada välja meetmed nende leevendamiseks ja võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje jätmiseks.

Vähemalt pool pargist peab säilima rohealana. Kaaluda tuleb võimalusi alal kasvavate väärtuslike puude säilitamiseks, leida lahendused asendusistutuseks ja tagada rohevõrgustiku elementide omavaheline sidusus.

Südalinna kultuurikeskus on Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti piirkonna jaoks oluline kultuuriasutus, kuhu tulevad ruumid Tartu linnaraamatukogule ja Tartu kunstimuuseumile, lisaks on sinna planeeritud sündmuskeskus, väärtfilmikino, Eesti Rahvusringhäälingu Tartu stuudio, toidukohad ning väikeses mahus muid hoone funktsioonidega sobivaid ruume.

Südalinna kultuurikeskuse rahastamislepingu sõlmimist toetas 29, vastu oli 15 volikogu liiget, detailplaneeringu algatamist pooldas 29, vastu oli 18 volinikku.

Lähemalt südalinna kultuurikeskusest: https://www.tartu.ee/sudalinna-kultuurikeskus

Lisainfo:
linnapea Urmas Klaas, 513 5145
abilinnapea Gea Kangilaski, 521 3295
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 08.12.2022