Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnaraamatukogus tunnustati kolleege

Tartu Linnaraamatukogu pressiteade

Aasta raamatukoguhoidja Seili Ülper

12. veebruar 2024 / Eelmisel nädalal toimunud linnaraamatukogu töötajate koolituspäeval vaadati veelkord tagasi möödunud aastale ja jagati tunnustust kõige tublimatele. Eelnevalt läbiviidud küsitluse põhjal tõsteti esile aasta sündmus ja aasta tegu raamatukogus.

Pikaajalise ja hindamatu panuse eest raamatukogu töösse tänati Tartu Linnaraamatukogu avalikkussuhete juhti Linda Jahilot. Linda Jahilole anti üle ka Tartu Linnavalitsuse tänukiri.

Aasta raamatukoguhoidjaks valiti erakordse pühendumusega ja särasilmselt tehtud sisuka töö, raamatumüükide korraldamise, suvemaleva eestvedamise ning igas olukorras abivalmiduse ja positiivse suhtumise eest Seili Ülper.

Aastate inimese auhinnaga tunnustati laste- ja noorteosakonna juhatajat Ädu Neemret silmapaistvate saavutuste eest laste- ja noortetöö arendamisel ja lastekirjanduse tutvustamisel. Samuti tunnustati aastate inimesena Ilmatsalu harukogu juhatajat Maret Lukkenit Ilmatsalu harukogu sujuva juhtimise, aastatepikkuse südamega tehtud töö ja hoolimise eest.

Aasta osakonna tiitel läks seekord kahele osakonnale. Erialakirjanduse osakonda tunnustati väljapaistva professionaalse töö, muutustega kohanemise ning väljakutsetega hästi hakkamasaamise eest.  Ajakirjanduse osakond sai kolleegide tunnustuse mitmekülgse tegutsemise, ümberkorralduste sujuva läbiviimise ja alati rõõmsameelse suhtumise eest.

Raamatukogu sõbraks valiti Artur Kuus, keda tänati peamaja esiste pinkide ja raamatukogu bussi kujundamise eest ning hea koostöö eest illustratsioonide loomisel.

Aasta sündmustena toodi esile raamatukogu 110. sünnipäeva programmi, SÜKU arhitektuurivõistluse võidutöö väljavalimist ning Karlova harukogu 95. aastapäeva tähistamist.

Aasta teoks valiti raamatukogu väljaanne „(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus“, mille  koostajateks on Halliki Jürma, Ülo Treikelder ning kujundajaks Artur Kuus. Raamat valiti ka 2023. aasta 25 Eesti kauneima raamatu hulka.

Auhindu anti välja veel mitmeid teisigi, näiteks parimale harukogude sõbrale, kogukonnatöö tegijaile, aasta õpetajale ja aasta virtuaaltegijale.

 

Viimati muudetud 12.02.2024