Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu raekoda Foto: Kiur Kaasik

21. juuni 2022 /

Narva mnt ja Raatuse tn foorisüsteem saab uudse ohutuslahenduse

Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu TRAFFEST OÜga Narva mnt ja Raatuse tn foorisüsteemi rekonstrueerimiseks kogumaksumusega 52 794 eurot. Töö käigus vahetatakse välja kuus amortiseerunud jalakäija nupp-summerit ja lisatakse jalakäijate video- ja termoandurid, mis fikseerivad teeületust ootava jalakäija. Lisaks vahetatakse välja sõidukite andurid, seadmekapp koos kontrolleriga, kaablid ja amortiseerunud konstruktsioonid. Uudse lahendusena paigaldatakse fooripead, mis kuvavad keelava tule korral jalakäija ette maapinnale punase tule. Tööde tegemise tähtaeg on 30. september.

Tartu osaleb Tähtvere lasteaia rekonstrueerimise projektis

Tartu linnavalitsus otsustas osaleda projektis "Tartu lasteaed Tähtvere rekonstrueerimine", mis esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise programmi raames. Eesmärgiks on energiatõhususe parandamine ja nõuetele vastava sisekliima tagamine. Projekti heakskiitmisel soojustatakse hoone katus ja välispiirded, rekonstrueeritakse küttesüsteem, ventilatsioon ja elektrisüsteem. Töödega tahetakse parandada hoone energiatõhusust, et vähendada hoone energiatarbimist. Projekti kogumaksumus oleks 6 200 000 eurot, millest Tartu linna omaosalus 5 363 000 eurot ja toetus 837 000 eurot.

Nõlvaku 10 kinnistu antakse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusele tasuta kasutusse 

Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusega Nõlvaku 10 kinnistu tasuta kasutamiseks viieks aastaks. Tartu linn osales meetmes "Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes", mida rahastas Eesti riik. Projekti eesmärk oli 20 teenuskohaga dementsussündroomiga eakale hooldekodu rajamine. Linn annab valminud hoone koos inventariga dementsussündroomiga eakate hooldekoduna tasuta kasutamiseks.

Tartu toetab kultuuri

Tartu linnavalitsus otsustas reservfondist eraldada Tartu Oskar Lutsu nimelisele linnaraamatukogule 7488 eurot raamatukogu suunaviitade ja siltide paigaldamiseks ning anda MTÜ-le FitStudio toetust 770 eurot rahvusvahelise tänavatantsuürituse ItsLikeHome korraldamiseks.

Kultuuriosakond toetab Małgosia OÜ-d 200 euroga eestikeelsete lasteraamatu "Mustikas ja maruline jooks" tõlkimist ukraina keelde. 2022. aasta lõpul valmiv lasteraamat on Eesti ja Ukraina autorite ühistöö. Lasteraamatu teksti kirjutab Marge Pärnits, illustratsioonid teeb Harkivist sõja tõttu Tartusse jõudnud kunstnik Anna Ryazanova.

Viimati muudetud 21.06.2022