Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
28°
28°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Kerly Ilves

28. mai /

Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimise riigihanke võitis Asfaldigrupp OÜ

Linnavalitsus tunnistas Vanemuise tn ja Uueturu tn tn rekonstrueerimise riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumuse maksumusega 1 778 400 eurot. Kogusumma sisaldab ka liitumislepingut ASiga Tartu Veevärk Vanemuise tn sademevee ärajuhtimiseks  maksumusega 100 787 eurot. Tänava rekonstrueerimise summast (1 677 613 eurot) tasub Tartu linn 1 601 639 eurot ja OÜ Giga Ehitus 75 974 eurot.

Rekonstrueerimistööd on jagatud kahte etappi. Akadeemia ja Vaksali tn vahelise lõigu rekonstrueerimistööd toimuvad 2019. aastal. Ülikooli  ja Akadeemia tn vahelise lõigu ning Uueturu tn rekonstrueerimistööd 2020. aastal.

Tänava projektlahenduse eesmärk on  jalg- ja  jalgrattaliikluse eelisarendamine, pärast remonti saab tänavast oluline kergliiklusmarsruut Vaksali linnaosa ja kesklinna vahel. Tänava mõlemale poolele rajatakse  jalgrattarajad, rekonstrueeritakse katendid ja teekoridorid, laiendatakse sademeveekanalisatsiooni ning rekonstrueeritakse tänavavalgustus ning elektriliinid (lõiguti asendatakse õhukaablid maakaablitega). Pepleri tn ja Vanemuise tn ristmikele paigaldatakse foorid. Rekonstrueeritava Vanemuise tn lõigu kogupikkus on ligikaudu 1,15 kilomeetrit. Kõnniteed rajatakse sillutiskivikattega. Vanemuise teatri (Vanemuise 45a) esise platsi ja Uueturu tn lõigu katendiks on ette nähtud klinker- ja  täringukivid. Jalgrattarajad ehitatakse sõiduteega samas tasapinnas ning eraldatakse sõiduteest graniitäärekiviga.

Olulisel määral muutuvad  Vanemuise tänava liikluskorralduspõhimõtted. Lõigus Vaksali tn – Pepleri tn säilib kahesuunaline liiklus, lõigu ulatuses on ette nähtud 1+1 sõidurada ning mõlemal pool teeservas jalgrattarajad. Pepleri tn ja Ülikooli tn vahelises lõigus on alates Pepleri tänavast ette nähtud ühesuunaline liiklus Ülikooli tn suunas, kahesuunaliseks jääb liiklus Pepleri ja Vaksali tn vahel. Kogu Vanemuise tänaval kehtestatakse sõidukiiruseks 30 km/h. Pepleri ja Vanemuise tn ristmikule tuleb foor. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Põik ja Fortuuna tänaval teeb taastusremonti Asfaldigrupp

Linnavalitsus tunnistas Põik ja Fortuuna tn taastusremondi riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumuse maksumusega 164 767 eurot. Summa sisaldab ka liitumislepingut ASiga Tartu Veevärk Fortuuna tn sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks (11 760 eurot). Töid tehakse OÜ Tinter-Projekt poolt koostatud projekti põhjal. Pärast tehnovõrkude rajamist tehakse järgmisi ehitustöid: olemasoleva katendi tasandusfreesimine, täiskonstruktsiooni ulatuses ehitamine, tänava katendi kulumiskihi taastusremont sõidutee alal ning jalgteede rekonstrueerimine. Ehitustööde käigus taastatakse kaevetöödega rikutud alad. Liikluskorraldus jääb endiseks. Ette on nähtud kahe valgustatud ülekäiguraja lisamine Põik tänavale ning Põik tänaval valgustite kaasajastamine ja üldine liikluskorraldusvahendite täiendamine ning markeeringu uuendamine. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Remonditakse Pääsupesa ja Sassi lasteaia ruume

Linnavalitsus tunnistas Tartu lasteaia Pääsupesa rekonstrueerimiseks korraldatud riigihankel edukaks Haart Ehitus OÜ pakkumuse kogumaksumusega 2 829 969 eurot. Remonditööde käigus uuendatakse kõik hoone tehnosüsteemid, hoone sise- ja välisviimistlus, välispiirete soojustus ning rekonstrueeritakse välisvõrgud ja territoorium.

Samuti tunnistas linnavalitsus lasteaia Sass remonditööde riigihankel edukaks DECKOL OÜ pakkumuse kogumaksumusega 131 993 eurot. Remonditakse kaks rühmaruumi, saal ning administratiivruumid. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Maarja peremajad saavad sisustuse

Linnavalitsus tunnistas Maarja peremajade sisustuse riigihankel edukaks AS INEST MARKET pakkumuse kogumaksumusega 389 550 eurot. Hange sisaldab nelja Tartu Maarja peremaja (Jaamamõisa 22, Jaamamõisa 22a, Ujula 65 ning Ujula 67) sisustuse hankimist koos paigaldustöödega. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn korraldab hanke ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumiseks psüühiliste erivajadustega eakatele Tartu linna

Linnavalitsus saatis linnavolikogu eelnõu sooviga korraldada riigihange Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamiseks aastal 2020 Tartu linnas. Teenust osutatakse psüühilise erivajadusega  klientidele, kes vajavad ööpäevaringselt hooldust. Teenusel abistatakse klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel, kaasatakse aktiveerivatesse tegevustesse, tagatakse ohutus, eriarsti poolt määratud ravirežiim, ööpäevaringne kõrvalabi personali poolt, koostatakse hooldusplaan. 2019. aastal on olnud psüühilise erivajadusega  kliente ööpäevaringsel hooldusteenusel  29-31 inimest kuus ja teenuse osutajaks on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Riigihankega ostetava teenuse aastaseks mahuks planeeritakse orienteeruvalt 216 000 eurot. Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff, tel  7361 305.

Linn korraldab hanke sotsiaaltransporditeenuse pakkumiseks

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu sooviga korraldada riigihanke erivajadusega isikutele sotsiaaltransporditeenuse pakkumiseks aastateks 2020-2021. Teenust osutatakse raske või sügava liikumis- ja nägemispuudega tartlastele, kes puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti. Hanke sisuks on  erivajadustega inimeste transpordi korraldamine väikesõidukitega Tartu linnas. Sõitja tasub 1/3 sõidu maksumusest, ülejäänud tasutakse linna eelarvest. Praegu, kehtival hankeperioodil (2018-2019) tehakse aastas ligikaudu 19 568 sõitu, keskmiselt sõidetakse aastas 85 282 kilomeetrit. Hetkel osutab teenust OÜ Tartaline. Praegu on teenuse kasutajate nimekirjas 1138 inimest, nendest igapäevaselt aktiivseid kasutajaid on umbes 700. Teenuse aastaseks mahuks planeeritakse orienteeruvalt 215 000 eurot ehk kokku kaheks aastaks orienteeruvalt 430 000 eurot. Lisainfo: Tartu sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff, tel  7361 305.

Linnavalitsuse reservfondist eraldati 6820 eurot

  • 1000 eurot sihtasutusele Carolin Illenzeeri fond heategevusliku kontserdi „Laulud sõdurile" toetuseks.
  • rahandusosakonnale 5820 eurot tööjõukuludeks seoses töötaja pensionile jäämisega.

Viimati muudetud 28.05.2019