Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu toetab huvihariduse ja -tegevuse digivõimekuse tõstmist 270 000 euroga

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

huviharidus Foto: Kertu Kikkas

18. november / Tartu Linnavalitsus eraldas toetuse 46 projektile, mille eesmärgiks on huvihariduse ja -tegevuse digivõimekuse tõstmine. Kokku jagati toetuseks 270 000 eurot.

Huvihariduse riigiraha vahenditest loodud toetusmeetme eesmärgiks on parandada huvikoolide ja -tegevuse ühingute digivõimekust, luua nüüdisaegsemad võimalused digirikastatud keskkonnas tegutsemiseks ning digilahenduste kasutamiseks nii tava- kui ka distantsõppes.

Riist- ja tarkvara soetamiseks või koolitusprogrammi läbiviimiseks loodud taotlusvoorus hinnati 102 taotlust. Hindamiskriteeriumite alusel taotlusi hinnanud ekspertkomisjon tegi linnavalitsusele ettepaneku toetada 46 projekti. Ühe projekti kohta sai taotleda 3000-10 000 eurot ning keskmiseks toetussummaks kujunes 5870 eurot.

Erahuvikool Shaté Tantsukool taotles edukalt toetust nii koolitusprogrammide läbiviimiseks kui riist- ja tarkvara omandamiseks. Tantsukooli direktori Krõõt Kiviste sõnul on huviharidus jõudnud sinnani, et digipädevused ja -lahendused on väga tähtsal kohal, olenemata spetsiifilisest valdkonnast. „Ka tantsuhariduses on võimalik teha arenguhüpe kasutades digivahendeid näiteks õppematerjalide loomisel, tantsu analüüsimisel või omaloominguliste tööde tegemisel. Valmistasime digiprojekte ette väga pikalt ja põhjalikult, alustades kaardistamisega, mis üldse on võimalik ja millised lahendused sobivad just meile. Võtmetähtsusega on just koolitusprogrammid, sest ükski tehniline lahendus ei hakka tööle iseenesest, muutus ja areng tuleb vaid siis, kui õpetajad tunnevad end mugavalt uusi võimalusi igapäevaselt kasutades, “ rõhutas Kiviste.

Tartu II Muusikakooli konkursile esitatud projekt oli samuti edukas. „Tartu II Muusikakool lähtus oma projektis õppetöö korraldamise kogemustest kevadise eriolukorra ajal. Projektis taotletav riistvara on eelkõige distantsõppe kvaliteedi parendamiseks. Lähtusime kahest suunast: tundide läbiviimine kontaktivabalt kooli helistuudio võimalusi kasutades ning tehniliste võimaluste täiustamine muusikateoreetiliste ainete distantsõppe läbiviimiseks, et parandada tundide helikvaliteeti ja õppematerjalide esitlust," lausus kooli direktor Aile Parmsoo.

Riist- ja tarkvara soetamiseks või koolitusprogrammi läbiviimiseks loodud taotlusvooru rahastati riigipoolsest huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest kohalikele omavalitsustele.

Edasine info: noorsooteenistuse peaspetsialist Laura Kalaus, 736 1364, Laura.Kalaus@tartulv.ee

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 18.11.2020