Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Ülikooli teaduskool kuulutab välja Jaan Tallinna stipendiumi konkursi

Tartu Ülikooli teaduskooli pressiteade

28. oktoober / Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium on mõeldud osalemiseks 2020. aastal kas 29. jaanuarist kuni 2. veebruarini või 4. märtsist – 8. märtsini San Franciscos USAs toimuval Center for Applied Rationality (CFAR) korraldatud ratsionaalsusseminaril.

Ratsionaalsusseminaride eesmärk on aidata osalejatel aru saada oma otsustest ja käitumisest ning saavutada nende üle parem kontroll. Õpetatavad meetodid on inspireeritud tõenäosus- ja otsustusteooriast ning kombineeritud kognitiivteadustel põhinevate järeldustega selle kohta, kuidas inimeste aju tegelikult töötab ning kuidas seda saab paremaks treenida. Ratsionaalsustehnikad aitavad teha täpsemaid ennustusi, vältida enesepettust ja motiveerida end paremini tegutsema. Seminaridel käsitletakse näiteks seda, kuidas hinnata eri allikatest (näiteks kõhutunne, analüütiline mõtlemine ja teiste arvamused) pärinevaid vastuolulisi intuitsioone, kuidas oma harjumusi ümber kujundada ning kuidas õppida kiiremini uusi oskusi.

Ratsionaalsusseminari esimesel päeval toimub avamis- ja tutvumiskohtumine, kus kõigil on võimalik korraldajate ja teiste osalejatega tuttavaks saada. Järgmised neli päeva on tihedalt sisustatud tundidega. Seminari viimane päev on pühendatud eelmiste päevade jooksul omandatud materjali ning vilumuse süstemaatilisele analüüsile ja rakendamisele. Seminar lõpeb seltskondliku üritusega, kuhu kaasatakse ka varasematel seminaridel osalenud isikuid, kes jagavad oma kogemusi õpitu ellurakendamisest.

Välja antakse kuni neli stipendiumi (kaks kummalegi seminarile), mis katavad sõidu- ja ööbimiskulud, osavõtutasu ning seminariaegse toitlustuse. 

Kandideerima on oodatud 18–40aastased Eesti kodakondsusega ühiskondlikult aktiivsed isikud, kes on edukalt osalenud riiklikel ja/või rahvusvahelistel olümpiaadidel, võistlustel ja/või teadustööde konkurssidel. Loe stipendiumi ja seminari kohta täpsemalt Tartu Ülikooli teaduskooli veebilehelt ja teaduskooli blogist.

Kandideerimisdokumente saab esitada 11. novembrini. Stipendiumikomisjon teeb avalduste põhjal valiku 19. novembriks ja annab sellest kandidaatidele teada e-kirja teel.

Enne seminaril osalemise lõplikku kinnitamist teeb CFAR-i kontaktisik iga kandidaadiga Skype’i intervjuu, mille käigus hinnatakse osaleja sobivust ja antakse talle üksikasjalik ülevaade seminarist.

Osalejate seminarile lähetamise korraldab TÜ teaduskool.

Lisateave: Marek Järvik, Tartu Ülikooli teaduskooli arengu- ja koostööspetsialist, 517 7091, marek.jarvik@ut.ee

Viimati muudetud 28.10.2019