Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Värske teadusbaromeeter: viimase nelja aasta kriisid ei ole kõigutanud eestlaste usaldust teaduse ja teadlaste vastu

Eesti Teadusagentuuri pressiteade

27. märts 2024 / Teist korda Eesti Teadusagentuuri (ETAG) poolt korraldatud uuringuga mõõdetakse Eesti inimeste hoiakuid ja kokkupuudet teadusega ning sel korral on näha, et usaldus ei ole sisuliselt muutunud.

Metoodika töötati välja ja esimene uuring viidi läbi 2020. aastal. Küsitletakse 16aastaseid ning vanemaid Eesti elanikke, jälgides soolist tasakaalu ja vastanute osakaalu vanuserühmades vastavuses rahvastikupüramiidiga. Analüüsiks oli vaja saada vähemalt 1000 täidetud ankeeti.

Trend teadususalduse osas on jätkuvalt positiivne. Aastal 2020 oli see 78%, praegu on see 73%, mis sarnaneb Põhjamaadele. Siinkohal on märkimisväärne, et Eestis ei usalda teadust ainult kolm protsenti inimesi, näiteks Soomes on see protsent 11.

„Teadusbaromeetri jätkuvalt kõrgete tulemuste toel saame öelda, et Eestis tehakse väga head tööd teaduse tegevuse, saavutuste ja olulisuse seletamisel ning edasiandmisel. Koroonapandeemia raputas meid, tehisaru hirmutas meid, kuid eestlaste tarka loomust see ei ole muutnud,“ ütles ETAGi teaduskommunikatsiooni osakonna juht Annely Allik.

Ta lisas, et me oleme kiirete ja drastiliste muutustega ühiskonna mõistmise tasandil tulnud toime tasemel, mis on võrreldav Põhjamaadega. „Viimase nelja aasta jooksul oleme kogu ühiskonnaga tulnud läbi tule ja vee, kuid endiselt jäänud kindlalt teaduseusku,“ ütles ta.

Kahe Eesti küsitlusuuringu tulemused on sarnased, kuid esines ka erinevusi: näiteks vanuserühmade lõikes ja kasutatud metoodikast tulenevalt (telefoniküsitlus vs veebipaneel). Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS 13.–27. novembril 2023.

Eesti teadusbaromeetri viimaste tulemustega saab tutvuda ETAGi kodulehel: https://etag.ee/wp-content/uploads/2024/03/Eesti-Teadusbaromeeter_raport.pdf.

Teadusbaromeetriga 2020 saab tutvuda siin: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Eesti_Teadusbaromeeter.pdf.

Viimati muudetud 27.03.2024