Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aktiivõppeprogrammid

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Aktiivõppeprogrammid

Arendamaks riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja valdkonnapädevusi võimaldatakse alates 2013. aastast Tartu linna poolt keskselt korraldatud hanke korras munitsipaalkoolide õpilastel osa saada koolivälistest aktiivõppeprogrammidest. Koolidel on võimalik neile avatud tunnimahu alusel valida programmide nimekirjast programme erinevatele kooliastmetele.

Tartu linnas on käimas juba kuues hankeperiood. Käesoleval perioodil said teenusepakkujad esmakordselt võimaluse pakkuda programme ka munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7-aastased lapsed). 

Perioodil 10. oktoober 2022 kuni 30. juuni 2024 pakutakse aktiivõppeprogramme munitsipaalkoolidele ja -lasteaedadele kolmes valdkonnas: loodusainetes, täppisteadustes ning humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas. 
Tartu Linnavalitsus sõlmis lepingud 19 pakkujaga, kes pakuvad haridusasutustele kokku üle 400 programmi. Sel korral saab iga munitsipaallasteaed valida koolieelikutele 6 tunni mahus programme ning iga kool 3 tunni mahus programme igale klassile. 

Loodusainete valdkonnas pakuvad programme: Dronootika Erahuvikool, Hariduse Edendamise SA, Just Tantsukool, MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, MTÜ Tartu Maheaed, MTÜ Tartu Kalevi Ratsaklubi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, SA Teaduskeskus AHHAA ning Tartu Ülikool.
Täppisteaduste valdkonnas on teenusepakkujateks Dronootika Erahuvikool, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Hariduse Edendamise SA, Just Tantsukool, MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, SA Teaduskeskus AHHAA ning Tartu Ülikool.
Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas on programmipakkujateks Dronootika Erahuvikool, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Hariduse Edendamise SA, Just Tantsukool, Kõrgem Kunstikool Pallas, MTÜ Tantsuakadeemia (koostöös Shaté Tantsukooliga), Tartu Elektriteater, Tartu Linnamuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu, TYPA trüki- ja paberikunstikeskus, Soome Instituut ja Tartu Ülikool.

Haridusasutustel on võimalik pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekirjast valida omale sobivaid programme, mille teenusepakkujad kooliga kokkulepitud ajal läbi viivad. Üldjuhul toimuvad programmid väljaspool kooliruume. Õpe toimub 24 õpilasega rühmades, erandjuhul 28 õpilasega rühmades. Ühe kontakttunni pikkus  on 45-minutit.

TAGASIVAADE VARASEMATESSE PERIOODIDESSE

Esimesel hankeperioodil 2013/2014.-2014/2015. õa pakuti Tartu munitsipaal-põhikoolidele ja gümnaasiumidele aktiivõppeprogramme loodusainetes. Hanke tulemusel sai Tartu koolide partneriks Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Tartu Ülikool ning koolidele pakuti programme 884 tunni ulatuses.

Teisel hankeperioodil 2015/2016.-2016/2017. õa hangiti aktiivõppe programme juba kahes valdkonnas - loodusained ja täppisteadused. Loodusained olid täppisteadustest eristatud seetõttu, et sel juhul oli võimalik erinevatel asutusel esitada erineva rõhuasetustega programme. Loodusainetes jätkus koostöö Sihtasutusega Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Tartu Ülikooliga. Täppisteadustes sai linna partneriks Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Ülikool, SA Teaduskeskus Ahhaa ning Tartu Observatoorium.  Aktiivõppe programme pakuti koolidele mõlemas valdkonnas kokku 1386 tunni ulatuses. 

Esimesel kahel hankeperioodil pakuti tunde nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmele.

Kolmas hankeperiood 2017/2018.-2018/2019. õa laienes lisaks loodus- ja täppisteadustele ka ajaloo-ja kultuurivaldkonna programmipakkujatele. Mahud tundides olid vastavalt 1392, 440, 818 tundi. Teenusepakkujateks täppisteadustes olid SA Teaduskeskus AHHAA koos Tartu Ülikooliga, loodusainetes SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus koos Tartu Ülikooliga ning kultuuri ja ajaloo valdkonnas Eesti Rahva Muuseum koos Tartu Linnamuuseumi, Tartu Mänguasjamuuseumi ning Tartu Ülikooliga.

Kolmandas hankeperioodis loobusid gümnaasiumid loodus ja täppisteaduste programmidest, soovides osa saada üksnes ajaloo- ja kultuurivaldkonna programmidest.

Neljandal hankeperioodil 2019/2020. õa oli esmakordselt võimalik kõikidel teenusepakkujatel osaleda üheaastases hankes iseseisvalt ilma ühispakkumuseta. Sel õppeaastal said võimaluse koolidele programme pakkuda täppisteaduste valdkonnas SA Teaduskeskus AHHAA, Tartu Ülikool ja  SA Eesti Spordi- ja olümpiamuuseum; loodusainetes SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, SA Teaduskeskus AHHAA ning Tartu Ülikool. Uuenenud humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas olid programmipakkujateks Eesti Rahva Muuseum, Tartu Linnamuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Ülikool ja SA Eesti Spordi- ja olümpiamuuseum.  2019/2020. õa pakuti koolidele täppisteaduste valdkonna programme 597 tunni ulatuses, loodusainete programme 780 tunni ulatuses ning humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas 541 tunni ulatuses.

Viiendal hankeperioodil 2020/2021-2021/2022 pakkusid programme täppisteaduste valdkonnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, SA Teaduskeskus AHHAA ning Tartu Ülikool, loodusainete valdkonnas MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, SA Teaduskeskus AHHAA ning Tartu Ülikool, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Rahva Muuseum, MTÜ Tantsuakadeemia (koostöös Shaté Tantsukooliga), Tartu Linnamuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu, Tartu Ülikool ja TYPA trüki- ja paberikunstikeskus. 

Tartu loodusmaja
Tartu loodusmaja

Programmid käesoleval perioodil (2022/2023 - 2023/2024)

Viimati muudetud 09.11.2022