Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Allasutused

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 8 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Kultuuriosakonna allasutused

Raamatukogud

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5,  51004 Tartu
736 1370
[email protected]

Põhimäärus

 

Annelinna harukogu

Kaunase pst 23,  50706 Tartu
746 1040
[email protected]
 

Karlova-Ropka harukogu

Tehase 16, 50107 Tartu
730 8473
[email protected]

 

Tammelinna harukogu

Suur kaar 56, 50404 Tartu
746 1035
[email protected]
 

Lubja laenutuspunkt
Staadioni 73, 51008 Tartu
736 1698

 

Ilmatsalu harukogu
Kooli tee 5, Ilmatsalu, 61401 Tartu
736 1372
[email protected]
 

Raamatukogu põhiülesanne on rahuldada elanike hariduse, teabe ja meelelahutuse vajadusi, toetada iseseisvat õppimist ja teadmiste omandamist, olemasolevate kirjandus- ja kunstiväärtuste ning avalike andmepankade kasutamist.

 

Muuseumid

Tartu Linnajaloo Muuseumid
Põhimäärus

Filiaalid:

Tartu Linnamuuseum

Narva mnt 23,  51009 Tartu
746 1911
[email protected]

 

Oskar Lutsu majamuuseum
Riia 38, 50405 Tartu
746 1030
[email protected]

19. sajandi linnakodaniku muuseum
Jaani 16, 51007 Tartu
736 1545

[email protected]


KGB kongide muuseum
Riia 15b, 51010 Tartu
746 1717
[email protected]


Laulupeomuuseum
Jaama 14, 51009 Tartu
746 1020
[email protected]


Linnamuuseumi põhiülesandeks on Tartu linna ajalooga seotud materjali (ka arheoloogiliste kaevamiste) kogumine, nõuetekohane säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ja tutvustamine püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

 

 

Tartu Mänguasjamuuseum

Lutsu 8, 51006  Tartu
746 1777
[email protected]
Põhimäärus

 

Mänguasjamuuseumi põhieesmärgiks on mänguasja- ja lapsepõlvekultuuriga seotud materjalide kogumine, uurimine, säilitamine ja üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel; multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, mis toetab kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aitab kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele; etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Munitsipaalhuvikoolid

Tartu I Muusikakool

Tähe 5,  51010 Tartu
736 1555
[email protected]

Põhimäärus

 

 

Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61,  50410 Tartu
736 1575
[email protected]
Põhimäärus

 

 

Tartu II Muusikakool

Kaunase pst 23,  50704 Tartu
746 1709
[email protected]

Põhimäärus

 

Koolide ülesandeks on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Noortekeskused

Tartu Noorsootöö Keskus 
Uus 56, 50606 Tartu
Telefon 5346 2889
[email protected]
Põhimäärus

 Keskuse ülesanne on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed. Tartu Noorsootöö Keskusel on kolm tegutsemiskohta: Anne Noortekeskus, Lille Noortekeskus ja Ilmatsalu Noortekeskus.

Kultuurikeskus

Tiigi Seltsimaja

Tiigi 11,  51003 Tartu
736 1560

[email protected]

Põhimäärus

 

Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on säilitada ja arendada rahvuslikke ning paikkondlikke kultuuritraditsioone, rikastades ja mitmekesistades seeläbi Tartu kultuurielu.

 

Viimati muudetud 23.08.2023