Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukava ideekorje

Tartu linna arengukava ideekorje

Head tartlased!

Oleme koostamas Tartu linna uut arengukava, mis määrab ära Tartu peamised arengusuunad ja tegevused aastani 2035, kuid vaatab ka kaugemale – mis on kõige olulisemad sihid, kuhu poole liikuda aastaks 2045. Nende pikemate sihtide kohta küsisime linlaste tagasisidet sel suvel. Loe kokkuvõtet siit.

Nüüd ootame teie mõtteid lühemas perspektiivis – mida konkreetselt teha, et saavutada aastaks 2035 soovitud eesmärke. Küsimuste koostamisel on kasutatud seni toimunud aruteludel üles kerkinud teemasid.

Kuna küsimusi on palju, siis ootame vastuseid eelkõige neil teemadel, mis teid rohkem kõnetab.

Arengukava sünnib koos kõigi huvitatud linlastega, olulised on nii ekspertide, praktikute kui ka asjaarmastajate mõtted. Ootame huvilisi ka teemaaruteludel, kus saab juba vahetus kontaktis mõtteid vahetada. Osalemiseks palume end registreerida siin.

Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse Tartu linna arengukava koostamiseks.

Aita luua tuleviku Tartut!

Rohkem infot arengukava koostamise protsessist.

ideekorje

1. ÜLDINE

Mis toimib Tartus praegu hästi ja mida peaks kindlasti jätkama? Valdkonnad: pere ja kodu, sotsiaaltöö ja tervishoid, hoolekanne, kultuur, kogukond, ettevõtlus, haridus, linnakeskkond jne?
Mil viisil räägite praegu kaasa linna arengu teemadel ja kuidas sooviksite rääkida kaasa tulevikus?
Mil viisil peaks noori, eakaid ja erivajadusega inimesi paremini kaasama linna arengusse?
Kuidas saate praegu infot Tartu linna teenuste kohta ja mida tuleks info kättesaadavuse osas muuta?

2. KODU, KOGUKOND, KULTUUR

Mida ootad linnavalitsuselt, et sina ja sinu pere saaks hästi hakkama?
Mida peavad kogukonnad ise ära tegema, et inimesed saaksid kriisides paremini hakkama?
Mida tuleks ära teha järgneva kümne aasta jooksul, et tartlane oleks tervislike eluviisidega?
Mis toimib hästi sotsiaalteenuste vaates ja mida tuleks kindlasti jätkata järgmise kümne aasta jooksul? Mida sooviksite muuta?
Kuidas hindate sotsiaalteenuste info kättesaadavust? Kuidas sooviksite saada infot vajalikest teenustest?
Mis motiveeriks linlasi rohkem panustama kultuurikorraldusse?
Kas tunnete, et mõni kultuurivaldkond on täna Tartus vähe esindatud?

3. HARIDUS, ETTEVÕTLUS, INNOVATSIOON

Kuidas nii kogukondlikult kui ka linnavalitsuse poolt saaks toetada laste hakkamasaamist koolis?
Kuidas paremini kooliharidust ja huviharidust kombineerida?
Milliseid huvihariduse võimalusi võiks Tartu linnas veel pakkuda?
Kuidas saab Tartu linn soodustada ettevõtluse arengut linnas?
Kuidas aidata noori tööturule? Kuidas soodustada noorte tööturul hakkama saamist?
Kuidas saab Tartu linn ja kogukond veelgi toetada noorte ja laste ettevõtlikkust?
Kuidas saab linnavalitsus kaasa aidata sellele, et Tartus loodaks maailmamuutvaid lahendusi?

4. KESKKOND JA LINNARUUM

Milline peaks linnaruum olema, et Tartus oleks hea elada?
Mida peaks Tartu linnaruumis veel tegema, et kohaneda kliimamuutustega (ekstreemsed sajuhood, pikalt püsivad palavad ilmad suvel jne)?
Kuidas vähendada autostumise halba mõju Tartus (tihe liiklus, ebaturvaline tänavaruum, müra, halb õhukvaliteet, parkimiskohtade puudus)?
Mil viisil parandada linna ja ümbritsevate valdade transpordiühendusi?
Mida saavad kogukonnad ja linlased ise ära teha, et soodustada materjalide taaskasutust ja parandamist?
Mida peaks tegema, et tekiks vähem jäätmeid ja et neid liigiti sorteeritaks?
Millised linnaruumi osad peaksid olema avalikud (kõigile kasutamiseks)?
Mida on veel juurde vaja, et Tartus oleks hea ja turvaline avalik linnaruum?

4. LÕPETUSEKS

Suur tänu kaasa mõtlemast! Meil on veel mõned küsimused Teie isiku kohta. Seda infot kasutame vaid vastuste analüüsimiseks. Lisaks pakume võimalust osaleda ka oktoobri lõpus ja novembris toimuvatel arengukava aruteludel.

Teie vanus *
Teie sugu *
Teie tegevusala *

Arutelud

Oktoobri lõpus ja novembri alguses on toimumas ka arengukava arutelud, kus on võimalik juba silmast silma kaasa mõelda, mida tuleb teha selleks, et Tartu linnas oleks parem elu-, õpi-, töö- ja ettevõtluskeskkond. Aruteludele registreeru siin.

Kui soovid edaspidi saada e-postiga infot Tartu linna arengukava koostamise protsessi kohta, jäta meile oma meiliaadress.