Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arhitektuuriteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • arhitektuurikonkursside korraldamine;
  • osalemine planeeringute algatamisel, lähteülesannete koostamisel ja planeeringute menetlemisel;
  • hoonestuskavade koostamine ja nende koostamise korraldamine;
  • ehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
  • ehitusprojektide õigusaktidele, ehitusnormidele ja nõuetele ning projekteerimistingimustele ja detailplaneeringute vastavuse kontrollimine;
  • ehitusprojektide kooskõlastamine ja vajadusel arhitektuurse ekspertiisi tellimise korraldamine.

Viimati muudetud 02.06.2022

Arhitektuuriteenistus

Ivo-Sven Riet - juhtiv arhitekt

Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine.

736 1219

517 5943

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1219

Lauri Kiisk - arhitekt-spetsialist

Osakonna nõustamine linnaehituslikes küsimustes; ehitusprojektidele ja detailplaneeringutele arhitektuurse kontrolli tegemine vastavalt kehtivale korrale.

736 1234

5300 9084

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1234

Karina Valdas - andmehalduse spetsialist

Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga seotud linna geoinfosüsteemi arendamine ja administreerimine, ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine.

736 1236

5301 2293

Küüni 5 III k ruum 326

-

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1325

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1325

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1245

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1245