Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arutelu linnavõimu ja kogukondade koostööst

Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakond
736 1345

[email protected]

Arutelu teemal „Kuidas edendada linnavõimu ja kogukondade koostööd?“

15. novembril 2017 toimus SPARK Demos (Narva maantee 3) Tartu vabakonna ja linnavõimu arutelu teemal „Kuidas edendada linnavõimu ja kogukondade koostööd?“.

Täpsem info arutelu eesmärkide ja päevakavaga.

Arutelul olid oodatud osalema kõik Tartu aktiivsed kogukonnaliikmed – vabaühenduste esindajad, ametnikud, poliitikud. Osales u 45 inimest.

Sissejuhatus

Arutelu sissejuhatuseks andis E-riigi Akadeemia vanemekspert Liia Hänni ülevaate, millised lubadused ja eesmärgid olid kaasamiseks ja koostööks erinevate erakondade ja valimisliitude valimisprogrammidest ning koalitsioonilepingus. Vt lisatud esitlust.

Iga kohaletulnud erakonna-valimisliidu esindaja said sõna lühikeseks kommentaariks, mis on kõige teravam probleem või olulisem küsimus kogukonnaga suhtluses ja koostöös Tartus. Esindatud olid kõik volikogusse valitud erakonnad ja valimisliidud, v.a IRL.

Ülevaate, kuhu on kaasamise ja koostöö planeerimisel Tartus jõutud, andis E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonna juht Kristina Reinsalu. Kõne all oli ka eelmises volikogu koosseisus tegutsenud kaasava linnajuhtimise komisjoni töö tulemusel linnavalitsusele esitatud ettepanekud kaasava linnajuhtimise korraldamiseks. Samuti tutvustati E-Riigi Akadeemia juhitud projekti „Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes", milles Tartu koos mitmete teiste omavalitsustega osales, mille fookuses oli läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise areng kohalikul tasandil.

Publiku hulgas esitati ka küsimus, kas oleks võimalik saada ülevaade, mis on senistest tegevusplaanidest ellu viidud. Kohapeal anti lubadus kokkuvõte peagi teha ja see on siin: Kokkuvõte senistes tegevuskavades toodud ülesannete täitmise kohta

Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht Lilian Lukka andis ülevaate rahvusvahelisest projektis Interactive Cities ja välja valitud fookusvaldkondadest.  Täpsem info: https://www.tartu.ee/et/interactive-cities

Kaasamise ja koostöö tegevuskava sisu arutelu

Arutelu teise osa sissejuhatuseks anti ülevaade kolmes väljavalitud fookusvaldkonnas hetkel toimuvatest protsessidest (linnaruum; noored, nende ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus; linna eelarve protsessi avatus ja kaasav eelarve).

Seminaril osalejad jagunesid kolmeks teemagrupiks ja said aega 40 minutit pakkuda ideid ja mõtteid kaasamiseks ja koostööks oma teemavaldkonnas. Grupitöö eesmärk oli ideekorje tegevusteks ja prioriteetsete tegevuste valik Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskavasse.

Hiljem esitles iga grupp oma töö tulemust ja mummukraatia meetodil said kõik osalejaid välja pakutud tegevusi prioriseerida.

Välja pakutud ideid vaata siit.

Välja pakutud ideed on sisendiks 28. novembril 2017 toimuvale erakondade väitlusele linnaeelarve avatumast kujundamisest ning kaasava eelarve arendamisest, järgnevatele aruteludele ning kaasamise ja koostöö tegevuskava koostamisele.

Arutelu korraldasid E-riigi Akadeemia ja Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond.

23.11.2017
Fotod: Ove Maidla

Viimati muudetud 07.12.2020